CÁC nội DUNG TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC sức KHỎE

23 4 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:51

CÁC NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE Câu hỏi • Nếu bạn NVYT làm cơng tác GDSK, bạn lựa chọn nội dung gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nội dung GDSK Lựa chọn nội dung gì? • Vấn đề SK ưu tiên cá nhân/nhóm người/cộng đồng có từ nghiên cứu Vấn đề SK ưu tiên gì? • Mục đích GDSK: tạo nên ảnh hưởng tích cực đến SK người •  chọn vấn đề ảnh hưởng tích cực  cộng đồng Một số nội dung GDSK • • • • • • • bệnh di truyền Chăm sóc bà mẹ trẻ em Bệnh tim mạch Tai nạn giao thông Bệnh ô nhiễm môi trường Các bệnh lý dày … Bệnh cần ưu tiên??? Có đặc điểm gì? Đặc điểm vấn đề SK cần ưu tiên • Thể tính cơng chăm sóc sức khỏe (cơng phù hợp) • Phù hợp với đặc điểm cộng đồng • Tỉ lệ người có vấn đề sức khỏe • Lợi ích dự phòng can thiệp sớm • Chi phí chi trả Các nội dung ưu tiên cần truyền thơng GDSK • • • • • bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em dinh dưỡng sức khoẻ trường học vệ sinh bảo vệ môi trường vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn bệnh nghề nghiệp • phòng bệnh tật nói chung Giáo dục bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em • Bà mẹ trẻ em có tầm quan trọng với sk xã hội • Nội dung chủ yếu: – Theo dõi tăng trưởng – Bù nước – Nuôi sữa mẹ – Tiêm chủng – Kiến thức phòng chống số bệnh khác – Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em Yêu cầu tiêm chủng: • Độ bao phủ rộng • GDSK: tiêm lịch, đầy đủ • https://ourworldindata.org/vaccination/ Yêu cầu bù nước • Bù nước sớm tốt trẻ bị tiêu chảy • ORS thay dụng dịch khác Lợi ích • Bù nước hợp lý điều trị cho 80% bệnh nhân tả Chương trình GOBIFFF • • • • • • G: tăng trưởng O: ORS B: nu ôi sữa mẹ I: chủng ngừa F: thực phẩm cho bà mẹ mang thai nuôi nhỏ • F: kế hoạch hóa gia đinh • F: giáo dục tăng khả hiểu biết chung Giáo dục dinh dưỡng Nội dung GDSK dinh dưỡng • Ni sữa mẹ • Ăn dặm • Phòng bệnh dẫn đến suy dinh dưỡng … Giáo dục sức khỏe trường học Giáo dục vệ sinh bảo vệ môi trường Giáo dục vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn bệnh nghề nghiệp Giáo dục phòng bệnh tật nói chung ...Câu hỏi • Nếu bạn NVYT làm cơng tác GDSK, bạn lựa chọn nội dung gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nội dung GDSK Lựa chọn nội dung gì? • Vấn đề SK ưu tiên cá nhân/nhóm người/cộng đồng có... chọn vấn đề ảnh hưởng tích cực  cộng đồng Một số nội dung GDSK • • • • • • • bệnh di truyền Chăm sóc bà mẹ trẻ em Bệnh tim mạch Tai nạn giao thông Bệnh ô nhiễm môi trường Các bệnh lý dày … Bệnh... người có vấn đề sức khỏe • Lợi ích dự phòng can thiệp sớm • Chi phí chi trả Các nội dung ưu tiên cần truyền thông GDSK • • • • • bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em dinh dưỡng sức khoẻ trường học vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC nội DUNG TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC sức KHỎE , CÁC nội DUNG TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC sức KHỎE , Giáo dục bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Giáo dục dinh dưỡng, Nội dung GDSK dinh dưỡng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay