giai phap giao duc hoc sinh trong cong tac chu nhiem

24 42 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:50

Lúc sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã từng viết:“ Ngủ thì ai cũng như lương thiệnTỉnh dậy, phân ra kẻ dữ, hiền; Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn Phần nhiều do giáo dục mà nên.” ( “Nửa đêm – Nhật kí trong tù, Nam Trân dịch)“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên”, cho thấy việc hình thành nhân cách của học sinh phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố bên ngoài, như môi trường gia đình, học tập, giao tiếp xã hội... trong đó giáo dục giữ vai trò chủ đạo trong phát triển tâm lý của học sinh. Giáo dục phải đi trước một bước, phải đón trước sự phát triển, tạo cho học sinh hình thành những phẩm chất nhất định của cá nhân, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội. Trong thời gian qua, xã hội còn băn khoăn về sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên. Ngành Giáo dục đã và đang từng bước cố gắng để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trong sự nghiệp trồng người. Là một giáo viên đang trực tiếp đứng lớp và làm công tác chủ nhiệm cùng với việc không ngừng trau dồi nghiệp vụ để đem đến cho các em những tri thức quý báu, tôi vẫn luôn trăn trở với suy nghĩ: làm thế nào để giúp các em tìm lại cái “tính thiện” sẵn có của con người , làm thế nào để nâng cao việc giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung và học sinh chưa ngoan nói riêng nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ phát triển về mọi mặt nhằm xây dựng những con người mới “xã hội chủ nghĩa”.Vì vậy, trong quá trình giảng dạy và đảm nhiệm công tác chủ nhiệm, tôi nhận thấy người giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh đóng vai trò vô cùng quan trọng như sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẢI PHÁP HỮU ÍCH ĐỀ TÀI: “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS SƠN ĐIỀN” Họ tên: …… Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường …… Lý chọn đề tài Lúc sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu viết: “ Ngủ lương thiện Tỉnh dậy, phân kẻ dữ, hiền; Hiền, đâu phải tính sẵn Phần nhiều giáo dục mà nên.” ( “Nửa đêm – Nhật kí tù, Nam Trân dịch) “Hiền phải đâu tính sẵn Phần nhiều giáo dục mà nên”, cho thấy việc hình thành nhân cách học sinh phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngồi, mơi trường gia đình, học tập, giao tiếp xã hội giáo dục giữ vai trò chủ đạo phát triển tâm lý học sinh Giáo dục phải trước bước, phải đón trước phát triển, tạo cho học sinh hình thành phẩm chất định cá nhân, đáp ứng yêu cầu xã hội Trong thời gian qua, xã hội băn khoăn phát triển toàn diện học sinh, sinh viên Ngành Giáo dục bước cố gắng để hoàn thành tốt sứ mệnh nghiệp trồng người Là giáo viên trực tiếp đứng lớp làm công tác chủ nhiệm với việc không ngừng trau dồi nghiệp vụ để đem đến cho em tri thức quý báu, trăn trở với suy nghĩ: làm để giúp em tìm lại “tính thiện” sẵn có người , làm để nâng cao việc giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung học sinh chưa ngoan nói riêng nhằm góp phần giáo dục hệ trẻ phát triển mặt nhằm xây dựng người “xã hội chủ nghĩa”.Vì vậy, q trình giảng dạy đảm nhiệm cơng tác chủ nhiệm, nhận thấy người giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục đạo đức học sinh đóng vai trò vơ quan trọng sau: Là cầu nối Nhà trường Phụ huynh học sinh công tác phối kết hợp để giáo dục, uốn nắn việc thực nề nếp học tập học sinh Là người hướng dẫn, bảo cho học sinh biết cách để hoàn thiện nhân cách, hướng em đến chuẩn mực đạo đức hoàn thiện thân Giáo viên chủ nhiệm người “Mẹ” hiền thứ hai người bạn thân thiết để em chia sẻ, giãi bày tâm tư tình cảm, động viên giúp đỡ em em gặp khó khăn, vướng mắc Nhận thức vai trò GVCN nên tơi trăn trở tìm giải pháp để mong giúp đỡ em trở thành học sinh chăm ngoan đáp ứng với yêu cầu giáo dục với đề tài “Giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trường … ” Nội dung giải pháp hữu ích 5.1 Khó khăn, thuận lợi cần thiết giải pháp hữu ích 5.1.1 Khó khăn Do đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi em học sinh THCS giai đoạn phát triển chưa hoàn thiện, giao thoa tuổi thơ người lớn nên thể nhiều thay đổi thể chất, tinh thần dẫn đến tính cách bướng bỉnh, muốn làm người lớn, muốn thể thân, khó uốn nắn, lười học bài, ham chơi, dễ sa ngã Ảnh hưởng từ gia đình em điều kiện kinh tế chung địa phương nên đa số bố mẹ em làm nông, hay làm xa lại nương rẫy, thời gian giành cho chí khơng quan tâm Một số học sinh hồn cảnh gia đình đặc biệt mồ cơi cha mẹ hay bố mẹ li hơn, li thân em khơng có bố mẹ chăm sóc, dạy dỗ Với đặc thù học sinh trường … chủ yếu dân tộc thiểu số, nên khả tiếp thu em chậm, dẫn tới lười học, chán học Một số em chưa xác định động học tập đắn, em xem nhẹ việc học nên dẫn tới hành vi lệch chuẩn Thời gian em trường lại em tiếp xúc chủ yếu với người thân xã hội 5.1.2 Thuận lợi Trường … năm vừa qua có thay đổi nhiều môi trường học tập, sở vật chất, trang thiết bị dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung giáo dục đạo đức học sinh nói riêng Trường ln nhận quan tâm, giúp đỡ mặt đơn vị bảo trợ, hội từ thiện Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện, giúp đỡ giáo viên nhiệm vụ giao Trường có lớp với khoảng 244 học sinh năm nên việc nắm bắt, quản lý, giáo dục học sinh thuận lợi so với trường đông học sinh Địa bàn xã điểm nóng an ninh trật tự Việc quản lý đối tượng bỏ học, thiếu niên hư địa phương quan tâm kịp thời Bản thân giáo viên trẻ tuổi, có lập trường trị kiên định vững vàng, có lòng nhiệt huyết, yêu nghề yêu thương học sinh mình, tinh thần trách nhiệm cao công việc giao Bản thân có ý thức tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu giáo dục học sinh, tìm hiểu đặc điểm tâm lí lứa tuổi nói chung, đặc điểm tâm lí học sinh dân tộc thiểu số nói riêng nên nắm rõ tâm lí phần đa em 5.1.3 Sự cần thiết giải pháp hữu ích Trước lúc xa, Bác Hồ để lại cho tồn Đảng, tồn dân di chúc vơ quý báu, Bác ân cần dạy bảo quan tâm đến hệ trẻ Bác dạy rằng: “Đồn viên, niên ta nói chung tớt, mọi việc hăng hái xung phong, không ngại khó khăn có chí tiến thủ, Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo cho họ thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau một việc quan trọng rất cần thiết” Thực lời dạy Bác để góp phần với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh, ngồi việc giảng dạy mơn văn hóa, học tập kiến thức khoa học, xã hội, lịch sử lớp, học sinh phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức, kỹ sống, kỹ hòa nhập với cộng đồng, kỹ ứng xử, … Trong đó, trau dồi rèn luyện đạo đức vấn đề hàng đầu, đạo đức tảng gia đình, tảng xã hội Đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức học sinh góp phần chuyển biến nhận thức học sinh, qua giúp em có ý thức việc làm, hành động, giúp em sống có lý tưởng, có ước mơ hồi bão, nhận thức giá trị sống Vì lí đó, tơi chọn đề tài: “Giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trường …… 5.2 Phạm vi áp dụng giải pháp hữu ích Giải pháp áp dụng cho tất đối tượng học sinh trường các trường THCS huyện có điều kiện tương tự 5.3.Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ năm học 2014 – 2015 Giải pháp thực hiện: 4.1.Tính giải pháp Giáo dục đạo đức học sinh công tác chủ nhiệm vấn đề làm thường xuyên, liên tục với hệ giáo viên làm công tác “trồng người” Các giải pháp thực hiên đa dạng nhiều thầy thực có hiệu Tuy nhiên với giáo viên trẻ chưa nhiều kinh nghiệm thân tôi, học hỏi từ phương diện giáo dục, lựa chọn giải pháp có hiệu vận dụng linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh trường…… năm đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp Những giải pháp tơi trình bày vừa mang tính kinh nghiệm thực tiễn vừa cách làm giáo viên phù hợp với đối tượng học sinh Qua đó, giải pháp góp phần nâng cao hiệu phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phong trào “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Giải pháp thực * Khái niệm - Khái niệm đạo đức: Đạo đức hình thái ý thức xã hội, tổng hợp qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi cho phù hợp với lợi ích hạnh phúc người, với tiến xã hội quan hệ cá nhân với cá nhân, quan hệ cá nhân với xã hội người với tự nhiên - Khái niệm giáo dục đạo đức cho học sinh: Giáo dục đạo đức cho học sinh một mặt hoạt động giáo dục nhằm xây dựng cho thế hệ trẻ tính cách nhất định bời dưỡng cho họ quy tắc hành vi thể giao tiếp với mọi người, với công việc, với tổ quốc Những nhiệm vụ công tác giáo dục đạo đức cho học sinh Để hình thành phẩm chất đạo đức cho học sinh, công tác giáo dục đạo đức nói chung giảng dạy mơn giáo dục nói riêng nhà trường phải thực nhiệm vụ sau: Hình thành cho học sinh có ý thức tự giác hành vi ứng xử thân phù hợp với lợi ích xã hội; giúp học sinh lĩnh hội cách mức chuẩn mực đạo đức quy định Biến kiến thức đạo đức thành niềm tin, nhu cầu cá nhân để đảm bảo hành vi cá nhân thực Bồi dưỡng tình cảm đạo đức, tính tích cực bền vững, phẩm chất ý chí để đảm bảo cho hành vi theo yêu cầu đạo đức Rèn luyện thói quen hành vi đạo đức để trở thành tính tự nhiên cá nhân trì lâu bền thói quen Giáo dục văn hóa ứng xử mực thể tôn trọng quý trọng lẫn người Giáo dục học sinh thành công dân hoàn thiện tài đức *Giải pháp cụ thể: Giải pháp 1: Xây dựng tập thể học sinh tốt: Trong lực lượng giáo dục phải ý đến sức mạnh đồng tập thể Chỉ có tập thể học sinh tốt có dư luận lành mạnh, có tác dụng hướng dẫn kiểm tra tri thức đạo đức, niềm tin đạo đức cho học sinh Kiểm tra đánh giá củng cố thói quen đạo đức em Khơng khí đạo đức tập thể học sinh lành mạnh trở thành môi trường nảy sinh, điều kiện tồn củng cố hành vi đạo đức học sinh Ở lớp 9A1, chủ nhiệm em năm học 2012 -2013 (lúc em học sinh lớp 7); phần nắm chất, hiểu cá tính đa số học sinh nên từ bước vào năm học (năm học 2014-2015) nhận lớp tơi có kế hoạch cụ thể việc lựa chọn đội ngũ cán lớp, xếp chỗ ngồi hợp lý, giao trách nhiệm phát huy vai trò đối tượng học sinh… Hầu hết em ngoan, có tinh thần học tập Những em học sinh giỏi chăm ngoan , có trách nhiệm cao xếp ngồi cạnh học sinh cá biệt để có hội giúp đỡ bạn Lớp hay tuyên dương nề nếp ý thức học tập xếp vị thứ nhất, nhì thi đua lớp toàn trường năm học qua * Ví dụ: Tơi xếp học sinh chưa ngoan ngồi với học sinhhọc lực để q trình học có người theo dõi việc học chép học sinh chưa ngoan STT Học sinh Học sinh Nội dung giúp đỡ giúp đỡ giúp đỡ Kèm cặp việc nghe giảng nghi chép bạn K’ Nguyên Tổ trưởng tổ tiết học; giúp đỡ bạn K’ Đúc bạn không hiểu lớp học nhóm nhà; nhắc nhở bạn bạn quên làm tập,… Kiểm tra, dò 15 phút đầu giờ; giảng giải nội dung bạn Ka Thơ Lớp phó học tập K’ Giang khơng hiểu sau tiết học.Báo cáo thường xuyên vi phạm nề nếp học tập GVCN Trong q trình tơi có theo dõi tiến em tuyên dương kịp thời lỗ lực học sinh Ngồi nhóm học sinh chưa ngoan nề nếp giao cho em K’ Nhuần với chức vụ lớp phó lao động phân cơng bạn trực nhật tuần nhắc nhở theo dõi bạn làm vệ sinh lớp học Điều phần làm cho học sinh chưa ngoan khơng bị lạc lõng tự thấy điều làm hay chưa với tập thể yêu thương đùm bọc em Giải pháp : Tạo mối quan hệ gần gũi thầy trò: Việc giáo dục đạo đức cho học sinh, đặc biệt học sinh chưa ngoan đòi hỏi cao người thầy, giáo mặt uy tín, thái độ nhiệt tình, tính kiên trì, lòng độ lượng bao dung Thầy cô phải gương đạo đức cho học sinh noi theo Đối với học sinh, thân em đuốc người thầy người thắp sáng cho đuốc bùng cháy Nói có nghĩa lớn lên tình cảm học sinh phần tuỳ thuộc sâu sắc vào lòng, tâm hồn lẽ sống thầy Thầy phải để lại ấn tượng tốt đẹp cho học sinh, tạo bầu khơng khí thoải mái, cởi mở, gần gũi người “mẹ” ; người anh chị chí người bạn học sinh, chỗ dựa đáng tin cậy sau cha mẹ em để em có hội tiếp xúc tâm sự, giãi bày băn khoăn Và học sinh có niềm tin vững vào lời dạy bảo thầy cô cảm nhận thấy tiến học tập, quan hệ với người sau lần tiếp xúc với thầy * Ví dụ : Em K’ Tài lớp 9a1 chủ nhiệm năm học sinh ln thể cá tính mạnh mẽ , ngang ngược, khơng nghe lời Để giúp em thay đổi tính cách, khắc phục khuyết điểm nêu, thân nhiều lần tìm cách tiếp cận riêng , tâm sự, chia sẻ với em người bạn, phần thấu hiểu thông cảm cho hành động thiếu suy nghĩ, bồng bột em Tuy nhiên, điều quan trọng cho em thấy rõ sai phạm thân em hậu phải nhận lấy, tơi thường lấy gương điển hình thực tế khối lớp khác, niên khóa cũ để em nhìn nhận suy ngẫm, từ rút học kinh nghiệm cho thân Trường hợp em K’ Brội đầu năm học sinh ngoan Đến gần cuối học kì I, em có dấu hiệu đua đòi, nhuộm tóc màu Tơi nhắc nhở em khơng sửa đổi Tơi ln tìm hội tiếp cận trao đổi riêng, giải thích cho em việc làm khơng phù hợp với lứa tuổi học sinh Tơi nói chuyện trực tiếp với em nhiều lần viết thư cho em, giãi bày tâm tư, tình cảm, thể yêu thương giành cho em Cuối cùng, em đă nhuộm lại tóc đen theo yêu cầu Giải pháp 3: Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động tập thể, vui chơi, giải trí; văn hóa, thể dục thể thao; loại hình câu lạc phù hợp với lứa tuổi; hoạt động ngoại khóa - Các hoạt động tập thể, vui chơi, giải trí: Tổ chức hoạt động tập thể với tham gia đông đảo học sinh yêu cầu thiếu việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, nhân cách cho học sinh, với học sinh dân tộc thiểu số Tham gia hoạt động này, em mở rộng giao tiếp, học hỏi nhiều điều hay lẽ phải từ người, có thêm nhiều tri thức mới, tạo tâm lí phấn khởi , thoải mái, hứng thú cho hoạt động học tập, góp phần phát triển nhân cách , trau dồi thêm ngôn ngữ tiếng Việt, làm cho em nhận thức ngày đến trường niềm vui Từ đó, hạn chế việc nghỉ học, vi phạm nội quy trường lớp học sinh Tôi thường lồng ghép hoạt động tập thể thảo luận nhóm, đóng vai, diễn kịch, chơi trò chơi giáo dục ….liên quan đến chủ điểm giáo dục lên lớp Bộ giáo dục Đào tạo quy định chương trình Thơng qua đó, giáo dục kĩ sống cho em Tơi ln khuyến khích học sinh lớp tham gia hội thi Đội thiếu niên tổ chức như: “Rung chuông vàng”, thi “Vui để học”, hoạt động phong trào “Hoa điểm tốt”, “ Xổ số điểm tốt”, “Điểm tốt mùa thi”, phát măng non, thực chăm sóc cơng trình măng non, hội trại 26-3… Sau thi, hoạt động, không quên biểu dương, khen thưởng em để em phát huy thi sau Trò chơi dân gian, đặc biệt trò chơi dân tộc thiểu số đa dạng, phong phú có vai trò quan trọng đời sống văn hóa tinh thần ngày, góp phần giáo dục tính cộng đồng, tinh thần kỉ luật, rèn luyện tố chất cho phát triển thể chất trí tuệ dẻo dai, khéo léo… Tôi sưu tầm tổ chức cho em chơi buổi hoạt động giờ, sinh hoạt lớp như: nhảy dây, đá cầu, bịt mắt bắt dê, kéo co, ném còn… Ngồi ra, tơi khuyến khích em tham gia tích cực trò chơi Đội tổ chức hội trại 26 – Đa số em thích hăng hái tham gia Trò chơi dân gian “Ném còn” - Sinh hoạt văn hóa hoạt động thể dục, thể thao Các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao hoạt động cụ thể giáo dục thẩm mĩ, thể chất nhân văn, có vai trò quan trọng giáo dục nhân cách cho học sinh dân tộc thiểu số, bối cảnh Vì vậy, tơi ln tìm hiểu, phát khiếu, sở trường , đưa em vào hoạt động thích hợp để tạo hội cho em phát huy khiếu , đồng thời bồi đắp tâm hồn , tăng sức đề kháng trước xấu hội diễn văn nghệ, giao lưu văn nghệ với trường bạn, hoạt động thể thao thi bóng đá, thi đá cầu, thi bóng chuyền, giao lưu bóng đá cụm Tơi sát cánh em buổi tập luyện, cổ vũ, động viên tinh thần thi em Thi đấu bóng đá 10 -Các loại hình câu lạc bộ: Câu lạc học sinh trường phổ thông nơi tổ chức nhiều loại hình hoạt động, đa dạng phương pháp, phong phú nội dung….phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi , đáp ứng lợi ích, nhu cầu học sinh, tạo môi trường cho ý tưởng sáng tạo, tài em bộc lộ, phát triển, giáo dục đạo đức, kĩ sống Chúng ta thành lập số loại hình câu lạc phù hợp với lứa tuổi như: CLB tình bạn, CLB văn nghệ, CLB bóng đá, CLB mơn như: Văn, Toán, Tiếng Anh, CLB Sinh Học, CLB Sử… VD: Trong học kì năm học 2014 – 2015, Tôi phối hợp với GVBM Ngữ Văn, em học sinh, tổ chức CLB Văn học dân gian cho khối Các em tham gia sôi nổi, tích cực để trả lời câu hỏi văn học dân gian, thi hát dân ca, diễn kịch Tấm Cám Sinh hoạt câu lạc bộ văn học dân gian Một ví dụ khác: Tổ chức Đội thiếu niên kết hợp với GVBM Thể Dục với GVCN tổ chức CLB bóng đá Tơi khuyến khích, động viên em nam có 11 khiếu yêu thích bóng đá tham gia CLB thu hút nhiều em tham gia, có em hay vắng học tham gia tích cực Qua hình thức câu lạc này, việc thực chuyên cần học sinh tiến rõ rệt Các em hòa nhập hơn, vui vẻ cởi mở - Các hoạt động gắn liền nhà trường với thực tế đời sống địa phương Phối hợp tốt với Đội, Đoàn tổ chức số hoạt động như: Tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt nam anh hùng nhằm giáo dục cho em truyền thống anh hùng dân tộc ta, biết kính trọng giúp đỡ bạn học sinh em gia đình có nhiều cống hiến cho đất nước Tố chức quét dọn, vệ sinh đài tưởng niệm xã thăm hỏi gia đình sách địa bàn xã , việc làm giáo dục cho em đạo lý “ Uồng nước nhớ nguồn” dân tộc Việt Nam Tổ chức tham gia lễ mít tinh phòng chống HIV- AIDS nhằm trang bị hiểu biết cho niên học sinh tệ nạn xã hội (nguyên nhân, hậu quả, cách phòng tránh) Tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường Thắp hương tưởng niệm đài Hưởng ứng bảo vệ môi trường Trường đóng địa bàn vùng sâu, vùng xa, kinh tế khó khăn nên quan tâm đơn vị bảo trợ, hội từ thiện Qua hoạt động từ thiện này, không quên giáo dục đạo đức cho em, lòng biết ơn sâu sắc, biết vượt lên hoàn cảnh để khơng phụ lòng người, dạy cho em biết nói lời cảm ơn,biết yêu 12 thương, biết cảm thơng sẻ chia trước hồn cảnh khó khăn số phận bất hạnh Hình ảnh hoạt động từ thiện chùa Tam Bố Giải pháp : Phối hợp GVCN với tổ chức, đoàn thể nhà trường, Hội cha mẹ học sinh để giáo dục đạo đức cho em Giáo dục xây dựng đạo đức, nhân cách cho học sinh cơng việc khó, đòi hỏi phải có chung tay góp sức nhiều lực lượng nhà trường xã hội Việc tăng cường phối hợp nhằm thống nội dung biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, đồn thể; đồng thời thơng qua làm cho tổ chức, lực lượng thấy vai trò việc giáo dục đạo đức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Nhà trường Phối hợp với giáo viên môn GVCN động phối hợp với giáo viên môn để nắm rõ biểu cá biệt em Bởi đôi khi, phần biểu cá biệt em chán nội dung môn học hay quan hệ ứng xử học sinh giáo viên chưa tốt Ví dụ giáo viên dùng lời nặng nề nhận xét học sinh khơng thuộc bài, khơng hiểu hay có biểu áp đặt….Để xác định nguyên nhân xác, tơi thăm dò hỏi tất giáo viên dạy mơn để có biện pháp giáo dục thích hợp từ tơi góp ý với giáo viên việc ứng xử với học sinh có biểu cá biệt Từ việc trao đổi trên, tơi tìm ưu điểm em để động viên đồng thời lồng vào chút khuyết điểm để nhắc nhở, khắc phục Phối hợp với tổ chức Đội thiếu niên tiền phong 13 Đây tổ chức chuyên mảng giáo dục hạnh kiểm học sinh Tổ chức có ban huy liên đội, có đội cờ đỏ thường xuyên theo dõi hoạt động tồn trường lớp học, có Tổng phụ trách Đội chuyên trách tổ chức hoạt động Đội kịp thời xử lý vi phạm học sinh Tôi nhận thấy rằng, kết hợp với tổ chức Đội biện pháp giáo dục có hiệu cao công tác giáo dục hạnh kiểm Đối với Đội cờ đỏ: Tôi yêu cầu em ghi lại tên tất em vi phạm, có tơi kịp thời có thông tin xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm Đối với em ban huy liên đội- đội phát măng non: Tôi thường xuyên cung cấp cá nhân điển hình lớp vào bảng tin hàng ngày để tuyên dương, khen ngợi, khích lệ tinh thần em Với Tổng phụ trách đội: Tôi thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ Tôi thường giáo dục theo kiểu vừa đấm, vừa xoa Đối với đối tượng học sinh cá biệt, sử dụng biện pháp cứng rắn, bên cạnh tơi nhờ Tổng phụ trách Đội động viên Những em dùng biện pháp mềm mỏng, thuyết phục, lại nhờ Tổng phụ trách có biện pháp cứng rắn hơn, có lúc kết hợp hai chung biện pháp Sự phối hợp GVCN với Hội cha mẹ HS Công tác chủ nhiệm phải gắn với Hội cha mẹ học sinh, Hội cha mẹ vừa chủ thể giáo dục em, vừa chịu phần trách nhiệm giáo dục Để đạt mục tiêu giáo dục đạo đức nhà trường đề ra, giáo viên chủ nhiệm phải chủ động phối hợp thường xuyên với gia đình, Hội cha mẹ học sinh để thơng tin tình hình học tập, rèn luyện đạo đức em nhằm bàn biện pháp phối kết hợp giáo dục Hằng ngày, qua điện thoại di động, giáo viên chủ động thông báo cho cha mẹ học sinh thông tin học tập rèn luyện đạo đức như: nghỉ học, cúp tiết, vi phạm nề nếp…mỗi phụ huynh nhận tin nhắn, phụ huynh phản hồi lại cách kịp thời cho giáo viên chủ nhiệm Biện pháp đưa đến hiệu nhanh chóng, phụ huynh biết ngày nghỉ học thực hay nhà, có học trường khơng có mặt, vi phạm đồng phục, học trễ…Thông báo kết học tập, rèn luyện đạo đức học sinh với phụ huynh phiếu điểm, phiếu liên lạc Thông tin giúp cho 14 phụ huynh biết việc học tập rèn luyện đạo đức sau kỳ Ngồi thông tin trên, cần thiết, giáo viên chủ nhiệm cần phải gặp trực tiếp bố mẹ học sinh vi phạm để phối hợp cách giáo dục có hiệu Bởi thực tế cho thấy lớp có em khơng chịu học bài, ngồi nói chuyện, gây với bạn xung quanh, học trễ,… Khi giáo viên chủ nhiệm trao đổi vỡ lẽ, khơng ngoan tưởng, nhờ mà kết hợp giáo dục em có hiệu Ví dụ: Học sinh K’ Huyên lớp 9A1 năm học 2014 - 2015 Đầu năm học học sinh ngoan, lôi kéo số niên bỏ học, tụ tập quán bi da dẫn đến vi phạm nề nếp như:đi học trễ nhiều lần, nghỉ học nhiều ngày không xin phép, ngày học trái buổi, không thuộc nhiều lần Khi trao đổi với phụ huynh họ cho biết sáng em học sớm, nghĩ em ln học đầy đủ Trong trao đổi, thể quan tâm đến học sinh, khơng ngại giành lời khen ngợi em từ điều nhỏ nhặt nhất, từ hướng phụ huynh đến biện pháp cần thiết việc giáo dục Từ sau lần gặp trao đổi, phụ huynh em K’ Huyên quan tâm tới hơn, thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình em Nhờ biện pháp tác động từ gia đình mà em có ý thức Giải pháp 5: Giáo dục đạo đức học sinh qua việc đọc sách Sách sản phẩm tinh thần kì diệu nhân loại Sách cung cấp cho kiến thức lĩnh vực đời sống tự nhiên xã hội Sách không nâng cao tầm hiểu biết mà bồi dưỡng hoàn thiện nhân cách cho người đọc Cho nên việc đọc sách hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Nhận thức ích lợi việc đọc sách, lồng ghép việc đọc sách số buổi sinh hoạt 15 phút đầu hay tiết sinh hoạt lớp Học sinh đến thư viện trường tìm đọc số sách mà GV giới thiệu Trong tuần, phân công vài cá nhân nhóm học sinh phải đọc chia sẻ điều mà đọc học sách 15 phút đầu Giá trị biện pháp giúp học sinh hiểu vai trò, tầm quan trọng sách, ý 15 nghĩa việc đọc sách, kích thích học sinh khả tự đọc, tự học, hình thành học sinh thói quen đọc sách tra cứu tài liệu Việc giới thiệu điều đọc với bạn lớp rèn luyện thêm cho học sinh số kĩ giao tiếp, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin trình bày trước tập thể suy nghĩ Nếu học sinh giới thiệu tốt gây tò mò, hứng thú số học sinh khác lớp, kích thích học sinh đến với thư viện nhiều Khi đọc sách chắn học sinh bắt gặp khơng học đời, tình yêu thương, bao dung, lòng vị tha cao thượng, gương nghị lực vươn lên sống Và chắn khơng có học sinh dửng dưng, vô cảm trước nghĩa cử cao đẹp đời, thờ trước nỗi đau người khác, hay không phẫn nộ trước việc làm xấu xa, vô nhân đạo Khi biết phân biệt yêu - ghét, tốt – xấu, hay – dở, học sinh tự ý thức điều chỉnh hành vi mình, có trách nhiệm với việc học tập sống Tơi nghĩ, đọc sách biện pháp giáo dục đạo đức có hiệu lâu dài Để biện pháp giáo dục trở nên hiệu giáo viên khơng cầu tòan kết đọc sách học sinh, cần lựa chọn sách tiêu biểu, có dung lượng vừa phải, giáo viên lựa chọn chủ đề có nội dung giáo dục tương ứng với điều học sinh vi phạm: Ví dụ 1: Đối với học sinh có thái độ vơ lễ với GV, nói tục chửi bậy, gây đồn kết lớp, tơi đưa chủ đề tình thầy trò, tình bạn hướng em đến sách tủ sách Hạt giống tâm hờn: Giá trị u thương, tấm lòng vàng, quà tặng cuộc sống, hay số sách: Tinh hoa xử thế, Nghệ thuật sớng… Ví dụ 2: Đối với HS lười học, ngủ làm việc riêng giờ, không soạn không ghi chép đầy đủ, hay nghỉ học, cúp tiết, hướng học sinh đến sách: Khoa học vui, Những toán dân gian đố vui, Danh nhân thế giới, Câu chuyện nhà khoa học…… Để đạt hiệu giáo dục cao từ giải pháp này, phải hướng dẫn em cách đọc, thường xuyên động viên, khích lệ em, không yêu cầu cao kết tự đọc em, ghi nhận điều em làm khen thưởng em tích cực đọc trình bày tốt trước lớp Điều tác động mạnh vào lòng tự trọng, kiêu 16 hãnh học sinh điều làm Từ học sinh tự xác định thái độ nghiêm túc việc đọc sách Giải pháp : Giáo dục đạo đức học sinh thông qua câu chuyện kể gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong bối cảnh xã hội nay, giá trị đạo đức, nhân cách, lối sống khơng giới trẻ (trong phần đơng học sinh độ tuổi phổ thơng) có chiều hướng sa sút lối sống thực dụng việc đưa câu chuyện kể Bác việc làm cần thiết, góp phần nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường phổ thơng nói chung trường … nói riêng Giáo dục đạo đức học sinh thơng qua câu chuyện kể có thật đời, nghiệp nhân cách đạo đức Bác hoạt động trị nhà trường phổ thơng góp phần chuyển biến nhận thức học sinh, qua giúp em có ý thức việc làm, hành động, giúp em sống có lý tưởng, có ước mơ hồi bão, nhận thức giá trị sống Để phát huy hiệu giải pháp này, lồng ghép thi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ phần cuối tiết sinh hoạt lớp đầu tháng Tôi hướng dẫn em khai thác tài liệu Bác thư viện trường qua Internet Các tổ lựa chọn câu chuyện, phân công học sinh tổ kề chuyện trước lớp thân rút học từ câu chuyện cho lớp, khuyến khích tổ sưu tầm tranh ảnh liên quan đến Bác Hồ Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên môn Văn Tổng phụ trách Đội đóng vai trò Ban giám khảo Ban giám khảo chấm lựa chọn phần trình bày xuất sắc nhì để trao giải thưởng cho em Qua đợt thi, giáo viên chủ nhiệm tổng kết, đánh giá hoạt động em rút kinh nghiệm cho đợt thi Có thể nói, việc làm cần thiết, lẽ em học Bác đức tính tốt qua câu chuyện kể Bác Ví dụ, em học Bác lòng yêu thương đồng cảm, chia sẻ nỗi đau đồng bào, đồng chí qua câu chuyện: “Chú ngã có đau khơng?” Hay học Bác tính tiết kiệm - tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền từ việc lớn đến việc nhỏ qua câu chuyện: “Thời gian quí báu lắm” hay câu chuyện “Bác Hồ thăm quê hương” em thấy nỗi lòng 17 vị lãnh tụ trở thăm quê hương sau nhiều năm xa cách Qua em học tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào….Tất hình ảnh học quí báu mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc để em tự hồn thiện Giải pháp : Phân loại số giải pháp riêng để giáo dục học sinh cá biệt Trong giáo dục đạo đức khó khăn nhất, lo ngại giáo dục học sinh chưa ngoan (chưa chịu rèn luyện) Ngoài giải pháp nêu áp dụng chung cho tất đối tượng học sinh, với học sinh cá biệt cần phân loại theo đối tượng vận dụng biện pháp giáo dục khác Vì vậy, từ nhận lớp chủ nhiệm tìm hiểu học sinh thơng qua nhiều kênh thơng tin như: cho học sinh viết sơ yếu lý lịch; tìm hiểu qua thầy cô giáo dạy chủ nhiệm em; tìm hiểu qua học sinh, PHHS… để phân loại học sinh theo loại đối tượng tiến hành giáo dục theo đối tượng Cổ nhân ta dạy “Biết biết người trăm trận, trăm thắng” Yêu cầu cần tiếp cận học sinh nào, cần có thơng tin cần thiết em đó: hồn cảnh gia đình, bố mẹ làm gì, sinh sống nghề gì, đâu, em có nhu cầu gì, ngun nhân dẫn đến thói hư tật xấu….Từ có hướng giải cụ thể, thích hợp cho em Chẳng hạn với học sinh chưa ngoan điển hình lớp tơi, sau có thơng tin cần thiết em, xác định việc giáo dục đạo đức cho em giống Cụ thể với đối tượng làm sau: Em K’ Huy: Do đặc thù lứa tuổi THCS em có khủng hoảng phát triển tâm sinh lí lứa tuổi, thích khẳng định thân, muốn làm người lớn nên em Huy nằm nhóm đối tượng học tập tốt, hiếu động lại có hành vi lệch chuẩn rèn luyện đạo đức Em thường hay học đòi, bắt chước theo thói hư tật xấu đối tượng hư hỏng ngồi nhà trường như: nói tục; chửi thề; trốn học Sau tìm hiểu nguyên nhân tơi phân tích phải trái, em chưa nhận lỗi lầm Tơi cố gắng gặp trực tiếp gia đình để nói rõ khuyết điểm em, kết hợp gia đình giáo viên, giáo viên mơn để tìm hướng giáo dục, đề nghị gia 18 đình thường xuyên quan tâm, kiểm tra việc học tập, sinh hoạt em, cho em viết kiểm điểm có cam kết gia đình, tái phạm khơng xử lý phạm vi lớp mà đề nghị cảnh cáo toàn trường Em K’ Đinh: Trường hợp em K’ Đinh học sinh nằm hoàn cảnh đặc biệt, cha sớm, mẹ ni em ăn học, vất vả cơng việc, đời sống khăn, khơng có thời gian để quan tâm đến em Em theo bạn bỏ học, trốn tiết, chơi bi da… Sau theo dõi tìm hiểu phân tích hồn cảnh em, tơi gặp riêng em sau tiết sinh hoạt lớp ngày thứ bảy Trước mặt tơi, em ngoan ngỗn, khơng có biểu Tơi việc thăm hỏi gia đình em: “ Mẹ em nào? , nghe nói vừa qua mẹ bị ốm, rồi”? Trước quan tâm chân tình tơi với tính lương thiện em Em nói chuyện với chân thành Và bắt đầu gợi ý nhắc nhở vi phạm em, ý vi phạm em, đưa em vào bị lôi kéo theo bạn mà hư Tơi dùng tình cảm người mẹ để tâm em “Em niềm an ủi mẹ, mẹ chỗ dựa em, mẹ tần tảo nuôi em ăn học muốn em trở thành người tốt, bao nặng nhọc, vất vả mẹ gánh chịu để em đến lớp bao bạn khác, mà em lại bỏ học, đua đòi theo bạn xấu, em khơng thương mẹ sao”? Nói đến đây, tơi thấy em rưng rưng Tơi cảm hóa em, theo dõi tiến em khen ngợi thich đáng Đối với trường hợp em K’ Thuận Em gia đình giả Sống sống đủ đầy có lẽ cơng việc nên bố mẹ khơng có điều kiện sát học tập Được nuông chiều từ nhỏ hay nói xác quen với kiểu: “muốn nấy” nên điều ảnh hưởng lớn đến tính cách em Em ln muốn người khác theo ý mình, khơng muốn nên đơi nảy sinh lòng đố kị dẫn đến xích mích, xơ xát với bạn bè trang lứa Nắm bắt tình hình học sinh, suy nghĩ đưa hướng giải theo cách từ từ hay nói cách khác “mưa dầm thấm lâu” cụ thể như: Với biểu sai trái em tơi khơng nóng vội xử li mà bình tĩnh tìm hiểu kĩ nguyên nhân năm chuyện tay gặp riêng học sinh phân tích rõ 19 sai cảnh cáo, khuyên răn em sớm sửa đổi Em ngày thay đổi phần tính cách cố gắng hoàn thiện nhân cách qua học kinh nghiệm đáng giá Đối với học sinh hư, lười biếng học tập, ý thức rèn luyện đạo đức kém, thường xuyên vi phạm kỷ luật, nội quy học, cố tình tái phạm, vi phạm kỷ luật có tính chất nghiêm trọng phải kiên xử lý nghiêm túc để làm gương cho học sinh toàn trường 4.2 Khả áp dụng: Giải pháp trước hết áp dụng có hiệu cho tất đối tượng học sinh, đặc biệt đối tượng học sinh cho chưa ngoan, học sinh cá biệt trường… Do khảo sát, áp dụng thực tế nên tính phổ biến cao áp dụng cho đối tượng có biểu tương tự trường THCS huyện Trên sở học kinh nghiệm rút từ trình thực hiện, giải pháp giúp cho công tác đạo nhà trường giáo dục đạo đức học sinh, cơng tác chủ nhiệm sát có hiệu Từ hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm làm tốt nhiệm vụ 5.4.3 Kết thực Từ việc làm trên, qua thời gian kiên trì thực hiện, tơi nhận thấy rõ tiến bộ, thay đổi tích cực nhận thức hành vi ứng xử em qua năm tháng như: Các em hình thành nên kỹ cần thiết đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Học sinh tự ý thức điều chỉnh hành vi mình, có trách nhiệm với việc học tập sống mình, rút cho học bổ ích từ hoạt động đọc sách Qua hoạt động sinh hoạt tập thể, vui chơi, giải trí hoạt động ngoại khóa khác,đã tạo mơi trường cho ý tưởng sáng tạo, tài em bộc lộ, phát triển, giáo dục đạo đức, kĩ sống 20 Các em học Bác đức tính tốt qua câu chuyện kể Bác, biết yêu thương, đoàn kết qua việc xây dựng tập thể tốt Với công tác phối hợp tốt với tổ chức, đoàn thể, hội cha mẹ học sinh em chăm lo, giáo dục cách đầy đủ, tồn diện Đối với nhóm học sinh cá biệt, em có nhiều tiến việc rèn luyện hạnh kiểm, em bắt đầu hòa nhập tốt phong trào, hoạt động trường, lớp, có ý thức vươn lên học tập Sự tiến giáo dục hạnh kiểm đạo đức thể qua bảng sau : Kết STT Họ & Tên K’ Đinh K’ Huy K’ Thuận Năm học Lớp 9a1 9a1 9a1 Năm học 2013- 2014 Hạnh Học 2014 - 2015 Hạnh Học kiểm TB TB TB kiểm K K K lực TB TB Y lực K TB TB So sánh chất lượng giáo dục mặt hạnh kiểm học lực lớp 9a1 năm học 2014- 2015 năm học trước: Năm học Năm học 2013- 2014 Hạnh kiểm Học lực Tốt ( 65,5 %) Giỏi (0%) Khá (27.6%) Khá (41.4%) TB (6.9%) TB (51.7%) Yếu (0%) Yếu (6.9%) 2014 - 2015 Hạnh kiểm Học lực Tốt (75.8%) Giỏi (3.4%) Khá (24,2%) Khá (51.7%) TB (0%) TB (44.9%) Yếu (0%) Yếu (0%) Năm học 2015 – 2016, lớp 9a1 chủ nhiệm lớp có nề nếp tương đối tốt Thường xuyên nhà trường tuyên dương lớp có tinh thần học tập tốt, chi đội mạnh Các em thường xếp thứ hạng nhất, nhì, ba học kì I vừa qua Kết thu sau: Năm học Học kỳ I năm học 21 2014- 2015 (lớp 8a1) Hạnh kiểm Học lực Tốt (65.4%) Giỏi (3.8%) Khá (23.1%) Khá (46.2%) TB (11.5%) TB (46.2%) Yếu (0%) Yếu (3.8%) 2015 – 2016 ( lớp 9a1) Hạnh kiểm Học lực Tốt (73.1%) Giỏi (3.8%) Khá (23.1%) Khá (57.7%) TB (3.8%) TB (38.5%) Yếu (0%) Yếu (0%) Bài học kinh nghiệm Trong q trình thực để có kết tốt, rút số học kinh nghiệm sau: Muốn làm tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh giáo dục học sinh chưa ngoan, trước hết, người thầy phải gương sáng cho em noi theo Người thầy phải hết lòng thương u tơn trọng em, biết tìm nguyên nhân phán xét cách khách quan để em có hội tiến Giáo viên chủ nhiệm phải giáo dục học sinh tình yêu thương chân thành dành cho em Luôn tạo mối quan hệ Thầy – Trò gần gũi, thân thiện để cảm hóa em, theo dõi phát kịp thời biểu diễn biến tâm lý học sinh Đồng thời người thầy phải có kiên trì, nhẫn nại giáo dục Việc đề phải có đánh giá, khen chê mực, khách quan để em có lòng tin ý thức vươn lên Luôn lắng nghe ý kiến khó khăn học sinh thực để tháo gỡ vướng mắc học sinh Người thầy nên đề chủ đề thi đua, phương hướng thi đua để thực Bên cạnh đó, giáo viên cần làm tốt cơng tác tun truyền để gia đình cần thấy rõ vai trò nghĩa vụ họ chăm sóc giáo dục em Luôn tạo đổi mới, sáng tạo cơng việc để tăng thu hút từ phía học sinh Chúng ta tìm cách phát huy tốt học sinh tốt lan rộng tiêu diệt xấu, làm cho em vui vẻ, phấn khởi mặc cảm lỗi lầm thất vọng thân Xây dựng phát triển quan hệ, kết hợp với lực lượng giáo dục ngồi nhà trường theo phương châm xã hội hóa giáo dục nhằm mục tiêu giáo dục học sinh 22 Kết luận Giáo dục đạo đức có vai trò quan trọng định hướng tư tưởng, rèn luyện đạo đức, hạnh kiểm học sinh; góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục trường phổ thông Trong nghiệp “trồng người”, người thầy, người có trăn trở, có giải pháp để hồn thành tốt nhiệm vụ Nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh nói chung giáo dục học sinh chưa ngoan nói riêng vơ khó khăn, vất vả, phức tạp Nó đòi hỏi người giáo viên ln có nhiệt tình, động, sáng tạo Tất nỗ lực cố gắng chìa khóa cho em bước sang đời với nhìn nhận tích cực thực tế có ý thức rèn luyện để đạt tiêu chuẩn người xã hội chủ nghĩa Và học sinh cá thể riêng biệt, không giống nên khơng thể có cơng thức, học chung cho em Vì cần tơn trọng khác biệt em, từ có giải pháp riêng phù hợp Khơng muốn trò mình, lại khơng ngoan, nên việc tìm hiểu kỹ tâm sinh lý, hồn cảnh em vơ cần thiết Từ thấu hiểu em, gần gũi, uốn nắn bảo cho em học tập thực nội quy, dạy cho em có kỹ sống để ứng phó với hồn cảnh, vượt lên hồn cảnh, chiến thắng cám dỗ… nhiệm vụ đạo đức người thầy Trên số kinh nghiệm nhỏ thân để giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung giáo dục học sinh chưa ngoan nói riêng Tuy đạt số kết định song tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi mong quan tâm giúp đỡ, ý kiến đóng góp Ban giám hiệu nhà trường đồng nghiệp để công tác giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường đạt kết cao Đồng thời, giúp giáo viên chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh Tôi xin chân thành cảm ơn …………., ngày 27 tháng năm 2016 Người viết 23 Nguyễn Thị Mai Ý kiến lãnh đạo đơn vị ……… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp sở đánh giá, nhận xét ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo dục kĩ sống Hoạt động giáo dục lên lớp, Nhà xuất giáo dục Việt Nam Đặc điểm tâm lí học sinh dân tộc thiểu số, Nguyễn Văn Sáng (chủ biên), nhà xuất giáo dục Việt Nam Góp phần xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, nhà xuất giáo dục Việt Nam Tâm lý học đại cương, nhà xuất đại học sư phạm Websites: http//:www.tailieu123.vn http//:www.tailieu.vn 24 ... thêm cho học sinh số kĩ giao tiếp, giúp học sinh mạnh dạn, tự tin trình bày trước tập thể suy nghĩ Nếu học sinh giới thiệu tốt gây tò mò, hứng thú số học sinh khác lớp, kích thích học sinh đến với... dục học sinh cá biệt Trong giáo dục đạo đức khó khăn nhất, lo ngại giáo dục học sinh chưa ngoan (chưa chịu rèn luyện) Ngoài giải pháp nêu áp dụng chung cho tất đối tượng học sinh, với học sinh. .. việc đọc sách số buổi sinh hoạt 15 phút đầu hay tiết sinh hoạt lớp Học sinh đến thư viện trường tìm đọc số sách mà GV giới thiệu Trong tuần, phân công vài cá nhân nhóm học sinh phải đọc chia sẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: giai phap giao duc hoc sinh trong cong tac chu nhiem, giai phap giao duc hoc sinh trong cong tac chu nhiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay