giáo án giáo dục thể chất

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 05 Nội dung: - Chạy cự ly ngắn - Kỹ thuật xuất phát thấp - Kỹ thuật chạy lao - Phát triển sức nhanh I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: Nắm kỹ thuật chạy cự ly ngắn phương pháp tập luyện Kỹ năng: - Hình thành kỹ thuật xuất phát thấp chạy lao Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: - Đường chạy đất nện 50 – 100m rộng – 10m III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: cơ, khớp, mềm dẻo, vận động … II Cơ bản: Ơn tập tập bổ trợ chun mơn bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, tăng tốc Kỹ thuật xuất phát thấp - Phương pháp đóng bàn đạp - Thực kỹ thuật xuất phát thấp theo lệnh vào chỗ, chuẩn bị, chạy cự ly 5m, 10m Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát cự ĐLVĐ Số Thời lần gian 20’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> 20’ 20’ - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> ly 20m theo lệnh Phương pháp tập phát triển sức nhanh - Bài tập tần số 10 -15” - Bài tập phản xạ tín hiệu 10m III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Bài tập nhà phát triển tần số 10”, chạy xuống dốc Ý kiến Trưởng Bộ Môn 20’ 10’ 2 10’ - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất, giáo án giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay