Đặc điểm phân bố mưa ở bình dương

61 7 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 15:01

Lời cảm ơn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Bộ mơn khí tuợng mơn liên quan cán khoa Khí tuợng - Thủy văn tận tình giảng dạy kiến thức, giúp đỡ, tạo diều kiện thuận lợi thời gian, sở vật chất suốt thời gian em học tập nhà truờng Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Viện Khoa học Khí tuợng Thủy văn Môi truờng, lãnh đạo tạo điều kiện suốt thời gian thực đồ án Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy- Thạc sỹ Nguyễn Minh Giám trực tiếp huớng dẫn tận tình giúp đỡ em suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành đồ án nhà truờng Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Ðài Khí tuợng Thủy văn tỉnh Bình Dương hợp tác, hỗ trợ em trình thực đồ án Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, nguời ln bên cạnh tạo điều kiện tốt động viên giúp đỡ em suốt trình học tập i MỤC LỤC Trang MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG .iv DANH MỤC HÌNH .v MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC TÀI LIỆU MƯA 1.1 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ MƯA Ở MIỀN NAM VIỆT NAM 1.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM MƯA 1.2.1 Điều kiện để hình thành mưa: 1.2.2 Quá trình hình thành mưa: .7 1.2.3 Đặc trưng mưa: CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG .12 2.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 12 2.1.1.Vị trí địa lý, địa hình: 12 2.1.2 Thổ nhưỡng: 14 2.2 KHÁI QUÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU: 15 2.2.1 Nhiệt độ .15 2.2.2.Độ ẩm khơng khí 15 2.2.3 Gió 15 2.3 THỦY VĂN, SƠNG NGỊI: 16 CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ MƯA 17 3.1 CƠ SỞ SỐ LIỆU VÀ VỊ TRÍ CÁC TRẠM QUAN TRẮC 17 ii 3.2 KHÁI QUÁT MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ PHÂN BỐ MƯA Ở ĐƠNG NAM BỘ 18 3.3 PHÂN BỐ MƯA TẠI KHU VỰC TỈNH BÌNH DƯƠNG 19 3.3.1 Lượng mưa tuần 19 3.3.2 Lượng mưa tháng: 28 3.3.3 Lượng mưa năm 36 3.3.4 Số ngày mưa 41 KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Các trạm quan trắc mưa .17 Bảng 2: Lượng mưa trung bình tuần tổng lượng mưa tuần mười trạm mười năm 20 Bảng 3: Lượng mưa trung bình tháng, lượng mưa tháng lớn lượng mưa tháng nhỏ mười năm trạm (mm) 30 Bảng 4: Lượng mưa trung bình năm, lượng mưa năm lớn lượng mưa năm nhỏ mười năm trạm 36 Bảng 5: Tổng lượng mưa năm, lượng mưa trung bình năm, chuẩn sai năm, tổng lượng mưa lượng mưa trung bình mùa mưa, tổng lượng mưa lượng mưa trung bình mùa khô chuẩn sai mùa mưa, mùa khô: 37 Bảng 6: Số ngày mưa trung bình tháng năm trạm 41 iv DANH MỤC HÌNH Hình 1: Bản đồ vị trí tỉnh Bình Dương 12 Hình 1:Tổng lượng mưa tuần lượng mưa trung bình tuần trạm mười năm (đơn vị mm) 28 Hình Lượng mưa trung bình tháng mười trạm mười năm 36 Hình 3: Số ngày mưa năm xu mười trạm mười năm 42 Hình PL 1: Tổng lượng mưa trung bình năm, chuẩn sai xu trạm mười năm (đơn vị mm) PL1 Hình PL 2: Tổng lượng mưa mùa khô xu trạm mười năm PL4 Hình PL 3: Tổng lượng mưa mùa mưa xu trạm mười năm PL6 v MỞ ĐẦU Biến đổi khí hậu tác động đến tồn cầu, nhiệt độ bề mặt trung bình tồn cầu ấm lên, nhiệt độ tăng dẫn đến khả trữ ẩm khí tăng, với ấm lên tồn cầu, có dấu hiệu cho thấy mưa thay đổi diễn quy mơ tồn cầu khu vực Những tác động biến đổi khí hậu nhiệt độ tăng thay đổi mưa rõ ràng phủ nhận dẫn đến tác động ảnh huởng đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học nguời Mưa yếu tố khí tượng quan trọng, trình hình thành phát triển mưa diễn biến phức tạp phân bố khơng gian thời gian mưa có biến đổi lớn luợng cuờng độ mưa Mưa ảnh hưởng khơng đến hoạt động người, có ý nghĩa đóng vai trò quan trọng q trình sinh học, từ lúc phơi thai, sinh truởng phát triển ảnh huởng đến sức khỏe bệnh tật, ngồi ảnh hưởng đến ngành kinh tế, đặc biệt nông nghiệp Thay đổi mưa khu vực chi phối đến nguồn nuớc sẵn có cung cấp cho nhu cầu sử dụng nuớc sinh hoạt, tuới tiêu nuôi trồng thủy sản ngày tăng đặt yêu cầu tích trữ, khai thác sử dụng nuớc cách hiệu quả, nguồn nuớc cung cấp sông suối ngày khan phụ thuộc vào phân bố luợng mưa khu vực Mưa nhiều khu vực nhỏ sinh tượng ứ đọng cục nước khơng kịp hay ngấm xuống đất tình trạng kéo dài sinh lũ quét gây thiệt hại lớn hầu hết hoạt động kinh tế, dó ngành nơng nghiệp chịu thiệt hại nặng nhất, nguợc lại thiếu hụt bất thuờng luợng mưa khu vực gây hạn hán nông nghiệp Ðối với sản xuất nông nghiệp, thời gian thu hoạch gieo trồng loại khác thuộc vào điều kiện khí hậu khu vực, hiệu canh tác phụ thuộc trực tiếp gián tiếp vào mưa mùa Có thể thấy biến đổi mưa quan trọng có ảnh huởng chủ yếu tới chế độ khí hậu vùng, khu vực miền lãnh thổ “Theo nhà nghiên cứu uớc tính việc giảm 10% luợng mưa theo mùa từ mức trung bình dến dài hạn dẫn dến giảm 4.4 % sản luợng lương thực Do đó, kiến thức phân bố theo không gian thời gian mưa quan trọng việc lập kế hoạch thích ứng cho Việt Nam, nơng nghiệp không chiếm khoảng 18.4 % tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chiếm 47.1% tổng số việc làm Việt Nam” (Lê Đại Thắng, 2014, tr.1) Trong Bình Dương địa phương động kinh tế, thu hút đầu tư nước Với chủ trương tạo môi trường đầu tư tốt Việt Nam lại tỉnh có kinh tế phát triển với nhiều thành phần kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, với tốc độ phát triển cơng nghiệp hóa, thị hóa mạnh mẽ việc nắm bắt đặc điểm phân bố mưa việc có tầm quan trọng cơng trình quy hoạch phát triển thực thuận lợi hơn, góp phần vào cơng để Bình Dương cất cách thời kỳ – thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020 Vì nắm thay đổi điều kiện mưa hay nói cách khác phân bố mưa quan trọng, hỗ trợ quản lý nguồn nuớc, phát triển nông nghiệp quản lý thiên tai quy hoạch phát triển Việt Nam nói chung Bình Dương nói riêng bối cảnh biến đổi khí hậu tồn cầu Truớc đòi hỏi thực tế, qua tham khảo cơng trình nghiên cứu phân bố mưa nuớc, đề tài “Đặc điểm phân bố mưa Bình Dương'' thực với hy vọng xác định đặc điểm mưa tỉnh sở thống kê, kế thừa so sánh số liệu mưa đo mười trạm quan trắc tỉnh vùng lân cận từ năm 2007 đến năm 2016 Đồ án cấu trúc chương: Chương Tổng quan tài liệu mưa: Nêu rõ xác đề tài cơng trình liên quan đến mưa miền Nam Việt Nam, tổng quan đặc điểm mưa Chương Những đặc điểm chung điều kiện tự nhiên tỉnh Bình Dương: Khái qt đặc điểm vị trí địa lý, địa hình, khí hậu củ tỉnh Bình Dương Chương Đặc diểm phân bố mưa: Cơ sở số liệu vị trí trạm quan trắc, nét phân bố mưa Đơng Nam Bộ phân bố mưa khu vực tỉnh Bình Dương CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC TÀI LIỆU MƯA 1.1 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ MƯA Ở MIỀN NAM VIỆT NAM Mưa, lũ gây thiệt hại kinh tế xã hội mà đe dọa tới tính mạng người hủy hoại mơi trường sống, việc nghiên cứu vấn đề phân bố lượng mưa quan trọng cần thiết Tại Việt Nam, khu vực nhiệt đới gió mùa, từ thành lập cục Dự báo (nay Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương) mưa lớn xếp tượng thời tiết nguy hiểm việc nghiên cứu mưa lớn tiến hành Lê Đại Thắng: “Phân bố không gian xu biến đổi đặc trưng mưa lãnh thổ Việt Nam”, tác giả xác định chế độ mưa phân tích, đánh giá xu biến đổi đặc trưng mưa lãnh thổ Việt Nam, tính tốn đặc trưng 610 trạm khí tượng thủy văn tồn lãnh thổ Việt Nam; đánh giá xu biến đổi đặc trưng mưa thập kỷ qua; mô tả phân bố đặc trưng mưa theo không gian vùng khí hậu Văn Thanh: “ Chế độ gió mùa với thành lập kết thúc mùa mưa Nam Bộ”, tác giả tập trung nghiên cứu, khảo sát gió mặt đất cao khu vực, định tiêu ngày bắt đầu ngày kết thúc mùa mưa, đồng thời phân bố thời kỳ mưa khu vực, tính trữ lượng nước tỏng khí có liên quan đến thời kỳ bắt đầu kết thúc mùa mưa, xét tính chất biến động mưa thời kỳ mưa mùa mưa Tiêu biểu cơng trình Phạm Ngọc Tồn Phan Tất Đắc Khí hậu Việt Nam (1993); không chi tiết tác động hình thời tiết gây mưa lớn miền Trung, tác giả miêu tả quy luật khí hậu đề cập tới tác động khối khí ảnh hưởng đến Việt Nam giai đoạn Khi đề cập tới khí hậu vùng (tác giả chia làm vùng, có vùng đất liền, gồm miền khí hậu phía Bắc, miền khí hậu Đơng Trường Sơn, miền khí hậu phía Nam vùng miền khí hậu biển Đơng), q trình miêu tả miền khí hậu theo mùa, tác giả đề cập cách nguyên nhân, hình gây mưa lớn Trung Bộ, cụ thể miền khí hậu Đơng Trường Sơn bao gồm phần phía Đơng Trường Sơn, kéo dài từ phía nam Hồnh Sơn (Đèo Ngang) đến xấp xỉ vĩ tuyến 120N Tương tự đề cập đến miền khí hậu phía Nam, bao gồm phần lãnh thổ Trung Bộ thuộc sườn Tây Trường Sơn (Tây Nguyên) đồng Nam Bộ, phân 18 chia mùa khô mùa mưa, tác giả đề cập đến số hình gây mưa lớn khu vực Tuy nhiên “Đặc điểm khí hậu Việt Nam” nên tác giả tập trung vào việc phân tích điều kiện hình thành khí hậu mối tương quan hồn lưu gió mùa cấu trúc địa mạo, tác giả xét đến quy luật chi phối diễn biến thời tiết cấu trúc khí hậu, nhấn mạnh tính độc đáo quy luật phân mùa, biến động phân hóa khí hậu địa phương, đồng thời thử nghiệm giải thích quy luật phân tích Synop thống kê Nhưng tác giả nói khơng nêu rõ hình thời tiết gây mưa miền Trung, hình mà tác giả đề cập chung chung, chủ yếu để người đọc có hình dung khí hậu vùng miền Việt Nam, khơng đề cập chi tiết vào hình gây mưa lớn Trung Bộ [1] Nguyễn Ngọc Thục (1992) với nghiên cứu “Phương pháp Synop dự báo mưa lớn cho khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế”, đề tài đưa khái quát tình hình mưa lớn miền Trung, nêu định nghĩ mưa lớn diện rộng, diễn dải sơ lược tình hình mưa lớn từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1990, qua xác định nguyên nhân gây mưa lớn khu vực từ Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế Sau tác giả tiến hành thống kê hình mưa lớn khu vực có tất loại hình có khả gây mưa lớn miền Trung Tác giả đánh giá xác suất % hình thế, ảnh hưởng đến vùng miền, khu vực sao, lượng mưa mà hình gây vùng nào, tác giả đưa nhận xét giống nhau, khác thời gian kéo dài, phân bố không gian, lượng mưa ngày, tổng lượng mưa, loại hình tổ hợp gây Lương Văn Việt: “Đặc điểm phân bố mưa miền Đông Nam Bộ”, tác giả đưa đánh giá ban đầu đặc điểm phân bố mưa khu vực miền Đông Nam Bộ Trần Gia Khánh (1993) đề tài nghiên cứu “Dự án: Mưa lũ miền Trung Cục dự báo (nay Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung Ương) với đề tài “ Phân loại hình Synop gây mưa lớn khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng đến Khánh ● Phân bố lượng mưa mùa mưa mùa khô: Tổng lượng mưa mùa mưa trạm cao, dao động từ 1300mm đến 2500mm, trạm Chơn Thành có lượng mưa cao lên đến 2795mm Lượng mưa trung bình mùa mưa có chênh lệch trạm, khoảng 1000mm – 1200mm (cao trạm Chơn Thành 2224mm, nhỏ trạm Củ Chi 1045mm) Tổng lượng mưa mùa khô thấp từ 50mm – 500mm, lượng mưa trung bình mùa khơ khơng vượt q 130mm Chuẩn sai mùa mưa mang giá trị dương (hầu hết 100), chuẩn sai mùa khô mang giá trị âm nhỏ đến -78 ( Trạm Chơn Thành năm 2010) ● Xu biến đổi đặc trưng mưa năm khu vực quan trắc có giá trị dương, hầu hết có xu giảm nhẹ Xu biến đổi đặc trưng trung bình nhiều năm tổng luợng mưa năm có xu giảm trạm Bến Cát, Biên Hòa, Dầu Tiếng, Củ Chi, Thuận An, Trị An giảm mạnh trạm Thuận An Xu mưa năm tăng trạm Tân Uyên, Sở Sao, Chơn Thành tăng mạnh trạm Chơn Thành 3.3.4 Số ngày mưa Bảng 6: Số ngày mưa trung bình tháng năm trạm STT Trạm 10 11 12 Năm Biên Hòa 1 11 11 11 11 79 Trị An 1 9 11 12 12 11 81 Củ Chi 1 10 10 10 66 Tân Sơn Hòa 1 12 12 11 11 80 Chơn Thành 7 10 10 9 64 Thuận An 0 7 10 9 58 Tân Uyên 1 7 9 58 Bến Cát 7 10 9 63 Sở Sao 1 9 12 12 12 10 82 10 Dầu Tiếng 1 8 10 10 11 10 74 41 Hình 3: Số ngày mưa năm xu mười trạm mười năm 42 43 44 NHẬN XÉT: Theo Bảng 3.6 Hình 3.3, ta có nhận xét sau: ● Xu biến đổi số ngày mưa năm: Nhìn chung số ngày mưa trung bình năm đồng chênh lệch trạm dao động khoảng 58-82 ngày Xu biến đổi số ngày mưa tính trung bình có giá trị dương, thể xu tăng lên Trong tỉnh Bình Dương, nơi có xu tăng mạnh trạm Sở Sao (82 ngày) trạm Thuận An (74 ngày) trạm có xu ngày mưa năm giảm mạnh trạm Tân Uyên (58 ngày) Khu vực ngồi tỉnh, trạm Trị An có số ngày mưa năm lớn lên đến 81 ngày ● Xu biến đổi số ngày mưa mùa mưa (từ tháng đến tháng 11): Hầu hết tháng mùa mưa có 9-12 ngày mưa Xu biến đổi đặc trưng trung bình nhiều năm số ngày mưa mùa mưa tính trung bình phạm vi nghiên cứu có giá trị dương, thể xu biến đổi số ngày mưa mùa mưa có xu hướng tăng lên đáng kể, đặc biệt tháng mùa mưa, tháng có đến 12 ngày mưa, tháng có số ngày mưa lớn tháng =>Xu biến đổi số ngày mưa mùa mưa tăng mạnh trạm Sở Sao ● Xu biến đổi số ngày mưa mùa khô (từ tháng 12 đến tháng năm sau): Mỗi tháng có khơng ngày mưa, tháng có số ngày mưa nhiều tháng 4, có tháng khơng mưa (tháng 1) 45 Xu biến đổi đặc trưng trung bình nhiều năm số ngày mưa mùa khô phạm vi nghiên cứu có giá trị dương, thể xu biến đổi số ngày mưa mùa khô tăng nhẹ , trạm có xu tăng mạnh Sở Sao Dầu Tiếng, trạm thấp trạm Thuận An =>Như vậy: Xu biến đổi số ngày mưa năm (số ngày mưa mùa khô mùa mưa) có biến trình giống xu phân bố lượng mưa năm trạm Xu biến đổi số ngày mưa tăng mạnh trạm Sở Sao 46 KẾT LUẬN Qua kết đặc trưng thu mưa qua phân tích số liệu lượng mưa 10 năm 10 trạm tỉnh Bình Dương, ta thấy phân bố đặc trưng mưa khác theo không gian thời gian: Vì nằm khu vực miền Đơng Nam Bộ nên Bình Dương có đặc trưng phân bố mưa chung miền Khí hậu Bình Dương chế độ khí hậu khu vực miền Đơng Nam Bộ: nắng nóng mưa nhiều, độ ẩm cao Đó khí hậu nhiệt đới gió mùa ổn định, năm phân chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô mùa mưa Mùa mưa thường tháng kéo dài đến cuối tháng 10 dương lịch Tuy nhiên, độ dài mùa không giống vùng Vào tháng đầu mùa mưa, thường xuất mưa rào lớn, sau dứt hẳn Những tháng 7,8,9, thường tháng mưa dầm Có trận mưa dầm kéo dài 1-2 ngày đêm liên tục Đặc biệt Bình Dương khơng có bão, mà bị ảnh hương bão gần Có tăng dần lượng mưa năm theo hướng Tây Nam – Đông Bắc phù hợp với quy luật chung tồn miền Đơng Nam Bộ Biến trình luợng mưa tháng mười năm mười trạm có cực tiểu tháng 1, tăng dần tháng 4, tăng đột biến tháng đạt cực đại hai tháng tháng tháng 9, sau giảm dần từ tháng 10 đến tháng 12 Riêng khu vực Chơn Thành cực đại trễ tháng rơi vào tháng 10 Nhìn chung so với khu vực khác vùng Đông Nam Bộ, Bình Dương có nhiều khác biệt: phân bố mưa khơng đồng đều, tổng luợng mưa năm phân bố không đều, tỉnh Bình Dương, khu vực Sở Sao có lượng mưa năm cao so với khu vực ngồi, trừ khu vực Chơn Thành (phía Bắc tỉnh) Phân bố đặc trưng mưa khu vực có phân hóa lớn theo khơng gian thời gian mà nguyên nhân vị trí địa lý, điều kiện địa hình điều kiện phức tạp khác…và hạn chế kiến thức số liệu thời gian, để lý giải nguyên nhân dẫn dến phân hóa đặc trưng lượng mưa địa điểm hay khu vực phức tạp, cần có nghiên cứu chuyên sâu, điểm hạn chế lớn đồ án Hy vọng toán hay cho nhà khí tuợng học tiếp tục nghiên cứu 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [9] Lê Đại Thắng (2004), Phân bố không gian xu biến đổi đặc trưng mưa lãnh thổ Việt Nam, Phân viện Khí tượng Thủy văn phía nam [10] Lương Văn Việt (1998), Đặc điểm phân bố mưa miền Đơng Nam Bộ, Phân viện Khí tượng Thủy văn phía Nam [11] Phạm Ngọc Thanh (2006), Phân bố mưa Bình Dương, Phân viện Khí tượng Thủy văn phía Nam Tài liệu từ Internet [2] https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a [3] http://www.hui.edu.vn/phongdaotao/Login.aspx?MenuID=206 [4] http://tuoitre.vn/giang-thuy-nuoc-roi-xuong-trai-dat-341860.htm [5] https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng [6] http://khamphaviet.vn/dia-danh/binh-duong/gioi-thieu-tinh-binh-duong [7] http://khamphaviet.vn/dia-danh/binh-duong/gioi-thieu-tinh-binh-duong [8] https://matran.vn/dia-ly/vi-tri-dia-hinh-thuy-van-va-khi-hau-binh-duong- 58.html [12] https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng Tiếng Anh [1]file:///C:/Users/Administrator.D-COM20151026L/Documents/CH%C6%AF%C6%A0NG%201_%20T%E1%BB%94NG%2 0QUAN%20T%C3%8CNH%20H%C3%8CNH%20NGHI%C3%8AN%20C%E1%B B%A8U%20M%C6%AFA%20L%E1%BB%9AN%20%E1%BB%9E%20VI%E1%B B%86T%20NAM%20V%C3%80%20TR%C3%8AN%20TH%E1%BA%BE%20GI% E1%BB%9AI.%20-%20T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20text.html 48 PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢN ĐỒ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH VÀ XU THẾ NĂM TẠI CÁC TRẠM Hình PL 1: Tổng lượng mưa trung bình năm, chuẩn sai năm xu mưa nămtại trạm mười năm (đơn vị mm) PL1 PL2 PL3 Hình PL 2: Tổng lượng mưa mùa khô xu trạm mười năm PL4 PL5 Hình PL 3: Tổng lượng mưa mùa mưa xu trạm mười năm PL6 PL7 ... củ tỉnh Bình Dương Chương Đặc diểm phân bố mưa: Cơ sở số liệu vị trí trạm quan trắc, nét phân bố mưa Đông Nam Bộ phân bố mưa khu vực tỉnh Bình Dương CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC TÀI LIỆU MƯA 1.1... khảo cơng trình nghiên cứu phân bố mưa nuớc, đề tài Đặc điểm phân bố mưa Bình Dương' ' thực với hy vọng xác định đặc điểm mưa tỉnh sở thống kê, kế thừa so sánh số liệu mưa đo mười trạm quan trắc... kéo dài, phân bố không gian, lượng mưa ngày, tổng lượng mưa, loại hình tổ hợp gây Lương Văn Việt: Đặc điểm phân bố mưa miền Đông Nam Bộ”, tác giả đưa đánh giá ban đầu đặc điểm phân bố mưa khu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm phân bố mưa ở bình dương , Đặc điểm phân bố mưa ở bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay