Thuyết minh dự án trạm xăng dầu đa tốn

39 31 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 16:53

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN XĂNG DẦU ĐA TỐN Chủ đầu tư: Công Ty CP Phát Triển ĐT TM & DV Dầu Khí Cường Thịnh Địa điểm: xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Tháng 11/2018 Dự án xăng dầu Đa Tốn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN XĂNG DẦU ĐA TỐN CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ CƯỜNG THỊNH CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦUDỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc Giám đốc VŨ VĂN TÌNH NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt Dự án xăng dầu Đa Tốn MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 14 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường nửa đầu năm 2018 16 II.2 Quy mô đầudự án 17 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 18 III.2 Hình thức đầu 18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 18 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 18 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 20 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 20 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 20 II.1 Danh mục sản phẩm 20 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt Dự án xăng dầu Đa Tốn II.2 Quy trình sửa chữa xe 21 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 22 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 22 II Các phương án xây dựng cơng trình 22 III Phương án tổ chức thực 23 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 23 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 25 I Đánh giá tác động môi trường 25 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 25 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 26 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 26 II Tác động dự án tới môi trường 26 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 27 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 28 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 29 II.4.Kết luận: 31 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 32 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 32 II Nguồn vốn thực dự án 33 III Hiệu mặt kinh tế dự án 35 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầudự án 35 III.2 Chi phí sử dụng vốn 36 III.3 Các thơng số tài dự án 36 KẾT LUẬN 38 I Kết luận 38 II Đề xuất kiến nghị 38 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt Dự án xăng dầu Đa Tốn PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 39 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 39 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 39 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 39 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 39 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 39 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 39 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 39 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 39 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 39 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt Dự án xăng dầu Đa Tốn CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ CƯỜNG THỊNH  Mã số thuế : 0201252889  Ngày đăng ký : 05/4/2012 lần đầu, sửa đổi lần ngày 04 /4/2016  Nơi đăng ký : Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng  Ngành nghề : Bán bn xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu Bảo dưỡng, sửa chữa ô tơ xe có động khác Kho bãi lưu trữ Bán buôn thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình, thiết bị Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động  Vốn điều lệ : 12.000.000.000 (Mười hai tỷ đồng)  Đại diện pháp luật : Ơng Vũ Văn Tình Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở : Số 17 phố Chu Văn An, phường Lê Lợi, quận Ngơ Quyền-TP Hải Phòng II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Dự án xăng dầu Đa Tốn  Địa điểm thực dự án : Khu ao Trưởng Bạ, thôn khoan tế, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 8.120.956.000 đồng (Tám tỷ trăm hai mươi triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 8.120.956.000 đồng + Vốn vay tín dụng : đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Trong kinh tế phát triển trình độ xăng dầu ln coi mặt hàng chiến lược, mặt hàng thiết yếu Với phát triển mạnh mẽ khoa Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt Dự án xăng dầu Đa Tốn học công nghệ người tìm nhiều nguồn nhiên liệu mới; nhiên chưa có nhiên liệu có khả thay cho xăng dầu nguồn lượng có trữ lượng lớn đem lại hiệu sử dụng cao Trong kinh tế Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng xăng dầu mặt hàng có vị trí quan trọng, việc đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt khơng có ý nghĩa kinh tế mà đảm bảo ổn định mặt trị Hiểu rõ tầm quan trọng xăng dầu tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước Công ty CP Phát triển đầu tư thương mại dịch vụ Dầu Khí Cường Thịnh chúng tơi định đầudự án “Dự án xăng dầu Đa Tốn” xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích 5.612 m2 Dự án khơng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội Chính phủ Việt Nam nói chung mà phù hợp với Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 Thủ tướng phủ nói riêng Tóm lại, với lực tâm huyết nghề nghiệp tập thể lãnh đạo, Công ty CP Phát triển đầu tư thương mại dịch vụ dầu khí Cường Thịnh tin tưởng dự án “Dự án xăng dầu Đa Tốn” hội tụ điều kiện cần thiết để thực hiện; đồng thời đầu tư cần thiết cấp bách giai đoạn IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt Dự án xăng dầu Đa Tốn V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng cửa hàng khang trang, đại, ngang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thủ đô Hà Nội, đảm bảo an ninh nhiên liệu cho thành phố tình - Tiết kiệm quỹ đất, phối kết hợp dịch vụ cung cấp nhiên liệu với dịch vụ thương mại khác - Tăng hiệu đầu tư, tăng tính mỹ quan kiến trúc đô thị - Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiến tiến dịch vụ bán lẻ xăng dầu V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng cửa hàng xăng dầu đạt tiêu chuẩn quốc gia bảo đảm an tồn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường - Xây dựng bãi đỗ xe, trạm sửa chữa bảo dưỡng xe kết hợp kiot bán hàng tạp hóa xanh tạo mỹ quan thị - Góp phần cung cấp đầy đủ an tồn nhu cầu tiêu dùng xăng dầu cho loại phương tiện giao thông, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội - Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe kết hợp kiot bán hàng tạp hóa giải khát góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, nâng cao hiệu kinh doanh, bảo đảm lợi ích người tiêu dùng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt Dự án xăng dầu Đa Tốn CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Hà Nội nằm chếch phía tây bắc trung tâm vùng đồng châu thổ sơng Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh Hưng n phía Đơng, Hòa Bình Phú Thọ phía Tây Hà Nội cách thành phố cảng Hải Phòng 120 km, cách thành phố Nam Định 87 km tạo thành cực Đồng sông Hồng Sau đợt mở rộng địa giới hành vào tháng năm 2008, thành phố có diện tích 3.324,92 km2, nằm hai bên bờ sông Hồng, tập trung chủ yếu bên hữu ngạn Địa hình Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đông với độ cao trung bình từ đến 20 mét so với mực nước biển Nhờ phù sa bồi đắp, ba phần tư diện tích tự nhiên Hà Nội đồng bằng, nằm hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng chi lưu sơng khác Phần diện tích đồi núi phần lớn thuộc huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với đỉnh núi cao Ba Vì (1.281 m), Gia Dê (707 m), Chân Chim (462 m), Thanh Lanh (427 m), Thiên Trù (378 m) Khu vực nội thành có số gò đồi thấp, gò Đống Đa, núi Nùng Thủ Hà Nội có bốn điểm cực là: + Cực Bắc xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn + Cực Tây xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì + Cực Nam xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức + Cực Đông xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt Dự án xăng dầu Đa Tốn Hình Bản đồ Hà Nội Thủy văn Sông Hồng sơng thành phố, bắt đầu chảy vào Hà Nội huyện Ba Vì khỏi thành phố khu vực huyện Phú Xuyên tiếp giáp Hưng Yênrồi xi Nam Định, thành phố có nhiều gắn kết với Thăng Long từ thời nhà Trần Sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km, chiếm khoảng phần ba chiều dài sông đất Việt Nam Hà Nội có sơng Đà ranh giới Hà Nội với Phú Thọ, hợp lưu với dòng sơng Hồng phía Bắc thành phố huyện Ba Vì Ngồi ra, địa phận Hà Nội nhiều sông khác sông Đáy, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ, Các sông nhỏ chảy khu vực nội thành sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, đường tiêu thoát nước thải Hà Nội Hà Nội thành phố đặc biệt nhiều đầm hồ, dấu vết lại dòng sơng cổ Trong khu vực nội thành, hồ Tây có diện tích lớn nhất, khoảng 500 ha, đóng vai trò quan trọng khung cảnh đô thị, ngày bao quanh nhiều khách sạn, biệt thự (xem ảnh) Hồ Gươm nằm trung tâm lịch sử thành phố, khu vực sầm uất nhất, ln giữ vị trí đặc biệt Hà Nội Trong khu vực nội ô kể tới hồ khác Trúc Bạch, Thiền Quang, Thủ Lệ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 10 Dự án xăng dầu Đa Tốn CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ I Đánh giá tác động môi trường Giới thiệu chung: Mục đích đánh giá tác động môi trường xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến mơi trường xây dựng khu vực lân cận, để từ đưa giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho môi trường cho xây dựng dự án thực thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tháng 06 năm 2005 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 09 tháng năm 2006 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ Mơi trường Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 phủ quản lý chất thải rắn Nghị định số 21/2008/NĐ-CP Chính phủ ngày 28 tháng năm 2008 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 cuả Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ Môi trường Nghị định 117/2009/NĐ-CP phủ xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 18/12/2008 việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 việc hướng dẫn điều kiện hành nghề, thủ tục lập hồ sơ, đăng ký cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 25 Dự án xăng dầu Đa Tốn Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 Bộ Tài Nguyên Môi trường việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam Môi trường bãi bỏ áp dụng số Tiêu chuẩn quy định theo định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng năm 2002 Bộ trưởng Bộ KHCN Môi trường I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án Để tiến hành thiết kế thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo theo tiêu chuẩn môi trường liệt kê sau - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng khơng khí : QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh, tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Bộ trưởng Y Tế, QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt - Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn : QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng Điều kiện tự nhiên Diện tích xây dựng khoảng 5.612 m2, Tại Gia Lâm, Hà Nội có địa hình tương đối phẳng, đất có kết cấu địa chất phù hợp với việc xây dựng xây dựng xăng trạm sửa xe,… Khu đất có đặc điểm sau: _ Nhiệt độ : Khu vực Bắc có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa _ Địa hình : Địa hình phẳng, có vị trí thuận lợi giao thông II Tác động dự án tới môi trường Việc thực thi dự án ảnh hưởng định đến môi truờng xung quanh khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến trình sinh hoạt hộ dân sinh sống xung quanh Chúng ta dự báo nguồn tác động đến môi trường có khả xảy giai đoạn khác nhau: - Giai đoạn thi công xây dựng - Giai đoạn vận hành - Giai đoạn ngưng hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 26 Dự án xăng dầu Đa Tốn II.1 Nguồn gây ô nhiễm Chất thải rắn - Rác thải q trình thi cơng xây dựng: loại bao bì đựng nguyên vật liệu giấy lượng nhỏ loại bao nilon,đất đá hoạt động đào đất xây dựng cơng trình phụ trợ khác - Sự rơi vãi vật liệu đá, cát, trình vận chuyển thiết bị chuyên dụng đến nơi xây dựng - Vật liệu thừa phế liệu thải - Chất thải sinh hoạt lực lượng nhân cơng lao động tham gia thi cơng Chất thải khí: Chất thải khí nguồn gây nhiễm cho bầu khí quyển, khí thải phát từ hoạt động q trình thi cơng từ giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu tháo dỡ hạng mục cơng trình giai đoạn ngừng hoạt động Chủ yếu khí thải phát sinh hoạt động động máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công Chất thải lỏng: Chất thải lỏng có ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường khu vực xây dựng khu biệt thự gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận Chất thải lỏng dự án gồm có nước thải từ q trình xây dựng, nước thải sinh hoạt cơng nhân nước mưa - Dự án sử dụng nước trình phối trộn nguyên vật liệu lượng nhỏ dùng cho việc tưới tường, tưới đất để giữ ẩm hạn chế bụi phát tán vào môi trường xung quanh Lượng nước thải từ trình xây dựng gồm loại chất trơ đất cát, không mang hàm lượng hữu cơ, chất nhiễm thấm vào lòng đất - Nước thải sinh hoạt của công nhân giai đoạn thi cơng ít, chủ yếu nước tắm rửa đơn phần nhỏ hoạt động vệ sinh khác trình xây dựng hầu hết tất công nhân xây dựng không lại, có hai người lại bảo quản vật tư - Nước mưa chảy tràn trôi chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây dựng xuống kênh rạch cận kề Tuy nhiên, dự án có hệ thống nước ngầm thu nước kiểm soát nguồn thải xử lý nước bị ô nhiễm trước thải Tiếng ồn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 27 Dự án xăng dầu Đa Tốn - Gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả tập trung giảm suất lao động Tiếng ồn sinh theo đường sau phải kiểm sốt trì khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn phát sinh từ nguồn + Động cơ, máy móc thi công, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt + Trong q trình lao động gò, hàn chi tiết kim loại, khung kèo sắt … q trình đóng, tháo cơppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu… + Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện … Bụi khói - Khi hàm lượng bụi khói vượt ngưỡng cho phép gây bệnh đường hô hấp làm giảm khả lao động cơng nhân Bụi khói sinh từ lý sau: - Từ hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng - Từ đống tập kết vật liệu - Từ hoạt động đào bới san lấp - Từ q trình thi cơng: q trình phối trộn ngun vật liệu, q trình đóng tháo côppha… II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường Ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí: Chất lượng khơng khí khu vực xây dựng chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi Dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi công xây dựng tháo dỡ cơng trình ngưng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lượng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật khơng đáng kể, điều kiện môi trường làm việc thông thống ngồi trời mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến người không đáng kể nhiên hàm lượng cao tác nhân gây ô nhiễm cho môi trường người như: khí SO2 hồ tan nước nên dễ phản ứng với quan hô hấp người động vật Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt: Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt Do phải tiếp nhận lượng nước thải từ q trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hoá chất vết dầu mỡ rơi vãi từ động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 28 Dự án xăng dầu Đa Tốn máy móc q trình thi cơng vận hành, nước thải sinh hoặt công nhân lán trại gây tượng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nước mặt Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng - Khơng khí bị nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt - Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ơ nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giảm thiểu lượng chất thải - Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: - Dự tốn xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất thoát chưa sử dụng đến - Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải:Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 29 Dự án xăng dầu Đa Tốn hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: - Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi công động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi công, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 30 Dự án xăng dầu Đa Tốn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 31 Dự án xăng dầu Đa Tốn CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầudự án STT Nội dung I Xây dựng Nhà dịch vụ + văn phòng + nghỉ ca Khu xăng dầu Chống cụm bể Công nghệ khu bể Bãi đổ xe Trạm sửa chữa bảo dưỡng xe Kiot bán hàng, giải khát Đường bê tông đá 2*4.M200, dày 200 HT điện Hệ thống cấp thoát nước + PCCC Hàng rào gạch San Nhà vệ sinh công cộng Nhà chứa rác thải nguy hiểm Cây xanh Thiết bị 10 11 12 13 14 15 II Cột bơm xăng dầu Bể chứa Xe Xitec chuyên dùng vận chuyển xăng dầu Số lượng ĐVT Diện tích Đơn giá Thành tiền 5.003.600 1 700 1 m2 150 m2 HT HT m2 2.000 m2 1.200 800 960.000 m2 200 300 60.000 m2 1.500 400 2.500 375.000 500 1.000.000 20.000 20.000 30.000 30.000 500 200.000 1.000 1.500.000 HT 70.000 70.000 HT 150.000 150.000 m TB 200 300.000 140.000 300.000 m2 50 1.800 90.000 m2 50 1.800 90.000 m2 62 300 18.600 2.090.000 Bộ 65.000 390.000 Cái 100.000 100.000 Xe Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 1.500.000 1.500.000 32 Dự án xăng dầu Đa Tốn STT III IV 10 11 12 13 14 VI Số lượng Nội dung Thiết bị văn phòng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí ĐVT Diện tích Đơn giá Cái 3,453 Thành tiền 100.000 100.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 244.942 395.701 0,757 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 53.699 0,282 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,549 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 27.470 0,549 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 11.474 1,261 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 3,508 1,147 5% 89.450 14.110 175.526 23.972 386.712 Tổng cộng 8.120.956 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN STT I Nội dung Xây dựng Nhà dịch vụ + văn phòng + nghỉ ca Khu xăng dầu Tự có - tự huy động 5.003.600 375.000 1.000.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt Tiến độ thực 2019 5.003.600 375.000 1.000.000 33 Dự án xăng dầu Đa Tốn NGUỒN VỐN STT 10 11 12 13 14 15 II Nội dung Chống cụm bể Công nghệ khu bể Bãi đổ xe Trạm sửa chữa bảo dưỡng xe Kiot bán hàng, giải khát Đường bê tông đá 2*4.M200, dày 200 HT điện Hệ thống cấp thoát nước + PCCC Hàng rào gạch San Nhà vệ sinh công cộng Nhà chứa rác thải nguy hiểm Cây xanh Thiết bị Cột bơm xăng dầu Bể chứa Xe Xitec chuyên dùng vận chuyển xăng dầu Thiết bị văn phòng Tự có - tự huy động 20.000 30.000 200.000 960.000 60.000 Tiến độ thực 2019 20.000 30.000 200.000 960.000 60.000 1.500.000 1.500.000 70.000 150.000 140.000 300.000 90.000 90.000 18.600 2.090.000 390.000 100.000 70.000 150.000 140.000 300.000 90.000 90.000 18.600 2.090.000 390.000 100.000 1.500.000 1.500.000 100.000 100.000 III Chi phí quản lý dự án 244.942 244.942 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 395.701 395.701 53.699 53.699 89.450 89.450 14.110 - 14.110 - 27.470 27.470 11.474 11.474 175.526 23.972 175.526 23.972 10 11 12 13 14 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí lập HSMT, HSDT thi cơng xây dựng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 34 Dự án xăng dầu Đa Tốn NGUỒN VỐN STT VI Nội dung Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Tự có - tự huy động 386.712 8.120.956 100% Tiến độ thực 2019 386.712 8.120.956 100,00% III Hiệu mặt kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầudự án Tổng mức đầu tư: 8.120.956.000 đồng (Tám tỷ trăm hai mươi triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 8.120.956.000 đồng + Vốn vay tín dụng : đồng  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: Doanh thu từ Xăng Ron95 Doanh thu từ Xăng Ron 92 Doanh thu từ dầu hỏa Doanh thu từ DO 0.05 S Doanh thu từ DO 0.25 S Doanh thu từ dịch vụ khác (Chi tiết phần phụ lục) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí xăng Ron95 % 0,30% "" 0,20% 5,00% "" 4,00% "" Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt Khoản mục Doanh thu Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Bảng tính 35 Dự án xăng dầu Đa Tốn 10 11 Chi phí xăng Ron92 Chi phí dầu hỏa Chi phí DO 0.05 S Chi phí DO 0.25 S Chế độ thuế Thuế TNDN "" "" "" "" Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính % 22 III.2 Chi phí sử dụng vốn Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 0% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 100%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 4,84 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 4,84 đồng thu nhập Dự ánđủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 36 Dự án xăng dầu Đa Tốn t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,78 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,78 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự ánđủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 6%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầudự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 6%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 14.488.302.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 14.488.302.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 23,205% > 6,00% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 37 Dự án xăng dầu Đa Tốn KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 534 triệu đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 13 lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 38 Dự án xăng dầu Đa Tốn PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn ĐầuDự Án Việt 39 ... điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án xăng dầu Đa Tốn xây dựng xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội III.2 Hình thức đầu tư Dự án xăng dầu Đa Tốn thực theo phương thức... Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 21 Dự án xăng dầu Đa Tốn CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng Dự án thực đầy đủ thủ tục... Ngơ Quyền-TP Hải Phòng II Mơ tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Dự án xăng dầu Đa Tốn  Địa điểm thực dự án : Khu ao Trưởng Bạ, thôn khoan tế, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội  Hình thức quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh dự án trạm xăng dầu đa tốn , Thuyết minh dự án trạm xăng dầu đa tốn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay