BAO CAO BDTX 2017 2018 THUY EM

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 19:19

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH SĨC TRĂNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ THUẬN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Thuận, ngày tháng 05 năm 2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 20172018 Họ tên giáo viên: QUÁCH THÚY EM Sinh ngày: 1983 Trình độ chun mơn: Đại học tin học Chuyên ngành: Tin học Chức vụ công tác: - Căn Thông tư số 30/2011/TT-BGĐT ngày tháng năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình BDTX (bồi dưỡng thường xuyên) giáo viên trung học phổ thông; - Căn kế hoạch Số 2362/KH-SGDĐT ngày 10/10/2017 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sóc Trăng việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên năm học 2017 – 2018; - Căn kế hoạch Số 82 /KH-THPTMT ngày 11 tháng 10 năm 2017 Trường THCS THPT Mỹ Thuận việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán giáo viên năm học 2017 – 2018; kế hoạch đăng ký việc bồi dưỡng thường xuyên, xin báo cáo kết thực BDTX cá nhân năm học 20172018 sau: I NỘI DUNG BỒI DƯỠNG Nội dung bồi dưỡng 1: : (thời lượng 30 tiết/ giáo viên/ năm học) Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên năm 2017-2018 - Thực theo đường lối chủ trương Đảng, sách, phát luật nhà nước; - Nghiêm túc học tập theo nghị Đảng, thị nhiệm vụ năm học Bộ giáo dục đào tạo, nội dung đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học, văn ngành năm học 2017 – 2018, thông qua đợt học tập, quán triệt nghị Huyện ủy Huyện Mỹ Tú, buổi tập huấn Sở giáo dục đào tạo Sóc Trăng tổ chức - Thực tốt theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Ban chấp hành Trung ương đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Bản thân tự chấm điểm Trong (3.5 điểm kiến thức + 3.5 điểm vận dụng) Nội dung bồi dưỡng 2: (thời lượng 30 tiết/ giáo viên/ năm học) - Về việc tư vấn tâm lý học đường cho học sinh: Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, kết hợp với giáo viên môn, tham dự lớp tư vấn tâm lí Kết hợp với tiết học bổ sung kiến thức tâm sinh lí lứa tuổi + Có hướng nghiệp cho học sinh theo định hướng nghề lớp + Có giáo dục giới tính – sức khỏe sinh sản vị thành niên + Giáo dục học sinh giao tiếp, ứng xử với người xung quanh + Phương pháp học tập phù hợp với hồn cảnh, sở thích nhu cầu xã hội Bản thân tự chấm điểm Trong (3.5 điểm kiến thức + 3.5 điểm vận dụng) Nội dung bồi dưỡng 3: ( thời lượng: 60 tiết/ giáo viên/ năm học) Căn vào Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT (Được ban hành kèm theo Thông tư số 30/20011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nhu cầu cá nhân, Tôi chọn để tự nghiên cứu BDTX với mô đun: * Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng: Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên năm 2017-2018 Mã môđun: THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng học tập cho học sinh THCS Trạng thái tâm lí căng thẳng học tập học sinh THCS Phương pháp hỗ trợ tâm lí cho học sinh vượt qua trạng thái căng thẳng Kết quả: Mục tiêu bồi dưỡng cần đạt giúp học sinh có kĩ giúp học sinh vượt qua trạng thái căng thẳng học tập Mã môđun: THCS 16: Hồ sơ dạy học Xây dựng hồ sơ dạy học cấp THCS Sử dụng, bảo quản bổ sung hồ sơ dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng, bổ sung thông tin lưu giữ hồ sơ dạy học Kết quả: Xây dựng hồ sơ dạy học, bảo quản phục vụ cho dạy học theo quy định Mã mơđun: THCS 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thơng tin phục vụ giảng Những thông tin phục vụ giảng Các bước thực phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ giảng Khai thác, xử lí thơng tin phục vụ giảng Kết quả: Sử dụng phương pháp, kĩ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lí thơng tin phục vụ giảng Mã môđun: THCS 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH) Sự cần thiết phải bảo quản, sửa chữa sáng tạo TBDH Bảo quản TBDH Tổ chức cho học sinh thực bảo quản thiết bị dạy học Sửa chữa hỏng hóc thơng thường TBDH Cải tiến sáng tạo TBDH Kết quả: Có kĩ bảo quản, sửa chữa sáng tạo số thiết bị dạy học Tự đánh giá: Tiếp thu tốt 04 mô đun cơng tác giảng dạy Có thể vận dụng cách linh hoạt vào giảng dạy * Những vấn đề chung nội dung học tập: - Khơng ngừng tìm hiểu phân tích đặc điểm hoạt động học tập học sinh hỗ trợ mặt tâm lí để em vượt qua khó khăn tâm lí học tập sống Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên năm 2017-2018 - Xây dụng kế hoạch thực có khoa học khâu bảo vệ lưu trữ lâu dài thiết bị dạy học - Vận dụng kiến thức tự học học hỏi đồng nghiệp sửa chữa số đồ dùng dạy học - Khai thác kênh thơng tin có sẵng sưu tầm để phục vụ vào tiết dạy Bản thân tự chấm điểm Trong (3.5 điểm kiến thức + 3.5 điểm vận dụng) II KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Điểm trung bình bồi dưỡng thường xuyên: ĐTB BDTX = ( 7.0 + 7.0 + 7.0) : = 7.0 (điểm) Kết bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 xếp loại K ( Khá) III ĐÁNH GIÁ CHUNG Ưu điểm - Bản thân tự bồi dưỡng tốt nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch, bao gồm nội dung bắt buộc tự chọn - Không ngừng bồi dưỡng thêm kiến thức mới, củng cố lại kiến thức, yêu cầu mà người giáo viên phải có - Nhiệt tình phong trào, không ngừng học tập chuyên môn Hạn chế Trong lần thứ thực kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, gặp lúng túng thực hiện, thời gian bồi dưỡng, thu thập, nghiên cứu tài liệu tự bồi dưỡng… IV KIẾN NGHỊ Đề nghị cấp có thẩm quyền tăng cường quan tâm với giáo viên công tác tự bồi dưỡng để công tác ngày tiến hơn./ Ban giám hiệu Tổ trưởng Người viết NGUYỄN THỊ DIỆU QUYỀN QUÁCH THÚY EM Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên năm 2017-2018 ... tạo) nhu cầu cá nhân, Tôi chọn để tự nghiên cứu BDTX với mô đun: * Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng: Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên năm 2017- 2018 Mã môđun: THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm... đặc điểm hoạt động học tập học sinh hỗ trợ mặt tâm lí để em vượt qua khó khăn tâm lí học tập sống Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên năm 2017- 2018 - Xây dụng kế hoạch thực có khoa học khâu bảo vệ lưu... XUYÊN CÁ NHÂN Điểm trung bình bồi dưỡng thường xuyên: ĐTB BDTX = ( 7.0 + 7.0 + 7.0) : = 7.0 (điểm) Kết bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017- 2018 xếp loại K ( Khá) III ĐÁNH GIÁ CHUNG Ưu điểm - Bản
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO BDTX 2017 2018 THUY EM, BAO CAO BDTX 2017 2018 THUY EM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay