giáo án giáo dục thể chất

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 04 Nội dung: - Ôn tập động tác chuyên môn - Kỹ thuật xuất phát - Chạy quãng - Phát triển sức bền chung I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: - Nắm kỹ thuật chạy cự ly trung bình Kỹ năng: - Hình thành tốt kỹ thuật động tác bổ trợ chun mơn - Hình thành động tác kỹ thuật xuất phát, chạy đường vòng Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: - Giáo án - Sân điền kinh III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung, khớp, quan vận động II Cơ bản: Ôn tập bước nhỏ chỗ, nâng cao đùi, đạp sau chỗ Ôn tập chạy bước nhỏ di chuyển 10m Chạy nâng cao đùi di chuyển 20 m Chạy đạp sau di chuyển 30 m Giới thiệu tập luyện kỹ thuật ĐLVĐ Số Thời lần gian 30’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60’ 2 xuất phát cao kết hợp chạy tăng tốc độ 10 m Giới thiệu kỹ thuật phương pháp chạy đường vòng - Chạy vòng tròn bán kính 10m - Chạy vòng số bán kính 5m Kỹ thuật chạy đường thẳng - Chạy tăng tốc xuất phát cao 30m Phát triển sức bền chung : chạy hết quảng đường quy định 1000m III Kết thúc: - Nhận xét buổi học - Giao tập nhà nhằm phát triển sức bền chung chạy 1000m hoàn thiện động tác bước nhỏ, nâng cao đùi chạy đạp sau Ý kiến Trưởng Bộ Môn 2 10’ Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất, giáo án giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay