ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CHUẨN BI KHU ĐẤT XÂY DỰNG

8 13 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 20:28

Câu 1/ Trình bày khái niệm kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị nêu biện pháp chung riêng biệt công tác Trả lời: Khái niệm:Những biện pháp kỹ thuật sử dụng cải tạo điều kiện tự nhiên vào mục đích quy hoạch, xây dựng cho đô thị gọi chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất xây dựng đô thị Mục tiêu: Làm tốt điều kiện tự nhiên tạo mơi trường sống tốt nhất,đó mơi trường nhân tạo lý tưởng, hoà hợp với tự nhiên Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật chun: Đánh giá đất đai, lựa chọn đất xây dựng đô thị Quy hoạch chiều cao khu đất xây dựng - T h o t n c m ặ t Những biện pháp chuẩn bị kỹ thuật riêng biệt : H m ự c n c n g ầ m -Bảo vệ khu đất xây dựng khỏi bị ngập lụt-Gia cố, hồn thiện dải bờ sơng, bờ hồ, mái dốc, sân bãi-Những biện pháp CBKT đặc biệt khác (gồm đề phòng chống tượng đất trượt, mương xói, hốc ngầm, dòng bùn đá, động đất) Câu 2/ Trình bày nhiệm vụ cơng tác chuẩn bị kĩ thuật đất đai xây dựng đô thị đồ án quy hoạch vùng - Phân tích đánh giá địa hình, tai biến địa chất: động đất, sụt lún,trượt, xói lở, cảnh báo vùng cấp hạn chế xây dựng - Các giải pháp phòng chống xử lý tai biến địa chất, ngập lụt; - Xác định lưu vực, hướng thoát nước chính;-Cập nhật quy hoạch thủy lợi vùng nghiên cứu (vị trí hồ lớn, cơng trình tiêu úng, tuyến đê phòng lũ); - Xác định cốt xây dựng tiêu thoát nước mưa cho điểm thị vùng nghiên cứu Câu 3/ Trình bày nhiệm vụ công tác chuẩn bị kĩ thuật đất đai xây dựng đô thị đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị -Đánh giá tổng hợp đất xây dựng theo điều kiện tự nhiên, yếu tố kỹ thuật kinh tế –xã hội có liên quan: gồm loại đất thuận lợi, thuậnlợi khơng thuận lợi cho xây dựng tỷ lệ loại đất đó; -Đề xuất giải pháp phòng chống tai biến địa chất: ngập úng, sạt lở -Xác định cao độ khống chế xây dựng cho đô thị, khu vực trục thị - Xác định khối lượng đào, đắp khu vực đào đắp; -Phương án nước mưa, hướng nước chính, miệng xả,kích thước cống chính; Câu 4/ Trình bày vai trò cơng tác lựa chọn đất đai xây dựng thị nêu yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng đến việc lựa chọn đất đai xây dựng thị Vai trò cơng tác chuẩn bị kĩ thuật quy hoạch xây dựng đô thị Là nhiệm vụ hoạt động xây dựng Mục đích làm tốt điều kiện tự nhiên, tạo mơi trường sống tốt hòa hợp với điều kiện tự nhiên Quy hoạch không gian cảnh quan đô thị cách hiệu Là sở quan trọng để lựa chọn đất xây dựng, xác định cấu chức đô thị định hướng giải pháp kỹ thuật xây dựng Cơ sở cho việc phát triển bền vững Đảm bảo an toàn cho hoạt động đô thị Mang lại hiệu cao việc xây dựng sở hạ tầng, cơng trình thị sử dụng quỹ đất vào mục đích xây dựng Các yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng đến việc lựa chọn đất đai xây dựng đô thị  Điều kiện khí hậu  Điều kiện địa hình  Điều kiện thủy văn Quy hoạch xây dựng đô thị quan tâm đến đặc trưng bản: Đặc trưng khả chứa nước: Đặc trưng địa chất bờ đáy sơng ngòi, ao hồ Đặc trưng dòng chảy hệ thống thủy văn Đặc trưng thủy triều  Điều kiện địa chất cơng trình địa chất thủy văn  Yếu tố địa chất cơng trình  Yếu tố địa chất thủy văn Câu 5/ Trình bày nguyên tắc lựa chọn đất đai xây dựng Lựa chọn đất đai xây dựng đô thị cần phải bảo đảm yêu cầu sau : a)Địa hình thuận lợi cho xây dựng, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, có độ dốc thích hợp, thơng thường từ 5- 10%, miền núi cao khơng q 30% b)Địa chất thủy văn tốt, có khả cung cấp đầy đủ nguồn nước ngầm cho sản xuất sinh hoạt c) Địa chất cơng trình bảo đảm để xây dựng cơng trình cao tầng phí tổn gia cố móng Đất khơng có tượng trượt, hố ngầm, động đất, núi lửa d) Khu đất xây dựng có điều kiện tự nhiên tốt, có khí hậu lành thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất đời sống, chế độ mưa gió ơn hồ e) Vị trí khu đất xây dựng thị có liên hệ thuận tiện với hệ thống đường giao thông, đường ống kĩ thuật điện nước, đốt quốc gia hay vùng Đất xây dựng đô thị cố gắng không chiếm dụng hạn chế chiếm dụng đất đai canh tác, đất sản xuất nông nghiệp tránh khu vực có tài ngun khống sản, khu nguồn nưởc, khu khai quật di tích cổ, di tích lịch sử di sản văn ho khác g) Nên chọn vị trí có điểm dân cư để cải tạo mở rộng, hạn chế lựa chọn chỗ đất hoàn toàn thiếu trang thiết bị kĩ thuật đô thị Phải đảm bảo đầy đủ điều kiện phát triển mở rộng đô thị tương lai Câu 6/ Trình bày yêu cầu phân loại đất đai xây dựng đặc điểm loại đất đai nêu Trình tự đánh giá đất đai xây dựng tiến hành theo hai bước: Đầu tiên đánh giá đất đai xây dựng theo yếu tố tự nhiên, sau đánh giá tổng hợp tất yếu tố Đánh giá theo độ dốc địa hình: + Đất thuận lợi cho xây dựng: Đối với xây dựng nhà công trình cơng cộng: i=0,004 – 0.1 Đối với xây dựng khu cơng nghiệp: i=0,004 – 0,03 + Đất thuận lợi cho xây dựng: Đối với xây dựng nhà cơng trình cơng cộng: i0,1 Đánh giá theo yếu tố địa chất cơng trình: + Đất thuận lợi cho xây dựng: Đối với xây dựng nhà cơng trình cơng cộng khu cơng nghiệp cường độ chịu nén đất R>1,5 KG/cm2 + Đất thuận lợi cho xây dựng: Đối với xây dựng nhà cơng trình cơng cộng khu cơng nghiệp cường độ chịu nén đất R = 1,0KG/cm2 – 1,5KG/cm2 + Đất không thuận lợi cho xây dựng: Khi cường độ chịu nén đất R dùng địa hình đơn giản, khu vực xây dựng chạy thành dải hẹp Phương pháp đường đồng mức - Thiết kế quy hoạch chiều cao cho đối tượng đất khác khu nhà ở, tiểu khu, khu công nghiệp giải phận đường phố, quảng trường - Trên mặt khu đất có đường đồng mức cao độ tự nhiên ta vạch đường đồng mức thiết kế dựa độ dốc dọc cho phép, đảm bảo yêu cầu bố trí kiến trúc nước mưa - Thiết kế đơn giản, để thực hiện, ý đồ thiết kế thể vẽ => sử dụng rộng rãi ... hình: + Đất thuận lợi cho xây dựng: Đối với xây dựng nhà cơng trình cơng cộng: i=0,004 – 0.1 Đối với xây dựng khu công nghiệp: i=0,004 – 0,03 + Đất thuận lợi cho xây dựng: Đối với xây dựng nhà... Đối với xây dựng khu công nghiệp: i0,2 (0,3 vùng núi) Đối với xây dựng khu công nghiệp:... trình: + Đất thuận lợi cho xây dựng: Đối với xây dựng nhà cơng trình cơng cộng khu công nghiệp cường độ chịu nén đất R>1,5 KG/cm2 + Đất thuận lợi cho xây dựng: Đối với xây dựng nhà cơng trình công
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CHUẨN BI KHU ĐẤT XÂY DỰNG, ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CHUẨN BI KHU ĐẤT XÂY DỰNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay