giáo án giáo dục thể chất

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 06 Nội dung: - Chạy cự ly ngắn - Ôn kỹ thuật xuất phát chạy lao - Tập kỹ thuật chạy quãng - Phát triển sức mạnh tốc độ I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Trang bị kiến thức phương pháp phát triển tốc độ Kỹ năng: Củng cố kỹ thuật động tác đúng, xác Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: Đường chạy đất, phẳng 50 – 100m, rộng – 10m III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … II Cơ bản: Ôn tập tập bổ trợ chuyên môn bước nhỏ 10m, nâng cao đùi 20m, đạp sau 30m ôn tập kỹ thuật xuất phát chạy lao 20m Chạy tăng tốc độ xuất phát cao 50m Phát triển sức mạnh tốc độ - Bài tập tần số 10” ĐLVĐ Số Thời lần gian 20’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20’ 2 - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - Bài tập lò cò 15m lên, đổi chân 15m - Nhảy bật chéo chân 10 lần + 10m III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Về nhà tập sức mạnh tốc độ, trọng chân Ý kiến Trưởng Bộ Môn 2 15’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất, giáo án giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay