SLIDE BÀI GIẢNG HÓA HỌC GLUCID

31 10 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:54

Trao đổi trực tuyến tại: http://www.mientayvn.com/Y_online.html HÓA HỌC GLUCID Ths Lê Xuân Trường MỤC TIÊU Viết đònh nghóa phân loại glucid Viết công thức cấu tạo số MS quan trọng Viết công thức cấu tạo số DS quan trọng Viết công thức cấu tạo số PS quan trọng ĐẠI CƯƠNG: - Phân bố rộng khắp thực vật động vật - Nguồn gốc: Thực vật: CO2 + H2O Động vật: - h  cây, hạt, quả, củ thực vật, protid, lipid  glucid - Vai trò: đóng vai trò quan trọng chuyển hóa chất, tham gia cấu trúc tế bào mô Ý nghóa sinh học: - Glucose đường-huyết  cung cấp lượng thể - Các đường khác sau ăn vào thể  glucose/gan - Glucose  glycogen gan,cơ - Rối loạn chuyển hóa  Bệnh ĐTĐ, bệnh galactose-niệu, bệnh ứ đọng glycogen ởgan… Phân loại glucid: - Monosacarid (MS) hay đường đơn: thí dụ triose, tetrose, pentose, hexose… - Disacarid (DS) hay đường đôi: thí dụ maltose, lactose, sacarose… - Polysacarid (PS) hay đường đa: Oligosacarid, PS PS thuần: Tinh bột, glycogen, cellulose,inulin… PS tạp: acid hyaluronic, heparin, chondroitin sulfat… • ĐƯỜNG ĐƠN (MS): • - Đònh nghóa: MS aldehyd alcol (đường aldose) ceton alcol (đường cetose), có công thức tổng quát: • Đường aldose • n = 0,1,2,… Đường cetose Xếp loại số MS quan trọng: Triose Tetrose Pentose Hexose Aldose Glycerose Erythrose Ribose Glucose Cetose Dihyroxyaceton Erythrulose Ribulose Fructose Trong MS Glucose MS quan trọng Glucose: aldehyd alcol, 6C, công thức viết dạng: - Dạng thẳng: L-glucose D-glucose Công thức thẳng glucose có nhược điểm - Dạng vòng Tollens (dạng cầu oxy nội phân tử): loại cạnh (vòng pyran) cạnh (vòng furan) pyran -D-glycopyranose -D-glycopyranose Furan -D-glucofuranose -D-glucofuranose Ưu điểm: giải thích nhược điểm công thức thẳng Những phản ứng hóa học MS: - Phản ứng tạo Osazon: cho tinh thể đặc thù MS - Phản ứng Oxyhóa: tùy mức độ acid hóa glucose C1 = acid gluconic C6 = acid glucuronic: coù vai trò khử độc, tạo PS tạp… Định tính - Đònh tính, đònh lượng đường: có phương pháp: PP khử (test Fehling…), PP tạo dẫn chất furfural (test Molish, Seliwanoff…), PP enzym đặt hiệu (test glucose oxydase/peroxidase …) Các dẫn xuất từ MS: Thí dụ: Deoxyribose, glucosamin, N-acetyl-glucosamin… DISACARID (DS) HAY ĐƯỜNG ĐÔI: - Maltose: có mầm lúa, men bia, kẹo mạch nha, tinh bột; Có tính khử, không tác dụng với iod; Tạo thành từ kết hợp phân tử glucose qua liên kết -1-4-glucosid - Lactose (dạng ):đường sữa, có nước tiểu phụ nữ trước sau sinh; Có tính khử, không tác dụng với iod; Tạo thành từ kết hợp phân tử glucose galactose qua lk -1-4-glucosid - Sacarose (sucrose): đường mía, củ cải đường; Không có tính khử, không tác dụng với iod; Tạo thành từ kết hợp phân tử glucose fructose qua lk -1--2-glucosid POLYSACARID (PS) HAY ĐƯỜNG ĐA: - PS thuần: tinh bột, glycogen, cellulose, inulin, dextrin - PS tạp: acid hyaluronic, chondroitin sulfat, heparin +PS thuần: - Tinh bột: A Amylose (lk -1,4) B.Amylopectin (lk -1,4 vaø1,6) - Glycogen: A: cấu trúc tổng quát - Inulin, cellulose, dextrin… B: cấu trúc nhánh +PS tạp: - Chondroitin 4-sulfat - Heparin: - Acid hyaluronic XÁC ĐỊNH GLUCID: Không màu (-) Dung dòch Go back Test Molish Tím đỏ (glucid:+) Test Iod Xanh (TB) Không màu (MS, DS) Đỏ (glycogen, dextrin) Test Barfoed Không màu (sucrose) Đỏ gạch đậm (MS) (5’-7’) Đỏ gạch lợt (DS) (10’-15’) Test Bial Xanh (pentose) Không màu (hexose) Test Seliwanoff Không màu (glucose, galactose) û Đỏ,đỏ cam (fructose) ...HÓA HỌC GLUCID Ths Lê Xuân Trường MỤC TIÊU Viết đònh nghóa phân loại glucid Viết công thức cấu tạo số MS quan trọng Viết công thức cấu... taïp: - Chondroitin 4-sulfat - Heparin: - Acid hyaluronic XÁC ĐỊNH GLUCID: Không màu (-) Dung dòch Go back Test Molish Tím đỏ (glucid: +) Test Iod Xanh (TB) Không màu (MS, DS) Đỏ (glycogen, dextrin)... gan,cơ - Rối loạn chuyển hóa  Bệnh ĐTĐ, bệnh galactose-niệu, bệnh ứ đọng glycogen ởgan… Phân loại glucid: - Monosacarid (MS) hay đường đơn: thí dụ triose, tetrose, pentose, hexose… - Disacarid (DS)
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA HỌC GLUCID , SLIDE BÀI GIẢNG HÓA HỌC GLUCID

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay