LỊCH SỬ 10 BÀI 9 : VĂN HÓA LÀO

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 19:48

BÀI 9: Vương Quốc Cam- pu- chia Vương quốc Lào Tìm Hiểu Văn Hóa Của Vương Quốc Lào Tìm Hiểu Văn Hóa Vương Quốc Lào: A/ Chữ Viết: +) Người Lào sáng tạo chữ viết riêng sở chữ viết Cam-pu-chia Mi-an-ma Tìm Hiểu Văn Hóa Vương Quốc Lào: B/ Đời Sống: +) Đời sống văn hóa người Lào phong phú, hồn nhiên: Người Lào thích ca nhạc, múa hát sống cởi mở vui tươi +) Tôn Giáo: Thế kỉ XIII, đạo Phật tiểu thừa truyền bá vào Lào Tìm Hiểu Văn Hóa Vương Quốc Lào: C/ Kiến Trúc: Kiến trúc: Xây dựng số cơng trình kiến trúc Phật giáo điển hình That Lng Viêng Chăn - THE END ... Hiểu Văn Hóa Vương Quốc Lào: A/ Chữ Viết: +) Người Lào sáng tạo chữ viết riêng sở chữ viết Cam-pu-chia Mi-an-ma Tìm Hiểu Văn Hóa Vương Quốc Lào: B/ Đời Sống: +) Đời sống văn hóa người Lào phong... hồn nhiên: Người Lào thích ca nhạc, múa hát sống cởi mở vui tươi +) Tôn Giáo: Thế kỉ XIII, đạo Phật tiểu thừa truyền bá vào Lào Tìm Hiểu Văn Hóa Vương Quốc Lào: C/ Kiến Trúc: Kiến trúc: Xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: LỊCH SỬ 10 BÀI 9 : VĂN HÓA LÀO, LỊCH SỬ 10 BÀI 9 : VĂN HÓA LÀO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay