Bai giang hoa hoc acid nucleic

66 12 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:54

Trao đổi trực tuyến tại: http://www.mientayvn.com/Y_online.html HÓA HỌC ACID NUCLEICACID NUCLEIC BS HỒNG HIẾU NGỌC BỘ MƠN SINH HÓA 9/26/2010 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Acid phosphoric Pentose Base nitơ (nitrogenous base) 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Acid phosphoric 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Đường pentose 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Base nitơ 9/26/2010 Tính chất vật lý – hóa học base purin pyrimidine • Tính đồng phân: enol (lactim) ceton (lactam) • Tính hòa tan: Ở pH trung hòa, guanin hòa tan 9/26/2010 Các base • Tỉ lệ thấp • Dẫn xuất base lượng nhiều • Dạng methyl hóa, acetyl hóa, hydroxymethyl hóa • Vai trò điều hòa bảo vệ thơng tin di truyền 9/26/2010 N6, N6 – dimethyladenin N7 – methylguanin – methylcytosin – hydroxy – methylcytosin • 5,6 - dihydrouracil • • • • So sánh thành phần hóa học DNA RNA Thành phần cấu tạo DNA RNA Base purin ADENIN (A) ADENIN (A) GUANIN (G) GUANIN (G) CYTOSIN (C) CYTOSIN (C) THYMIN (T) URACIL (U) Đường pentose Deoxyribose Ribose Acid phosphoric H3PO4 H3PO4 Base pyrimidine 9/26/2010 Nhánh đối mã tRNA • đơi base • nucleotid đối mã • Nhận mã ba tương ứng mRNA khuôn 9/26/2010 51 Các dạng RNA 9/26/2010 52 Vai trò sinh học RNA • Tham gia vào q trình sinh tổng hợp protein • mRNA: khn cho tổng hợp • rRNA: cấu trúc, hình thành ribosome, nơi xảy sinh tổng hợp protein • tRNA: vận chuyển acid amin đến ribosome để tổng hợp protein • snRNA: tham gia vào q trình cắt mRNA điều hòa gen 9/26/2010 53 Thủy phân acid nucleic nuclease • Nuclease: enzym cắt đứt liên kết phosphodiester Theo vị trí hoạt động: exonuclease – endonuclease Theo liên kết bị công: 3’ (cắt liên kết 3’ phosphoester); 5’ (cắt liên kết 5’ phosphoester Theo chất: Dnase, RNAse 9/26/2010 54 Endonuclease • Men cắt hạn chế • Vị trí cắt hạn chế • Cơ chế tự bảo vệ loài vi khuẩn trước xâm nhập virus • Hệ thống RE (restriction modification system): men cắt hạn chế men methylase hóa • Nền tảng xây dựng công nghệ DNA tái tổ hợp 9/26/2010 55 CH3 CH3 CH3 DNA vật chủ 9/26/2010 CH3 RE DNA virus xâm nhập 56 Các kiểu cắt • Đầu so le (sticky ends) – EcoRI • Đầu (blunt ends) – SmaI 9/26/2010 57 Danh pháp EcoRI Viết tắt Nghĩa Mơ tả E Escherichia Genus (họ) co coli Species (lồi) R RY13 Strain (chủng) I Được định danh Thứ tự định danh vi khuẩn 9/26/2010 58 Các kiểu nhận biết vị trí cắt • isoschizomer – Sph I (CGTAC/G) and Bbu I (CGTAC/G) • neoschizomers – Sma I (CCC/GGG) and Xma I (C/CCGGG) 9/26/2010 59 Phân loại • Type I – Chủng E.coli K12 B – Vị trí nhận biết bất đối xứng – Cofactor: S-adenosyl methionin; ATP; Mg2+ – Ba tiểu đơn vị: HsdR, HsdM, HsdS 9/26/2010 60 Phân loại • Type II – tiểu đơn vị – Vị trí nhận biết vị trí cắt – Vị trí nhận biết có trình tự đối xứng: – nu – Cofactor: Mg2+ 9/26/2010 61 Phân loại • Type III – Nhận biết trình tự bất đối xứng tách biệt có chiều ngược – Cắt DNA thành đoạn dài khoảng 20 – 30 bp sau vị trí nhận biết 9/26/2010 62 Ứng dụng • Vector plasmid • SNP (single nucleotid polymorphism • PCR - RFLP 9/26/2010 63 Ví dụ số men cắt Enzyme EcoRI EcoRII BamHI HindIII TaqI 9/26/2010 Nguồn Trình tự nhận biết Cắt 5'GAATTC 5' -G AATTC -3' 3'CTTAAG 3' -CTTAA 5'CCWGG 5' - 3'GGWCC 3' -GGWCC Bacillus amyloliquefaciens 5'GGATCC 5' -G 3'CCTAGG 3' -CCTAG Haemophilus influenzae 5'AAGCTT 5' -A 3'TTCGAA 3' -TTCGA 5'TCGA 5' -T CGA -3' 3'AGCT 3' -AGC T -5' Escherichia coli G -5' CCWGG -3' Escherichia coli -5' GATCC -3' G -5' AGCTT -3' A -5' Thermus aquaticus 64 Những sản phẩm tương tự nucleotid – ức chế enzym đặc hiệu tổng hợp acid nucleic – Tác dụng lên kết hợp đôi base – Allopurinol (4 – hydroxypyrazolopyrimidin) ức chế tổng hợp purin hoạt động xanthin oxidase điều trị bệnh gout – Nucleosid chứa arabinose điều trị ung thư nhiễm virus – – flourouacil: điều trị ung thư – – iodo – 2’ – deoxyuridin: điều trị viêm giác mạc herpes 9/26/2010 65 ...HĨA HỌC ACID NUCLEIC VÀ ACID NUCLEIC BS HỒNG HIẾU NGỌC BỘ MƠN SINH HĨA 9/26/2010 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Acid phosphoric Pentose Base nitơ... HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Acid phosphoric 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Đường pentose 9/26/2010 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NUCLEOTID VÀ ACID NUCLEIC Base nitơ 9/26/2010... Ribose Acid phosphoric H3PO4 H3PO4 Base pyrimidine 9/26/2010 HÓA HỌC ACID NUCLEIC VÀ ACID NUCLEIC NUCLEOSID VÀ NUCLEOTID 9/26/2010 10 Nucleoside • Sản phẩm thủy phân khơng hồn tồn acid nucleic
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang hoa hoc acid nucleic , Bai giang hoa hoc acid nucleic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay