Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng số 3 hà nội

78 24 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 17:22

MỤC LỤC Lời mở đầu Chương I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐNHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Khái niệm, phân loại vai trò vốn doanh nghiệp 1.1 Khái niệm vốn 1.2 Phân loại vốn 1.3 Vai trò vốn Hiệu nhân tố tác động đến hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 2.1 Hiệu tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn kinh doanh 2.2 Những nhân tố tác động đến hiệu sử dụng vốn ChươngII: HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ Giới thiệu số nét Công ty Xây dựng số 1.1 Khái quát trình hình thành phát triển 1.2 Lĩnh vực hoạt động 1.3 Mô hình tổ chức quản lý Cơng ty Tình hình quản lý sử dụng vốn Cơng ty Xây dựng số 2.1 Đánh giá kết chung hoạt động Cơng ty 2.2 Tình hình cấu vốn kinh doanh Công ty 2.3 Công tác quản lý sử dụng vốn cố định Công ty Xây dựng số 2.4 Công tác quản lý sử dụng vốn lưu động Công ty Xây dựng số 3 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty Xây dựng số 3.1 Các tiêu đánh giá chung 3.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 3.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động Đánh giá hiệu sử dụng vốn 4.1 Ưu điểm việc sử dụng vốn 4.2 Nhược điểm việc sử dụng vốn 4.3 Nguyên nhân việc sử dụng vốn Chương III: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ Những phương hướng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Xây dựng số (từ năm 2000 đến năm 2001) Trang- - -1- Một số giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu sử dụng Công ty Xây dựng số 2.1 Nâng cao lực thắng thầu đấu thầu xây dựng đặc biệt cơng trình có giá trị lớn 2.2 Xây dựng áp dụng giải pháp nhằm xử lý tốt hạn chế lượng vốn bị chủ đầu tư chiếm dụng 2.3 Nâng cao hệ số sử dụng máy móc thiết bị cách bán, cho thuê mua thuê mua sở cân đối lực máy móc thiết bị với nhiệm vụ sản xuất nhằm phát huy ưu công nghệ cạnh tranh Công ty 2.4 Xây dựng hoàn thiện biện pháp kinh tế nhằm giải hài hồ lợi ích cá nhân lợi ích tập thể, khuyến khích thành viên Cơng ty hồn thành cơng việc hiệu Kết luận Nhận xét quan thực tập Tài liệu tham khảo Trang- - -2- LỜI MỞ ĐẦU Vốn yếu tố hàng đầu vào thiếu doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh Hiệu sử dụng vốn cao kết thu từ lượng vốn bỏ lớn Nâng cao hiệu sử dụng vốn bao gồm tổng hợp biện pháp kinh tế – kỹ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn lực doanh nghiệp, từ tác động mạnh mẽ tới hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vấn đề hiệu sử dụng vốn riêng đối tượng mà tất nhà kinh doanh, từ thành lập doanh nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng đến phương hướng, biện pháp sử dụng vốn đầu tư cách có hiệu nhất, sinh nhiều lợi nhuận Thực tế cho thấy, để thực điều khơng phải đơn giản Bước sang chế thị trường có quản lý nhà nước chục năm hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp nhà nước vấn đề nan giải Rất nhiều doanh nghiệp không đứng vững chế thị trường, làm ăn thua lỗ gây thâm hụt nguồn vốn từ ngân sách cấp cho Nhưng bên cạnh có nhiều doanh nghiệp thuộc nghành kinh tế khác đạt thành công, khẳng định vị trí thị trường nước giới Chính vậy, em chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Xây dựng số Nội” với mong muốn tìm hiểu, tổng hợp kiến thức học phân tích thực trạng lý sử dụng vốn Công ty Xây dựng số – đơn vị xây dựng hàng đầu Thành phố Trang- - -3- Phạm vi báo cáo chủ yếu đề cập tới khía cạnh sử dụng vốn trình sản xuất kinh doanh, không trọng tới hiệu công tác đầu tư phát triển Công ty Nội dung báo cáo gồm có ba phần - Chương một: Những sở lý luận chung vốn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp - Chương hai: Thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Xây dựng số - Chương ba: Một số phương hướng, biện pháp góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Xây dựng số Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình cô giáo Lê Phong Châu cháu xin cảm ơn giúp đỡ tận tình cơ, chú, bác Cơng ty giúp cháu hồn thành báo cáo thực tập Trang- - -4- Chương I NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐNHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN I Khái niệm, phân loại vai trò vốn doanh nghiệp 1.1.Khái niệm vốn Theo phát triển lịch sử, quan điểm vốn xuất ngày hoàn thiện, tiêu biểu có cách hiểu vốn sau số nhà kinh tế học thuộc trường phái kinh tế khác Các nhà kinh tế học cổ điển tiếp cận vốn với góc độ vật Họ cho rằng, vốn yếu tố đầu vào trình sản xuất kinh doanh Cách hiểu phù hợp với trình độ quản lý kinh tế khai – giai đoạn kinh tế học xuất bắt đầu phát triển Theo số nhà tài vốn tổng số tiền người có cổ phần cơng ty đóng góp họ nhận phần thu nhập chia cho chứng khốn cơng ty Như vậy, nhà tài ý đến mặt tài vốn, làm rõ nguồn vốn doanh nghiệp đồng thời cho nhà đầu tư thấy lợi ích việc đầu tư, khuyến khích họ tăng cường đầu tư vào mở rộng phát triển sản xuất Theo David Begg, Standley Fischer, Rudige Darnbusch “Kinh tế học”: Vốn loại hàng hoá sử dụng tiếp tục vào trình sản xuất kinh doanh Có hai loại vốn vốn vật vốn tài Vốn vật dự trữ loại hàng hoá sản xuất hàng hố dịch vụ khác Vốn tài tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Đất đai không coi vốn Một số nhà kinh tế học khác cho vốn bao gồm toàn yếu tố kinh tế bố trí để sản xuáat hàng hố, dịch vụ tài sản tài mà Trang- - -5- kiến thức kinh tế kỹ thuật doanh nghiệp tích luỹ , trình độ quản lý tác nghiệp cán điều hành chất lượng đội ngũ cơng nhân viên doanh nghiệp, uy tín, lợi doanh nghiệp Một số quan điểm khác lại cho vốn giá trị đem lại giá trị thặng dư Nhưng theo khái niệm giáo trình Tài doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân khái niệm vốn chia thành hai phần: Tư (Capital) giá trị mang lại giá trị thặng dư Vốn quan tâm đến khía cạnh giá trị mà thơi Bảng cân đối kế tốn phản ánh tình hình tài doanh nghiệp thời điểm Vốn nhà doanh nghiệp dùng để đầu tư vào tài sản Nguồn vốn nguồn huy động từ đâu Tài sản thể định đầu tư nhà doanh nghiệp; Còn bảng cân đối phản ánh tổng dự trữ thân doanh nghiệp dẫn đến doanh nghiệp có dự trữ tiền để mua hàng hố dịch vụ sản xuất chuyển hoá, dịch vụ thàng sản phẩm cuối dự trữ hàng hố tiền thay đổi có dòng tiền hay hàng hố tượng xuất quỹ, xuất hàng hố doanh nghiệp thu dòng tiền (phản ánh nhập quỹ biểu cân đối doanh nghiệp ngân quỹ làm cân đối dòng tiền doanh nghiệp) Một số quan niệm vốn tiếp cận góc độ nghiên cứu khác nhau, điều kiện lịch sử khác Vì vây, để đáp ứng đầy đủ yêu cầu hạch toán quản lý vốn chế thị trường nay, khái quát vốn phần thu nhập quốc dân dạng vật chất tài sản cá nhân, tổ chức bỏ để tiến hành kinh doanh nhằm mục đích tối đa hố lợi nhuận Trang- - -6- 1.2 Phân loại vốn 1.2.1.Căn theo nguồn hình thành vốn a Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu số vốn góp chủ sở hữu, nhà đầu tư đóng góp Số vốn khoản nợ, doanh nghiệp khơng phải cam kết tốn, khơng phải trả lãi suất Tuy nhiên, lợi nhuận thu kinh doanh có lãi doanh nghiệp đẽ chia cho cổ đơng theo tỷ lệ phần vốn góp cho Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu hình thành theo cách thức khác Thơng thường nguồn vốn bao gồm vốn góp lãi chưa phân phối b Vốn vay: Vốn vay khoản vốn đầu tư ngồi vốn pháp định hình thành từ nguồn vay, chiếm dụng tổ chức, đơn vị cá nhân sau thời gian định, doanh nghiệp phải hoàn trả cho nguời cho vay lãi gốc Phần vốn doanh nghiệp sử dụng với điều kiện định (như thời gian sử dụng, lãi suất, chấp ) không thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Vốn vay có hai loại vốn vay ngắn hạn vốn vay dài hạn 1.2.2 Căn theo thời gian huy động vốn a Vốn thường xuyên Vốn thường xuyên nguồn vốn có tính chất ổn định dái hạn mà doanh nghiệp sử dụng để đầu tư vao ftài sản cố định phận tài sản lưu động tối thiểu thường xuyên cần thiết cho hoạt động doanh nghiệp Nguồn vốn bao gồm vốn chủ sở hữu vốn vay dài hạn doanh nghiệp Trang- - -7- b Vốn tạm thời Vốn tạm thời nguồn vốn có tính chất ngắn hạn (dưới năm) mà doanh số sử dụng để đap sứng nhu cầu có tính chất tạm thời, bất thường phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nguồn vốn bao gồm khoản vay ngắn hạn khoản chiếm dụng bạn hàng 1.2.3.Căn theo công dụng kinh tế vốn a Vốn cố định Vốn cố định doanh nghiệp phận đầu tư ứng trước tài sản cố định tài sản đầu tư bản, mà đặc điểm luân chuyển phần nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh hoàn thành vòng tuần hồn tài sản cố định hết thời gian sử dụng Quy mô vốn cố định định quy mô tài sản cố định đặc điểm tài sản cố định lại ảnh hưởng đến vận động công tác quản lý cố định Muốn quản lý vốn cố định cách hiệu phải quản lý sử dụng tài sản cố định cách hữu hiệu Để quản lý chặt chẽ, hữu hiệu tài sản cố định, phân loại tài sản cố định theo tiêu thức sau: Trang- - -8- Toàn TCCĐ doanh nghiệp b c d e Vốn lưu động Vốn lưu động doanh nghiệp số tiền ứng trước tài sản lưu động tài sản lưu thông nhằm đảm bảo cho trình tái sản xuất doanh nghiệp thực thường xuyên liên tục Tài sản lưu động tài sản ngắn hạn, thường xuyên luân chuyển trình kinh doanh Tài sản lưu động tồn dạng dự trữ sản xuất (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, công cụ, dụng cụ ) sản phẩm trình sản xuất (sản phẩm dở dang), thành phẩm, chi phí tiêu thụ, tiền mặt giai đoạn lưu thông Trong bảng cân đối tài sản doanh nghiệp tài sản lưu Trang- - -9- - Nguyên nhân chủ quan Công ty đầu tư vào tài sản cố định tương đối lớn lực sản xuất tài sản cố định thấp, số khấu hao tổng tài sản cố định 46% Trong kinh tế thị trường giá thường xuyên biến động, tượng hao mòn vơ hình thường xun xảy Cơng ty chưa có kế hoạch đánh giá đánh giá lại tài sản để xác định giá trị thực tài sản cố định Kế hoạch huy động vốn Công ty chưa cụ thể chưa sát với nhu cầu thực tế Vì thết việc tìm nguồn tài trợ Cơng ty đơi khơng mang tính đến chi phí sử dụng vốn, khoản phải thu chiếm tỷ lệ cao cấu tài sản lưu động, vốn Công ty bị chiếm dụng nhiều, điều làm ảnh hưởng tới hiệu sử dụng vốn Năm 2001 khoản phải thu Công ty tăng 10 tỷ đồng làm vốn kinh doanh bị ứ đọng nhiều khâu tốn Ngun nhân tình trạng việc tốn hạng mục cơng trình hồn thành bị kéo dài, thời gian hoàn vốn dài đẩy số lãi tiền vay mà Công ty phải trả lên cao dẫn đến hiệu sử dụng vốn bị ảnh hưởng Vì bên cạnh việc mở rộng thị trường, tham gia đấu thầu nhiều cơng trình xây dựng mới, Công ty cần phải trọng tới khâu tốn vốn Trong cơng tác quản lý giá trị sản phẩm dở dang Đặc thù ngành xây dựng vốn lưu động khâu sản xuất chủ yếu nằm sản phẩm dở dang Vì tốc độ luân chuyển vốn lưu động khâu phụ thuộc nhiều vào công tác quản lý sản phẩm dở dang Thực tế Công ty thường xuyên xảy tình trạng cơng trình thường phải ngùng thi công thay đổi thiết kế chủ đầu tư phía chủ đầu tư thiếu vốn Q trình thu mua dự trữ ngun vật liệu Cơng ty nhiều điểm bất hợp lý, định kỳ Công ty chưa tiến hành phân loại vật tư, đánh giá vật tư để đưa giải pháp phù hợp 55 ... doanh công ty Chương III MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1.NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG... hình quản lý vốn tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn Công ty, ta thấy năm 2001 việc quản lý sử dụng vốn Công ty chưa đạt kết tốt, hiệu sử dụng vốn Công ty giảm nhiều mặt: Hiệu sử dụng vốn cố định, vốn. .. đáng kể việc quản lý sử dụng vốn so với mục tiêu đề thấp Nhằm khai thác sử dụng triệt để nguồn lực Công ty xin đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Xây dựng số - Nâng cấp đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng số 3 hà nội , Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng số 3 hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay