PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 (NEW)

12 184 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:09

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018Họ và tên: …………………………Chức vụ: Công chức văn phòngĐơn vị công tác: Văn phòng HĐND và UBND huyện ……………Ngạch: 01.003Bậc: 19Hệ số lương: 2,34I. TỰ ĐÁNH GIÁ 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.Bản thân luôn có nhận thức đúng đắn tư tưởng chính trị, luôn kiên định với đường lối chính sách của Đảng, với mục tiêu đọc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. trung thành với Chủ Nghĩa MacLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Trong công việc cũng như trong cuộc sống, bản thân tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, luôn giữ gìn đoàn kết tập thể cơ quan, thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp cùng tiến bộ.2. phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.Bản thân tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng cả trong công việc lẫn cuộc sống, yên tâm công tác. Không hoang mang, dao động trước sự thay đổi của xã hội bên ngoài. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân và gia đình thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan.Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, trong sáng. Luôn chấp hành tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Không vi phạm những điều đoàn viên không được làm.3. Về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.Trong công tác tôi luôn tận tụy với công việc được giao, y VĂN PHỊNG HĐND UBND HUYỆN QUANG BÌNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 Họ tên: ………………………… Chức vụ: Cơng chức văn phòng Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND UBND huyện …………… Ngạch: 01.003 Bậc: 1/9 Hệ số lương: 2,34 I TỰ ĐÁNH GIÁ Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Bản thân ln có nhận thức đắn tư tưởng trị, ln kiên định với đường lối sách Đảng, với mục tiêu đọc lập dân tộc Chủ nghĩa xã hội trung thành với Chủ Nghĩa Mac-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Trong công việc sống, thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, thực tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, ln giữ gìn đồn kết tập thể quan, thẳng thắn việc phê bình tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp tiến phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc Bản thân tơi ln có lập trường tư tưởng vững vàng công việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng tổ chức Đồn, quyền, đồn thể quan Tích cực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, sáng Luôn chấp hành tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Khơng vi phạm điều đồn viên khơng làm Về lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trong công tác tận tụy với công việc giao, yêu nghề tự học hỏi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, nghiên cứu đổi phương pháp làm việc, thực tiến độ kế hoạch công tác, nội dung chương trình làm việc Ln nghiêm túc khách quan kiểm tra, đánh giá trung thực văn đạo thơng tư hướng dẫn Ln có ý thức học hỏi, trau dồi nghiệp vụ Nghiên cứu đầy đủ văn hướng dẫn có liên quan đến cơng việc làm để thực nắm bắt áp dụng tốt công việc hàng ngày Năm 2018 nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm chuyển giao văn đến phát hành văn hệ thống vnptioffice đảm bảo quy định Trên sở hồ sơ cơng việc Lãnh đạo Văn phòng chuyên viên; hàng năm lập hồ sơ lưu trữ đưa vào quản lý kho lưu trữ Tôi ln nhiệt tình cơng việc, trì hoạt động giữ cho văn thông suốt, khắc phục khó khăn, thử thách, chủ động sáng tạo xử lý nhanh văn đi, văn đến Luôn tìm tòi học hỏi, để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Tiến độ kết thực nhiệm vụ Ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Văn chuyển đến lãnh đạo quan, đơn vị kịp thời Giúp cho vịêc giải văn tiến độ, nhanh chóng đạt hiệu cao Tuy nhiên chưa có kinh nghiệm xử lý lỗi thường sảy phần mềm khối lượng văn ban hành nhiều, nên xử lý văn phần mềm số văn sai sót Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ Tôi chủ động công việc, chấp hành nhiệm vụ phân cơng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp tiến Thái độ phục vụ nhân dân Ln có thái độ tốt, vui vẻ việc phục vụ nhân dân, có hành vi tốt giao tiếp, ứng xử văn hóa Lễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bạn bè, cán đồng nghiệp, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm người xung quanh… II CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI Tự đánh giá: Ưu điểm: nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng hồn thành tốt cơng việc giao, ln ln học hỏi tìm tòi sang tạo cơng việc, luôn đảm bảo văn thông suốt hệ thống, ln cố gắng hồn thành tốt cơng việc giao, có trách nhiệm với cơng việc Nhược điểm: chưa thực mạnh dạn, tính nơng nổi, đơi lúc thiếu ý công việc, cần học hỏi thêm chun mơn nghiệp vụ văn phòng Phân loại đánh giá: Trong q trình cơng tác thân tơi tự nhận thấy mình: Hồn thành tốt nhiệm vụ giao Quang Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2018 Người viết đánh giá ………………… III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CƠNG CHỨC Ý kiến đơn vị nơi cơng chức công tác: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nhân xét lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Kết luận: đạt loại……………………………………… Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ……………… IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CƠNG CHỨC CỦA CẤP CĨ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … Kết đánh giá, phân loại công chức: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ………………… VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN QUANG BÌNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 Họ tên: Mạc Văn Đại, sinh ngày 12/8/1971 Chức vụ: Công chức văn phòng Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND UBND huyện Quang Bình I TỰ ĐÁNH GIÁ Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Bản thân Trong công việc sống, chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước thực tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, ln giữ gìn đồn kết tập thể quan, thẳng thắn việc phê bình tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp tiến phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc Bản thân tơi ln có lập trường tư tưởng vững vàng công việc lẫn sống, yên tâm công tác Không hoang mang, dao động trước thay đổi xã hội bên Tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân gia đình thực tốt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước Tham gia xây có lối sống sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khơng vi phạm điều đảng viên không làm Luôn khiêm tốn học hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với người mực, đảm bảo đoàn kết nội chi bộ, nơi cư trú Luôn trung thành với Đảng có trách nhiệm đấu tranh xây dựng nội Đảng 3 Về lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ Với nhiệm vụ chuyên môn bảo vệ quan: Tôi chủ động xây dựng kế hoạch tuần, kiểm tra, bảo vệ tài sản quan trụ sở nhà làm việc nơi lãnh đạo đảm bảo an tồn, khơng xảy vụ việc Ngồi tơi phối hợp với tổ tạp vụ dọn dẹp xung quanh trụ sở làm việc quan vào chiều thứ hàng tuần, cắt tỉa cảnh đảm bảo khuôn viên xanh sạch, đảm bảo môi trường làm việc gọn gàng Vệ sinh khu nhà công vụ, bếp ăn tập thể gọn gàng Hướng dẫn nhân dân đến liên hệ công tác để xe nơi quy định, thực nghiêm túc nhiệm vụ khác theo phân cơng lãnh đạo Văn phòng, ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao Tiến độ kết thực nhiệm vụ Ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao nhiệm vụ khác theo phân cơng lãnh đạo Văn phòng Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ Tôi chủ động công việc, chấp hành nhiệm vụ phân cơng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp tiến Thái độ phục vụ nhân dân Lễ phép với quần chúng nhân dân, hoà nhã với bạn bè, cán đồng nghiệp, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm người xung quanh… II CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI Tự đánh giá: Ưu điểm: nhiêt tình, hòa đồng, cố gắng hồn thành tốt cơng việc giao, ln ln học hỏi tìm tòi sang tạo cơng việc, ln ln đảm bảo văn thông suốt hệ thống, ln cố gắng hồn thành tốt cơng việc giao Nhược điểm: chưa thực mạnh dạn, tính nơng nổi, đôi lúc thiếu ý công việc Phân loại đánh giá: Trong q trình cơng tác thân tơi tự nhận thấy mình: Hồn thành tốt nhiệm vụ giao Quang Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018 Người viết đánh giá …………………… III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CƠNG CHỨC Ý kiến đơn vị nơi cơng chức công tác: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nhân xét lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết luận: đạt loại……………………………………… Quang Bình, Ngày tháng năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ………… IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CƠNG CHỨC CỦA CẤP CĨ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………….……………………………… Kết đánh giá, phân loại công chức: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Quang Bình, Ngày tháng năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ……………………… VĂN PHÒNG HĐND UBND HUYỆN QUANG BÌNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 Họ tên: ……… Chức vụ: Cơng chức văn phòng Đơn vị cơng tác: Văn phòng HĐND –UBND huyện Ngạch: Bâc: Hệ số: I TỰ ĐÁNH GIÁ Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Thực tốt việc cán bộ, công chức không làm theo quy định pháp lệnh cán công chức Bản thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, thực tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, ln giữ gìn đồn kết tập thể quan, thẳng thắn việc phê bình tự phê bình giúp đỡ anh em đồng nghiệp tiến phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống sáng lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khơng vi phạm điều đảng viên không làm Luôn khiêm tốn học hỏi, tác phong giản dị, quan hệ với người mực, đảm bảo đoàn kết nội chi bộ, nơi cư trú Luôn trung thành với Đảng có trách nhiệm đấu tranh xây dựng nội Đảng Vận động gia đình, vợ thực tốt chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, chấp hành tốt hương ước quy ước địa phương Đóng góp đầy đủ loại thuế, quỹ tham gia phong trào, hoạt động địa phương tổ chức Về thực chức trách, nhiệm vụ giao Với nhiệm vụ giao làm cơng tác lái xe tơi ln nhiệt tình công việc, chủ động sáng tạo xử lý nhanh tình đường, ln trì, kiểm tra, bảo dưỡng xe để đảm bảo vận hành tốt Ln tìm tòi học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chun mơn nhằm hồn thành tốt nhiệm vụ Đảng cấp giao Tôi chủ động công việc, chấp hành nhiệm vụ phân công, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp tiến bộ, hoà nhã với bạn bè, cán đồng nghiệp, lễ phép với quần chúng nhân dân, giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm người xung quanh… II KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN - Đôi bố trí xếp cơng việc chưa khoa học, chưa thực mạnh dạn, ý thức phê tự phê chưa cao - Ngun nhân: tơi cảm thấy e ngại phát biểu III PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SỬA CHỮA KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ - Tuyệt đối chấp hành chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước Thực nghiêm túc quy chế dân chủ Đảng quan - Tích cực học tập để nâng cao hiểu biết thân, vận dụng vào cơng việc để hồn thành tốt chức trách nhiệm vụ giao - Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cơng việc phụ trách - Lắng nghe ý kiến tham gia góp ý đồng nghiệp, đảng viên chi để tự chỉnh sửa, tu dưỡng, rèn luyện IV TỤ NHẬN MỨC PHÂN XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN: Hoàn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM ……………… III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CƠNG CHỨC Ý kiến đơn vị nơi cơng chức công tác: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nhân xét lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết luận: đạt loại……………………………………… Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CƠNG CHỨC CỦA CẤP CĨ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kết đánh giá, phân loại công chức: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Quang Bình, Ngày 28 tháng 11 năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ... tháng 11 năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ………………… VĂN PHỊNG HĐND VÀ UBND HUYỆN QUANG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 Họ... ……………………… VĂN PHỊNG HĐND VÀ UBND HUYỆN QUANG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 Họ tên: ……… Chức vụ: Cơng chức văn phòng Đơn... đơi lúc thiếu ý công việc Phân loại đánh giá: Trong q trình cơng tác thân tơi tự nhận thấy mình: Hồn thành tốt nhiệm vụ giao Quang Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2018 Người viết đánh giá …………………… III
- Xem thêm -

Xem thêm: PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 (NEW), PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NĂM 2018 (NEW)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay