Thủ tục xuất khẩu đồ nội thất gỗ

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:47

Khi xuất khẩu các sản phẩm đồ gỗ nội thất (bàn, ghế, giường tủ) là gỗ tự nhiên sau chế biến thì ngoài bộ hồ sơ khai hải quan. Công ty phải xuất trình thêm bộ hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 điều 17 thông tư 012012TT – BNNPTNT ngày 04012012. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản gồm: Thủ tục xuất đồ nội thất gỗ chia làm loại gỗ tự nhiên gỗ công nghiệp Thủ tục xuất đồ nội thất gỗ tự nhiên Khi xuất sản phẩm đồ gỗ nội thất (bàn, ghế, giường tủ) gỗ tự nhiên sau chế biến ngồi hồ sơ khai hải quan Cơng ty phải xuất trình thêm hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định Khoản điều 17 thông tư 01/2012/TT – BNNPTNT ngày 04/01/2012 Hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản gồm: Nếu mua từ nhà máy chế biến gỗ nước • Hóa đơn bán hàng theo quy định tài • Bảng kê lâm sản có xác nhận quan kiểm lâm sở Nếu mua từ người nông dân • Bảng kê lâm sản có xác nhận địa phương ủy ban nhân dân phường, xã Nếu nhập gỗ nguyên liệu từ nước Đồ nội thất gỗ tự nhiên có nguồn gốc nguyên liệu nhập từ nước ngồi, sau sản xuất, gia cơng lại thành sản phẩm bàn, ghế, tủ, … Để xuất hàng nội thất này, cần nộp tờ khai lúc nhập gỗ nguyên liệu Chứng từ xuất hàng nội thất gỗ tự nhiên: • Tờ khai nhập ( gỗ nguyên liệu gỗ nhập ) • Hóa đơn đầu vào mua nguyên liệu gỗ tự nhiên từ nhà máy • Bản kê lâm sản • Invoice (hóa đơn thương mại) • Packing list (phiếu đóng gói hàng hóa) • Contract (hợp đồng) • Bill of Lading (vận đơn) • Fumigation (chứng thư phun trùng) Thủ tục xuất hàng nội thất gỗ công nghiệp Mặt hàng nội thất làm gỗ cơng nghiệp (MCF, MDF, …) thủ tục xuất xuất hàng hóa thông thường quy định theo thông tư 38/2015/TT- BTC Mặt hàng không nằm danh mục cấm xuất nhập Chứng từ xuất hàng nội thất gỗ cơng nghiệp: • Invoice (hóa đơn thương mại) • Packing list (phiếu đóng gói hàng hóa) • Contract (hợp đồng) • Bill of Lading (vận đơn) • Fumigation (chứng thư phun trùng) Lưu ý hàng đóng kiện gỗ, pallet gỗ, cần phải phun trùng cho loại gỗ chưa qua xử lý Một số Mã HS Mơ tả hàng hóa tham khảo: 940350, Đồ nội thất gỗ sử dụng phòng ngủ 940360, Đồ nội thất gỗ khác 940161, Ghế khác, có khung gỗ, nhồi đệm 940169, Ghế khác, có khung gỗ, loại khác 940190, Bộ phận ghế ngồi ( trừ loại nhóm thuộc nhóm 94.02) 940390, Các phận đồ nội thất khác 940340, Đồ nội thất gỗ sử dụng nhà bếp 940490, Khung đệm; mặt hàng thuộc đồ giường loại tương tự 940389, Đồ nội thất mây, liễu gai vật liệu tương tự ( tre, mây) 940330, Đồ nội thất khác gỗ sử dụng văn phòng 940151, Ghế ngồi tre song, mây ... Contract (hợp đồng) • Bill of Lading (vận đơn) • Fumigation (chứng thư phun trùng) Thủ tục xuất hàng nội thất gỗ công nghiệp Mặt hàng nội thất làm gỗ cơng nghiệp (MCF, MDF, …) thủ tục xuất xuất hàng... hàng đóng kiện gỗ, pallet gỗ, cần phải phun trùng cho loại gỗ chưa qua xử lý Một số Mã HS Mơ tả hàng hóa tham khảo: 940350, Đồ nội thất gỗ sử dụng phòng ngủ 940360, Đồ nội thất gỗ khác 940161,... khác, có khung gỗ, nhồi đệm 940169, Ghế khác, có khung gỗ, loại khác 940190, Bộ phận ghế ngồi ( trừ loại nhóm thuộc nhóm 94.02) 940390, Các phận đồ nội thất khác 940340, Đồ nội thất gỗ sử dụng nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục xuất khẩu đồ nội thất gỗ, Thủ tục xuất khẩu đồ nội thất gỗ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay