Truyền tin bằng cờ tay

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:54

Truyền Tin Bằng Cờ – SemaphoreSemaphore cũng là một loại hình truyền tin, dùng cờ tay làm phương tiện chuyển tải các tín hiệu.– Hệ thống cờ Semaphore dùng để thể hiện bảng chữ cái Alphabet đặt căn bản trên việc vẫy hai cánh tay của người cầm cờ theo một kiểu mẫu đặc biệt, được thiết lập trên cơ sở xoay vòng cánh tay theo các góc độ so với thân người theo chiều từ trái sang phải. Góc hẹp nhất của cánh tay là 45 tương ứng với chữ A, góc mở lớn nhất là 270 tương ứng với chữ N. Góc mở từ chữ này đến chữ kế tiếp là 45 (ngoại trừ một số chữ không theo sự cấu tạo này)– Hệ thống này được ông Claude Chappe người Pháp lập ra năm 1974 (có trước morse). Truyền Tin Bằng Cờ – Semaphore Semaphore loại hình truyền tin, dùng cờ tay làm phương tiện chuyển tải tín hiệu – Hệ thống cờ Semaphore dùng để thể bảng chữ Alphabet đặt việc vẫy hai cánh tay người cầm cờ theo kiểu mẫu đặc biệt, thiết lập sở xoay vòng cánh tay theo góc độ so với thân người theo chiều từ trái sang phải Góc hẹp cánh tay 45* tương ứng với chữ A, góc mở lớn 270* tương ứng với chữ N Góc mở từ chữ đến chữ 45* (ngoại trừ số chữ không theo cấu tạo này) – Hệ thống ông Claude Chappe người Pháp lập năm 1974 (có trước morse) Trong thời đại, thường ám đến hệ thống truyền tín hiệu hai cờ cầm tay Hệ thống semaphore dùng hai cán cờ ngắn cờ hình vng phần kỹ thuật Hướng đạo Những hình thức tín hiệu thị giác khác cờ hiệu hàng hải, đèn hiệu, gương hiệu Semaphore đời trước điện tín Chúng nhanh người đưa tin ngựa quãng đường xa, phí tổn nhiều bảo mật điện tín mà thay sau Khoảng cách mà tín hiệu thị giác truyền bị hạn chế địa hình thời tiết, đa số phương tiện truyền tín hiệu thị giác thực tế thường sử dụng nhiều trạm tiếp vận để nối liên lạc khoảng cách xa Hệ thống semaphore dùng hai cán cờ ngắn cờ hình vng Một người cầm cờ giữ chúng vị trí khác để truyền mẫu tự số Người cầm cờ giữ cờ tay, đưa cánh tay vị trí, vị trí cách góc 45 độ Trừ vị trí nghỉ, hai cờ khơng thể chồng lên Màu cờ khác dựa vào tín hiệu truyền biển hay bờ Màu đỏ vàng cho cờ dùng biển màu trắng xanh dương dùng bờ * Các bạn chia làm vòng học cho dể : Vòng đánh cánh tay (Từ A -> G ) Vòng tay trụ đặt vị trí chữ A (HIKLMN) Vòng tay trụ đặt vị trí chữ B (OPQRS) Vòng tay trụ đặt vị trí chữ C (TUY) Vòng tay trụ đặt vị trí chữ D (JV) Vòng tay trụ đặt vị trí chữ E (WX) Cách đánh bảng tin Semaphore: – Bắt đầu đánh cách để cờ ngang thắt lưng đánh vòng số nằm ngang lúc – Khi đánh bạn đánh liên tục không gián đoạn chữ , đánh xong từ bạn bắt chụm cờ ngang thắt lưng nghỉ khoảng -3 giây (Nghỉ / Cách khoảng ) – Khi lỡ tay đánh sai tin bạn làm bướm đánh sai ý để thơng báo – Tiếp tục , sai chữ bạn đánh chữ E liên tục sau đáng lại chữ vừa sai Nếu bạn sai trầm trọng đánh chữ ngược với L để xóa tồn nội dung tin vừa đánh ( lúc người dịch không nhăn mặt làu bàu sợ , cố gắng đừng đánh sai dùm nha ^^!) – Để thơng báo dùng số tin ( dùng để rút ngắn bảng tin Người muốn làm khó người dịch “non” xài chiêu ) bạn đánh ngược với chữ T nghỉ – giây cho ng ta chuẩn bị tinh thần , qui ước chung : A=1 ; B=2 …… Sau người dịch bên ngơ ngác khơng biết bạn đánh chữ mà ngộ , thừa thắng xong lên đánh tiếp chữ đánh số để kết thúc nghỉ – giây sau tiếp tục tin binh thường – Khi hoàn thành tin bạn làm đánh vòng số nằm ngang bắt đầu * Lưu ý’ : – Vì mục đích quan trọng Semaphore truyền tin nên : + Người phát tin: Khi đánh chữ từ khơng cần hạ tay xuống, đánh xong từ phải chụm tay lại phía trước Tùy trình độ người nhận mà người phát điều chỉnh tốc độ lại + Người nhận: lúc bị động nên lúc sẳn sàng tập trung để nhận tin , bảng Semaphore phải học nằm lòng bạn cần trang bị thêm số “mẹo” sau : – Dùng nét gạch ( tốc kí ) để ghi lại ví trí tay người phát hết từ gạch khoảng để báo hiệu – Chú ý thật kĩ kí hiệu đặc biệt : đánh số , sai chữ , xóa tin Đặt biệt đánh số dễ nhầm với chữ T U ( tay người đánh không chuẫn ) Bạn nên hoc thuộc ln số thứ tự chữ sau sử dụng nhiều mật thư Ai thấy khó thử cách xem : Mình tổng cộng 25 chữ ( bỏ Z xài ) phải khơng nà ? Bây ta chia làm mốc với chữ ứng với số thứ tự E=5 , J =10 , O=15 , T=20 , Y=25 Ví dụ : ta chữ S bạn dòl lại móc nhớ S->T khơng ? mà T=20 -> S=19 mau học thuộc lòng mà đơi quên ... tục tin binh thường – Khi hoàn thành tin bạn làm đánh vòng số nằm ngang bắt đầu * Lưu ý’ : – Vì mục đích quan trọng Semaphore truyền tin nên : + Người phát tin: Khi đánh chữ từ khơng cần hạ tay. ..(Từ A -> G ) Vòng tay trụ đặt vị trí chữ A (HIKLMN) Vòng tay trụ đặt vị trí chữ B (OPQRS) Vòng tay trụ đặt vị trí chữ C (TUY) Vòng tay trụ đặt vị trí chữ D (JV) Vòng tay trụ đặt vị trí chữ... lỡ tay đánh sai tin bạn làm bướm đánh sai ý để thơng báo – Tiếp tục , sai chữ bạn đánh chữ E liên tục sau đáng lại chữ vừa sai Nếu bạn sai trầm trọng đánh chữ ngược với L để xóa tồn nội dung tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền tin bằng cờ tay, Truyền tin bằng cờ tay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay