giáo án giáo dục thể chất

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:29

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Học kỳ: Năm học 20 .- 20 Ngày thực hiện: ./ ./20 Khóa: Lớp: Giảng viên: GIÁO ÁN: 03 Nội dung: - Chạy cự ly trung bình I Mục tiêu buổi học: Kiến thức: - Trang bị kiến thức kỹ thuật động tác - Trang bị kiến thức chạy bền phương pháp tập luyện Kỹ năng: - Hình thành tập bổ trợ chuyên môn: chạy bước nhỏ, cao đùi, đạp sau Thái độ: II Dụng cụ, sân bãi: - Giáo án - Sân điền kinh III Nội dung buổi học: NỘI DUNG, YÊU CẦU BUỔI HỌC I Mở đầu: Nhận lớp điểm danh Phổ biến nhiệm vụ buổi học, yêu cầu buổi học Khởi động chung: - Chạy 200 – 400m - Khởi động khớp: đầu, cổ, tay, chân… - Khởi động cơ: đạ, lăng, nhảy, bật… II Cơ bản: Giới thiệu kỹ thuật chạy cự ly trung bình Bài tập kỹ thuật động tác ĐLVĐ Số Thời lần gian 5’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 85’ lần - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> 15’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Đánh tay, động tác chân, phối hợp tay chân tư thân người - Bài tập chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau chỗ - Bài tập chạy bước nhỏ di chuyển 10m - Bài tập chạy nâng cao đùi di chuyển 20 m - Bài tập chạy đạp sau di chuyển 30 m Phương pháp tập luyện chạy cự ly trung bình - Phát triển sức bền chung: chạy hết thời gian quy định (5 phút) III Kết thúc: - Tổng kết lại vấn đề trộng tâm buổi học - Giao tập nhà nhằm phát triển sức bền chung với thời gian – 10 phút chạy Ý kiến Trưởng Bộ Môn 10’ 15’ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X xxxxxxxxxx - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> - - - - - - - - - - - - -> 2 30’ 5’ X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Đà Nẵng, ngày tháng năm 20 Người soạn Trần Ngọc Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án giáo dục thể chất, giáo án giáo dục thể chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay