Một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học môn vật lí nhằm phát huy tính tích cực của học sinh dân tộc thiểu số

35 45 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:08

SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ I DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đối với phương pháp dạy học lấy người thầy làm trung tâm dẫn đến kiểu học thụ động thiên ghi nhớ, chịu suy nghĩ từ hạn chế đến chất lượng hiệu dạy học không đáp ứng yêu cầu xã hội Để khắc phục tình trạng cần phát huy tính tích cực, chủ động học sinh thơng qua q trình dạy học đạo, tổ chức người giáo viên, người học phải tích cực, chủ động khơng làm thay cho Chương trình đổi giáo dục phạm vi tồn quốc năm vừa qua xã hội quan tâm sâu sắc Một nhiệm vụ đội ngũ nhà giáo không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm giáo dục học sinh lĩnh hội kiến thức cách chủ động, sáng tạo Chính thế, mà người giáo viên trực tiếp giảng dạy phải biết vận dụng phương pháp hoạt động lên lớp cách hợp lý, cụ thể phù hợp với đối tượng học sinh nhằm khơi dậy niềm say mê, sáng tạo khả khám phá giới xung quanh Với mơn Vật môn quan trọng trường trung học sở Vật trang bị bước đầu hoàn chỉnh kiến thức khoa học, kiến thức thực tiễn Học sinh rèn luyện phẩm chất đạo đức bồi dưỡng giới quan vật biện chứng, mê tín dị đoan, tư khoa học, mở rộng tầm nhìn hiểu biết khoa học Mơn Vật học mơn khoa học tự nhiên, nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu tượng vật lí, tìm ngun nhân, khám phá định luật vật phục vụ lợi ích người Có vai trò quan trọng SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số việc thực mục tiêu đào tạo hệ thống giáo dục phổ thơng Việc giảng dạy mơn Vật có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức trình độ phổ thơng, bước đầu hình thành cho học sinh kĩ thói quen làm việc khoa học, góp phần tạo em lực nhận thức, lực hành động phẩm chất nhân cách mà mục tiêu giáo dục đề ra, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục tham gia lao động sản xuất, thích ứng với phát triển khoa học - kĩ thuật Trong trình học tập mơn Vật với học sinh vùng dân tộc thiểu số phần lớn em gặp khó khăn Nhiều học sinh chưa biết gọi tên tượng hay mơ tả phân tích, giải thích tượng Vật Lý phần lớn em gặp nhiều khó khăn sống, em nhút nhát, e ngại ỷ lại, nhiều em chưa có kỹ giao tiếp, tư hạn chế, việc vận dụng khoa học yếu Do việc học tập, nhận thức em nhiều hạn chế Từ hạn chế học sinh, tơi nghĩ q trình dạy học phải làm để học sinh học tốt mơn Vật từ phát triển lực tư ngôn ngữ em Vậy phải làm ? Làm để học sinh nắm phát triển lực tư khoa học, giảng dạy Vật trung học sở Trong năm qua thân tơi khơng ngừng nghiên cứu tìm tòi rút ra: “Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số’’ II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số” đặt mục đích tìm hiểu đánh giá tình hình đổi phương pháp SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số giảng dạy nói chung đổi phương pháp giảng dạy vật lý nói riêng Phân tích mục đích, vai trò hiệu đổi phương pháp giảng dạy mơn vật Qua đưa số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm giáo viên khả chủ động, sáng tạo học sinh, nhằm đạt mục tiêu ngành chuyển từ lấy “Dạy” làm trung tâm sang lấy “Học” trung tâm - Tìm phương pháp dạy học phù hợp học sinh dân tộc thiểu số nhằm phát triển lực tư duy, trí tuệ học sinh qua dạy học Vật lí, nhằm nâng cao chất lượng dạy học tập học sinh dân tộc thiểu số Ngoài tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên dạy học vật lý trường trung học cở có điều kiện đặc thù III NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: - Tìm hiểu chất phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số - Nghiên cứu thực tế việc đổi phương pháp dạy học Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh vùng dân tộc thiểu số - Vận dụng phương pháp dạy học tình cụ thể - Đề biện pháp để học sinh theo phương pháp đạt hiệu cao IV CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Với yêu cầu đặt làm để em học sinh dân tộc thiểu số học tập môn cách tốt nhất, nghiên cứu đưa số giải pháp minh họa để cụ thể hố việc đổi phương pháp dạy học mơn Vật với số nội dung hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Chính vậy, tơi lựa chọn số phương pháp SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số giảng dạy sử dụng nhiều giảng dạy mơn Vật Dưới số phương pháp mà lựa chọn giảng dạy, áp dụng cho giảng dạy Vật + Phương pháp thảo luận nhóm + Phương pháp trực quan + Phương pháp giải vấn đề + Phương pháp dùng phiếu học tập, tập thảo luận + Phương pháp vận dụng tri thức liên môn V ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐỀ TÀI VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU : Đối tượng: - Nội dung dạy chương trình vật trung học sở - Tập trung nghiên cứu việc sử dụng đổi phương pháp dạy học Vật nhằm phát huy tính tích cực chủ động học sinh trung học sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Quan điểm đổi phương pháp dạy học Vật quan điểm đạo ngành giáo dục địa phương - Học sinh khối lớp 6, 7, 8, Trường TH-THCS Lê Văn Tám - Hệ thống SGK, SGV, tài liệu, sách hướng dẫn, sách tham khảo môn Vật Phạm vi: - Trong chương trình giáo dục trung học sở có nhiều phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh, sâu nghiên cứu số phương pháp dạy học giúp học sinh dân tộc thiểu số học tốt mơn Vật trường THCS Thời gian nghiên cứu: SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số - Thời gian nghiên cứu năm học 2016 - 2017 đến VI KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: - Đăng kí đề tài: Đầu năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch BGH Tổ chuyên môn triển khai - Tiến hành nghiên cứu: + Thực đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số, hình thành khung đề tài, tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp, dạy thực nghiệm lần 1: Trong năm học 2016-2017 Trường TH-THCS Lê Văn Tám + Tham khảo ý kiến đồng nghiệp, dạy thực nghiệm lần 2: Trong tuần thứ tuần thứ học kì I năm học 2017-2018 Trường TH-THCS Lê Văn Tám + Tổng kết đề tài vào Tháng năm 2018 VII NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI: - Đề tài đề cập đến số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học vậtnhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số, từ rút vai trò, tác dụng việc đổi phương pháp dạy học việc hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ học sinh dân tộc thiểu số - Trên sở lý luận thực tiễn, đề tài xây dựng tính khả thi, tính đắn “Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số” góp phần vào nghiên cứu đổi phương pháp dạy học vật trường THCS có điều kiện đặc thù PHẦN 2: NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN: SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học môn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu sốsở luận: Theo khoản 2, điều 28 Luật Giáo dục năm 2005 ghi rõ “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/06/2006 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nêu “phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh” Đổi phương pháp dạy học mơn học nói chung mơn Vật nói riêng trường THCS xuất phát từ quan niệm sau: Mục tiêu ngành giáo dục, hoạt động dạy học, hình thành phát triển nhân cách học sinh Dạy học không đơn cung cấp cho học sinh tri thức kinh nghiệm xã hội mà loài người tích lũy được, mà phải góp phần tích cực vào việc hình thành phát triển nhân cách theo mục tiêu đào tạo Học sinh tham gia tích cực, chủ động vào hoạt động học tập phẩm chất lực cá nhân sớm hình thành phát triển hồn thiện Tính động, sáng tạo phẩm chất cần thiết sống đại, phải hình thành từ ngồi ghế nhà trường SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số Trước đây, giảng dạy môn học, người giáo viên trọng truyền đạt tri thức khoa học môn mà coi nhẹ phương pháp học tập nghiên cứu mang tính đặc thù mơn học (gọi phương pháp mơn) Ngày nay, với tri thức khoa học môn học, giáo viên phải làm cho học sinh nắm vững sử dụng phương pháp mơn Điều có ý nghĩa to lớn với nhiệm vụ học tập trước mắt tương lai Việc đổi phương pháp dạy học phải góp phần thực phân hóa dạy học Năng lực học sinh lớp học khơng hồn tồn giống nhau, việc phân hóa tiến tới cá nhân hóa dạy học xu hướng tất yếu để đảm bảo phát triển tối ưu cho học sinh Mỗi mơn học có đặc trưng riêng, Vật học mơn khoa học thực nghiệm Đổi phương pháp phải xuất phát từ đặc trưng mơn Tóm lại, dạy học khơng “dạy chữ” mà phải qua dạy chữ mà “dạy người” Tất nhiên, hình thành phát triển nhân cách khơng có nhà trường Trong nhà trường khơng có hoạt động dạy học, nhiên dạy học hoạt động chủ yếu Cơ sở thực tiễn: Trong năm thực cải cách giáo dục có nhiều cố gắng đổi đa dạng hóa cấu hệ thống giáo dục quốc dân, đổi nội dung giáo dục nhà trường Tuy nhiên, phương pháp giáo dục dạy học chưa có quan tâm đầy đủ, phương pháp dạy học chưa đổi tương xứng Những năm gần đây, nhiều tác động khách quan, phương pháp chất lượng dạy học có phân hóa có khơng giáo viên giỏi, học sinh giỏi Ở giáo viên phương pháp dạy học có nhiều cải tiến theo hướng đại Về giảng dạy mơn Vật trường trung học SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số sở nơi mà đa số học sinh em đồng bào dân tộc thiểu số trình độ chung học sinh thấp, khả tư hiểu biết học sinh hạn chế, học sinh chưa biết vận dụng linh hoạt kiến thức học vào sống vận dụng kiến thức cách đơn giản, máy móc… II.THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU: Thuận lợi: Đối với ban giám hiệu nhà trường: đạo sát kế hoạch chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên thực có hiệu việc đổi phương pháp dạy học Đối với giáo viên: thực nghiêm túc gương mẫu vận động ln nhiệt tình, tận tụy, say mê ln lo lắng tìm tòi học hỏi, tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy theo chương trình giải cho toán chất lượng mà nhà trường quan tâm hàng đầu nâng cao chất lượng cho đối tượng học sinh yếu kém giảm dần tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp mà đảm bảo số lượng cho công tác phổ cập Bản thân trường TH&THCS Lê Văn Tám từ năm 2010 đến nay, giáo viên trẻ, tiếp nhận vấn đề đổi phương pháp dạy học Trong năm học qua thông qua buổi sinh hoạt cụm trường, tơi ln cố gắng tìm tòi, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp học sinh địa phương nơi cơng tác chiếm lĩnh kiến thức cách chủ động, linh hoạt Đối với học sinh hưởng ứng tốt vận động, ham thích, ln có hứng thú học tập với nội dung kiến thức mơn Khó khăn: SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học môn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số Trường TH&THCS Lê Văn Tám nằm địa bàn xã Đăk Pơ Pho nên có khoảng 70% học sinh dân tộc thiểu số với vốn hiểu biết, khả tư nhận thức hạn chế, kỹ chưa tốt lắm, phận học sinh bị hỏng kiến thức từ cấp học nên khơng ham học thờ với việc học tập Do mức độ tiếp nhận nội dung học em người kinh em đồng bào có chênh lệch lớn gây nhiều khó khăn lựa chọn phương pháp dạy học Là trường thuộc xã vùng ba nên điều kiện sở vật chất trang thiết bị hạn hẹp Đa số học sinh nhà xa trường điều kiện giao thơng lại khó khăn Các em lứa tuổi hiếu động nên trình thực thí nghiệm theo nhóm, hồn thành tập theo nhóm đơi khơng tn thủ tính kỉ luật Bên cạnh số em lại nhút nhát, e ngại ỷ lại gây khơng khó khăn q trình truyền thụ kiến thức Do điều kiện kinh tế nhận thức phận phụ huynh chưa cao, chưa quan tâm đến việc học tập em, chưa đầu tư cho em học tập giao khốn cho nhà trường Số liệu thống kê: Sau kết năm học 2016-2017 em học sinh dân tộc thiểu số lớp 6, 7, 8, Năm học Lớp 2016-2017 Giỏi SL TL Khá SL TL 22,2 36,4 25 38,5 Trung bình Yếu Kém SL TL SL TL SL TL 14 77,8 63,6 11 75 61,5 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số Với kết thấy chất lượng mơn chưa cao, cần phải có phương pháp dạy học phù hợp nhằm thu hút hứng thú học tập, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh nâng cao chất lượng người học Chính tơi cố gắng tìm tòi, nghiên cứu rút “Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số’’ III NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỂ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Nắm bắt mục tiêu học (Lượng hoá kiến thức) Mục tiêu: Là để đánh giá chất lượng học sinh hiệu dạy giáo viên Người học sinh phải nắm sau học Mục tiêu cần phải lượng hố Có nhóm mục tiêu: a Mục tiêu kiến thức: Yêu cầu học sinh phải lĩnh hội khái niệm vật sở để mơ tả tượng q trình vật cần nghiên cứu giải thích số tượng q trình vật đơn giản Tuy chưa thể định nghĩa xác khái niệm đó, cần phải giúp học sinh nhận biết dấu hiệu quan sát, cảm nhận khái niệm Sau học sinh vận dụng cho quen ngôn ngữ khoa học thay cho ngôn ngữ thông thường ban đầu Thí dụ khái niệm ảnh ảo: Thơng thường học sinh biết ảnh cụ thể, nhìn thấy, sờ thấy ảnh em soi gương phẳng, ảnh 10 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học môn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số lớp nước lạnh - GV: Nhận xét chốt lại kiến Do lớp nước nóng thức lên lớp nước - HS ghi vào lạnh lại chìm xuống tạo thành dòng - C3: Nhờ có nhiệt kế ta thấy tồn nước cốc nóng lên - GV: Chuyển giao nhiệm vụ * Đối lưu: truyền thông qua phiếu học tập nhiệt dòng - HS: Thực nhiệm vụ thông chất lỏng chất qua phiếu học tập khí GV: Nhận xét chốt lại kiến thức - HS ghi vào - GV nhấn mạnh: đối lưu xảy chất lỏng chất khí - GV: Qua thí nghiệm em thấy nhiệt truyền từ lửa đến miếng sáp đặt miệng ống nghiệm hình thức nào? - HS: Bằng hình thức đối lưu Vận dụng: - GV: Để giải thích đối lưu - C4: Khơng khí bên xảy chất lỏng chất nến nóng lên nở khí ta sang phần ra, trọng lượng riêng - GV: GV tiến hành làm thí giảm nên bay lên phía nghiệm H23.3 SGK cho HS trên, khơng khí bên có lớp quan sát 21 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số hương nặng - HS quan sát thí nghiệm trả nên xuống lời câu hỏi C4  C6 vào chỗ khơng khí - GV hướng dẫn học sinh thảo bay lên Khi chuyển luận chung theo nhóm lớp động khơng khí kéo - Đại diện nhóm nêu ý kiến khói hương theo nhóm tham gia - C5: Muốn đun nóng nhận xét ý kiến nhóm khác chất lỏng chất khí - HS trả lời  Nhận xét phải đun từ phía - GV nhận xét chốt lại phần phía - HS ghi vào nóng lên trước lên, - GV: Lưu ý phần chưa - Khói hương chuyển động lên đun nóng xuống tạo chỗ que hương bị đốt thành dòng đối lưu cháy Do tượng đối lưu - C6:Trong chân khơng dòng khơng khí chỗ que chất rắn khơng xảy hương bị đốt cháy đối lưu - GV: Tích hợp mơi trường – chân khơng Tích hợp liên mơn chất rắn khơng - GV : Các em có biết thể tạo dòng đối nhà máy phải xây ống khói thật lưu cao khơng ? - HS : Các nhà máy phải xây ống khói thật cao ống khói cao có tác dụng tạo đối lưu tốt khói đưa lên cao dễ dàng 22 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số - GV : Sống làm việc phòng kín khơng có đối lưu khơng khí cảm thấy oi khó chịu Biện pháp: Tại nhà máy, nhà ở, nơi làm việc cần có biện pháp để lưu thơng khơng khí dễ dàng (bằng ống khói, quạt thơng gió,….) - GV: Ngồi lớp khí bao quanh Trái đất, khoảng khơng gian lại trái đất mặt trời khoảng chân khơng Trong khoảng chân khơng có dẫn nhiệt đối lưu Vậy lượng mặt trời truyền xuống đất cách nào? Thầy trò nghiên cứu phần II II Bức xạ nhiệt: Hoạt động 2: (11 phút) Tìm hiểu truyền nhiệt theo hình thức xạ nhiệt Thí nghiệm: (SGK) - GV: Treo hình hình 23.4, 23.5 Năng lực tự lên bảng yêu cầu HS nêu tên học, lực dụng cụ thí nghiệm cách tiến giải vấn hành thí nghiệm đề, sáng tạo, 23 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số - HS: Dụng cụ: Đèn cồn, bình giao, tiếp, hợp, cầu, ống thủy tinh chữ L, miếng tác, lực sử gỗ dụng ngôn ngữ, - Cách tiến hành: Bước 1: Đặt lực dự bình cầu gần lửa đèn cồn, đốn, suy luận quan sát mô tả tượng xảy lý thuyết, với giọt nước màu lực thực nghiệm Bước 2: Lấy miếng gỗ chắn khái quát hóa đèn cồn bình cầu Quan sát rút kết luận mô tả tượng xảy với giọt khoa học nước màu - GV: Phát dụng cụ thí nghiệm cho nhóm - HS: Các nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm - GV: u cầu nhóm làm thí nghiệm - GV: Quan sát hướng dẫn nhóm làm thí nghiệm Trả lời câu hỏi: - HS: Các nhóm tiến hành thí - C7: Khơng khí nghiệm hướng dẫn bình nóng lên nở GV trả lời câu hỏi đẩy giọt nước màu C7  C9 dịch phía đầu B - GV hướng dẫn học sinh thảo - C8: Không khí luận chung theo nhóm lớp bình lạnh làm - Đại diện nhóm nêu ý kiến 24 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số giọt nước màu dịch nhóm tham gia chuyển trở lại đầu A nhận xét ý kiến nhóm khác Miếng ngăn khơng - HS trả lời  Nhận xét cho nhiệt truyền từ - GV: Nhận xét chốt lại kiến đèn sang bình Điều thức chứng tỏ nhiệt - HS ghi vào truyền từ nguồn nhiệt đến bình theo đường thẳng - C9: Sự truyền nhiệt dẫn nhiệt khơng khí dẫn nhiệt kém, khơng phải đối lưu nhiệt truyền theo đường thẳng - GV: Chuyển giao nhiệm vụ *Bức xạ nhiệt: truyền thông qua phiếu học tập nhiệt tia - HS: Thực nhiệm vụ thông nhiệt thẳng qua phiếu học tập - GV: Nhận xét chốt lại kiến thức - HS ghi vào III Vận dụng: Hoạt động 3: (5 phút) - C10: Dùng bình phủ Vận dụng Năng lực tự muội đèn để làm tăng - GV: Yêu cầu nhóm học học, giải khả hấp thụ sinh thảo luận trả lời câu vấn đề, giao 25 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số nhiệt hỏi C10  C12 tiếp, sử dụng - C11: Mùa hè thường - GV hướng dẫn học sinh thảo ngôn ngữ, liên mặc áo màu trắng để luận chung theo nhóm lớp hệ thực tế giảm hấp thụ tia - Đại diện nhóm nêu ý kiến nhiệt nhóm tham gia - C12: nhận xét ý kiến nhóm khác + Chất rắn: Dẫn nhiệt - HS trả lời  Nhận xét + Chất lỏng, khí: Đối - GV nhận xét chốt lại lưu - HS ghi vào + Chân không: Bức xạ - GV: Tích hợp mơi trường – nhiệt Tích hợp liên mơn Nhiệt truyền từ Mặt Trời qua cửa kính làm nóng khơng khí nhà vật phòng Biện pháp: + Các nước lạnh vào mùa đơng sử dụng tia nhiệt mặt trời để sưởi ấm phòng giữ lại tia nhiệt phòng cách tạo nhiều cửa kính +Các nước nóng khơng nên làm nhà có nhiều cửa kính + Đối với nhà kính để làm 26 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số mát cần sử dụng máy điều hòa, điều làm tăng chi phí sử dụng lượng + Nên trồng nhiều xanh quanh nhà Câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá lực học sinh: (4 phút) GV: Hệ thống kiến thức đồ tư duy: GV: Cho HS làm tập sau: Bài tập 1: Hình Hình Hình Đáp án: Hình 1: Dẫn nhiệt, Hình 2: Đối lưu, Hình 3: Bức xạ nhiệt Hướng dẫn nhà:(1 phút) 27 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số - Học thuộc phần ghi nhớ, học em cần xem lại thí nghiệm liên hệ với thực tế - Đọc kĩ tập vận dụng - Đọc phần “có thể em chưa biết” - Làm tập 23.123.5 SBT - Chuẩn bị 24:Cơng thức tính nhiệt lượng IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Sau thời gian với nổ lực không ngừng thân, bước áp dụng giải pháp đưa ra, thấy học sinh có chuyển biến rõ rệt Nếu học giáo viên nhiều thời gian để phân tích, hướng dẫn nên thường hay bị cháy giáo án học sau tiết học sơi hơn, học em thoải mái hơn, mạnh dạn để đề xuất ý kiến mình, chủ động tìm hiểu bài, thao tác thực hành thí nghiệm thành thạo, lập luận có khoa học vận dụng tốt vào thực tiễn Như so với kết năm học trước, chất lượng học tập học sinh ngày cải thiện đáng kể Kết thực học kì I năm học 2017 – 2018 em học sinh dân tộc thiểu số lớp 6, 7, 8, Lớp Số học sinh Số học sinh hiểu Tỉ lệ Lớp 28 23 82,1% Lớp 18 16 88,9% Lớp 11 11 100% Lớp 12 12 100% Ghi PHẦN III KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 28 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số Kết luận: Đổi phương pháp giảng dạy nói chung đổi mới phương pháp giảng dạy mơn Vật vấn đề Nhưng để thực triệt để mục tiêu đổi phương pháp giảng dạy ngành đặt dễ Vấn đề cốt lõi đổi phương pháp dạy học hướng tới hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, chống lại thói quen học tập thụ động Tức đổi nội dung hình thức hoạt động giáo viên học sinh, đổi hình thức tổ chức dạy học Bản thân tơi lựa chọn đề tài “Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số” vấp phải khơng khó khăn q trình nghiên cứu thực Phần kinh nghiệm giảng dạy thân chưa nhiều, đối tượng học sinh, sở vật chất thiết bị dạy học nhiều hạn chế Song nỗ lực thân, trình sử dụng đổi phương pháp dạy học môn, nhận thấy em học sinh hứng thú, tích cực hoạt động, trao đổi, thảo luận nắm số kiến thức lớp, trả lời số câu hỏi gợi mở giáo viên đặt Có tinh thần hợp tác, quan sát thí nghiệm theo tổ, nhóm Vận dụng kiến thức, giải thích số tượng đời sống Bản thân em học sinh cố gắng học tập, gặp nhiều khó khăn so với học sinh vùng thuận lợi em đạt kết đáng khích lệ Chất lượng học em khơng ngừng nâng lên Tôi hi vọng đề tài tài liệu tham khảo có ý nghĩa đồng nghiệp, đặc biệt đồng nghiệp trực tiếp giảng dạy mơn Vật trường có điều kiện đặc thù đa số học sinh em đồng bào dân tộc thiểu số Bản thân thực đề tài điều kiện sở vật chất đối tượng học sinh nhiều hạn chế nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận đóng góp ý 29 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số kiến bạn đồng nghiệp, ban giam khảo để kinh nghiệm tơi áp dụng vào giảng dạy có hiệu đạt chất lượng tốt Kiến nghị : * Đối với cấp quản giáo dục: - Cần trang bị đầy đủ sở vật chất, đặc biệt thiết bị dạy học thiết bị công nghệ thông tin máy chiếu, bảng thông minh… - Cần mở nhiều lớp tập huấn cho giáo viên việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Tạo điều kiện để giáo viên tự học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho thân * Đối với địa phương - Giúp đỡ gia đình có hồn cảnh khó khăn để em họ có điều kiện đến trường - Tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ giáo viên việc vận động học sinh lớp - Tạo mối liên kết chặt chẽ với nhà trường việc giáo dục đạo đức cho học sinh * Đối với gia đình - Cần giám sát chặt chẽ việc học tập em mình, tránh tình trạng học sinh học mà không tới lớp - Tạo cho con, em có thời gian đầu tư vào việc học tập, thường xuyên quan tâm, an ủi động viên học tập - Thường xuyên liên hệ với giáo viên nhà trường để biết tình hình học tập em Đăk Pơ Pho, ngày 12 tháng 10 năm 2017 30 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số Người viết sáng kiến Lê Văn Ngôn MỤC LỤC 31 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học môn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số STT Tên đề mục Trang Phần I Đặt vấn đề I Lý chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu III Nhiệm vụ nghiên cứu IV Các phương pháp nghiên cứu V Đối tượng, pham vi đề tài thời gian nghiên cứu Đối tượng Phạm vi Thời gian nghiên cứu VI Kế hoạch nghiên cứu VII Những điểm đóng góp đề tài Phần II: Nội dung 10 I Cơ sở luận sở thực tiễn Cơ sở luận Cơ sở thực tiễn II Thực trạng vấn đề cần nghiên cứu 11 Thuận lợi Khó khăn Số liệu thống kê 12 8 III Những biện pháp đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số 10 32 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số Nắm bắt mục tiêu học Một số phương pháp áp dụng vào dạy học Một số lưu ý dạy học môn Vật cho học sinh dân 10 13 17 tộc thiểu số Ví dụ cấu trúc kế hoạch dạy học thể 17 nội dung sau 13 14 15 IV Kết đạt Phần III: Kết luận - Kiến nghị 28 29 Kết luận 29 Kiến nghị 30 DANH MỤC THAM KHẢO Sách giáo khoa Vật lớp 6,7,8,9 - NXB GD Việt Nam 2010 Sách giáo viên Vật lớp 6, 7, 8, - NXB GD Việt Nam 2010 Phụ lục đổi soạn giảng (Kèm theo công văn số 1127/SGDĐTGDTrH ngày 08 tháng năm 2015) Luật số 38/2005/QH11 ban hành luật giáo dục 33 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số Tài liệu: Đổi phương pháp dạy học vật lí, dạy học tích cực mơn vật trường trung học sở vùng dân tộc – Hà Nội tháng 12/2010(nhóm biên soạn- PGS.TS Ngơ Quang Sơn, TS Trần Đức Vượng) Giáo trình: Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học trường THCS – NXB GD 2004 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG XÁC NHẬN ……………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 34 SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số ……………………………………………………………………………… HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC XÁC NHẬN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….… ………………….……………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………… …………………………………………………………………………… HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG HUYỆN XÁC NHẬN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….… ………………….……………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………….………………………………………………… 35 ... chất phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số - Nghiên cứu thực tế việc đổi phương pháp dạy học Vật lí nhằm phát huy tính tích cực học sinh vùng dân tộc thiểu số. .. SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật lí nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số Kết luận: Đổi phương pháp giảng dạy nói chung đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật. .. học sinh dân tộc thiểu số học tốt mơn Vật lí trường THCS Thời gian nghiên cứu: SKKN: Một số kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học mơn Vật lí nhằm phát huy tính tích cực học sinh dân tộc thiểu số
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học môn vật lí nhằm phát huy tính tích cực của học sinh dân tộc thiểu số, Một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học môn vật lí nhằm phát huy tính tích cực của học sinh dân tộc thiểu số, II. Chuẩn bị của GV và HS:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay