SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT

62 8 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:53

VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT MỤC TIÊU BÀI GIẢNG 1.Nêu các tích chất chung của VKĐR 2.Phân loại VKĐR 3.Phân biệt loại NỘI DUNG 1.Tính chất chung của VKĐR 2.Phân loại VKĐR 3.VKĐR : hình dạng, tính chất VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT Tính chất chung :  Trực khuẩn Gram âm  Di động hoặc không di động  Kỵ khí tùy nghi  Lên men Glucose  Lên men hoặc không lên men Lactose  Sinh hoặc không sinh  Khử nitrate thành nitrite  Oxidase(-)  Mọc các môi trường nuôi cấy thông thường VI KH̉N ĐƯỜNG ṚT Phân loại Tợc I: ESCHERICHIEAE Giớng I: Escherichia Giống II: Shigella Tộc II: EDWADSIELLEAE Giống I: Edwardsiella Tộc III: SALMONELALEAE Giống I: Salmonella Tộc IV: CITROBACTEREAE Giống I: Citrobacter Tộc V: KLEBSIELLEAE Giống I: Klebsiella Giống II: Enterobacter Giống III: Hafnia Giống IV : Serratia Tộc VI : PROTEAE Giống I: Proteus Giống II: Morganella Giống III: Providencia Tộc VII: YERSINIEAE Giống I: Yersinia Tộc VIII: ERWINIEAE Giớng I: Erwinia VI KH̉N ĐƯỜNG ṚT Phân loại Các giống khác :  Giống Cedecea  Giống Moellerella  Giống Tatumella  Giống Obesumbacterium  Giống Rhanella  Giống Ewingella  Giống Kluyvera  Giống Xenohabdus  Giống Budvicia VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT Hình dạng :  Trực khuẩn Gram âm  Xếp rải rác, VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT Tính chất khuẩn lạc : Dạng S : nhẳn, bóng, 2-3 mm, VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT Tính chất sinh hóa : Di động Lên men các loại VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT Kháng nguyên : KN O KN vách tế bào Cấu tạo bởi lipopolysaccharid Salmonella : Tính chất vi sinh học Salmonella : Tính chất vi sinh học Salmonella : Tính chất vi sinh học Salmonella : Tính chất vi sinh học  KN O : 60 yếu tố KN H : phase đặc hiệu  Salmonella : Khả gây bệnh Sốt thương hàn  Nhiễm khuẩn huyết với sang  Salmonella : Khả gây bệnh Sốt thương hàn  Do S typhi, S Salmonella : Khả gây bệnh Sốt thương hàn VK xâm nhập qua miệng  niêm mạc ruột  mảng Payer  máu  các Salmonella : Khả gây bệnh Sốt thương hàn Biến chứng  Xuất huyết TH Salmonella : Vi sinh lâm sàng Bệnh phẩm :  Máu  Phân  Nước tiểu Salmonella : Vi sinh lâm sàng Nuôi cấy  Cấy máu : Sốt thương hàn Nhiễm khuẩn huyết Salmonella : Vi sinh lâm sàng Phản ứng sinh hóa  Phản ứng ngưng kết   Salmonella : Vi sinh lâm sàng Thử nghiệm Widal  Chẩn đoán thương hàn  Phản ứng Salmonella : Phòng bệnh  Vệ sinh ăn uống  Xử lý phân  Phát hiện Salmonella : Điều tri Thương hàn & nhiễm khuẩn huyết  Xuất hiện hết HẾT ... Giớng Budvicia VI KH̉N ĐƯỜNG ṚT Hình dạng :  Trực khuẩn Gram âm  Xếp rải rác, VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT Tính chất khuẩn lạc : Dạng S : nhẳn, bóng, 2-3 mm, VI KHUẨN ĐƯỜNG ṚT... loại VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT Kháng nguyên : KN O KN vách tế bào Cấu tạo bởi lipopolysaccharid VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT Kháng nguyên : KN H Cấu tạo bởi protein VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT... Serratia Tộc VI : PROTEAE Giống I: Proteus Giống II: Morganella Giống III: Providencia Tộc VII: YERSINIEAE Giống I: Yersinia Tộc VIII: ERWINIEAE Giống I: Erwinia VI KH̉N ĐƯỜNG ṚT Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT , SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT , E.coli - Tính chất vi sinh học, E.coli : Khả năng gây bệnh, E.coli : Vi sinh lâm sàng, Ý nghĩa DTH của E.coli

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay