Nghiên cứu đặc điểm mưa lớn tỉnh bình dương

57 9 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM KHOA KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN NGUYỄN VĂN LỘC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MƯA LỚN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHÍ TƯỢNG HỌC Mã ngành: 52410221 TP HỒ CHÍ MINH - Tháng 11/2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG TP.HCM KHOA KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MƯA LỚN TỈNH BÌNH DƯƠNG Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Lộc MSSV: 0250010021 Khóa: 2013 – 2017 Giảng viên hướng dẫn: T.S Bảo Thạnh TP HỒ CHÍ MINH - Tháng 11/2017 TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Khoa: KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Bộ mơn: KHÍ TƯỢNG Họ tên: NGUYỄN VĂN LỘC MSSV: 0250010021 Ngành: KHÍ TƯỢNG HỌC Lớp: 02-ĐHKT Đầu đề đồ án: Nghiên cứu đặc điểm mưa lớn tỉnh Bình Dương Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): - Thu thập, phân tích số liệu mưa - Xây dựng sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, nội dung, số liệu,…liên quan đến đề tài để đưa kết quả nghiên cứu có tính xác Ngày giao nhiệm vụ đồ án: Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Họ tên người hướng dẫn: T.S Bảo Thạnh Nguyễn Văn Tín Người hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Người hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Nội dung yêu cầu thông qua môn Ngày tháng năm Trưởng môn (Ký ghi rõ họ tên) i LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy Khoa khí tượng thủy văn, Trường Đại học Tài nguyên môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt bốn năm học tập rèn luyện tại trường Em xin cảm ơn Bùi Thị Tút tận tình truyền đạt kiến thức, động viên học tập tạo điều kiện cho em hoàn thành đồ án Em xin cảm ơn thầy Bảo Thạnh, thầy Nguyễn Văn Tín người nhiệt tình hướng dẫn em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo anh chị Phân viện khoa học Khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu tạo điều kiện thuận lợi tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em có thêm hiểu biết thêm ngành nghề Với vốn kiến thức hạn hẹp kinh nghiệm ỏi nên em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, phê bình quý thầy cô Đó hành trang q giá giúp em hồn thiện kiến thức sau Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, người thân bạn bè giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập sống Em xin chân thành cám ơn ! ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MƯA, MƯA LỚN 1.1 Khái niệm mưa lớn: 1.2 TÁc động tượng mưa lớn 1.3 Các nghiên cứu tượng mưa lớn ở việt nam nam bộ: 1.3.1 Nghiên cứu mưa lớn ở Việt Nam: 1.3.2 Nghiên cứu mưa lớn ở Nam Bộ: CHƯƠNG 2: SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.1 Số liệu quan trắc bề mặt từ mạng lưới trạm tỉnh bình dương: 10 2.2 Phương pháp nghiên cứu: 10 2.2.1 Phương pháp thống kê: 10 2.2.2 Phương pháp hồi quy tuyến tính : 10 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 12 3.1 Nghiên cứu xu thế tổng lượng mưa năm tại trạm khoảng thời gian 19802014: 12 3.2 Nghiên cứu xu thế lượng mưa quy mô ngày tại trạm: 17 3.2.1 Nghiên cứu xu thế lượng mưa ngày lớn nhất: 17 3.2.4 Nghiên cứu số ngày có lượng mưa ngày lớn 50mm tại trạm xu thế: 24 3.2.5 Nghiên cứu số ngày có lượng mưa ngày lớn 100mm tại trạm xu thế: 29 3.3 Nghiên cứu xu thế biến đổi ngày bắt đầu ngày kết thúc mùa mưa: 33 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC PL.1 iii DANH MỤC HÌNH Hình a: Bản đồ tỉnh Bình Dương Hình 1.1 : Nước lũ tràn mưa lớn chiều tối 26/9/2016 địa bàn thị xã Tân Uyên Hình 1.2: Nước ngập đường Nguyễn Thị Minh Khai giáp ranh phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một phường Thuận Giao, thị xã Thuận An trận mưa lớn ngày 16/10/2016 Hình 3.1: Xu thế biến đổi lượng mưa năm tại Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2014 12 Hình 3.2: Xu thế biến đổi lượng mưa trung bình tháng tại trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2014 14 Hình 3.3: Xu thế biến đổi lượng mưa năm tại Sở Sao giai đoạn 1980-2014 15 Hình 3.4: Xu thế biến đổi lượng mưa trung bình tháng tại trạm Sở Sao giai đoạn 19802014 16 Hình 3.5: Xu thế biến đổi lượng mưa ngày lớn trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2014 17 Hình 3.6 : Xu thế biến đổi lượng mưa ngày lớn trạm Sở Sao giai đoạn 1980-2014 19 Hình 3.7 : Xu thế biến đổi lượng mưa ngày lớn tại trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2014 21 Hình 3.8: Xu thế biến đổi lượng mưa ngày lớn tại trạm Sở Sao giai đoạn 1980-2014 23 Hình 3.9 : Xu thế biến đổi số ngày có lượng mưa lớn 50mm tại trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2014 25 Hình 3.10 : Xu thế biến đổi số ngày có lượng mưa lớn 50mm tại trạm Sở Sao giai đoạn 1980-2014 27 Hình 3.11 : Xu thế biến đổi số ngày có lượng mưa lớn 100 mm tại trạm Dầu Tiếng giai đoạn 1980-2014 29 Hình 3.12: Xu thế biến đổi số ngày có lượng mưa lớn 100 mm tại trạm Sở Sao giai đoạn 1980-2014 31 iv Hình 3.13 Xu thế biến đổi ngày bắt đầu mùa mưa tại Bình Dương khoảng thời gian năm 1990- 2014 33 Hình 3.14: Xu thế biến đổi ngày kết thúc mùa mưa tại Bình Dương khoảng thời gian năm 1990- 2014 34 v MỞ ĐẦU - Bình Dương tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Phía Đơng giáp tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh phần thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh phần tỉnh Đồng Nai - Bình Dương tỉnh nằm ở vị trí chuyển tiếp sườn phía nam dãy Trường Sơn, nối nam Trường Sơn với tỉnh đồng sông Cửu Long; tỉnh bình ngun có địa hình lượn sóng ́u từ cao xuống thấp dần từ 10m đến 15m so với mặt biển - Khí hậu ở Bình Dương chế độ khí hậu khu vực miền Đơng Nam Bộ: nắng nóng mưa nhiều, độ ẩm cao Đó khí hậu nhiệt đới gió mùa ổn định, năm phân chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô mùa mưa Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng kéo dài đến cuối tháng 10 dương lịch - Vào tháng đầu mùa mưa, thường xuất mưa rào lớn, sau đó dứt hẳn Những tháng 7,8,9, thường tháng mưa dầm Có trận mưa dầm kéo dài 1-2 ngày đêm liên tục Đặc biệt ở Bình Dương không có bão, mà chỉ bị ảnh hưởng bão gần TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỒ ÁN: - Nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết hàng năm ở tỉnh thành phía nam nói chung ở Nam Bộ nói riêng có hai mùa rõ rệt: mùa khô mùa mưa, gần trùng khớp với thời kỳ hoạt động gió mùa đơng bắc gió mùa tây nam Mùa mưa thường kéo dài từ tháng V đến tháng XI hàng năm, với tỷ trọng lượng mưa chiếm khoảng từ 90 đến 95% tổng lượng mưa cả năm Trong thời kỳ này, hoạt động liên tục gió mùa tây nam mạnh tương tác với bão áp thấp nhiệt đới khu vực Biển Đông mang đến đợt mưa lớn diện rộng kéo dài cho khu vực Những năm gần đây, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, trận bão biển Đông mưa lớn xảy ngày khốc liệt hơn, hàng năm gây thiệt hại vô to lớn: Những thiệt hại mưa to gây lũ lớn làm sạt lỡ đất, phá vỡ đê bao làm ngập chìm nhiều diện tích ni trồng thủy sản, lúa hoa màu, phá hủy cơng trình hạ tầng kỹ tḥt gây ảnh hưởng đến môi trường MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN: - Đánh giá xu thế biến đổi số đặc trưng mưa lớn ở Bình Dưong - Đánh giá đặc điểm thời gian mưa lớn ở Bình Dương NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu xu thế lượng mưa quy mô ngày tại trạm: + Nghiên cứu xu thế lượng mưa ngày lớn nhất, ba ngày lớn tại trạm + Nghiên cứu xu thế lượng mưa lớn 50 mm, lớn 100 mm tại trạm - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: tỉnh Bình Dương Hình a: Bản đồ tỉnh Bình Dương (Nguồn: vi.wikipedia.org) + Thời gian: từ năm 1980- năm 2014 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Phương pháp thống kê: Nghiên cứu chuỗi số liệu lượng mưa từ trạm: Dầu Tiếng, Sở Sao khu vực Bình Dương, chuỗi 34 năm ( 1980-2014) - Phương pháp hồi quy tuyến tính: Phương pháp thường sử dụng với đường biến trình có dao động lên xuống phức tạp Thông thường, việc xác định xu thế sử dụng hàm tuyến tính - phương pháp dễ thực không linh hoạt Ý NGHĨA THỰC TIỄN: - Hiểu đặc điểm mưa lớn tỉnh - Hiểu xu thế tổng lượng mưa năm, lượng mưa quy mô ngày lượng mưa lớn 50 mm, 100 mm Kết cấu đồ án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MƯA, MƯA LỚN CHƯƠNG 2- SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3- KẾT QUẢ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Thông qua việc thu thập phân tích số liệu có thể thấy số đặc điểm mưa lớn Bình Dương: + Mưa năm gần có xu hướng tăng lượng ở trung tâm tỉnh (trạm Sở Sao) so với phía Tây Bắc (trạm Dầu Tiếng) tỉnh Trạm Sở Sao có xu thế lượng mưa năm tăng khoảng 9mm/năm, Dầu Tiếng chỉ 2.9 mm/năm + Xu thế lượng mưa ngày lớn nhất, ngày lớn thì trạm Sở Sao cao so với Dầu Tiếng Cụ thể với lượng mưa ngày lớn thì xu thế trạm Dầu Tiếng tăng 0.05 mm/năm, trạm Sở Sao 0.6 mm/năm, với lượng mưa ngày lớn thì xu thế Dầu Tiếng Sở Sao là: giảm 0.03 mm/năm tăng 0.7 mm/năm + Số ngày có mưa to to thì trạm Sở Sao có xu thế tăng cao so với trạm Dầu Tiếng, với lượng mưa to thì xu thế hai trạm là: tăng 0.04 ngày/ năm (Dầu Tiếng), tăng 0.09 ngày/năm (Sở Sao), với lượng mưa to thì xu thế là: tăng 0.003 ngày/năm ( Dầu Tiếng), tăng 0.01 ngày/năm (Sở Sao) - Qua nghiên cứu cho thấy đặc điểm mưa lớn Bình Dương có xu thế chung tăng lượng như: lượng mưa năm,mưa to (lớn 50 mm), mưa to (lớn 100 mm), lượng mưa ngày lớn nhất, lượng mưa ngày lớn Ngoài ra, mùa mưa có xu hướng kéo dài bắt đầu sớm kết thúc trễ so với trước Ngày có nhiều mưa lớn bất thường không theo quy luật tình hình diễn biến phức tạp KIẾN NGHỊ - Dữ liệu Bình Dương số lượng, khơng có nhiều trạm địa bàn tỉnh, chất lượng số liệu chưa tốt Kiến nghị nghiên cứu tỉnh nên thiện số trạm để mạng lưới số liệu phục vụ cho công tác dự báo chi tiết 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO baobinhduong.vn Binhduong.gov.vn kttvntb.gov.vn › Kiến thức KTTV Khí hậu Việt Nam- PGS.TS Trần Việt Liễn Nghiên cứu, cập nhật xu thế biến đổi nhiệt độ khơng khí tỉnh Đồng Nai- Sở KH-CN Tỉnh Đồng Nai stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/khi-tuong-thuy-van-14892359.htm “Nghiên cứu mơ dự tính xu biến đổi kiện mưa lớn khu vực Việt Nam mơ hình khí hậu khu vực”, Lê Như Quân, Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành (2015) “Nghiên cứu nguyên nhân quy luật thời tiết mưa lớn khu vực đèo Hải Vân – Đèo Cả, vùng Nam Trung Bộ ( giai đoạn 1986 – 2010)” Nguyễn Khanh Vân, Đỗ Lệ Thủy, Trần Anh Đức (2013) “Mô đợt mưa lớn từ ngày 09-13/08/2013 Nam Bộ Nam Tây Ngun mơ hình WRF” Trần Duy Thức, Vũ Văn Thăng, Vũ Thế Anh, Nguyễn Văn Hiệp 37 PHỤ LỤC Ngày bắt đầu mùa mưa Ngày kết thúc mùa mưa 1990 124 1990 316 1991 122 1991 298 1992 135 1992 324 1993 125 1993 332 1994 107 1994 313 1995 127 1995 353 1996 128 1996 338 1997 123 1997 314 1998 123 1998 355 1999 109 1999 339 2000 103 2000 355 2001 131 2001 318 2002 141 2002 339 2003 122 2003 327 2004 115 2004 314 2005 128 2005 339 2006 113 2006 324 2007 116 2007 321 2008 107 2008 329 2009 112 2009 312 2010 153 2010 332 2011 107 2011 348 2012 91 2012 327 2013 116 2013 328 2014 109 2014 340 PL.1 Lượng mưa năm trạm Dầu Tiếng Năm I II III IV V VI VII VIII IX X IX XII R năm 1980 0.0 0.0 4.2 90.0 172.5 518.4 269.5 240.8 158.6 277.7 127.6 68.3 1927.6 1981 0.0 1.5 27.2 47.0 194.5 175.9 459.7 221.0 213.3 95.3 105.6 4.2 1545.2 1982 0.0 67.2 0.6 194.0 178.5 228.9 233.6 176.8 293.3 306.3 189.1 0.0 1868.3 1983 0.0 0.0 0.0 42.1 79.3 175.3 208.9 286.0 327.5 292.1 189.1 0.0 1600.3 1984 0.3 0.0 0.0 109.2 243.2 165.6 383.2 106.8 177.5 243.7 65.8 69.6 1564.9 1985 0.0 32.4 36.2 66.0 177.8 138.8 144.9 166.2 209.5 210.5 219.9 11.7 1413.9 1986 0.0 0.0 9.5 25.9 159.6 154.5 272.8 474.2 380.0 69.8 201.3 86.6 1834.2 1987 0.0 0.0 0.0 84.4 69.4 159.1 138.1 249.4 384.5 395.6 250.0 0.0 1730.5 1988 0.5 0.7 0.0 156.3 208.9 216.8 200.3 125.1 410.4 162.4 95.0 0.0 1576.4 1989 32.3 0.0 255.2 91.0 150.0 233.1 517.9 358.7 353.6 317.2 144.9 0.0 2453.9 1990 0.0 0.0 16.0 44.4 220.8 293.4 323.8 266.1 320.2 369.9 153.2 5.4 2013.2 1991 3.0 0.0 0.0 77.0 26.3 214.9 507.0 328.2 426.6 239.8 31.2 4.2 1858.2 1992 0.0 0.0 0.0 197.9 111.0 229.5 216.7 350.1 278.0 304.1 1.5 14.7 1703.5 1993 0.0 0.0 138.4 7.3 146.6 160.7 267.8 166.2 268.1 301.4 140.0 2.4 1598.9 1994 2.5 0.0 99.7 102.4 81.6 435.3 107.2 173.7 355.7 195.0 57.6 40.2 1650.9 1995 6.2 0.0 15.1 20.3 122.8 193.0 193.0 266.0 0.0 304.1 99.2 60.0 1279.7 1996 48.6 29.6 0.0 99.1 146.4 162.9 148.6 199.2 343.6 516.1 223.7 0.0 1917.8 1997 0.0 96.5 34.4 151.3 198.1 114.9 239.3 201.8 378.0 319.0 79.5 0.6 1813.4 1998 0.0 0.0 0.0 89.2 50.8 217.2 163.1 243.1 387.3 170.2 337.3 132.3 1790.5 1999 14.1 1.5 11.6 177.9 265.1 157.3 219.5 234.7 226.4 316.5 174.4 52.6 1851.6 2000 32.6 41.4 32.9 208.0 155.0 329.1 292.2 215.8 230.1 481.6 162.9 81.6 2263.2 2001 54.0 0.0 119.1 112.3 231.5 381.6 74.0 254.6 253.7 268.4 50.7 71.6 1871.5 2002 0.0 0.0 9.3 114.1 66.8 188.9 95.8 183.4 341.6 258.8 255.4 103.5 1617.6 2003 0.8 0.0 30.6 78.0 214.6 271.7 273.0 286.8 344.1 285.4 148.9 0.0 1933.9 2004 20.6 0.0 0.0 42.5 331.4 358.4 288.2 217.0 227.4 164.9 48.3 0.0 1698.7 2005 0.0 0.0 0.0 9.1 105.4 193.1 323.3 194.3 397.0 353.6 128.3 104.4 1808.5 2006 11.6 0.6 27.7 182.7 217.5 135.3 146.7 233.0 252.7 216.7 38.7 6.9 1470.1 2007 19.4 6.4 35.3 66.2 214.0 265.9 354.9 280.0 506.0 258.6 124.3 20.8 2151.8 2008 0.3 8.5 118.8 56.8 180.3 120.7 158.3 240.4 257.9 294.3 213.8 65.9 1716.0 2009 37.8 55.9 151.1 238.2 292.4 138.3 479.5 189.9 316.0 274.0 41.2 0.0 2214.3 2010 0.0 0.0 0.0 38.3 45.5 162.0 277.7 217.1 223.0 205.4 210.5 21.6 1401.1 2011 0.0 17.5 58.1 55.2 132.6 270.9 207.2 346.2 276.3 330.0 55.7 13.8 1763.5 2012 50.3 57.4 22.7 143.6 112.5 190.4 168.5 127.7 459.9 251.5 126.1 0.0 1710.6 2013 0.0 0.0 15.6 79.4 168.8 505.5 397.5 264.5 221.9 206.5 60.0 11.0 1930.7 2014 0.0 0.0 3.0 147.0 102.0 283.0 539.9 104.5 326.5 277.0 40.0 11.0 1833.9 PL.2 Lượng mưa năm trạm Sở Sao Năm I II III IV V VI VII VIII IX X IX XII R năm 1980 40.2 0.0 0.0 5.6 153.2 248.6 404.3 442.7 258.9 279.5 271.1 43.0 2147.1 1981 22.5 0.2 11.6 15.9 227.8 190.0 371.8 316.4 214.9 176.4 261.5 8.2 1817.2 1982 0.0 0.0 0.0 66.3 219.4 270.2 247.0 454.9 365.0 231.3 197.9 1.1 2053.1 1983 0.0 0.0 0.0 0.0 183.7 326.4 408.8 392.4 272.5 304.9 241.9 19.1 2149.7 1984 4.1 0.0 0.5 52.2 179.2 247.8 244.2 164.3 203.3 250.1 114.9 50.4 1511.0 1985 1.2 15.7 12.2 91.2 184.4 79.3 239.5 121.7 372.7 171.8 109.4 5.0 1404.1 1986 0.3 5.3 0.0 4.3 217.1 107.3 219.0 300.5 379.5 144.0 62.9 22.1 1462.3 1987 0.6 0.0 0.0 2.7 30.3 249.6 232.3 173.3 264.6 304.9 44.9 0.3 1303.5 1988 6.4 39.8 0.0 95.2 220.7 191.4 213.9 105.4 397.8 190.1 75.1 6.4 1542.2 1989 51.0 3.4 131.5 39.1 169.5 224.8 314.9 331.6 248.8 336.8 68.3 0.0 1919.7 1990 0.0 0.0 0.0 22.2 104.0 298.4 221.5 245.1 255.2 259.0 83.7 1.3 1490.4 1991 0.3 0.0 11.7 72.7 189.9 204.4 223.1 198.1 410.6 288.4 9.8 24.0 1633.0 1992 9.2 0.0 0.0 68.7 60.1 345.3 238.2 277.7 263.0 251.8 90.3 10.0 1614.3 1993 0.1 0.3 130.9 21.3 168.5 267.5 248.1 374.5 302.6 352.4 103.8 20.3 1990.3 1994 2.3 0.2 40.2 130.5 139.8 317.8 140.6 168.7 361.4 392.8 27.1 51.8 1773.2 1995 10.8 0.0 23.6 9.5 150.9 257.2 268.0 278.8 307.0 246.4 31.0 107.4 1690.6 1996 1.0 0.0 0.0 57.3 117.4 181.9 177.8 336.0 367.1 263.1 194.4 51.6 1747.6 1997 0.0 3.6 0.0 52.1 331.3 192.5 324.6 152.8 238.8 279.9 91.8 0.0 1667.4 1998 0.0 0.0 0.0 84.8 276.2 263.6 224.3 200.5 336.5 268.5 399.1 159.8 2213.3 1999 92.9 4.7 6.9 154.5 189.9 165.6 259.6 331.7 198.5 186.4 268.7 59.2 1918.6 2000 44.7 54.1 78.5 161.7 224.0 293.0 232.4 286.2 145.4 489.1 170.8 132.1 2312.0 2001 22.6 10.3 49.2 129.8 226.7 377.0 223.7 401.5 274.3 314.6 108.9 22.0 2160.6 2002 0.0 0.0 0.0 58.0 72.7 365.4 109.2 225.9 265.3 369.3 156.5 61.9 1684.2 2003 0.3 0.0 13.0 13.2 113.8 215.0 165.5 163.8 173.4 259.0 108.7 0.0 1225.7 2004 1.6 0.0 2.0 153.6 261.2 269.2 227.7 244.2 297.1 316.4 51.8 8.4 1833.2 2005 0.0 0.0 0.0 55.8 113.3 323.9 354.5 188.0 297.0 318.4 160.7 92.9 1904.5 2006 15.4 24.2 9.1 113.9 212.4 268.3 232.7 263.6 313.7 242.6 34.1 4.2 1734.2 2007 8.1 0.0 128.8 98.1 379.1 173.4 505.0 286.6 331.0 243.1 133.6 1.1 2287.9 2008 8.5 32.6 74.4 85.3 337.4 120.2 253.3 305.1 431.9 230.0 123.0 39.5 2041.2 2009 3.8 108.3 37.3 188.2 380.1 124.2 238.8 222.9 352.1 119.5 85.6 0.0 1860.8 2010 31.1 0.0 31.3 118.8 36.4 172.5 226.2 221.5 303.2 248.2 303.6 87.6 1780.4 2011 3.3 4.7 64.5 174.8 212.5 282.4 263.2 139.4 214.2 197.5 272.5 52.0 1881.0 2012 55.1 70.5 101.9 219.5 202.2 191.5 317.0 116.7 449.8 115.5 114.7 7.3 1961.7 2013 16.8 0.0 14.6 124.0 242.4 409.8 215.0 255.2 276.8 391.8 116.2 59.2 2121.8 2014 0.0 3.4 0.0 162.0 312.6 340.2 667.8 251.0 293.0 128.0 92.6 21.8 2272.4 PL.3 Lượng mưa ngày lớn trạm Dầu Tiếng Năm I II III IV V VI VII VIII IX X IX XII Rmax 1d 1980 0.0 0.0 4.2 22.0 41.8 83.6 66.5 66.6 37.1 66.6 40.6 42.5 83.6 1981 0.0 1.5 27.2 47.0 50.8 51.1 89.7 48.4 30.4 43.5 23.2 2.1 89.7 1982 0.0 54.4 0.3 59.6 73.0 37.1 68.5 32.8 43.9 102.0 45.3 0.0 102.0 1983 0.0 0.0 0.0 42.1 22.9 32.7 40.7 67.6 70.8 52.3 46.0 0.0 70.8 1984 0.3 0.0 0.0 62.2 89.2 33.7 131.6 44.3 30.6 67.1 28.0 33.7 131.6 1985 0.0 18.6 17.2 37.0 57.4 34.6 44.1 35.1 47.4 60.2 41.8 6.6 60.2 1986 0.0 0.0 9.5 20.0 57.6 31.1 64.0 61.2 89.2 16.0 72.6 32.0 89.2 1987 0.0 0.0 0.0 73.0 39.4 37.5 37.2 65.0 58.2 101.0 45.4 0.0 101.0 1988 0.5 0.4 0.0 52.3 70.2 50.0 63.0 31.3 115.5 37.5 38.3 0.0 115.5 1989 24.8 0.0 127.5 35.5 97.5 95.8 106.0 84.2 87.4 56.2 41.0 0.0 127.5 1990 0.0 0.0 16.0 23.8 35.4 55.8 75.5 44.7 77.6 88.8 61.8 4.8 88.8 1991 3.0 0.0 0.0 34.2 9.5 35.3 159.2 85.6 78.9 64.4 30.0 2.5 159.2 1992 0.0 0.0 0.0 91.1 29.0 56.5 42.8 88.0 43.3 50.5 1.3 8.9 91.1 1993 0.0 0.0 45.0 5.2 43.8 56.0 65.2 24.5 55.4 31.2 38.2 1.8 65.2 1994 2.5 0.0 31.5 35.5 25.5 66.4 18.4 59.5 97.0 41.7 36.1 33.3 97.0 1995 6.2 0.0 7.5 9.8 29.7 60.2 60.2 57.1 0.0 123.0 33.2 43.3 123.0 1996 32.6 27.8 0.0 33.9 53.0 40.8 43.5 24.7 61.0 97.0 54.5 0.0 97.0 1997 0.0 34.0 34.2 62.6 33.0 18.6 76.2 49.0 72.3 60.0 23.6 0.6 76.2 1998 0.0 0.0 0.0 55.2 14.5 60.2 51.5 38.5 53.1 46.6 121.1 25.2 121.1 1999 8.0 1.5 5.7 56.0 69.6 34.2 55.6 75.0 37.7 57.0 88.2 24.3 88.2 2000 31.8 26.0 25.6 62.2 42.7 65.7 37.6 31.2 65.1 63.6 78.2 24.1 78.2 2001 46.2 0.0 44.4 53.7 45.2 99.1 29.3 57.6 88.0 58.1 15.8 33.8 99.1 2002 0.0 0.0 9.3 29.8 16.5 37.0 28.5 28.2 57.4 47.0 58.1 50.3 58.1 2003 0.8 0.0 29.2 39.2 52.3 97.4 51.2 109.3 54.1 52.0 43.6 0.0 109.3 2004 13.8 0.0 0.0 25.7 110.2 64.2 95.8 64.3 49.2 44.4 17.9 0.0 110.2 2005 0.0 0.0 0.0 9.1 30.8 51.1 69.5 35.7 119.0 57.2 22.7 31.3 119.0 2006 10.6 0.6 24.5 49.4 46.2 54.9 18.7 29.9 91.7 35.2 14.1 5.1 91.7 2007 17.6 6.4 14.6 23.3 62.4 77.3 99.1 132.2 107.1 61.8 60.3 9.6 132.2 2008 0.3 4.7 38.5 21.8 50.3 33.7 44.4 28.6 42.4 53.5 41.0 29.1 53.5 2009 37.8 30.1 63.5 63.4 80.5 28.6 98.0 55.5 93.2 78.2 25.6 0.0 98.0 2010 0.0 0.0 0.0 29.4 24.5 41.0 48.0 35.0 47.5 74.1 94.5 15.0 94.5 2011 0.0 17.5 17.0 43.5 55.0 98.1 52.0 94.5 116.5 76.3 33.3 6.8 116.5 2012 23.8 21.2 7.9 84.0 53.0 71.0 42.8 29.0 81.5 70.0 52.3 0.0 84.0 2013 0.0 0.0 15.2 40.0 62.0 114.0 100.0 62.0 40.4 43.0 26.0 11.0 114.0 2014 0.0 0.0 3.0 55.0 26.0 56.0 90.3 33.0 58.0 54.0 12.0 11.0 90.3 PL.4 Lượng mưa ngày lớn trạm Sở Sao Năm I II III IV V VI VII VIII IX X IX XII Rmax 1d 1980 36.5 0.0 0.0 2.5 41.1 81.8 76.4 101.9 52.8 57.4 97.3 27.6 101.9 1981 11.5 0.2 5.4 12.5 47.6 30.5 70.0 107.7 58.5 24.3 69.5 4.6 107.7 1982 0.0 0.0 0.0 28.0 138.0 67.3 48.0 71.5 118.8 48.2 80.2 0.7 138.0 1983 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 60.3 90.9 54.1 46.7 50.4 48.6 13.6 90.9 1984 2.6 0.0 0.4 20.6 25.0 77.0 72.9 43.0 35.7 62.6 62.0 43.4 77.0 1985 1.2 8.3 10.1 25.7 36.2 19.4 89.2 40.9 68.5 60.9 29.2 4.3 89.2 1986 0.3 5.2 0.0 4.2 42.2 20.3 49.7 70.4 90.5 25.0 12.2 17.8 90.5 1987 0.6 0.0 0.0 2.7 16.8 77.8 56.2 39.2 27.2 47.4 18.1 0.3 77.8 1988 5.9 17.5 0.0 33.7 47.2 48.2 45.2 24.3 53.7 66.6 44.9 5.2 66.6 1989 28.0 3.4 34.6 19.8 39.1 63.4 117.9 80.8 84.8 65.8 35.7 0.0 117.9 1990 0.0 0.0 0.0 13.6 34.7 90.0 62.5 57.6 71.6 45.1 28.2 1.3 90.0 1991 0.3 0.0 11.7 43.5 86.8 27.9 29.5 43.8 90.0 63.8 9.2 24.0 90.0 1992 9.0 0.0 0.0 34.7 19.6 52.3 44.6 56.3 77.8 75.0 53.4 7.2 77.8 1993 0.1 0.3 75.0 19.4 47.3 58.6 49.2 135.7 49.4 55.4 30.7 19.3 135.7 1994 1.1 0.1 12.1 39.7 46.9 62.4 26.2 36.5 71.4 89.4 10.8 40.5 89.4 1995 6.4 0.0 11.8 9.4 28.2 44.5 107.3 90.9 73.1 75.1 12.1 92.8 107.3 1996 0.8 0.0 0.0 24.2 23.4 37.6 33.2 55.7 54.9 42.2 42.4 28.5 55.7 1997 0.0 1.7 0.0 13.7 49.5 79.2 37.4 32.2 58.3 72.3 30.8 0.0 79.2 1998 0.0 0.0 0.0 55.8 71.8 70.8 76.6 94.2 74.1 48.8 111.8 50.2 111.8 1999 32.8 4.7 4.9 29.5 34.7 45.4 87.0 69.2 34.5 29.7 68.9 25.3 87.0 2000 18.6 25.1 35.2 79.0 53.7 105.5 25.2 73.3 38.7 83.2 57.3 36.1 105.5 2001 8.2 9.8 20.2 61.8 73.3 56.2 58.0 117.7 47.6 59.6 90.4 18.5 117.7 2002 0.0 0.0 0.0 36.5 22.7 84.1 20.3 64.1 90.5 92.1 73.2 17.0 92.1 2003 0.3 0.0 11.5 12.5 19.1 50.5 36.5 33.8 30.2 48.2 28.5 0.0 50.5 2004 1.6 0.0 2.0 54.4 84.6 99.2 41.2 86.6 85.2 60.1 18.8 6.7 99.2 2005 0.0 0.0 0.0 54.4 20.8 68.7 74.5 51.6 42.8 104.6 41.0 39.5 104.6 2006 15.2 22.9 3.6 51.3 46.7 99.2 41.3 33.0 76.1 105.6 24.3 3.9 105.6 2007 4.5 0.0 31.7 24.4 68.9 37.1 174.3 72.2 70.5 67.1 50.7 0.7 174.3 2008 4.4 30.8 50.8 26.8 78.2 38.5 79.5 70.9 72.4 57.5 24.3 23.1 79.5 2009 3.8 54.4 24.2 52.8 102.0 36.6 39.8 64.7 52.5 30.0 26.0 0.0 102.0 2010 11.8 0.0 28.3 56.2 20.2 43.9 56.2 77.2 138.4 66.3 63.3 63.4 138.4 2011 3.3 4.7 24.5 123.3 51.0 87.8 48.0 30.6 32.1 33.4 78.8 26.2 123.3 2012 33.6 43.1 67.5 56.7 49.7 69.7 68.3 26.5 70.1 26.1 29.5 4.7 70.1 2013 15.0 0.0 10.2 52.0 55.0 94.0 52.2 50.8 55.6 102.2 72.4 37.6 102.2 2014 0.0 3.4 0.0 49.6 91.6 90.2 162.8 49.8 95.4 46.6 21.4 14.4 162.8 PL.5 Lượng mưa ngày lớn trạm Dầu Tiếng Năm I II III IV V VI VII VIII IX X IX XII Rmax 3d 1980 0 4.2 34.6 53 173.5 91.8 70.4 42.6 92.9 43.7 64.5 173.5 1981 1.5 47 47 74.8 85.9 126.7 79.8 66.8 63.6 34.7 4.2 126.7 1982 54.4 4.4 79.7 96.3 75 68.5 54.4 85.7 138.5 73.8 138.5 1983 0 42.1 36.8 65.5 97.7 97.6 99.3 107.2 87.4 107.2 1984 0.3 0 62.2 119.1 55.4 230.4 56 51.2 92.9 38.3 57.8 230.4 1985 32.4 17.2 38.2 71.6 47.3 52.4 68.9 75.8 68.7 67.2 11.3 75.8 1986 0 9.5 20 67.8 66.7 75 95.3 129 22.2 90.8 51.6 129 1987 0 73.7 43.4 50.2 77.7 166.6 100.5 101 72.5 166.6 1988 0.5 0.7 98.7 74.7 70.9 83 70.5 130 54.6 41.5 130 1989 24.8 180.3 44.9 97.5 128.7 190 101.2 125.1 83.7 68.2 190 1990 0 16 30.8 91.8 88.3 90.3 92 129.9 135 71.3 5.4 135 1991 0 67.8 38.1 49.3 170.2 104.6 103.3 97.1 30 2.5 170.2 1992 0 152 43.8 91.2 115.4 122.6 71.5 83.3 1.3 14.7 152 1993 20.1 95.2 5.2 48.3 61.1 107.7 44.6 90.6 59.4 58.8 1.8 107.7 1994 2.5 31.5 35.8 31 99.8 26.1 73.1 109.7 64.9 36.1 33.8 109.7 1995 6.2 7.5 14.3 59.4 67.7 67.7 86.4 18.5 131.2 50 53.3 131.2 1996 32.6 29.6 50.2 80.9 47 57.5 47 94.6 143.8 89.2 143.8 1997 34 36.9 34.2 74.6 53.6 30.1 77.7 76.5 122.7 121.6 24.8 0.6 122.7 1998 0 89.2 17.5 62.7 107 72.9 78.7 61.7 128.7 46.2 128.7 1999 8.5 1.5 11.6 58.4 70.1 56.2 89.2 110.5 73.6 80.6 95.2 50.3 110.5 2000 32.6 27.9 25.6 147.6 67.9 86 67 54.6 80.9 114 107.8 33.3 147.6 2001 46.2 69.2 69.7 118.7 120.3 38.1 80.5 107.4 81.2 22.3 35.8 120.3 2002 0 9.3 76.7 46.3 67.8 37 56.4 91.4 81.7 115.7 63.2 115.7 2003 0.8 29.2 39.4 54.3 114.6 103.8 129.9 106 92.4 70.3 129.9 2004 19.4 0 31.9 144.1 141.3 145 67.6 67.4 79 21.1 145 2005 0 9.1 37.2 73.5 96.1 89 180.1 76.7 34.6 63.9 180.1 2006 11.1 0.6 42.8 52.1 84.3 76.6 45 77.4 116.3 54.3 19.7 5.1 116.3 2007 18.1 6.4 22.9 24.1 102.4 145.3 142.4 149.8 196.7 79.3 61.7 11 196.7 2008 0.3 7.6 81.9 22.1 89.4 67.7 51.2 59.9 70.5 70.5 59.1 66 89.4 2009 37.8 30.1 91.6 64.6 194.2 96.6 106.5 92.7 133.2 120.3 35.3 194.2 2010 0 29.4 24.5 73.5 93.5 63.7 86 127.6 94.5 15 127.6 2011 17.5 32.5 43.5 77.7 132.1 64.6 137.5 153 136.3 34.7 8.8 153 2012 43.8 32.4 17.6 84.0 77.1 86.0 69.2 44.0 107.7 79.5 54.5 0.0 107.7 2013 0 15.2 40 62 171 138 103 85.5 45 31 11 171 2014 0 57 33 107 142.3 53 95 94 20 11 142.3 PL.6 Lượng mưa ngày lớn trạm Sở Sao Năm I II III IV V VI VII VIII IX X IX XII Rmax 3d 1980 37.2 0.0 0.0 3.6 57.5 85.6 97.2 124.7 56.5 77.5 127.8 31.1 127.8 1981 22.5 0.2 17.9 12.5 78.6 67.2 85.6 123.1 112.8 111.2 89.7 5.5 123.1 1982 0.0 0.0 6.8 36.2 144.5 119.2 88.2 180.5 186.0 72.9 129.5 1.1 186.0 1983 0.0 0.0 0.0 37.3 59.2 108.8 132.8 119.7 73.5 91.5 79.9 13.6 132.8 1984 3.9 0.4 45.6 51.7 77 105.3 58.2 59.9 70 65.1 49.9 105.3 1985 1.2 15.7 10.5 54.3 41.1 25.2 147.2 44.3 121.5 103.4 37.4 4.6 147.2 1986 0.3 5.3 4.3 83.2 32.2 73.9 91.7 111.4 43.1 24.4 17.8 111.4 1987 0.6 0 2.7 16.8 106.9 65.9 50.8 53.5 84.5 18.8 0.3 106.9 1988 6.4 23.7 66.2 90.6 65.2 80.1 51.1 127.7 75 57.5 6.4 127.7 1989 51 3.4 100.1 22.5 46.6 121.9 155.8 144.5 111.9 115.5 35.7 155.8 1990 0 14.5 43.1 105 63.5 114.3 93.2 119.9 39.5 1.3 119.9 1991 0.3 11.7 72.6 86.8 55.6 49 57.5 131.5 101.6 9.2 24.2 131.5 1992 0 68.7 31.5 109.2 70.5 108.8 121.6 108.4 58.5 7.2 121.6 1993 0.3 0.3 75.5 21.3 58.8 104 76.2 161.7 94.3 85.1 73.4 19.3 161.7 1994 1.7 0.1 16.8 84.4 71.3 80.3 32.1 90.2 89 128.7 10.8 47 128.7 1995 6.4 11.8 9.4 50.3 83.3 150.2 124.5 90.1 90.4 15.1 102.4 150.2 1996 0.8 0 24.5 29.5 48.6 65 117.6 82.8 64 65.8 28.8 117.6 1997 3.2 13.7 23.3 113.1 96.3 82.5 46.3 100.8 117.5 30.8 117.5 1998 0 84.8 71.8 113.5 92 96.1 78.6 87.3 165.3 51 165.3 1999 35.7 4.7 8.9 69.4 63.6 52.3 110.9 157.4 66.4 63.5 81.4 38.1 157.4 2000 18.6 30 52.5 100.8 53.7 118 73.3 108.4 53.1 140.4 96.3 43.2 140.4 2001 9.2 10.3 66.1 66.5 106.4 85.7 91.5 152.8 116.2 110 95.4 18.6 152.8 2002 0 38.7 34.1 109.4 48.2 67 138.3 179.3 77.5 29.2 179.3 2003 0.3 11.5 12.5 37 85.8 45 58.8 54.6 95.8 57.1 95.8 2004 1.6 62.1 96.9 108.2 62.5 146.2 115.8 110.5 35.9 6.7 146.2 2005 0 55.6 40 130.5 117 65.7 79.2 132.9 71 65.1 132.9 2006 15.9 23 4.5 80.8 136.1 121.1 56.9 77.3 111.7 123.2 30.8 3.9 136.1 2007 6.3 73.9 39.8 141.4 62.5 209.1 104.2 135.1 113.8 50.9 0.7 209.1 2008 8.3 31.1 52.7 44.9 98 47.1 95.3 95.8 125.4 89.1 62.7 26.9 125.4 2009 3.8 54.4 24.2 123.7 122.1 53.8 53.5 91.9 72.8 46.6 27.8 123.7 2010 17.3 28.3 59.4 23.4 74.8 66.4 80.1 176.6 92.1 80.1 64 176.6 2011 3.3 4.7 24.5 127.9 73.7 110.6 79.4 36.6 59.3 79.7 80.3 28.5 127.9 2012 36.7 50.3 97.3 97.3 101.1 71.2 123.7 51 110 32.5 43.6 4.7 123.7 2013 15.4 10.4 71.8 98.2 95.4 69.2 81.4 72.8 115.4 84.4 59.2 115.4 2014 3.4 64.2 124 98.6 222.4 85.4 109.2 48.8 37.4 14.4 222.4 PL.7 Số ngày có lượng mưa lớn 50mm trạm Dầu Tiếng 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 V 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 VI 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 VII 1 2 2 1 1 0 1 1 VIII 0 0 2 2 1 0 1 0 1 IX 0 0 3 1 2 1 1 X 2 2 1 1 0 2 2 1 2 1 1 IX 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Năm 6 8 11 4 6 7 11 12 12 9 PL.8 Số ngày có lượng mưa lớn 50 mm trạm Sở Sao 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 VI 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0 1 VII 2 1 0 0 0 1 0 2 4 VIII 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 IX 1 0 1 1 1 0 1 1 1 X 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 IX 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Năm 5 5 3 11 6 8 13 PL.9 Số ngày có lượng mưa lớn 100 mm trạm Dầu Tiếng 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Năm 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 PL.10 Số ngày có lượng mưa lớn 100 mm trạm Sở Sao I 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII VIII IX X IX XII Năm 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PL.11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HỒ CHÍ MINH KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐATN (Do sinh viên ghi giảng viên hướng dẫn đánh giá nộp chung với ĐATN sau hoàn tất đề tài) Họ tên sinh viên: ……………………………………………………………………… MSSV:…………………………………… Lớp:………….……………………… Ngành: ……………………………………………………………………………… Chuyên ngành: …………………………………………………………………… Tên đề tài: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Giảng viên hướng dẫn: ………………………………………………………………… Từ ngày … Tuần lễ đến ngày… 01 02 03 04 Khối lượng Đã thực Tiếp tục thực Giảng viên hướng dẫn (ký xác nhận) Đánh giá khối lượng hoàn thành ……………………… % Kiểm tra đầu kỳ Được tiếp tục/không được tiếp tục ……………………… 05 06 07 08 Đánh giá khối lượng hoàn thành ……………………… % Kiểm tra kỳ Được tiếp tục/không được tiếp tục ……………………… 09 10 11 12 Đánh giá khối lượng chất lượng của đợt thực ĐATN: Kiểm tra kết thúc đề tài ………………………………………………………………………… Đề nghị được bảo vệ hay không được bảo vệ: ………………………………………………………………………… 13 14 15 Hướng dẫn sinh viên xử lý số liệu, viết ĐATN Hoàn chỉnh KLTN Chuẩn bị bảo vệ Ý kiến của giảng viên hướng dẫn Bộ môn quản lý: Được bảo vệ:  Không bảo vệ:  Ý kiến khác: ……………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………………………… Ý kiến của Bộ môn quản lý Nhận xét của giảng viên hướng dẫn TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) ... số đặc trưng mưa lớn ở Bình Dưong - Đánh giá đặc điểm thời gian mưa lớn ở Bình Dương NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu xu thế lượng mưa quy mô ngày tại trạm: + Nghiên cứu. .. VỀ NGHIÊN CỨU MƯA, MƯA LỚN 1.1 Khái niệm mưa lớn: 1.2 TÁc động tượng mưa lớn 1.3 Các nghiên cứu tượng mưa lớn ở việt nam nam bộ: 1.3.1 Nghiên cứu mưa lớn. .. lượng mưa ngày lớn nhất, ba ngày lớn tại trạm + Nghiên cứu xu thế lượng mưa lớn 50 mm, lớn 100 mm tại trạm - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: tỉnh Bình Dương Hình a: Bản đồ tỉnh Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm mưa lớn tỉnh bình dương , Nghiên cứu đặc điểm mưa lớn tỉnh bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay