THUYẾT MINH ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

42 27 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 17:44

CÁC SỐ LIỆU THIẾT KẾDân số tính toán: 91.984 (người)Tiêu chuẩn thoát nước: 200 (lng.ngd)Lưu lượng trung bình nhỏ nhất của nguồn tiếp nhận: 24 m3sVận tốc dòng chảy trung bình của nguồn tiếp nhận: 0,6 msChiều sâu trung bình của nguồn tiếp nhận: Hàm lượng cặn lơ lửng trong nguồn tiếp nhận: Nhu cầu oxi hóa : Hàm lượng oxi hòa tan trong nguồn tiếp nhận: 8 mglNhiệt độ trung bình năm: Vị trí cống xả đặt gần bờ: Gần bờĐiểm kiểm tra nước sông phục vụ cho trạm cấp nước theo chiều dòng chảy L=1.200m và theo đường thẳng L=1.000mpH = 7Tổng Nitơ: 6,8 (mgl)Nitơ hữu cơ: 2,5 (mgl)Nitơ tự do: 4,3 (mgl)Tổng Photpho: 2,1 (mgl)Photpho có nguồn gốc hữu cơ: 1,0 (mgl)Photpho có nguồn gốc vô cơ: 1,1 (mgl) ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Sinh viên thiết kế: Nguyễn Thanh Phong Lớp: KN16LTD01 Giảng viên hướng dẫn: Giang Văn Tuyền Nhiệm vụ: Tính tốn thiết kếcác cơng trình xử nước thải CÁC SỐ LIỆU THIẾT KẾ - Dân số tính toán: 91.984 (người) Tiêu chuẩn thoát nước: 200 (l/ng.ngd) Lưu lượng trung bình nhỏ nguồn tiếp nhận: 24 m3/s Vận tốc dòng chảy trung bình nguồn tiếp nhận: 0,6 m/s - Chiều sâu trung bình nguồn tiếp nhận: H tb = 4,2(m) Cng = 25mg / l - Hàm lượng cặn lơ lửng nguồn tiếp nhận: BOD5 L = 2, 5(mg / l ) - Nhu cầu oxi hóa : - Hàm lượng oxi hòa tan nguồn tiếp nhận: mg/l ng 220 C - Nhiệt độ trung bình năm: - Vị trí cống xả đặt gần bờ: Gần bờ - Điểm kiểm tra nước sông phục vụ cho trạm cấp nước theo chiều dòng chảy - L=1.200m theo đường thẳng L=1.000m pH = Tổng Nitơ: 6,8 (mg/l) Nitơ hữu cơ: 2,5 (mg/l) Nitơ tự do: 4,3 (mg/l) Tổng Photpho: 2,1 (mg/l) Photpho có nguồn gốc hữu cơ: 1,0 (mg/l) Photpho có nguồn gốc vô cơ: 1,1 (mg/l) GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong Page ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỒ ÁN Đặt vấn đề Con người mơi trường có mối quan hệ mật thiết với Trong lịch sử phát triễn người, để giải yêu cầu thiết yếu sống gia tang dân số cách nhanh chống thời gian gần gây nhiều tác động đến cân sinh học hệ sinh thái Thiên nhiên bị tàn phá môi trường ngày xấu ảnh hưởng trực tiếp lên sức khỏe người, mỹ quan đô thị loài động thực vật khai thác quan tâm đến việc vận chuyển lưu trử sử dụng chúng cách hợp Việc xây dựng hệ thống thoát nước trạm bơm xử nước thải cho khu dân cư trở thành yêu cầu cần thiết đặc biệt với thành phố giai đoạn thị hóa phát triễn mạnh mẻ Tổng quan nước thải sinh hoạt 2.1 Nguồn gốc nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt nước thải bỏ sau sử dụng cho mục đích sinh hoạt cộng đồng: tắm, giặt giủ, tẩy rửa, vệ sinh cá nhân… Chúng thường thải từ hộ, quan, trường học, bệnh viện, chợ cơng trình cơng cộng khác Lượng nước thải sinh hoạt khu dân cư phụ thuộc vào dân số, vào tiêu chuẩn cấp nước đặc điểm hệ thống thoát nước Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư phụ thuộc vào khả cung cấp nước cho nhà máy nước hay trạm cấp nước có Các trung tâm thị thường có tiêu chuẩn cấp nước cao so với vùng ngoại thành nơng thơn lượng nước thải sinh hoạt tính đầu người có khác biệt thành thị nông thôn Nước thải sinh hoạt trung tâm đô thị thường thoát hệ thống thoát nước dẫn song rạch, vùng ngoại thành nơng thơn khơng có hệ thống nước nên nước thải thường tiêu thoát tự nhiên vào ao, hồ thoát biện pháp tự thấm 2.2 Thành phần đặc tính nước thải sinh hoạt Thành phần nước thải sinh hoạt gồm hai loại + Nước thải nhiễm bẩn chất tiết người từ phòng vệ sinh + Nước thải nhiễm bẩn chất thải sinh hoạt cặn bả từ nhà bếp, chất rửa trôi kể làm vệ sinh sân nhà Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hửu dể bị phân hủy sinh học ngồi có thành phần vô cơ, vi sinh vật vi trùng gây bệnh nguy hiểm Chất hửu chứa nước thải bao gồm hợp chất Protein (40%-50%) hydrat cacbon (40%50%) Nồng độ chất hửu nước thải sinh hoạt dao động khoảng 150-450 mg/l theo trọng lượng khô bị phân hủy sinh học khu dân cư đông đúc, điều kiện GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong Page ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI vệ sinh thấp nước thải sinh hoạt không xử thích đáng nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 2.3 Tác hại đến môi trường Tác hại đến môi trường nước thải thành phần ô nhiễm tồn nước thải gây + COD, BOD Sự khống hóa, ổn định chất hửu tiêu thụ lượng lớn gây thiếu hụt oxy nguồn tiếp nhận dẫn đến ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường nước Nếu nhiểm q mức điều kiện yếu khí hình thành Trong q trình phân hủy yếm khí sinh sản phẩm như: H2S, NH3, CH4… Làm cho nước có mùi thúi làm giảm pH môi trường + SS lắng đọng nguồn tiếp nhận, gây điều kiện yếm khí + Nhiệt độ: nhiệt độ nước thải sinh hoạt thường không ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh vật nước + Vi trùng gây bệnh: gây bệnh lan truyền đường nước tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da… + Amonia, P: nguyên tố dinh dưởng đa lượng Nếu nồng độ nước cao dẫn đến tượng phú dưởng hóa (sự phát triển bùn phát loại tảo làm cho nồng độ oxy nước thấp vào ban đêm gây ngạt thở duyệt vong sinh vật, vào ban ngày nồng độ oxy cao trình hô hấp tảo thải ra) + Màu: mỹ quan + Dầu mở: gây mùi, ngăn cản khuyếch tán oxy bề mặt 2.4 Bảo vệ nguồn nước mặt khỏi ô nhiểm nước thải Nguồn nước mặt sông hồ, kênh, rạch, suối biển….nơi tiếp nhận nước thải từ khu dân cư đô thị, khu công nghiệp hay xí nghiệp cơng nghiệp Một số nguồn nước số nguồn nước quý giá, sống đất nước, để bị nhiểm nước thải phải trả giá đắt hậu khơng lường hết Vì nguồn nước phải bảo vệ khỏi ô nhiểm nước thải Ô nhiểm nguồn nước mặt chủ yếu tất dạng nước thải chưa xử xả vào nguồn nước làm thay đổi tính chất hóa sinh học nguồn nước Sự có mặt chất độc hại xả vào nguồn nước làm phá cân sinh học tự nhiên nguồn nước kìm hãm trình tự làm nguồn nước Khả tự làm nguồn nước phụ thuộc vào điều kiện xáo trộn pha lỗng nước thải với nguồn, có mặt vi sinh vật có vi khuẩn gây bệnh, đe dọa tính an tồn vệ sinh nguồn nước Biện pháp xem hiệu để bảo vệ nguồn nước là: + Hạn chế số lượng nước thải xả vào nguồn nước GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong Page ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI + Giảm thiểu nồng độ ô nhiểm nước thải theo qui định cách áp dụng công nghệ xử phù hợp đủ tiêu chuẩn xả nguồn nước Ngoài ra, việc nghiên cứu áp dụng công nghệ xử dụng loại nước thải chu trình kín có ý nghĩa đặc biệt quan trọng I TÍNH TỐN THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC CƠNG TRÌNH TRONG TRẠM XỬ NƯỚC THẢI 1.1 Lưu lượng nước tính tốn - Lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình ngày đêm Qsh= = = 18.397 (m3/ngđ) - Lưu lượng nước thải trung bình Qhtb= = = 766,5(m3/h) - Lưu lượng nước thải trung bình giây qs= = = 213 (l/s) Với qstb = 213 (l/s) tra bảng mục 4.1.2 TCXDVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới cơng trình bên ngồi - Tiêu chuẩn thiết kế, ta xác định thông số sau: Kcmax = 1,57, Kcmin = 0,6 Lưu lượng nước thải trung bình qtb (l/s) Hệ số khơng điều hòa chung K0 10 20 50 100 300 500 100 ≥ 5000 K0max 2,5 2,1 1,9 1,7 1,6 1,55 1,5 1,47 1,44 K0min 0,38 0,45 0,5 0,55 0,59 0,62 0,66 0,69 0,71 ∆K = ( k1 − k 2) x( q − q) q − q1 ∆K , Kc = K2 + - Lưu lượng nước thải lớn nhất: Qhmax = Qhtb x Kcmax = 766,5 x 1,57 = 1.203,4 (m3/h) = 20,0567 (m3/phút) - Lưu lượng nước thải giây lớn nhất: qsmax = Qhtb 766, xK cmax = x1, 57 = 334, 28(l / s) 3, 3, - Lưu lượng nước thải giây nhỏ nhất: qsmin = Qhtb 766, xK cmin = x 0, = 127, 75(/ s ) 3, 3, 1.2 Xác định nồng độ chất bẩn nước thải 1.2.1 Hàm lượng chất lơ lửng nước thải GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong Page ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI - Hàm lượng chất lơ lửng nước thải sinh hoạt tính: aSS ×1000 q0 CSH = Trong đó: (mg/l) SS + a : Lượng chất lơ lửng người dân thải ngày đêm Theo SS bảng 25 mục 8.1.7 TCXDVN 7957- 2008( lượng chất rắn lơ lững a = 60-65 SS g/người.ngày) ta chọna = 65 (g/người.ngày) + q0: Tiêu chuẩn thải nước khu vực , q0 = 200 (l/người.ngđ) Vậy: ass × 1000 65 × 1000 = = q0 200 CSH = 325 (mg/l) 1.2.2 Hàm lượng BOD5 nước thải * Hàm lượng BOD5của nước thải sinh hoạt tính: a BOD × 1000 q0 LSH = (mg/l) Trong đó: BOD + a : hàm lượng BOD tiêu chuẩn tính theo đầu người, Theo bảng 25 mục 8.1.7 TCXDVN 7957-2008 ( hàm lượng BOD5 nước thải lắng 30-35 g/người.ngđ ) ta BOD chọn a =30 (g/người.ngđ) + q0 : tiêu chuẩn thải nước tính theo đầu người, q0 = 200 (l/người.ngđ) Vậy: 30 × 1000 = 150( mg / l ) 200 LSH = 1.2.3 Mức độ xáo trộn pha lỗng Để tính tốn lưu lượng nước tham gia vào q trình pha lỗng ta xác định hệ số xáo trộn a − e −α x Q + e −α x q a - Hệ số xáo trộn a tính theo cơng thức: = Trong đó: + Q: lưu lượng nước thải trung bình nhỏ nguồn tiếp nhận, Q = 24 m 3/s + a: Hệ số tính đến yếu tố thuỷ lực trình xáo trộn tính tốn theo cơng thức: α = ϕ ξ E q GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong Page ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI ϕ + : Hệ số tính tốn đến độ khúc khuỷ kênh: φ= x xthang x: Khoảng cách từ cống xả đến điểm tính toán theo chiều chảy x = 1.200 m x0: Khoảng cách từ cống xả đến điểm tính tốn theo đường thẳng xthang = 1.000 m ϕ= 1.200 = 1, 1.000 ξ + : Hệ số phụ thuộc vào vị trí cống xả, ξ = xả gần bờ, ξ = 1,5 xả xa bờ ( ξ chọn = 1) +E: Hệ số dòng chảy rối sơng xác định theo công thức sau:E = vTB H TB 200 Với : + Htb: Độ sâu trung bình nguồn tiếp nhận , Htb = 4,2 m + vtb: vận tốc dòng chảy trung bình sơng, vtb = 0,6 m/s ⇒ 0, x 4, = 0, 0126 200 E= + q: Lưu lượng trung bình giây nước thải, q = 213 (l/s) = 0,213 (m3/s) Từ ta có: 1, ×1× α= 0, 0126 0, 213 = 0,46 Vậy: a − e −0,46 1200 24 1+ × e −0,46 1200 0, 213 = = 0,537 * Số lần pha lỗng nước thải với nước kênh tính: aQ + q q 0, 537 × 24 + 0, 213 0, 213 n= = = 61,5 (lần) 1.2.4 Xác định mức độ xử nước thải cần thiết Để lựa chọn dây chuyền phương pháp xử thích hợp, bảo đảm làm đến mức độ thỏa mãn yêu cầu vệ sinh trước xả nước thải vào nước nguồn, cần tiến hành xác định mức độ cần thiết làm nước thảinước thải xả vào nguồn (sông, hồ), nên cần xét đến khả tự làm nguồn Do trước tiên cần tiến hành xác định mức độ cần thiết phải xử nước thải, khả xáo trộn pha loãng nước thải nước nguồn điểm tính tốn a Theo hàm lượng chất lơ lửng: Hàm lượng chất lơ lửng cho phép nước thải xả vào nguồn tính: GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong Page ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI bx( Cnth = aQ + 1) + Cng q Trong đó: + a: hệ số sáo trộn, a = 0,537 + Do nguồn tiếp nhận nước thải nguồn loại A, nên độ tang hàm lượng cặn lơ lửng nước nguồn b = 0,75 mg/l + q: Lưu lượng trung bình giây nước thải, q = 0,213 (m3/s) + Q: lưu lượng nước thải trung bình nhỏ nguồn tiếp nhận, Q = 24 m3/s + Cng: Hàm lượng chất lơ lửng nước nguồn,lấy Cng= 25 mg/l + Hàm lượng nước thải cho phép xả vào nguồn nguồn loại A 30 mg/l Cnth = 0,75×  0, 537 × 24   0, 213 + 1÷+ 25   = 71,13 (mg/l) So sánh: SSnth= 71,13 > 30 mg/l Vậy ta chọn 30 mg/l để tính Mức độ xử nước thải cần thiết: Ess = C0 − Cnth C0 ×100% 325 − 30 325 E= ×100% = 90,77% b Theo hàm lượng BOD5 + Thời gian pha nước song với nước thải kể từ điểm xa đến điểm tính tốn: L Vtb × 86400 1200 0, × 86400 t= = = 0,023 (ngđ) + L: Chiều dài tính tốn L=1.200 m + Vtb : Vận tốc dòng chảy trung bình nguồn tiếp nhận v=0.6 m/s - Mức độ xử nước thải cần thiết theo BOD5 là: a×Q BOD qx10 − k '1 xt (L cp ' ) − Lng x10− k xt + Lcp 10− k1t L nth = (mg/l) Trong đó: + Lcp: BOD tới hạn (BOD cho phép) sau chộn vào nguồn, L cp = mg/lTheo Bảng A.1 PLA TCXDVN 7957-2008 + Lng: Nhu cầu oxy hóa BOD5, Lng = 2.5 mg/l phụ lục A bảng A.1 TCXDVN 79572008 + a: Hệ số sáo trộn, a = 0,537 + Q: lưu lượng nước thải nhỏ đảm bảo tần xuất 95%, Q = 24 m3/s + q: Lưu lượng trung bình giây nước thải, q = 0,213 (m3/s) GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong Page ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI + k1, k2: Hằng số tốc độ tiêu thụ ôxy nước thải nước nguồn 20 0C k1(200C) = k2200C) = 0,1 ngày-1, k1 220C k1(220C) = 0.1x1.04722-20 = 0.11 ngày-1 ⇒ 0, 537 × 24 4 − 2.5 x10−0,11×0,023 ) + −0,11×0,023 −0,11×0,023 ( 0, 213 x10 10 LBODnth = c Theo hàm lượng oxy hòa tan, COD Q −2 k 2k 2k Ong − Oyc − Lng x10 1,ng x10 1,nth − Oyc x10 1,nth q ( COD = 96,19 (mg/l) ) L nth = (mg/l) Trong đó: + Ong: Lượng oxy hòa tan nguồn tiếp nhận, Ong = mg/l + Oyc: Lượng oxy yêu cầu nước sông trước cống xả nước thải vào nguồn, nguồn loại A Oyc= mg/l theo TCXDVN 7957-2008 LCODnth = Ta có: 0,537 × 24 − − 2,5 x10 −2 x 0.11 ) x10 x 0.11 − x10 x 0.11 ( 0, 213 = 46,25 (mg/l) oxi LBOD nth = 96,19( mg / l ) > Lnth = 46, 25( mg / l ) BOD tiêu quan trọng để đánh giá tốc độ phân hủy hữu vi sinh vật tự nhiên để từ đánh giá khả tự làm nguồn nước BOD thông số quan trọng để đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước: BOD lớn mức độ nhiễm hữu có khả phân hủy sinh học cao BOD tiêu đánh giá khả tự làm nguồn nhận tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng dòng thải vào nguồn nước Dùng tiêu BOD để đánh giá khả tự làm mà khơng dùng COD tự nhiên tác nhân oxy hóa mạnh có khả phân hủy hữu điều dùng xử nước thải thông qua tác động người Mặt khác dùng COD để đánh giá biết thành phần hữu có khả phân hủy sinh học khơng có khả phân hủy sinh học  Với số liệu ta chọn sơ đồ dây chuyền công nghệ xử nước thải Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ xử dựa vào yếu tố + Công suất trạm xử + Thành phần đặc tính nước thải + Mức độ cần tiết xử nước thải + Tiêu chuẩn xả thải vào nguồn tiếp nhận tương ứng + Phương pháp xử cặn + Điều kiện mặt đặc điểm địa chất thủy văn khu vực xây dựng trạm xử nước thải + Điều kiện cung cấp nguyên vật liệu để xử nước thải địa phương + Khả sử dụng nước thải cho mục đích kinh tế địa phương ( nuôi cá, tưới ruộng giữ mực nước tạo cảnh quan thị….) _ Nguồn tài điều kiện kinh tế khác GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong Page ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI + Sự chấp nhận tham gia cộng đồng + Các tiêu kinh tế kỹ thuật khác Các trạm xử nước thải công suất nhỏ vừa phải đảm bảo loạt yêu cầu xây dựng đơn giản, dễ hợp khối cơng trình, diện tích chiếm đất nhỏ, dễ quản vận hành, kinh phí đầu tư xây dựng không lớn Yếu tố hợp khối cơng trình yếu tố xây dựng trạm xử công suất nhỏ vừa điều kiện nước ta Các cơng trình xử nước thải hợp khối hạn chế việc gây nhiễm mơi trường khơng khí, diện tích xây dựng nhỏ đảm bảo mỹ quan thị… Nước thải sinh hoạt xử chỗ cơng trình làm sơ (tách dầu mỡ, tách xử cặn “ nước đen”…), cơng trình xử cục hệ thống thoát Nước nước thải độc lập cơng trình xử tập trung trạm xử khu vực Xử nước thải chỗ làm giảm chi phí đầu tư xây dựng tuyến cống nước Từ kết tính tốn điều kiện nêu trên, ta chọn phương án Ngăn tiếp nhận Máy nghiền rác Song chắn rác Sân phơi cát Bể lắng cát ngang SƠ ĐỒ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI a Phương án sơ đơn giản Bể làm thống Thổi khí Bể lắng ngang đợt I Thổi khí Bể nén bùn Bể Aeroten cải tiến SBR Bể Mê tan Khử trùng Clo Máng trộn Sân phơi bùn Bể tiếp xúc ly tâm GVHD: ThS Giang Văn Tuyền RaPhong sông SVTH: Nguyễn Thanh Bón ruộng Page ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI b Phương án Ngăn tiếp nhận Song chắn rác Máy nghiền rác Bể lắng cát ngang Sân phơi cát Bể lắng ngang đợt Kênh oxy hóa GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong Bể nén bùn 10 Page 10 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI ytb 24.30 2,3 x 24 x30 = q 500 N= = 3,23 (thùng) chọn n = (thùng) + q: Khối lượng Clo thùng chứa, q = 500 (kg) - Lưu lượng nước Clo lớn tính sau: a.Qhmax 100 3x1.203, x100 = b.1000.1000 0,15.x1.000 x1.000 qmax = = 2,4 (m3/h) Trong đó: b: Nồng độ Clo hoạt tính nước lấy độ hồ tan Clo ejecto, phụ thuộc vào nhiệt độ, b = 15% - Lượng nước tổng cộng cần cho nhu cầu trạm Clorato tính sau: ymax (1000ν + v2 ) 3, 61x (1.000 x1, + 300) = 1000 1000 Q= = 4,7 (m3/h) Trong đó: v1: Độ hoà tan Clo nước (Phụ thuộc vào nhiệt độ nước thải ) v1 = 1,0 (l/g) v2: Lưu lượng cần thiết để bốc Clo, v2 = 300 (l/kg) Nước Clo dẫn máng trộn ống cao su mềm nhiều lớp , đường kính ống 70 mm, với tốc độ 1,5 (m/s) 2.7 Máng xáo trộn kiểu vách ngăn có lỗ L B h1 h2 h3 H L M¸ng dÉn n c vào Vách ngăn dục lỗ M¸ng dÉn n í c Sơ đồ máng xáo trộn kiểu vách ngăn có lỗ Việc tính tốn máng trộn theo hướng dẫn giáo trình xử nước thải thầy Trần Đức Hạ trang 246-247 - Để xáo trộn Clo với nước thải dùng với loại máng trộn nào, lưu lượng nước thải trung bình 213 (l/s) > 400 (l/s) nên ta dùng máng trộn kiểu vách ngăn đục lỗ - Thời gian xáo trộn cần thực nhanh vòng đến phút Chọn phút GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 28 Page 28 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI - Sơ đồ máng trộn vách ngăn đục lỗ thường gồm đến vách ngăn với lỗ đường kính từ 20 (mm) đến 100 (mm) - Chọn máng trộn vách ngăn đường kính lỗ 100 (mm), số lỗ vách ngăn: n= × qmax × 0, 213 = = 25 π × d × v 3,14 × 0,12 ×1,1 (lỗ) Trong đó: +qmax : Lưu lượng nước thải lớn nhất, qmax = 0,213 m3/s + d : đường kính lỗ 0,1 (m) + v : Vận tốc chuyển động nước qua lỗ, v =1-1,2 m/s Chọn v =1,1(m/s) Chọn số hàng lỗ ngang 5, số hàng lỗ đứng - Khoảng cách tâm lỗ theo chiều ngang lấy 2d = × 0,1 = 0,2 m Chiều ngang máng trộn là: B = 2d(nn-1)+2d = 0,2.(5-1) + 0,2 = m Trong đó: nn: số lỗ theo theo hàng ngang, nn=5 Khoảng cách tâm lỗ theo chiều đứng vách ngăn thứ (Tính từ cuối máng trộn) lấy 2d; chiều cao lớp nước trước vách ngăn thứ bằng: h1 = 2d(nd-1)+d = 0,2.(5-1) + 0,1 = 0,9 m Trong đó: nn: số lỗ theo theo hàng ngang, nn=5 - Chiều cao lớp nước trước vách ngăn thứ hai: h2 = h1 + h Trong đó: + h: Tổn thất áp lực qua vách ngăn h tính sau: h= µ v2 1,12 = = 0,1m µ 2 g 0, 62 x x9,8 : hệ số lưu lượng, thường lấy ⇒ µ = 0,62 h2 = 0,9 + 0,1= (m) - Chiều cao lớp nước trước h3 hình vẽ là: h3 = h2 + h = + 0,1 = 1,1 m ⇒ HXD = h3 + hbv = 1,1 + 0,4 = 1,5 m - Khoảng cách tâm lỗ theo chiều đứng vách ngăn thứ hai là: : = 0,4 (m) - Khoảng cách vách ngăn: l = 1,5× B = 1,5 × 1,0 = 1,5 m - Chiều dài tổng cộng máng trộn với vách ngăn : L = 5× l = × 1,5 = 7,5 m GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 29 Page 29 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI - Thời gian nước lưu lại máng trộn : t= w h × B × L 0, ×1, × 7,5 = = = 20, 2( giây ) qmax qmax 0, 334 2.8 Bể tiếp xúc ly tâm Việc tính tốn máng trộn theo hướng dẫn giáo trình xử nước thải thầy Trần Đức Hạ trang 246-247 Nước thải sau lắng bể aerôten dẵn sang bể tiếp xúc ly tâm để khử trùng trước xả nguồn tiếp nhận Cấu tạo bể tiếp xúc ly tâm giống bể lắng ly tâm thiết bị gạt cặn giống bể lắng ly tâm BỂ TIẾP XÚC LY TÂM ỐNG DẪN NƯỚC VÀO 2 PHỄU PHÂN PHỐI NƯỚC MÁNG THU NƯỚC MƯƠNG DẪN NƯỚC RA Sơ đồ bể tiếp xúc ly tâm Nước thải sau xử bể tiếp xúc ly tâm dẫn tới giếng xả bờ sông theo mương dẫn dài 200m với tốc độ dòng chảy 0,8 (m/s) Thời gian tiếp xúc Clo với nước thải bể tiếp xúc máng dẫn sông 30 phút - Thời gan tiếp xúc riêng bể tiếp xúc là: t = 30 − l 200 = 30 − = 25,83 ( phút ) V × 60 0,8 × 60 Trong đó: l - chiều dài máng dẫn từ bể tiếp xúc tới giếng xả, l = 200 (m) V - vận tốc dòng chảy máng dẫn, v = 0,8 (m/s) - Thể tích hữu ích bể tiếp xúc là: W = Qtbh × t / 60 = 766,5 × 25,83 = 329,98 ( m3) 60 - Chọn bể, thể tích bể: W1 = 329,98 = 164,99 ( m3 ) - Diện tích bể tiếp xúc mặt GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 30 Page 30 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI F1 = W1 164,99 = = 47,14 ( m2 ) H1 3,5 Trong đó: H1: chiều cao cơng tác bể (H1= 2,7-5,7) chọn H1= 3,5 (m) Chiều cao toàn phần bể : H = H1+Hbv=3,5+0,4 = 3,9 m - Đường kính bể tiếp xúc: D= F1 x 47,14 = = 7, 75 ( m ) π 3,14 - Độ ẩm cặn bể tiếp xúc 96%, cặn từ bể tiếp xúc dẫn trạm ép bùn - Thể tích cặn bể tiếp xúc ngày xác định: W0 = a × N tt 0, 03 × 91.984 = 1000 1000 =2,76 (m3) Với a - Lượng cặn lắng bể tiếp xúc; a = 0,03 (l/ng.ngđ) (Theo 8.28.6 TCXDVN 7957-2008) Ntt - Dân số tính tốn theo hàm lượng cặn lơ lửng Ntt = 91.984 (người) 2.9 Tính tốn bể Mêtan h1 Ghi c hó : H - ống dẫn cặ n t vào bể - èng dÉn cỈ n chÝn khái bĨ - ống dẫn khíđ ốt D Hì nh 4.8: Sơđ å bĨMª tan h2 Các loại cặn dẫn đến bể Mê tan để xử gồm: - Cặn tươi từ bể lắng đợt I với độ ẩm 95% - Lượng bùn hoạt tính dư sau nén - Rác nghiền a Cặn tươi từ bể lắng ngang đợt I với độ ẩm 95% tính Wc = C hh × Q × E × K (100− P) × 106 Trong đó: Chh:Hàm lượng chất lơ lửng hỗn hợp nước thải ban đầu; Chh = 325 (mg/l) K: Hệ số tính đến tăng lượng cặn cỡ hạt lơ lửng lớn; K = 1,1 – 1,2 chọn K = 1,1 GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 31 Page 31 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI Q: lưu lượng nước thải ngày đêm; Q = 18.397 (m3/ngđ) E: Hiệu suất lắng bể lắng ngang đợt I; E =50% P: độ ẩm cặn bể lắng đợt I, P = 95% Wc = 325 ×18.397 × 50 ×1,1 ( 100 − 95) ×106 = 65,77 (m3/ng.đ) b Lượng bùn hoạt tính dư sau nén bể nén bùn: [ Chh × (100 − E ) × α − 100 × b] × Q Wb = (100 − P ) ×10 y Trong đó: α - Hệ số tính đến tăng khơng bùn hoạt tính, α =1,1÷1,2; lấy α = 1,1 B - Hàm lượng bùn hoạt tính trơi theo nước khỏi bể lắng đợt II; b =12 (mg/l) ( theo 8.5.7 TCXDVN 7957-2008) P - Độ ẩm bùn hoạt tính; P = 97% [ 325 × (100 − 50) x1, − 100 ×12] ×18.397 = ( 100 − 97 ) ×106 Wb = 112,22 (m3/ngđ) Lượng cặn tổng cộng dẫn đến bể mê tan: W = W b + Wc = 65,77 + 112,22 = 177,99 (m3/ngđ) Lượng cặn khô cặn tươi với độ ẩm, P = 95% CK = Wc (100 − P) 100 65, 77 x(100 − 95) 100 = = 3,29 (m3/ngđ) Lượng chất khơ bùn hoạt tính dư với độ ẩm, P = 97% BK = Wb (100 − P) 112, 22 x(100 − 97) 100 100 = - Độ ẩm trung bình hỗn hợp cặn là: Ck + Bk W = 3,37 (m3/ngđ) 3, 29 + 3,37 177,99 Phh = 100 × (1 ) = 100x(1) = 96,26% - Dung tích bể Mêtan tính: W ×100 = d WM (m3) Với d: Liều lượng bùn cặn đưa bể mê tan ngày (%) lấy theo bảng 53 TCXDVN 7957-2008, Phh = 96% chế độ lên men ấm ta có d = 10% WM = 177,99 ×100 = 10 ⇒ 1779.9 (m3) Theo bảng P3.7 Sách Xử nước thải PGS.TS Trần Đức Hạ ta chọn bể Mê tan với W= dung tích bể WM 1.779,9 = 4 GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong = 444,98 (m3) chọn W = 450 m3 32 Page 32 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI có kích thước bảng sau: Đường kính Thể tích m 450 h1 Chiều cao, m H h2 2,0 5,5 1,8 - Lượng khí đốt thu đươc q trình lên men cặn tính: a − n× d y= 100 Trong đó: a - Khả lên men lớn chất không tro cặn đưa vào bể a= 53× ( C o + Ro ) + 44Bo % C o + Ro + Bo C0 - Lượng chất không tro cặn tươi C0 = C K (100 − AC )(100 − TC ) 100 × 100 (T/ngđ) Ac - Độ ẩm háo nước ứng với cặn tươi Ac = 5% Tc - Độ tro chất khô tuyệt đối ứng với cặn tươi, Tc = 25% Ck = 3,29 (m3/ngđ) C0 = 3, 29 × ( 100 − ) × ( 100 − 25 ) = 2,34 100 × 100 (T/ngđ) R0 - Lượng chất không tro rác nghiền Ro = RK (100 − AR )(100 − Tr ) 100 × 100 Ar - Độ ẩm háo nước ứng với rác nghiền Ar = 5% Tr - Độ tro chất khô tuyệt đối ứng với rác nghiền Tr = 25% RK = WR (100 − P) 100 = 2, 02 x (100 − 95) 100 R0 = = 0,1 (m3/ngđ) 0,1× ( 100 − ) × ( 100 − 25 ) = 0, 07 100 × 100 (T/ngđ) B0 - Lượng chất khơng tro bùn hoạt tính dư Bo = BK (100 − Ab )(100 − Tb ) 100 × 100 Ab - Độ ẩm háo nước ứng với bùn hoạt tính dư Ab = 6% Tb - Độ tro chất khơ tuyệt đối ứng với bùn hoạt tính dư Tr = 27% Bo = 3,37 × ( 100 − ) × ( 100 − 27 ) = 2,31 100 ×100 (T/ngđ) Vậy ta có: GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 33 Page 33 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI a= 53 × ( 2,37 + 0, 07 ) + 44 × 2,31 2, 37 + 0, 07 + 2,31 = 48, 62% n - Hệ số phụ thuộc vào độ ẩm cặn đưa vào bể lấy theo bảng 54 mục 8.26.4 TCXDVN 7957-2008: Với Phh= 96%, t0 = 330C ta có n = 0,56 - Lượng khí thu q trình lên men cặn là: y= a − nd 48, 62 − 0,56 × 10 = = 0, 43 100 100 (m3/kg) - Lượng khí tổng cộng thu là: K = y×(C0 + R0 + B0) × 1.000 K= 0,43 × (2,37+0,07+2,31) × 1.000 = 2.042,5 (m3/ngđ) 2.10 Sân phơi bùn - Thể tích tổng cộng cặn dẫn đến sân phơi bùn là: Wch=W + W0=13.120,91 + 2,76=1.312,67 m3/ngđ W: Lượng cặn tổng cộng dẫn đến bể mêtan W0: Thể tích ngăn bùn từ bể tiếp xúc Diện tích hữu ích sân phơi bùn Wch × 365 13.123,67 × 365 F1 = = = 997.945,7 m q0 × n × 2.4 Trong đó: q0:Tải trọng lên sân phơi (m3/m2.năm) với nhận tạo có hệ thống rút làm khơ cặn bùn hoạt tính lên men q0= (m3/m2/năm) n: Hệ số kể đến điều kiện khí hậu,n= 2,4 Chọn sân phơi bùn chia 10ơ, diện tích f= 99.794,57 m2 Diện tích sân phơi bùn dự phòng F = 25%x 35.824,4 =8.956 m2 Thiết kế sân phơi bùn Mỗi sân phơi có ơ,kích thước 33x34m CHƯƠNG II TÍNH TỐN CAO TRÌNH CƠNG NGHỆ Mặt tổng thể - Khi lập mặt tổng thể trạm xử phải xét đến khả mở rộng (theo mặt cao trình tiết diện kênh máng, cơng trình xử lý, …) - Trên mặt thể cơng trình phụ để xử nước thải đồng thời có đường ống dẫn nước, điện, đường đi, … - Ngồi cơng trình xử chính, tùy thuộc vào điều kiện địa phương trạm có cơng trình phục vụ khác như: lò hơi, xưởng khí, trạm biến thế, nhà để xe, nhà hành chánh, quản lý, phòng thí nghiệm, … GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 34 Page 34 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI - Xung quanh trạm xử phải có hang rào ngăn cách, trạm phải đầy đủ tiện nghị, trồng xanh, hệ thống chiếu sang, đường giao thong qua lại cơng trình, nhà trạm Cao trình trạm xử - Cao độ mặt đất nơi xây dựng trạm:14,8m - Mực nước trung bình sơng: 12m - Cao trình cơng trình ảnh hưởng lớn đến sơ đồ trạm xử lý, định khối lượng đất đào, đấp Các cơng trình có chiều cao tương đối lớn phải xây dựng kiểu chìm so với mặt đất để giảm khối lượng công tác đất lượng đất phải chở - Nước phải tự chảy qua cơng trình, mực nước cơng trình đầu trạm xử phải cao mực nước cao sông, hồ chứa giá trị tổng tổn thất áp lực cơng trình có dự trữ từ ÷ 1,5m để nước chảy tự từ miệng cống xã sông - Việc xác định lien quan cơng trình mặt cao trình, song song với việc thiết kế mặt tổng thể trạm, ta phải dựng mặt cắt dọc theo chiều chuyển động nước bùn gọi cắt dọc theo nước theo bùn - Mặt cắt dọc theo nước mặt cắt triển khai cơng trình theo đường chuyển động dài nước từ kênh dẫn cửa sông, hồ - Mặt cắt theo bùn van xã bùn bể lắng đợt đến sân phơi bùn máy ép bùn Xác định tổn thất áp lực trạm xử Tổn thất áp lực trạm xử gồm: - Tổn thất chiều dài nước chuyển động theo ống, kênh máng nối cơng trình với - Tổn thất nước chảy qua máng tràn, cửa sổ chổ dẫn nước vào khỏi cơng trình, thiết bị đo, kiểm tra - Tổn thất qua cơng trình, chênh lệch mực nước - Ngồi dự trữ áp lực qua cơng trình (khơng kể tổn thất cục qua máng xã khỏi cơng trình), lấy sơ sau: (TCVN 7957-2008) + Song chắn rác: 10 ÷ 30 cm; + Bể lắng cát ngang: 10 ÷ 25 cm; + Bể lắng ngang đợt 1: 20 ÷ 40 cm; + Bể Aeroten cải tiến: 25 ÷ 50 cm; GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 35 Page 35 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI + Bể tiếp xúc ly tâm: 20 ÷ 40 cm; Xây dựng cao trình cơng trình trạm xử - Cao trình mực nước cửa xã: Hcx= HTB + hdt = 1,5 + 1,5 = 3,0 (m) Trong đó: - HTB: cao độ trung bình mực nước sơng - hdt: áp lực dự trữ để nước chảy tự tử cửa xã sơng - Cao trình mực nước mương dẫn nước miệng xã (cuối mương): HCM = Hcx + h = 3,0 + 0,2 = 3,2(m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua mương (h= 0,2m) - Cao trình mực nước mương dẫn nước miệng xã (đầu mương): HĐM= Hcx + (L.i) = 3,0 + 50 x 0,02 = 4,0 (m) Trong đó: - L: chiều dài mương dẫn nước từ bể kiểm tra đến cửa xã (L=50m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình đỉnh mương dẫn nước cửa xã (cuối mương): H= HCM + hbv = 3,2 + 0,3 = 3,5(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,3m) - Cao trình đỉnh mương dẫn nước cửa xã (đầu mương): H= HĐM + hbv = 4,0 + 0,3 = 4,3(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,3m) - Cao trình mực nước bể kiểm tra: Hkt= HĐM + h = 4,3 + 0,1 = 4,4(m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua bể (h= 0,1m) - Cao trình mực nước mương sau bể lắng ly tâm: 4,3+ L.i = 4,3 + 8x0,02 = 4,46(m) Trong đó:- L: chiều dài mương (L=8m) - i: Độ dốc đáy mương (i = 2% = 0,02) GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 36 Page 36 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI - Cao trình đỉnh mương sau bể lắng ly tâm: 4,46+ hbv = 4,46 + 0,3 = 4,76(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,3m) - Cao trình mực nước bể lắng ly tâm: 4,46+ h = 4,46 + 0,3 = 4,76(m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua bể (h= 0,3m) - Cao trình đỉnh bể lắng ly tâm: 4,76+ hbv = 4,76 + 0,5 = 5,26(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,5m) - Cao trình mực nước mương dẫn trước bể tiếp xúc ly tâm: 4,76+ L.i = 4,76 + 3x0,02 = 4,82(m) Trong đó:- L: chiều dài mương (L=3m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình mực nước mương dẫn: 4,82+ h = 4,82 + 0,3 = 5,12(m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua bể (h= 0,3m) - Cao trình đỉnh mương dẫn: 4,82+ hbv = 4,82 + 0,5 = 5,32(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,5m) - Cao trình mực nước máng xáo trộn: 5,12+ L.i = 5,12 + 8x0,02 = 5,28(m) Trong đó:- L: chiều dài mương (L=8m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình mực nước trước máng xáo trộn: 5,28+ h = 5,28 + 0,2 = 5,48(m) GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 37 Page 37 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua máng (h= 0,2m) - Cao trình đỉnh máng xáo trộn: 5,48+ hbv = 5,48 + 0,4 = 5,88(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,4m) - Cao trình mực nước mương dẫn trước máng xáo trộn: 5,48+ L.i = 5,48 + 3x0,02 = 5,54(m) Trong đó:- L: chiều dài mương (L=3m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình mực nước mương dẫn: 5,54+ h = 5,54 + 0,3 = 5,84(m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua bể (h= 0,3m) - Cao trình đỉnh mương dẫn: 5,48+ hbv = 5,48 + 0,5 = 5,98(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,5m) - Cao trình mực nước mương sau bể Aeroten cải tiến: 5,84+ L.i = 5,84 + 15x0,02 = 6,11(m) Trong đó: - L: chiều dài mương (L=15m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình đỉnh mương sau bể Aeroten cải tiến: 6,11+ hbv = 6,11 + 0,3 = 6,41(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,3m) - Cao trình mực nước Aeroten cải tiến: 6,11+ h = 6,11 + 0,4 = 6,51(m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua bể (h= 0,4m) - Cao trình đỉnh bể Aeroten cải tiến: GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 38 Page 38 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI 6,51+ h = 6,51 + 0,5 = 7,01(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,5m) - Cao trình mực nước mương sau bể lắng ngang đợt 1: 6,51+ L.i = 6,51 + 24x0,02 = 6,99(m) Trong đó: - L: chiều dài mương (L=24m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình đỉnh mương sau bể lắng ngang đợt 1: 6,99+ hbv = 6,99 + 0,3 = 7,29(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,3m) - Cao trình mực nước bể lắng ngang đợt 1: 6,99+ h = 6,99 + 0,3 = 7,29 (m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua bể (h= 0,3m) - Cao trình đỉnh bể lắng ngang đợt 1: 7,29+ h = 7,29 + 0,5 = 7,79(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,5m) - Cao trình mực nước bể làm thoáng sơ trước bể lắng ngang đợt 1: 7,29+ L.i = 7,29 + 12x0,02 = 7,53(m) Trong đó:- L: chiều dài mương (L=12m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình mực nước bể làm thoáng sơ bộ: 7,29+ h = 7,29 + 0,3 = 7,59(m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua bể (h= 0,3m) - Cao trình đỉnh bể làm thoáng sơ bộ: 7,59+ hbv = 7,59 + 0,5 = 8,09(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,5m) GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 39 Page 39 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI - Cao trình mực nước mương dẫn trước bể làm thoáng sơ bộ: 7,59+ L.i = 7,59 + 3x0,02 = 7,65(m) Trong đó:- L: chiều dài mương (L=3m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình mực nước mương dẫn: 7,59+ h = 7,59 + 0,3 = 7,89(m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua bể (h= 0,3m) - Cao trình đỉnh mương dẫn: 7,89+ hbv = 7,89 + 0,5 = 8,39(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,5m) - Cao trình mực nước mương sau bể lắng cát ngang: 7,89+ L.i = 7,8 + 16x0,02 = 8,21(m) Trong đó: - L: chiều dài mương (L=16m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình đỉnh mương sau bể lắng cát ngang: 8,21+ hbv = 8,21 + 0,3 = 8,51(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,3m) - Cao trình mực nước bể lắng cát ngang: 8,21+ h = 8,21 + 0,3 = 8,51 (m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua bể (h= 0,3m) - Cao trình đỉnh bể lắng cát ngang: 8,51+ h = 8,51 + 0,5 = 9,01(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,5m) - Cao trình mực nước mương trước bể lắng cát ngang: 8,51+ L.i = 8,51 + 3x0,02 = 8,57(m) GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 40 Page 40 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI Trong đó: - L: chiều dài mương (L=3m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình đỉnh mương trước bể lắng cát ngang: 8,57+ hbv = 8,57 + 0,3 = 8,87(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,3m) - Cao trình mực nước song chắn rác: 8,87+ h = 8,87 + 0,2 = 9,07(m) Trong đó: - h: Tổn thất áp lực qua song chắn rác (h= 0,2m) - Cao trình mực nước mương dẫn trước song chắn rác: 9,07+ L.i = 9,07 +3x 0,02 = 9,13(m) Trong đó: - L: chiều dài mương (L=3m) - i: Độ dốc đáy mương (i=2%= 0,02) - Cao trình đỉnh mương dẫn trước song chắn rác: 9,13+ hbv = 9,13 + 0,3 = 9,43(m) Trong đó: - hbv: chiều cao bảo vệ (hbv = 0,3m) - Như xây dựng cao trình cơng nghệ trạm xử Sơ ta chọn cao trình song chắn rác + 9,43 (m) để đảm bảo nước tự chảy trình xử lý, từ giảm chi phí đầu tư ban đầu trình quản vận hành sau GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 41 Page 41 ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TRẠM XỬ NƯỚC THẢI GVHD: ThS Giang Văn Tuyền SVTH: Nguyễn Thanh Phong 42 Page 42 ... hoạt xử lý chỗ cơng trình làm sơ (tách dầu mỡ, tách xử lý cặn “ nước đen”…), cơng trình xử lý cục hệ thống thoát Nước nước thải độc lập cơng trình xử lý tập trung trạm xử lý khu vực Xử lý nước thải. .. công nghệ xử lý nước thải Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ xử lý dựa vào yếu tố + Công suất trạm xử lý + Thành phần đặc tính nước thải + Mức độ cần tiết xử lý nước thải + Tiêu chuẩn xả thải vào nguồn... Phương pháp xử lý cặn + Điều kiện mặt đặc điểm địa chất thủy văn khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải + Điều kiện cung cấp nguyên vật liệu để xử lý nước thải địa phương + Khả sử dụng nước thải cho
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI, THUYẾT MINH ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI, a. Theo hàm lượng chất lơ lửng:, 2 Ngăn tiếp nhận nước thải, 2 Bể lắng cát ngang, 4 Tính toán bể lắng ngang đợt I, 8 Bể tiếp xúc ly tâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay