Mau tu phe CN NQTW 4

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 19:17

Họ tên: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Thuận, ngày tháng năm 2013 BẢN KIỂM ĐIỂM Tự phê bình phê bình theo Nghị Trung ương (khóa XI) Về xây dựng Đảng Thực Chỉ thị số 15-CP/TW, Kế hoạch 08-KH/TW Bộ Chính trị việc thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay”; đối chiếu với nội dung Nghị Trung ương (khóa XI), thân tự kiểm điểm đánh giá trình thực nhiệm vụ, có ưu điểm khuyết điểm sau: A Kiểm điểm theo nội dung Nghị Trung ương (khóa XI) I Ưu điểm: Về tưởng trị, đạo đức lối sống, việc thực Quy định điều đảng viên khơng làm: - Xác định cơng tác trị tưởng, thực chủ trương xây dựng quan điểm lập trường trị, - Những hình thức, biện pháp phát triển, giáo dục, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thối tưởng trị, đạo đức lối sống cán Đảng viên - Việc quán triệt chủ trương, nghị quyết, kết - Việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương thân cán Đảng viên, cán lãnh đạo, cán quản lý Về công tác cán bộ: - Việc quán triệt, vận dụng, chấp hành chủ trương tình hình thực quy định Đảng Nhà nước công tác quy hoạch, tổ chức cán - Thực trạng thân, chất lượng cán bộ, công tác bảo vệ trị nội bộ, - Cơng tác rèn luyện, thử thách cán đảng viên địa phương Về thực nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách: - Thực quy chế, lề lối làm việc thân, mối quan hệ cơng việc hồn nhành nhiệm vụ giao - Chỉ đạo, phân công, phương thức lãnh đạo, đổi phương pháp thực nhiệm vụ, - Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo nhân phụ trách; vai trò người đứng đầu, người chịu trách nhiệm nội dung công việc, - Trách nhiệm cá nhân việc thảo luận, góp ý chủ trương sách, nghị quyết, quy định * Nguyên nhân ưu điểm: - Chủ quan - Khách quan II Khuyết điểm: Về tưởng trị, đạo đức lối sống, việc thực Quy định điều đảng viên không làm: Về công tác cán bộ: Về thực nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách: * Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm: III Phương hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm: B Giải trình ý kiến đóng góp Ban thường vụ Huyện ủy, ngành huyện sở (nếu có): Ý kiến Ban thượng vụ Huyện ủy Ý kiến ngành huyện sở NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM (Họ tên chữ ký) * Ghi chú: - Đề nghị đồng chí đảng viên sử dụng mẫu; - Phần chữ tô màu “đỏ” nội dung viết kiểm điểm gợi ý, cá nhân nghiên cứu kỷ vận dụng cho phù hợp với thân
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau tu phe CN NQTW 4, Mau tu phe CN NQTW 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay