Đề thi siêu âm timDHYD HCM

35 14 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 18:08

THI LÝ THUYẾT SIÊU ÂM TIM – MẠCH BM Nội ĐHYDTPHCM CHỌN CÂU ĐÚNG Câu Đây hình phổ Doppler Động mạch : A Cảnh chung B Cảnh C Cảnh D Chủ bụng CÂU 2: Các vùng 5,6,11,12,16 mạch vành chi phối A LAD B Cx C RCA D PDA E LAD RCA CÂU • bước đánh giá chức tâm trương thất trái A IVRT – Phổ van – Phổ tónh mạch phổi B IVCT - Phổ tónh mạch phổi – Phổ van C Thời gian thư giãn đồng thể tích – Dòng máu qua van – Dòng máu tónh mạch phổi D IVP - Dòng máu qua van – Dòng máu tónh mạch phổi CÂU Đặc điểm sùi viêm nội tâm mạc nhiễm trùng A Có hình dạng không B Di động hỗn loạn khác với thân van C Gắn vào mặt ngược với hướng dòng máu van (ví dụ mặt nhĩ van lá, mặt thất trái van ĐMC) D A, B, C CÂU 5,6,7,8,9,10,11 Ghép số chữ chữtương tương ứng Ghép cặp cặp số ứng A Nhĩ trái B Van C Van Động mạch chủ 11 10 D Van động mạch phổi10 E Van 11 F Nhĩ phải G.Thất trái H Thất phải I Vách liên nhĩ J Vách liên thất CÂU 12 Hình ảnh mặt cắt A: Cạnh ức theo trục dọc (dài) B: Trên hõm ức C: buồng từ mõm tim D: buồng từ mõm tim E:Cạnh ức theo trục ngang (ngắn) CÂU 13 Sang thương đo hình, nghĩ đến nhiều A.Sùi viêm nội tâm mạc B.Huyết khối C.U nhầy D.Vôi xơ van CÂU 14 KHƠNG tiêu chuẩn siêu âm viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: A Phình dạng túi van B Khối sùi van C Áp xe quanh van D Dòng hở quanh van biết trước CÂU 15 Siêu âm tim viêm nội tâm mạc nhiễm trùng giúp chẩn đoán biến chứng: A Mức độ hở / hẹp van B Áp xe tim C Áp lực tĩnh mạch phổi D Tràn mủ màng tim CÂU 26 Một bn điều trị NMCT, đột ngột rơi vào bệnh cảnh chống, sau ngưng tim SA thấy có dịch khoang màng ngồi tim Chẩn đốn nghĩ đến : A Vỡ túi phình B Vỡ tim C Chống tim D Viêm màng ngồi tim E Đứt dây chằng van hai CÂU 27 Khảo sát RL vận động vùng dựa : A Sự dày lên mỏm tim vào tâm thu B Sự dày lên vách liên thất vào thi tâm thu C Sự dày lên thành tim vào tâm thu D Sự giảm động thành tim vào tâm thu E Sự mỏng thành tim vào tâm thu CÂU 28 Khi bị tắc LAD, ta thấy vùng vô động ở: A Vách liên thất phía trước B Thành tự phía trước thất trái C Thành bên thất trái D A B E A C CÂU 29 Bình thường thành tim dày lên vào thời tâm thu khoảng : A 10 % B 20 % C 30 % D 40 % E 50 % CÂU 30 Tính EF theo PP Simpson gọi : A PP hình viên đạn B PP hình ellip C PP hình bán cầu D PP cộng thể tích đĩa E PP hình trụ CÂU 31 VTI : A Thể tích nhát bóp B Vận tốc máu chảy C Khoảng cách cột máu nhát bóp tim D Thời gian tống máu nhát bóp tim E Diện tích cắt ngang cột máu bơm nhát bóp tim CÂU 32 Thể tích nhát bóp (stroke volume, SV) tính theo cơng thức : (CSA : diện tích cắt ngang) A SV = VTI / CSA B SV = CSA X VTI C SV = CSA X VTI / 100% D SV = VTI / CSA / 100% E SV = CSA / VTI CÂU 33 Đặc điểm hẹp van ĐMC nặng, NGOẠI TRỪ: A Vận tốc tối đa xuất sớm tâm thu hình dạng phổ tròn B Vận tốc tối đa > 4m/gy C Diện tích mở van: < 1cm2 D VLVOT/VAV < 0.25 E Khuynh độ áp lực trung bình > 40 mmHg CÂU 34 Để phân biệt RL CN tâm trương thể giả bình thường, dựa vào PHỔ TĨNH MẠCH…: A Chủ B Chủ C Trên gan D Phổi E Cửa CÂU 35 BN bị RL chức tâm trương thường có A EF bình thường, kích thước tim bình thường B EF bình thường, kích thước tim tăng C EF giảm , kích thước tim bình thường D EF giảm , kích thước tim tăng E EF tăng , kích thước tim bình thường CÂU 36 Trong RL CN tâm trương thể RL hạn chế , Deceleration time : A < 50 ms B < 100 ms C < 150 ms D < 200 ms E < 250 ms CÂU 37 Trong RL CN tâm trương thể RL thư giãn, IVRT : A > 50 ms B > 70 ms C > 100 ms D > 200 ms E > 250 ms CÂU 38 Triệu chứng lâm sàng RLCN tâm trương liên quan chặt chẽ với : A Độ đàn hồi thất trái B Độ đàn hồi nhĩ trái C Áp lực thất trái D Áp lực nhĩ trái E Độ đàn hồi màng tim CÂU 39 Chẩn đoán xác định khối tim (cardiac mass) siêu âm tim dựa trên: A Ghi nhận mass tâm thu tâm trương B Ghi nhận mass từ ba cửa sổ siêu âm C A, B D Ghi nhận mass vùng giải phẫu tim CÂU 40 U tim: A U tim thứ phát có tỉ lệ cao gấp 20 lần u tim nguyên phát B U xâm nhập trực tiếp từ ung thư lân cận (phổi, vú), lan truyền qua mạch bạch huyết, di xa (lymphoma, melanoma) C Bệnh lý ác tính tim thường liên quan đến màng tim nội tâm mạc D A, B E A, B, C ... dày lên mỏm tim vào tâm thu B Sự dày lên vách liên thất vào thi tâm thu C Sự dày lên thành tim vào tâm thu D Sự giảm động thành tim vào tâm thu E Sự mỏng thành tim vào tâm thu CÂU 28 Khi bị tắc... biết trước CÂU 15 Siêu âm tim viêm nội tâm mạc nhiễm trùng giúp chẩn đoán biến chứng: A Mức độ hở / hẹp van B Áp xe tim C Áp lực tĩnh mạch phổi D Tràn mủ màng tim CÂU 16 Siêu âm tim theo dõi kích... 13 Sang thương đo hình, nghĩ đến nhiều A.Sùi viêm nội tâm mạc B.Huyết khối C.U nhầy D.Vơi xơ van CÂU 14 KHƠNG tiêu chuẩn siêu âm viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: A Phình dạng túi van B Khối sùi van
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi siêu âm timDHYD HCM, Đề thi siêu âm timDHYD HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay