Tổng quan công ước SAR 79

6 9 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:17

BÀI 1: Giới thiệu công ước quốc tế về phối hợp TKCN trên biển (SAR 79)BÀI 2: Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải với công tác thu nhận, truyền phát và xử lý thông tin từ tàu gặp nạnBÀI 3: Quy định về việc lắp đặt các thiết bị thông tin liên lạc theo GMDSSBÀI 4: Tổng quan công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển SOLAS Công ước SAR 79 - Những điều cần thiết hành trình biển BÀI 1: Giới thiệu cơng ước quốc tế phối hợp TKCN biển (SAR 79) Tìm kiếm cứu nạn biển hoạt động mang tính tồn cầu, hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải thiếu phối hợp, liên kết quốc gia lân Việt Nam coi trọng mối quan hệ hợp tác quốc tế với nước khu vực tổ chức tìm kiếm cứu nạn giới.Với lý ngày 15/4/2007, Việt nam tham gia trở thành thành viên công ước quốc tế phối hợp Tìm kiếm cứu nạn biển SAR 79 Công ước quốc tế phối hợp tìm kiếm cứu nạn biển SAR79 Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) thông qua ngày 27/4/1979 Hamburg (Đức) sở thỏa thuận đạt trước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/1985 với 50 nước tham gia Sau bổ sung sửa đổi phê chuẩn tháng 5/2004 có liệu lực vào ngày 01/01/2006 Công ước SAR 79 bao gồm chương: Chương 1: Các thuật ngữ định nghĩa Chương 2: Tổ chức phối hợp Chương 3: Sự phối hợp quốc gia Chương 4: Các quy trình hoạt động Chương 5: Các hệ thống báo cáo tàu Công ước SAR 79 đòi hỏi quốc gia ven biển hợp tác lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn, trang bị phương tiện kỹ thuật xác lập hệ thống báo cáo tàu để hỗ trợ hiệu cho cơng tác Tìm kiếm cứu nạn vùng biển phụ trách Mục tiêu Công ước phát triển kế hoạch tìm kiếm cứu nạn quốc tế để có tai nạn xảy việc cứu giúp người bị nguy cấp biển tiến hành tổ chức tìm kiếm cứu nạn quốc gia cần thiết có phối hợp tìm kiếm cứu nạn quốc gia, vùng lãnh thổ lân cận Các thành viên Công ước yêu cầu phải đảm bảo đáp ứng thỏa đáng dịch vụ tìm kiếm cứu nạn vùng nước Các thành viên Cơng ước khuyến khích tham gia thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn với quốc gia láng giềng, việc thiết lập vùng tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ trang thiết bị, thiết lập quy trình chung, huấn luyện thăm viếng trao đổi thông tin Các nước thành viên phải áp dụng biện pháp để giải việc xâm nhập vào lãnh hải hệ thống cứu nạn thành viên khác Cơng ước tiếp tục áp dụng biện pháp chuẩn bị thiết lập trung tâm tiểu trung tâm phối hợp cứu nạn Các quy trình hoạt động tìm kiếm cứu nạn phải tùy theo hồn cảnh tình trạng nguy cấp báo động hồn cảnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn Điều bao gồm việc định Chỉ huy trường (On-scene Commander) nhiệm vụ OSC Các thành viên Công ước yêu cầu thiết lập hệ thống báo cáo tàu mà theo đó, tàu báo cáo số thông tin vị trí tàu cho trạm vơ tuyến bờ Điều làm giảm khoảng thời gian ngắt quãng từ liên lạc với tàu hoạt động tìm kiếm ban đầu, cho phép lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn quốc gia khác vào lãnh thổ, vùng kiểm sốt quốc gia nhằm mục đích tìm kiếm cứu nạn với thủ tục nhanh chóng, tiện lợi, hỗ trợ, giúp đỡ cung cấp phương tiện, nhân viên y tế, trang thiết bị cần thiết… cho quốc gia khác có yêu cầu Tại Việt Nam Hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt nam, Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất Inmarsat Hải Phòng (Hải Phòng LES), Trung tâm xử lý liệu CospasSarsat Việt Nam (VNMCC) trang bị đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc đại, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế quy định việc tìm kiếm cứu nạn Với sứ mệnh bảo vệ người biển, Hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ yêu cầu từ tàu thuyền đảm bảo cho chuyến hành trình an tồn BÀI 2: Hệ thống Đài Thơng tin Duyên hải với công tác thu nhận, truyền phát xử lý thông tin từ tàu gặp nạn Trong hải trình biển, dù tàu lớn hay nhỏ xảy tai nạn bất ngờ như: đâm va, hỏng máy thả trôi, cháy nổ, nước tràn vào tàu, bị cướp biển công, mắc cạn, tàu bị nghiêng có nguy bị lật úp, có nguy bị chìm, liên lạc, ….Lúc tàu cần tránh hoảng loạn tinh thần, cần bình tĩnh xử lý gọi khẩn cấp tới đài thông tin duyên hải thuộc Hệ thống Đài TTDH Việt Nam Hệ thống Đài TTDH VN trực canh 24/24 giờ, ngày/ tuần kể ngày lễ tết, sẵn sàng cho việc thu nhận xử lý thông tin liên quan đến báo động cấp cứu từ tất tàu thuyền, phương tiện gặp nạn gặp cố biển Theo công ước quốc tế an toàn sinh mạng biển (SOLAS-74/88) tàu biển bắt buộc phải trang bị thiết bị phát tín hiệu cấp cứu vệ tinh gặp cố Tín hiệu cấp cứu phát qua vệ tinh gửi tới Hệ thống Đài bờ để xử lý Tại Việt Nam, Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat (Hai Phong LES) Đài Thông tin Vệ tinh Cospas - Sarsat (VNLUT/MCC) Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) quản lý, khai thác Dữ liệu cấp cứu vị trí tai nạn tàu, tính chất tai nạn xử lý, gửi tới quan chức tìm kiếm cứu nạn để có phương án ứng cứu nhanh hiệu Đối với tàu theo SOLAS, tàu trang bị trang thiết bị đầy đủ theo tiêu chuẩn GMDSS (Hệ thống Cấp cứu An toàn Hàng hải Toàn cầu), tàu sử dụng phương thức để báo nạn tới Đài TTDH như: Sử dụng phương thức thơng tin sóng mặt đất DSC (Gọi chọn số) tần số trực canh quốc tế 2187.5 kHz, 4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz Kênh 70 thiết bị thu phát MF/HF/VHF VHF; Sử dụng phương thức thông tin vệ tinh Inmarsat qua thiết bị Inmarsat-B, Inmarsat-C: Chỉ cần nhấn nút thiết kế sẵn thiết bị, khai thác viên tàu chuyển điện cấp cứu tới Đài Thông tin vệ tinh Inmarsat (Đài LES) chọn sẵn máy Sử dụng phương thức thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat qua Phao vô tuyến báo vị trí khẩn cấp (EPIRB) tự động nhân công Sau nhận thông tin báo nạn từ tàu, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam nhanh chóng chuyển đến quan, đơn vị Tìm kiếm cứu nạn phù hợp để hỗ trợ cho người phương tiện bị nạn cách nhanh Ngoài ra, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam thực phát quảng bá thông tin Cấp cứu – Khẩn cấp phương tiện bị nạn tới tất tàu lân cận khu vực để trợ giúp hoạt động Tìm kiếm Cứu nạn Nếu tàu đánh bắt thủy hải sản không trang bị trang thiết bị thu phát qua sóng vệ tinh, tàu gọi khẩn cấp tới Hệ thống Đài TTDH Việt Nam tần số thoại dành riêng cho thông tin cấp cứu – khẩn cấp 7903 kHz Kênh 16 VHF để nhận trợ giúp Việc trang bị thiết bị theo tiêu chuẩn GMDSS góp phần làm tăng khả thành cơng gọi, bắt liên lạc sóng vơ tuyến tới hệ thống Đài TTDH Việt Nam nói riêng hệ thống Đài TTDH giới nói chung Để nâng cao hiệu hoạt động , tàu thuyền cần thiết phải trang bị đầy đủ thiết bị tối thiểu theo tiêu chuẩn GMDSS, kiến thức, kỹ khai thác, vận hành thiết bị phục vụ cho nhu cầu báo nạn tới hệ thống Đài TTDH BÀI 3: Quy định việc lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc theo GMDSS Từ xưa đến nghề biển xem nghề nặng nhọc Quanh năm làm bạn với sóng nước, đối mặt với rủi ro, hiểm nguy rình rập, người sinh linh nhỏ bé trước biển Chính mà vấn đề làm để đảm bảo an toàn cho thuyền viên tàu thuyền hoạt động biển ln mục đích hướng tới tổ chức, quan hữu quan Từ năm 1979, Tổ chức hàng hải quốc tế IMO tổ chức hội nghị vấn đề tìm kiếm cứu nạn biển Hội nghị thông qua công ước quốc tế tìm kiếm cứu nạn biển SAR-1979 Với mục đích thành lập kế hoạch tồn cầu cho cơng tác tìm kiếm cứu nạn biển, hội nghị yêu cầu phát triển hệ thống thơng tin cấp cứu an tồn hàng hải toàn cầu với quy định bắt buộc thơng tin liên lạc để giúp cho cơng tác tìm kiếm cứu nạn đạt hiệu cao Đến năm 1988 hệ thống thông tin nước thành viên IMO thông qua với tên gọi hệ thống thông tin an toàn cứu nạn hàng hải toàn cầu GMDSS Tầm quan trọng hệ thống GMDSS có khả gửi báo động cấp cứu tới quan tìm kiếm cứu nạn bờ tới tàu vùng lân cận với tàu bị nạn, nhằm nhanh chóng có phối hợp xử lý tình cấp cứu Để thực chức hệ thống, tàu phải trang bị thiết bị thông tin theo qui định GMDSS Các thiết bị gồm: Thiết bị vô tuyến điện Thoại VHF: Hoạt động dải tần 156 -174 MHz, kênh song công cho việc liên lạc tàu - bờ kênh đơn công cho tàu - tàu gọi thường tàu - bờ Cự ly liên lạc xa khoảng 30 đến 40 hải lý phụ thuộc độ cao anten Thiết bị VHF DSC Hoạt động kênh 70 VHF dùng cho báo động cấp cứu cho gọi thường Vô tuyến Thoại cầm tay - VHF Được yêu cầu cho thiết bị cứu hộ vô tuyến từ xuồng cứu sinh hoạt động TKCN SART Phát đáp Radar tìm kiếm cứu nạn hoạt động dải tần X (9.3-9.5 GHz) dài 3cm dùng trợ giúp tàu tìm kiếm cứu nạn xác định vị trí người sống sót Máy thu NAVTEX Được dùng để thu tự động Thơng tin An tồn Hàng hải (MSI) thiết bị in chữ trực tiếp dải hẹp qua Đài lựa chọn sử dụng tần số 518 kHz, 490 kHz 4209,5 kHz Phao EPIRB Đây thiết bị báo vị trí khẩn cấp hoạt động tần số 406 MHz EPIRB DSC hoạt động kênh 70 VHF dùng vùng biển A1 EPIRB phát tín hiệu cung cấp nhận dạng tàu gặp nạn, thông báo cho trung tâm phối hợp cứu nạn tai nạn cấp cứu xác định vị trí người sống sót Chú ý: Việc phát tín hiệu EPIRB coi phát báo động cấp cứu Thiết bị MF/ HF DSC Dùng để thu tần số cấp cứu DSC dải tần 2, 4, 6, 8, 12 16 MHz Nó dùng để gọi trả lời thông tin thông thường dải tần 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22 25 MHz Máy thu phát MF/ HF Với đầy đủ tính Thoại Telex, máy thu phát MF/ HF khai thác tốt tất dải tần hàng hải Thiết bị DSC sử dụng thiết bị để phát thu gọi thường Inmarsat B Dùng để thông tin dịch vụ Thoại, Telex, Data, Video Fax Inmarsat-C/mini-C Cung cấp dịch vụ Telex, Data, Email hỏi đáp liệu tàu sở lưu giữ chuyển tiếp Thông thường thiết bị tích hợp với máy thu EGC để thu tự động Thơng tin An tồn Hàng hải qua dịch vụ Mạng An toàn Quốc tế (SafetyNet) Inmarsat-Fleet F77 Cung cấp dịch vụ thông tin hàng hải chất lượng cao bao gồm Thoại, Fax Truyền Dữ liệu với tốc độ cao Những thiết bị thơng tin nói áp dụng cho tàu hàng có trọng tải từ 300 trở lên và tất tàu khách khơng kể kích cỡ chạy tuyến hàng hải quốc tế Theo định số 137/2007/QĐ- Ttg ngày 21/8/2007 Thủ tướng Chính phủ, tàu cá hướng tới trang bị thiết bị thông tin theo tiêu chuẩn GMDSS BÀI 4: Tổng quan công ước quốc tế an toàn sinh mạng biển SOLAS Công ước SOLAS 1914 tiếp tục sửa đổi, bổ sung vào năm 1929 1948 Công ước SOLAS 1960 thành tựu quan trọng tổ chức hàng hải quốc tế IMO sau ngày thành lập Từ lâu, biển ln gắn bó với lịch sử hình thành phát triển lồi người Vùng biển người thám hiểm Địa Trung Hải Chung quanh khu vực Hy Lạp, Ai Cập, Phénécie, Crête có văn minh tiến vào khoảng 2.000 năm trước Tây Lịch Sự phát triển xứ khiến cho nhiều người tìm cách tới miền đất xa lạ Biển đường rộng mở dẫn họ tới chân trời Những người tham gia chinh phục biển thương gia chiến binh Những người đóng thuyền dương buồm tìm kiếm, khai phá vùng đất khám phá nơi cho nhiều hứa hẹn buôn bán hay chinh phục Do ba phần tư địa cầu đại dương nên nhà hàng hải phải trải qua nhiều ngày sóng nước Người biển phải đối mặt với bão táp, họ quan sát bầu trời để tiên đoán tượng xẩy họ coi sinh vật nơi biển rộng bạn bè Họ phải quan tâm sóng, gió, thủy triều, luồng nước chảy đáy biển nơi họ phải thả neo, xây dựng hải đăng để định vị Cùng với phát triển kinh tế - xã hội giới, tai nạn hàng hải ngày nhiều mật độ tàu thuyền tuyến hàng hải ngày lớn Các quốc gia có biển có đội tàu biển bắt đầu quan tâm đến an toàn sinh mạng biển Nhưng đến năm 1912, tàu khơng thể chìm Titanic chìm, làm cho 1.500 người tử nạn, gióng hồi chuông cảnh tỉnh nước quy chuẩn cho tàu thuyền hoạt động biển Hai năm sau, năm 1914, Cơng ước quốc tế an tồn sinh mạng biển (gọi tắt Công ước SOLAS) thông qua công cụ kỹ thuật để ngăn chặn vụ đắm tàu tương tự vụ đắm tàu Titanic Công ước SOLAS 1914 tiếp tục sửa đổi, bổ sung vào năm 1929 1948 Công ước SOLAS 1960 thành tựu quan trọng tổ chức hàng hải quốc tế IMO sau ngày thành lập Công ước bước đột phá quan trọng việc đại hóa quy định kịp thời phản ánh phát triển khoa học, công nghệ ngành công nghệ hàng hải Ngày 01/11/1074 Cơng ước hồn tồn thông qua (SOLAS 74) Không cập nhật thành tựu khoa học cơng nghệ, mà bao qt vấn đề quan trọng công ước quốc tế an tồn tàu bn SOLAS 74 đưa thủ tục bổ sung, sửa đổi hoàn toàn nhằm mục đích đảm bảo chấp nhận, thực thi khoảng thời gian định Công ước SOLAS 74 có hiệu lực vào ngày 25/05/1980 tính đến ngày 31/02/1996 132 quốc gia phê chuẩn Tại thời điểm thông qua SOLAS 74 bao gồm Điều khoản chương, Các điều khoản nêu quy định chung thủ tục ký kết, phê chuẩn, chấp nhật, thông qua, tán thành, hiệu lực, hủy bỏ, bổ sung sửa đổi công ước Các chương đưa tiêu chuẩn kết cấu, trang thiết bị khai thác tàu để đảm bảo an tồn Theo phát triển khơng ngừng khoa học, công nghệ, vấn đề phát sinh thực tiễn hoạt động ngành hàng hải, yêu cầu kỹ thuật Công ước bổ sung sửa đổi liên tục Cho đến cấu trúc Công ước SOLAS 74 tăng lên 14 chương Về tổng quát chương Công ước SOLAS đưa tiêu chuẩn việc thiết kế tính ổn định vững tàu khách tàu chở hàng, lắp đặt máy móc điện, phòng chống cháy nổ, phương tiện cứu sinh, thơng tin liên lạc, an toàn hành hải, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, kết cấu khai thác tàu để bảo vệ an toàn sinh mạng cho tất người tàu biển, bao gồm hành khách Năm 1988, nước thành viên tổ chức hàng hải quốc tế IMO, có Việt Nam thành viên, thông qua hệ thống thông tin sửa đổi bổ sung Công ước SOLAS 74, gọi SOLAS 74/88 theo Hệ thống Cấp cứu An tồn Hàng hải tồn cầu có hiệu lực đầy đủ vào 01/02/1999 Với tư cách thành viên, Việt Nam triển khai xây dựng nâng cấp Hệ thống Đài thông tin duyên hải từ năm 1998 để cung cấp dịch vụ thông tin đáp ứng theo Công ước Ngay từ ngày đầu đưa vào khai thác sử dụng, Hệ thống phát huy rõ nét hiệu kinh tế - xã hội sở hạ tầng thông tin cho hoạt động kinh tế biển, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền phương tiện hoạt động vùng biển Việt Nam quốc tế Với ý nghĩa vai trò to lớn cơng ước quốc tế an tồn sinh mạng biển, quốc gia, chủ tàu người biển đã, hành động để phòng ngừa, giảm thiếu rủi ro cho hoạt động biển Do đó, góp phần to lớn việc hạn chế bớt thiệt hại người của, góp phần bảo vệ mơi trường biển ... tiêu chuẩn GMDSS BÀI 4: Tổng quan cơng ước quốc tế an tồn sinh mạng biển SOLAS Công ước SOLAS 1914 tiếp tục sửa đổi, bổ sung vào năm 1929 1948 Công ước SOLAS 1960 thành tựu quan trọng tổ chức hàng... 1948 Công ước SOLAS 1960 thành tựu quan trọng tổ chức hàng hải quốc tế IMO sau ngày thành lập Công ước bước đột phá quan trọng việc đại hóa quy định kịp thời phản ánh phát triển khoa học, công. .. tới tổ chức, quan hữu quan Từ năm 1 979, Tổ chức hàng hải quốc tế IMO tổ chức hội nghị vấn đề tìm kiếm cứu nạn biển Hội nghị thông qua công ước quốc tế tìm kiếm cứu nạn biển SAR- 1 979 Với mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan công ước SAR 79, Tổng quan công ước SAR 79

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay