SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH KHÁNG NGUYÊN, KHÁNG THỂ

31 8 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:52

KHÁNG NGUYÊN, KHÁNG THỂ MỤC TIÊU: Sau học xong sinh viên có khả năng: 1- Phân biệt KN với epitope KN 2- Phân tích tính đặc hiệu tính sinh miễn dịch 3- Nêu loại KN 4- Vẽ cấu trúc KT 5- Phân biệt loại KT 6- Nêu nhiệm vụ KT 7- Phân biệt KT đơn dòng đa dòng KHÁNG NGUYÊN    ĐỊNH NGHĨA: TÍNH ĐẶC HIỆU TÍNH SINH MIỄN DỊCH 1- Trọng lượng phân tử: ≥ 10.000 2- Cấu trúc phân tử: phức tạp sinh miễn dịch mạnh 3- Tính lạ thể: 3.1 Kháng nguyên thể: không sinh MD chống lại thể(ghép mơ) 3.2 Kháng ngun đồng chủng: hồn tồn giống mặt di truyền(VD sinh đôi) 3.3 Kháng ngun lồi: lồi(nhóm máu ABO) 3.4 Kháng nguyên khác loài: lại giống nhau(Kn Treponema pallium, Proteus giống với Kn Rickettsia) 3.5 Kháng nguyên không tiếp xúc: KN nằm thể xa lạ thể(giác mạc mắt, chất myelin tổ chức thần kinh)  KHÁNG NGUYÊN VI KHUẨN: - KN nang (gọi kn K hay Vi) - KN thân (gọi kn 0) - KN lông (gọi kn chiên mao) - KN pili  KHÁNG NGUYÊN NHÓM MÁU  KHÁNG NGUYÊN NHÓM MÁU HỆ RHESUS  KHÁNG NGUYÊN MHC  KHÁNG NGUYÊN IDIOTYPE KHÁNG THỂ  CẤU TRÚC CỦA KT CÁC LOẠI KHÁNG THỂ  IgA  IgG  IgM  IgD  IgE VAI TRÒ CỦA KHÁNG THỂ         OPSONIN HỐ TRUNG HỒ ĐỘC TỐ CHỐNG LẠI KHẢ NĂNG BÁM DÍNH CỦA VI KHUẨN VÀO BIỂU MƠ LƠI KÉO VÀ HOẠT HỐ BỔ THỂ KẾT TỤ VI KHUẨN GẮN VÀO CHIÊN MAO CỦA VI KHUẨN HOẠT ĐỘNG ÁI LỰC VỚI TÊ BÀO CAN THIỆP VÀO QUÁ TRÌNH BIẾN DƯỠNG MỘT SỐ KÝ SINH TRÙNG CHỨC NĂNG CỦA TỪNG LOẠI KT  IgA  IgG  IgM  IgD  IgE BỔ THỂ(hoạt động) SỰ ĐIỀU HOẢ CỦA HỆ THỐNG BỔ THỂ  C1 chế bất hoạt với esterase, C1 không đầy đủ để lấn áp ức chế  Yếu tố I bám chặt C3b, làm giảm số lượng men biến đổi C5  Yếu tố H làm gia tăngyếu tố I, C3b lắng động màng tb  Yếu tố P(properdin), bảo vệ C3b thiết lập đường that đổi  Yếu tố B D tương tác với C3bBb  Yếu tố làm gia tăng lụi tàn: protein bề mặt tb người, mà bất hoạt C3bBb, để bảo vệ tb từ phá hũybởi phức hợp công màng sinh đường thay đổi NHỮNG TÁC DỤNG SINH HỌC  Opsonin hoá: kn+kt virus thực bào tốt nhờ C3b  Hoá hướng động: C3 5,6,7 bám dính vào bc di chuyển C5a  Độc tố phản vệ:C3a,C4a,C5a gây giảm tb mast giải phóng histamin dẫn đến co rút trơn, tăng tính thắm thành mạch  Ly giải tb NHỮNG DẠNG LÂM SÀNG  Sự thiếu hụt bẩm sinh hoạt mắc phải C5,8 làm gia tăng nhiễm trùng  Sự thiếu hụt bẩm sinh làm ức chế Ci esterase kết lòng mạch máu, gây phù tăng tính thắm thành mạch  Phức hợp miễm dịch liên kết với bổ thể viêm vi cầu thận, phá huỷ mô ... kn chiên mao) - KN pili  KHÁNG NGUYÊN NHÓM MÁU  KHÁNG NGUYÊN NHÓM MÁU HỆ RHESUS  KHÁNG NGUYÊN MHC  KHÁNG NGUYÊN IDIOTYPE KHÁNG THỂ  CẤU TRÚC CỦA KT CÁC LOẠI KHÁNG THỂ  IgA  IgG  IgM ... nguyên thể: không sinh MD chống lại thể( ghép mô) 3.2 Kháng nguyên đồng chủng: hoàn toàn giống mặt di truyền(VD sinh đơi) 3.3 Kháng ngun lồi: lồi(nhóm máu ABO) 3.4 Kháng ngun khác lồi: lại giống nhau(Kn... Treponema pallium, Proteus giống với Kn Rickettsia) 3.5 Kháng nguyên không tiếp xúc: KN nằm thể xa lạ thể( giác mạc mắt, chất myelin tổ chức thần kinh)  KHÁNG NGUYÊN VI KHUẨN: - KN nang (gọi kn K hay
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH KHÁNG NGUYÊN, KHÁNG THỂ , SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH KHÁNG NGUYÊN, KHÁNG THỂ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay