Thuyết minh dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông lô tỉnh phú thọ

36 22 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 16:53

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NẠO VÉT, KHƠI LUỒNG THỦY NỘI ĐỊA, KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, TRÊN TUYẾN SÔNG ĐỌAN QUA XÃ PHÚ THỨ, ĐẠI NGHĨA VÀ HÙNG LONG, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VHM Địa điểm: tỉnh Phú Thọ Tháng 07/2018 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NẠO VÉT, KHƠI LUỒNG THỦY NỘI ĐỊA, HẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, TRÊN TUYẾN SÔNG ĐỌAN QUA XÃ PHÚ THỨ, ĐẠI NGHĨA VÀ HÙNG LONG, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VHM (Phó Giám đốc) CƠNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN HỒNG HÀ NGUYỄN BÌNH MINH (P Tổng Giám đốc) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án II Quy mô đầu tư dự án 16 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 18 III.2 Hình thức đầu tư 18 IV Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 18 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ 19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 19 II.1 Phương án nạo vét 19 II.2 Biên giới khu vực nạo vét 19 II.3 Chế độ làm việc 19 II.4 Công nghệ nạo vét 19 II.5 Các thông số hệ thống nạo vét 20 II.6 Khoảng cách nạo vét an toàn tới đường bờ sông 20 II.7 Theo dõi độ sâu nạo vét 20 II.8 Thả phao 20 II.9 Vận tải 21 II.10 Tổ chức quản lý sản xuất bố trí lao động 21 II.11 Nhu cầu nhiên liệu vật tư sản xuất 21 II.12 Công tác nghiệm thu nạo vét 21 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 22 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ I Phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 22 II Các phương án xây dựng cơng trình 22 III Phương án tổ chức thực 22 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 22 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 23 I Đánh giá tác động môi trường 23 I.1 Giới thiệu chung 23 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 23 II Các biện pháp bảo đảm an tồn bảo vệ mơi trường 24 II.1 Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy 24 II.2 Biện pháp bảo vệ môi trường 25 IV Kết luận 25 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 26 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 26 II Nguồn vốn thực dự án tiến độ thực 27 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 27 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 27 III.2 Các thơng số tài dự án 28 I Kết luận 30 II Đề xuất kiến nghị 30 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 31 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 31 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền dự án 32 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 33 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 34 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 35 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 36 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VHM  Mã số thuế : 0106583873  Đại diện pháp luật : PHẠM LÊ VÂN  Chức vụ : Giám đốc  Địa trụ sở Mê Linh, Hà Nội : Tổ dân phố số 8, Thị trấn Chi Đông, Huyện II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Địa điểm xây dựng: tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 5.974.180.000 đồng (Năm tỷ chín trăm bảy mươi bốn triệu trăm tám mươi nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có) + Vốn vay : 5.974.180.000 đồng : đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Nằm trung lưu hệ thống sông Hồng, Phú Thọ tiếp nhận ba nguồn nước sơng lớn sông sông Thao sông Đà với hai chi lưu sông Chảy sông Bứa với nhiều suối ngòi chằng chịt Trong đó, Sơng bắt nguồn từ Trung Quốc vào Việt Nam nhập vào sông Hồng Việt Trì dài 470 số phần Việt Nam 275 số Chiều dài chảy qua Phú Thọ từ Chí Đám (Đoan Hùng) đến Bến Gót (Việt Trì) khoảng 73,5 số chảy theo hướng tây bắc - đông nam gần song song với sông Thao Con sơng có tác dụng nước cho tỉnh Phú Thọ, lượng nước thải đổ dòng sơng lớn Chính ngun nhân dẫn đến lòng sơng tồn nhiều Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ loại rác phế thải rắn cộng với bùn lắng gây cản trở dòng chảy sơng Việc dòng chảy dòng sơng khơng lưu thơng mặt gây ngập úng cho tỉnh mùa mưa, mặt có q nhiều bùn lắng cát dẫn đến việc lưu thông đường thủy tàu thuyền qua lại đoạn sông bị hạn chế Hiện nay, có nhiều dự án đầu tư để khai thơng dòng chảy sơng nhiên hiệu dự án chưa cao, tình trạng bùn lắng dòng sơng nghiêm trọng, lượng rác phế thải rắn đáy sông lớn Ngun nhân dẫn đến tính khơng hiệu dự án đầu tư chưa chọn công nghệ nạo vét rác phế thải rắn phù hợp Vì để góp phần khai thông đường thủy, Công ty kết hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập “Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ” trình Cơ quan ban ngành, xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo điều kiện cho thực dự án IV Các pháp lý Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 2457/QĐ-TTg, ngày 31/12/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29/01/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thôn; Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2008 Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; V Mục tiêu dự án - Nạo vét cát bùn lắng lòng sơng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - Khơi thơng luồng thủy nội địa nói chung tỉnh Phú Thọ nói riêng - Kết hợp tận thu sản phẩm từ hoạt động nạo vét để bù đắp chi phí đầu vào - Giúp giải công ăn việc làm cho người dân - Góp phần vào việc phát triển kinh tế địa phương Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Vị trí địaPhú Thọ có tọa độ địa lý 20055’ – 21043’ vĩ độ Bắc, 104048’ – 105027’ kinh độ Đông, phía Đơng giáp tỉnh Vĩnh Phúc thành phố Hà Nội; Tây giáp tỉnh Sơn La; Nam giáp tỉnh Hoà Bình; Bắc giáp tỉnh Yên Bái tỉnh Tuyên Quang Ở vị trí tiếp giáp Đơng Bắc, đồng sông Hồng, Tây Bắc, trung tâm tiểu vùng Tây - Đơng Bắc Diện tích chiếm 1,2% diện tích nước chiếm 5,4% diện tích vùng miền núi phía Bắc Với vị trí “ngã ba sơng”, cửa ngõ phía Tây thủ Hà Nội, cầu nối tỉnh đồng Bắc Bộ với tỉnh miền núi Đơng Bắc Thành phố Việt Trì thủ phủ tỉnh, xác định trung tâm kinh tế trị - kinh tế - xã hội vùng trung du Bắc Bộ, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 80 km tính theo đường tơ cách tỉnh xung quanh từ 100km - 300km Các hệ thống đường bộ, đường sắt, đường sơng từ tỉnh phía Tây Đông Bắc qui tụ Phú Thọ Hà Nội, Hải Phòng tỉnh, thành phố khác nước, như: quốc lộ số chạy từ Hà Nội qua Việt Trì Tuyên Quang - Hà Giang sang Vân Nam Trung Quốc (đây tuyến nằm hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); quốc lộ 70 xuất phát từ thị trấn Đoan Hùng Yên Bái - Lào Cai sang Vân Nam - Trung Quốc, tuyến Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nâng cấp để trở thành đường chiến lược Hà Nội - Hải Phòng - Cơn Minh (Trung Quốc); quốc lộ 32A nốiNội - Trung Hà - Sơn La, quốc lộ 32B Phú Thọ - Yên Bái với cầu Ngọc Tháp qua sông Hồng thị xã Phú Thọ phần đường Hồ Chí Minh, nhánh 32C thuộc hữu ngạn sông Hồng thành phố Yên Bái, yếu tố thuận lợi để Phú Thọ giao lưu kinh tế với bên ngồi Phú Thọ có 13 đơn vị hành cấp huyện gồm thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Đoan Hùng, Hạ Hồ, Thanh Ba, Cẩm Khê, Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Tân Sơn Yên Lập; 277 đơn vị hành cấp xã Thành phố Việt Trì trung tâm trị - kinh tế - văn hố tỉnh  Đặc điểm địa hình Phú Thọ tỉnh miền núi, trung du nên địa hình bị chia cắt, chia thành tiểu vùng chủ yếu Tiểu vùng núi cao phía Tây phía Nam Phú Thọ, gặp số khó khăn việc lại, giao lưu song vùng lại có nhiều tiềm phát triển lâm nghiệp, khai thác khoáng sản phát triển kinh tế trang trại Tiểu vùng gò, đồi thấp bị chia cắt nhiều, xen kẽ đồng ruộng dải đồng ven sông Hồng, hữu Lô, tả Đáy Vùng thuận lợi cho việc trồng loại công nghiệp, phát triển lương thực chăn ni  Khí hậu Phú Thọ nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đơng lạnh Nhiệt độ trung bình năm khoảng 230C, lượng mưa trung bình năm khoảng 1.600 đến 1.800 mm Độ ẩm trung bình năm tương đối lớn, khoảng 85 – 87% Nhìn chung khí hậu Phú Thọ thuận lợi cho việc phát triển trồng, vật nuôi đa dạng I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 99/2008/QĐTTg ngày 14/7/2008 Xác định mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tính, cụ thể sau: Xây dựng Phú Thọ trở thành Trung tâm kinh tế Vùng; trung tâm khoa học, công nghệ; giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch vùng trung du miền núi Bắc Bộ; đầu mối giao thông quan trọng nội Vùng Thành phố lễ hội nguồn dân tộc Việt Nam; đồng thời, Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ địa bàn trọng điểm chiến lược quốc phòng, an ninh Vùng nước Phấn đấu đến năm 2018, khỏi tỉnh nghèo, đến năm 2020 đạt tiêu chí tỉnh cơng nghiệp tỉnh phát triển thuộc nhóm hàng đầu vùng trung du miền núi Bắc Bộ Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đến năm 2020 sau: Các tiêu kinh tế - Tăng tốc kinh tế để thu hẹp tiến tới vượt mức GDP bình quân đầu người so với nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn từ đến năm 2020 cao 1,3 - 1,5 lần nước vùng trung du miền núi Bắc Bộ Trong đạo, điều hành cố gắng phấn đấu mức cao hơn; - Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ Đến năm 2018, cấu kinh tế ngành công nghiệp - xây dựng 45 - 46%, dịch vụ 35 - 36%, nông, lâm nghiệp 19 - 20%; đến năm 2020, cấu kinh tế ngành công nghiệp - xây dựng 50 - 51%, dịch vụ 40 - 41%, nông, lâm nghiệp - 10%; - Thu ngân sách đến năm 2018 chiếm tỷ trọng 11,5 - 12% GDP đạt 17 18% GDP vào năm 2020; kim ngạch xuất năm 2018 đạt 300 - 320 triệu USD đạt 500 - 520 triệu USD vào năm 2020; - Huy động vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ từ đến năm 2020 đạt 124 - 125 nghìn tỷ đồng Các tiêu xã hội - Duy trì kết phổ cập trung học sở; hồn thành phổ cập giáo dục bậc trung học vào năm 2020; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, văn hóa thể thao giá trị văn hóa tinh thần nhân dân; - Đến năm 2018, có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia y tế; có bác sĩ 22,3 giường bệnh/1 vạn dân đến năm 2020 có 11 bác sĩ 30 giường bệnh/1 vạn dân; - Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc ngăn ngừa tệ nạn xã hội; xây dựng hoàn thiện thiết chế văn hóa thơng tin sở từ tỉnh tới cấp xã, phường, thôn, để khắc phục tình trạng chênh lệch Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I Phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng Hiện tại, mặt nước vùng dự án khơng có người dân sinh sống, nên dự án khơng phải tính đến giải phóng mặt tái định cư cho người dân Dự án triển khai thực tuyến sơng Lơ, khơng tính đến phương án xây dựng sở hạ tầng, mà thuê văn phòng gần để phục vụ cho q trình thực dự án, đồng thời chủ đầu tư thực đầy đủ thủ tục theo quy định để tiến hành thực dự án II Các phương án xây dựng cơng trình Dự án khơng tính đến phương án xây dựng, mà thuê văn phòng để làm việc III Phương án tổ chức thực Dự án chủ yếu sử dụng lao động địa phương Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ, dự án tuyển dụng lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho em vùng để từ phục vụ dự án trình hoạt động sau IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án Thời gian lập dự án xin chủ trương đầu tư: Quý 4/2018 Thời gian vận hành chạy thử đưa vào hoạt động: Quý 1/2019 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 22 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ I Đánh giá tác động môi trường I.1 Giới thiệu chung Trong thời gian thi công nạo vét Công ty VHM bảo đảm việc lưu thông diễn bình thường cách lắp đặt phao tiêu tiêu, tín hiệu an tồn suốt thời gian thi cơng ngày đêm để bảo đảm an toàn lao động phòng ngừa tai nạn giao thơng Mục đích đánh giá tác động môi trường xem xét đánh giá yếu tố tích cực tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường hoạt động dự án khu vực lân cận, để từ đưa giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế tác động rủi ro cho môi trường dự án thực thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường Các quy định hướng dẫn sau dùng để tham khảo - Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua tháng 06 năm 2014; - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 02 năm 2015 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ Môi trường; - Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 18/12/2008 việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; - Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ngày 25/6/2002 việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam môi trường bắt buộc áp dụng; - Quyết định số 12/2011/QĐ-BTNMT ngày 14/04/2011 việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại; - Tiêu chuẩn môi trường Bộ KHCN&MT ban hành 2016; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 Bộ Tài Nguyên Môi trường việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 23 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Môi trường bãi bỏ áp dụng số Tiêu chuẩn quy định theo định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng năm 2002 Bộ trưởng Bộ KHCN Môi trường; II Các biện pháp bảo đảm an tồn bảo vệ mơi trường II.1 Biện pháp bảo đảm an tồn giao thơng đường thủy - Sau phương án thi công phê duyệt Công Ty VHM thông báo văn tới quan chức địa phương vị trí thi cơng nạo vét cơng trường - Liên hệ với quan quản lý đường thủy để thông báo luồng cho tàu thuyền vào đảm bảo an tồn phạm vi khu vực cơng trình thi công nạo vét - Công Ty VHM đơn vị thi công thường xuyên cung cấp cung cấp thông tin liên lạc với quan liên quan - Tất phương tiện, thiết bị thi công đăng ký cấp giấy phép hoạt động Các phương tiện đảm bảo hoạt động tốt bảo quản sửa chữa định kỳ - Lắp đặt biển báo, tín hiệu khu vực cơng trình thi công nạo vét bãi đổ thải, - Xác định xác vị trí nạo vét khống chế phao, đèn hiệu tín hiệu để đảm bảo an toàn cho tàu bè lại - Đơn vị thi công đưa biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho hạng mục cụ thể bảng tiến độ chủ đầu tư kỹ sư chấp nhận - Cần có biện pháp an tồn cảnh giới cho khu vực thi công, khu vực nguy hiểm theo quy định - Đơn vị thi công tiến hành cơng việc mà khơng làm đình trệ hoạt động hàng hải hoạt động khác khu vực lân cận - Các phương tiện có biển báo thấy ban ngày lẫn ban đêm - Đơn vị thi công đảm bảo việc giám sát suốt ngày đêm không để dây buộc, xích, cáp phụ tùng khác… neo buộc bị trùng xuống đáy sông, không gây an toàn cho phương tiện thủy khu vực thông báo cho đại diện quan hữu quan cố liên quan đến việc trùng dây neo Đơn vị thi công bảo đảm việc neo buộc yêu cầu bảo đảm không ảnh hưởng đến thuyền bè khác Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 24 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - Tất neo buộc dụng cụ an toàn cần thiết khác định vị theo hướng dẫn Đơn vị thi cơng bảo đảm việc cung cấp thơng tin xác vị trí neo, dụng cụ an tồn dây neo yêu cầu Các thiết bị thi công công trường phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật giao thông đường thủy nội địa (ban hành tháng 12/2004/l/CTN Chính phủ an tồn giao thơng đường thủy) II.2 Biện pháp bảo vệ môi trường Đi kèm theo phương án Công ty VHM phối hợp với đơn vị có chức tiến hành thành lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Báo cáo ĐTM có nội dung sau: - Mô tả sơ lược nội dung phương án - Mô tả trạng môi trường tự nhiên khu vực phương xung quanh - Dự báo tác động xấu xảy ra, đối tượng quy mô tác động đánh giá tác động mơi trường, phòng ngừa ứng phó cố mơi trường hoạt động nạo vét - Đề xuất biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm đến môi trường xung quanh hoạt động nạo vét - Xây dựng chương trình quản lý giám sát mơi trường q trình hoạt động nạo vét phương án - Cam kết thực biện pháp bảo vệ môi trường hoạt động nạo vét IV Kết luận Dựa đánh giá tác động mơi trường phần thấy q trình thực dự án chúng tơi phân tích đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo chất lượng môi trường nguồn nước môi trường xung quanh vùng dự án lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi mơi trường Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 25 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I II Xây dựng Thiết bị (thuê) Tàu hút Tàu cuốc Cẩu quăng Tàu chở III Chi phí quản lý dự án IV V Tổng cộng Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu ĐVT Số lượng Đơn giá chiếc chiếc 500.000 300.000 200.000 350.000 (GXDtt+GTBtt) 3,453 * ĐMTL%*1,1 Thành tiền sau thuế 5.500.000 1.000.000 1.500.000 200.000 2.800.000 189.915 225.115 0,757 1,261 0,549 0,549 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 1,147 Dự phòng phí 1% (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 41.635 69.355 - 30.195 63.085 59.150 5.974.180 26 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ II Nguồn vốn thực dự án tiến độ thực STT Nội dung I II III Xây dựng Thiết bị (thuê) Tàu hút Tàu cuốc Cẩu quăng Tàu chở Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí IV V Tổng cộng Tỷ lệ (%) NGUỒN VỐN Thành tiền sau thuế Tự có - tự huy động Vay tín dụng Tiến độ thực Tháng năm 2019 5.500.000 1.000.000 1.500.000 200.000 2.800.000 189.915 5.500.000 1.000.000 1.500.000 200.000 2.800.000 189.915 5.500.000 1.000.000 1.500.000 200.000 2.800.000 189.915 225.115 225.115 225.115 41.635 41.635 41.635 69.355 69.355 69.355 - - - 30.195 30.195 30.195 63.085 63.085 63.085 59.150 59.150 59.150 5.974.180 5.974.180 5.974.180 100% 0% 100,00% III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 5.974.180.000 đồng (Năm tỷ chín trăm bảy mươi bốn triệu trăm tám mươi nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có) + Vốn vay : 5.974.180.000 đồng : đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 27 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ việc tận thu sản phẩm nạo vét được: Với sản lượng nạo vét trung bình 64.000 m3/tháng, bán với mức giá trung bình 60.000 đồng/tấn Hệ số chiết khầu: 0,5% tính dựa lãn lãi suất tiền gửi 6%/năm Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí nhân cơng % 10% Chi phí vận hành dự án 40% Chi phí khác 10% Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu % 20 III.2 Các thơng số tài dự án a Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 1,23 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 1,23 đồng thu nhập Dự ánđủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến tháng thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số ngày tháng thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số ngày = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn tháng có Như thời gian hoàn vốn dự án tháng 26 ngày kể từ ngày hoạt động b Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 28 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,22 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,22 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự ánđủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 0,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến tháng thứ hoàn vốn có Do ta cần xác định số ngày cần thiết tháng thứ Số ngày = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn tháng có Kết tính tốn: Tp = tháng 27 ngày tính từ ngày hoạt động c Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt: Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 0,5%/tháng Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 1.307.524.000 đồng Như vòng tháng thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 1.307.524.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao d Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 9,278%>0,50% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 29 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Đóng góp vào ngân sách địa phương thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Giải việc làm cho khoảng từ 20 - 60 lao động địa phương Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển du lịch địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 30 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án STT I II III IV V Nội dung Xây dựng Thiết bị (thuê) Tàu hút Tàu cuốc Cẩu quăng Tàu chở Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt NGUỒN VỐN Tự có - tự huy Vay tín dụng động Thành tiền Tiến độ thực Tháng năm 2019 5.500.000 1.000.000 1.500.000 200.000 2.800.000 189.915 225.115 41.635 5.500.000 1.000.000 1.500.000 200.000 2.800.000 189.915 225.115 41.635 5.500.000 1.000.000 1.500.000 200.000 2.800.000 189.915 225.115 41.635 69.355 69.355 69.355 - - - 30.195 30.195 30.195 63.085 59.150 5.974.180 63.085 59.150 5.974.180 100% 63.085 59.150 5.974.180 100,00% 0% 31 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền dự án TT Khoản mục Tháng I Tổng doanh thu năm Công suất dự kiến ngàn năm Sản lượng trung bình Đơn giá Tổng chi phí năm Chi phí nhân cơng Chi phí vận hành dự án Chi phí khác Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế m3/tháng 1000 đồng ngàn đồng 10% 40% 10% II III IV V Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2019 2019 3.840.000 1000m3/h 2019 3.840.000 1000m3/h 2019 3.840.000 1000m3/h 3.840.000 1000m3/h 64.000 60 2.304.000 384.000 1.536.000 384.000 1.536.000 307.200 1.228.800 2019 2019 3.840.000 3.840.000 1000m3/h 1000m3/h 64.000 60 2.304.000 384.000 1.536.000 384.000 1.536.000 307.200 1.228.800 64.000 60 2.304.000 384.000 1.536.000 384.000 1.536.000 307.200 1.228.800 64.000 60 2.304.000 384.000 1.536.000 384.000 1.536.000 307.200 1.228.800 64.000 60 2.304.000 384.000 1.536.000 384.000 1.536.000 307.200 1.228.800 64.000 60 2.304.000 384.000 1.536.000 384.000 1.536.000 307.200 1.228.800 32 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Tháng Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 5.974.180 1.228.800 Thứ 1.228.800 Thứ 1.228.800 Thứ 1.228.800 Thứ 1.228.800 Thứ 1.228.800 Cộng 5.974.180 7.372.800 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : tháng 26 ngày Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Khấu hao - Thu nhập 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 7.372.800 1,23 Chênh lệch -4.745.380 -3.516.580 -2.287.780 -1.058.980 169.820 1.398.620 1.398.620 33 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Tháng Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Cộng Vốn đầu tư 5.974.180 5.974.180 LN sau thuế Khấu hao 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 7.372.800 Khả hồn vốn có chiết khấu = Thu nhập - 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 7.372.800 Suất chiết khấu 0,50 1,000 0,995 0,990 0,985 0,980 0,975 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 5.974.180 5.974.180 1.228.800 1.222.687 1.216.604 1.210.551 1.204.528 1.198.535 7.281.705 Chênh lệch -4.745.380 -3.522.694 -2.306.090 -1.095.539 108.989 1.307.524 1.307.524 1,22 Thời gian hồn vốn có chiết khấu tháng 27 ngày Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 34 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Tháng Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thứ 5.974.180 1.228.800 Thứ 1.228.800 Thứ 1.228.800 Thứ 1.228.800 Thứ 1.228.800 Thứ 1.228.800 Cộng 5.974.180 7.372.800 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thu nhập - 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 1.228.800 7.372.800 Suất chiết khấu i= 0,50% 1,0000 0,9950 0,9901 0,9851 0,9802 0,9754 Hiện giá vốn đầu tư 5.974.180 5.974.180 NPV: Hiện giá thu nhập 1.228.800 1.222.687 1.216.604 1.210.551 1.204.528 1.198.535 7.281.705 1.307.524 35 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm 9,278% Thứ 0,9151 1.228.800 1.124.476 1.124.476 5.974.180 5.466.979 5.466.979 9,278% > Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thứ 0,8374 1.228.800 1.029.009 2.153.485 5.466.979 Thứ Thứ 0,7663 1.228.800 941.647 3.095.133 5.466.979 0,7013 1.228.800 861.703 3.956.835 5.466.979 Thứ 0,6417 1.228.800 788.545 4.745.380 5.466.979 Thứ 0,5872 1.228.800 721.598 5.466.979 5.466.979 T- cộng 7.372.800 5.466.979 5.974.180 5.466.979 0,50% Chứng tỏ dự án có hiệu 36 ... Tư Dự án Việt Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông Lô đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - Khơi thơng luồng thủy nội. .. Dự án Việt 27 Dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa, hết hợp tận thu sản phẩm, tuyến sông Lô đọan qua xã Phú Thứ, Đại Nghĩa Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Dự kiến nguồn doanh thu dự. .. NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NẠO VÉT, KHƠI LUỒNG THỦY NỘI ĐỊA, HẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, TRÊN TUYẾN SÔNG LÔ ĐỌAN QUA XÃ PHÚ THỨ, ĐẠI NGHĨA VÀ HÙNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông lô tỉnh phú thọ , Thuyết minh dự án nạo vét, khơi luồng thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông lô tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay