SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH VI KHUẨN KỊ KHÍ

30 14 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:54

Trao đổi trực tuyến tại: http://www.mientayvn.com/Y_online.html VI KHUẨN KỴ KHÍ Mục tiêu: Phân loại vi khuẩn theo nhu cầu oxy Các yếu tố ảnh hưởng tăng trưởng Danh mục đặc tính vi khuẩn nội sinh Tính chất bệnh lý Độc tố tính sinh bệnh Cl botulinum, Cl tetani, Cl difficile, Cl, perfringens Phân loại vi khuẩn • • • • Vi khuẩn hiếu khí Vi khuẩn kỵ khí Vi khuẩn kỵ khí tuỳ nghi Vi khuẩn vi hiếu khí Sinh lý điều kiện tăng trưởng • • • • Thiếu hệ thống cytochrome Thiếu catalase, peroxidase Enzym hoạt động trạng thái khử Tính nhạy cảm oxy: thay đổi tuỳ loại vi khuẩn • Thế oxid - khử (Eh) mơi trường thấp Nhiễm khuẩn kỵ khí nội sinh Trực khuẩn Gram âm: Bacteroides: cư trú đường hô hấp trên, tiêu hoá, sinh dục nữ, đề kháng penicillins, aminoglycosides Fusobacterium: nhiễm đa khuẩn vùng niêm dịch, niêm mạc, nhạy cảm với penicillins, clindamycin Cầu khuẩn Gram dương Peptostreptococcus: phân lập từ ổ nhiễm não, phổi, vú, đường sinh dục nữ Trực khuẩn Gram dương không sinh nha bào Mobiluncus: đường niệu sinh dục nữ, chất tiết niệu sinh dục nam đồng tính Actinomyces Cách lấy bệnh phẩm • • • • Lấy ống tiêm Không để bệnh phẩm lâu ngồi khơng khí Giữ nhiệt độ thường Đem đến phòng thí nghiệm Nhiễm khuẩn kỵ khí ngoại sinh • Clostridium botulinum: - hình que, di động - nha bào hình bầu dục, gần đầu Clostridium tetani • Hình que dài, mảnh • Di động • Nha bào hình tròn tận đầu vi khuẩn • Độc tố gồm thành phần: tetanospasmin, tetanolysin Clostridium perfringens • Hình que, to, thẳng • Khơng di động • Nha bào hình bầu dục, gần đầu vi khuẩn • Độc tố α gây hoại thư sinh • Độc tố β gây viêm ruột hoại tử • Độc tố ruột gây nhiễm độc thức ăn Clostridium difficile • • • • Hình que, to Di động Toxin A: giống độc tố tả Toxin B: gây độc tế bào: giảm tổng hợp protein tế bào phá huỷ hệ thống vi sợi tế bào ... tetani, Cl difficile, Cl, perfringens Phân loại vi khuẩn • • • • Vi khuẩn hiếu khí Vi khuẩn kỵ khí Vi khuẩn kỵ khí tuỳ nghi Vi khuẩn vi hiếu khí Sinh lý điều kiện tăng trưởng • • • • Thiếu hệ.. .VI KHUẨN KỴ KHÍ Mục tiêu: Phân loại vi khuẩn theo nhu cầu oxy Các yếu tố ảnh hưởng tăng trưởng Danh mục đặc tính vi khuẩn nội sinh Tính chất bệnh lý Độc tố tính sinh bệnh Cl botulinum,... vú, đường sinh dục nữ Trực khuẩn Gram dương không sinh nha bào Mobiluncus: đường niệu sinh dục nữ, chất tiết niệu sinh dục nam đồng tính Actinomyces Propionibacterium: gây trứng cá, vi m nội tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH VI KHUẨN KỊ KHÍ, SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH VI KHUẨN KỊ KHÍ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay