ĐỀ THI ĐIỀU DƯỠNG

7 9 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:50

ĐỀ THI ĐIỀU DƯỠNG K 26-25 1/Giai đoạn 1954-1975 miền Nam vào …… Hội điều dưỡng miền nam Việt Nam thành lập ; a Năm 1968 b Năm 1970 c Năm 1972 d Năm 1974 2/ Ngày …………………… Hội y tá – điều dưỡng Việt Nam mở đại hội lần thứ hội trường Ba Đình lịch sử a Ngày 26 tháng 10 năm 1989 b 26 tháng 10 năm 1990 c 26 tháng 10 năm 1991 d 26 tháng 10 năm 1992 3/ Điều trị rối loạn chức cương phụ thuộc chủ yếu vào : a Bệnh lý b Nguyen nhân c Triệu chứng d Thời gian 4/ Trong thời gian làm việc đầy bà có nhiều sáng kiến hay bà đưa lý thuyết khoa học vệ sinh môi trường sở y tế điệu trị Chỉ năm sau bà làm giảm tỷ lệ chết nhiễm khuẩn từ 42% xuống … a 2% b 6% c 8% d 12% 5/ Ngay từ nhỏ , bà có lòng thương người bà thường giúp đỡ người nghèo khó , bệnh tật , nên bà bất chập phản đối gia đình để vào học làm việc bệnh viên Kaiserweth Đức vào ……… a Năm 1846 b Năm 1847 c Năm 1848 d Năm 1849 6/ Xét nghiệm máu tế bào bao gồm , ngoại trừ : a Đếm huyết cầu b Công thức bạch cầu c Tủy đồ d Chất điện giải 7/Đến …… Hội y tá nữ sinh Đông Dương thành lập , người sáng lập ông Lâm Quang Thiện nguyên giám đốc bệnh viên Chợ Quán a Năm 1923 b Năm 1924 c Năm 1925 d Năm 1926 8/Trường hợp lấy máu bệnh nhân lên sốt áp dụng để tìm ? a Tìm ký sinh trùng sốt rét b Xét nghiệm tế bào c Tìm ấu trugn2 giun d Xét nghiệm tìm virus 9/ Hành vi tình dục chấp nhận , hành vi khơng chấp nhận , hành vi tình dục bị ngăm cấm hậu việc phá vỡ ……… tình dục a Nguyên tắc b Hành vi c Quy tắc d Thói quen 10/ Xét nghiệm máu chất đường , chất đạm , chất mỡ thuộc loại xét nghiệm ¿ a Vật lý b Sinh háo c Tế bào d Virus 11/ Bà Florence Nightgale người nước ? a Đức b Pháp c Anh d Thổ nhĩ kỳ 12/Trong bệnh phẩm xét nghiệm giữ vai trò đặc biệt thành phần tổ chất thể quan trọng a Nước tiểu b Máu c Dịch nhầy d Phân 13/Tơn giao có vai trò hành vi tình dục a Chỉ cẫn b Hướng dẫn c Chỉ đạo d Điều khiển 14/ Các trường hợp không tuyền máu , ngoại trừ : a Các bệnh tim ( hep,hở , hở động mạch chủ ) , viêm tiêm b Xơ cúng mạch máu não , huyết áp cao c Chân thương sọ não , viêm não d Chảy máu chấn thương 15/ Năm .ở anh thành lập Trường đạo tào điều dưỡng giới a 1840 b 1860 c 1880 d 1890 16/Tan máu miễn dịch máu bệnh nhân có kháng thể chống lại hồng cầu khơng phù hợp nhóm máu , thường xảy 1-4 ngày sau truyền máu a.Đúng b.Sai 17/Hội chứng xuất huyết sau truyền máu xảy sau 20-30 ngày máu tiểu cầu người người cho không phù hợp với tiểu cầu người nhân a Đúng b.Sai 18/Trẻ lớn thường tiểu khoảng nước tiểu mộ ngày , nước tiểu có màu hổ phách a 1000-1200ml b 1200-1500ml c 1500-1600ml d.1600-1800ml 19/Trẻ kiểm soát tiểu tiện a.10-14 tháng tuổi b 14-18 thang tuổi c 18-24 tháng tuổi d > 24 tháng tuổi 20/ Sự lo lắng căng thẳng tâm lý làm tiểu a b thường xuyên c nhiều d lâu 21/ Đối với thầy thuốc cần tránh , ngoại trừ : a Vừa nghe người bệnh kể vừa làm việc riêng b.Chưa khám đọc kết xét nghiệm c Khám qua loa , đại khái d Kẻ đơn phù hợp với mức độ bệnh 22/Trong bệnh lý viêm thận , để chuẩn đốn xác , định rõ thương tổn tiên lượng bệnh cần thực xét nghiệm ? a Vật lý b Hóa học c Tế bào d Vi khuẩn 23/Các đáy chậu bụng yếu làm giảm khả co thất bàng quang kiểm soát thắt niệu đạo a Đúng b.Sai 24/ Thận trì cân cần thiết tiết ……… a Thu nhập b giữ nước c Xuất nhập d Mất nước 25/ Trước thực lấy máu tĩnh mạch , sát khuẩn vị trí lấy máu gồm bước a Cồn iod – cồn 70 b cồn 70 – cồn iod c Nước muối sinh lý – cồn 790 d Petadin 3% - cồn iod 26/ Biểu trạng thái Hysteria làm giảm cảm xúc , nhõng nhẽo , tưởng tưởng mức , đòi hỏi chăm sóc múc a Đúng b.Sai 27/ Protein niệu khoảng ……… gặp viêm cầu thận mạn , viêm bề thận cấp , mạn a 1-2g/24 b 2-3g/24 c 3-4g/24 d 4-5g/24 28/Lấy máu tĩnh mạch ; khuỷu thường áp dụng cho xét nghiệm cần máu ? a.Đúng b.Sai 29/Người bệnh ……… chờ đợi tiếp xúc với nhân viên y tế , họ mong gặp người nhân viên y tế giỏi , tận tình , vui vẻ cởi mở a Lo lắng b An tâm c Hồi hộp d Lo sợ 30/ Khi truyền máu thường truyền nhóm máu phương pháo truyền an tồn ? a Đúng b Sai 31/ rối loạn có nguồn gốc …… cần thay đổi quan điểm tình dục hai bạn tình a sinh lý b tâm lý c bệnh lý d xảy 32/Sau bệnh nhân đưa từ phòng mổ vào khu hồi sức sau khoảng …… Khi tình trạng bệnh nhân tương đối ổn định người nhà vào thăm a 1-2 b 2-3 c 3-4 d 4-5 33/ Bệnh tim : ảnh hưởng thưởng xuyên lên hoạt động tình dục , bệnh nhân qua hay có nguy nhồi máu tìm thường ………… hoạt động tình dục a Sợi hãi b Bất an c Lo lắng d Lo sợi 34/ Cơ thể khỏe mạnh , ý nghĩ cảm xúc …… điều kiện cần thiết để có hoạt động tình dục lành mạnh a Dào dạc b Lành mạnh c Tràn đầy d Đầy đủ 35/Tư bệnh nhân sau mổ : nằm đầu cao , mặt nghiêng bên đến tỉnh thuốc mê a Đúng b Sai 36/ Môt đơn vị máu chứa …… ml máu a 150 b 250 c 350 d 450 37/Triệu chứng thường gặp bệnh nhân mổ thần kinh ? a.Đau b Ra máu nhiều ống dẫn lưu – vết thương c Nôn máu d Co giật 38/Vì khu hồi sức đòi hỏi điều kiên vơ trùng rát cao bệnh nhân có … vào thăm khoảng 10 phút a.1-2 người b 2-3 người c 3-4 người d người 39/ Nếu dịch nồng độ chất điện giải chất tan lượng dịch đưa vào … làm tăng lượng nước tiểu sản xuất a giảm b Tăng c Nhiều d Ít 40/Sau khỏi khu hồi sức , nên giúp đỡ cho bệnh nhân vệ sinh nhà vệ sinh bệnh nhân tự lại cách dễ dàng không gây mệt a Đúng b Sai 41/Hậu môn nhân tọ kiểu quai ( loopcolestomy) : Là đưa đại tràng da có que thủy tinh xỏa ngang để giữ không cho…… Tụt vào ổ bụng a Đoạn ruột b Khuc ruố c Quai ruột d Mãnh ruột 42/ Nhưng trường hợp không áp dụng thông tiểu , ngoại trừ : a giáp rách niệu đạo b Chấn thương tiền liệt tuyến c Trước mổ mà bệnh nhân không tiểu cầu bàng quang d Nhiễm khuẩn niệu đạo 43/ Hậu môn nhân tạo vĩnh viện : kỹ thuật làm loại hậu mơn có tên phẩu thuật … a Volkman b Volkmann c Hartman d Hartmann 44/ Thuốc gây mê thuốc giảm đau làm giảm ……………….lọc cầu thận , từ làm giảm lượng nước tiểu a nồng độ b tốc độ c tình trạng d khả 45/ Đánh giá tình trạng sức khỏe bệnh nhân gồm , ngoại trừ : a Tổng trạng chung b tri giác c dấu hiệu sinh tồn d dấu hiệu lâm sàng 46/Hồi sức sau mổ ……… Theo dõi sát , nhân viên y tế kiểm tra dấu hiệu sinh tồn thường xuyên a Qúa trình b Bước c Giai đoạn d Thời kỳ 47/ Hậu môn nhân tạo lỗ mở chủ động …………… da để đưa toàn phân ngoại thay hậu môn thật a Trực tràng b Đại tràng c Kết tràng lên d Kết tràng xuống 48/ Những trường hợp áp dụng thông tiểu cho bệnh nhân , ngoại trừ : a.Chấn thương tiền liệt tuyến b Trước mổ mà bệnh nhân khơng tiểu có càu bàng quang c Để chuẩn đoán bơm thuốc vào điều trị bàng quang , đường tiết niệu d Những trường hợp bí đại 49/ Khi rửa bàng quang pp bơm tiêm dung dịch NaCl 0,9% bơm vào ống sonde lần khoảng 300-400ml? a Đúng b Sai 50/Khi dẫn lưu nước tiểu để tránh nhiễm khuẩn ngược dòng ta nối ống sonde Potylen dẫn vào lọ kin có chứa nước sát khuẩn bên : a Đúng b.Sai 51/Lấy máu để đếm hồng cầu , bạch cầu , lấy máu tìm ký sinh trùng số rét phải lấy vào buổi sáng sớm bệnh nhân chưa ăn a.Đúng b.Sai 52/Người tiếp xúc với bệnh nhân nên cần giải thích để bệnh nhân biết mục đích , lợi ích , Phương pháp phẩu thuật ảnh hưởng sau mổ đai , khó chịu mang ống dẫn lưu a.Đúng b.Sai 53/ Các biến chứng hậu môn nhân tạo thường xuất triệu chứng viêm phục mạc sau mổ làm hậu môn nhân tạo a 24 b 36 c 48 d 72 54/ DIch5 nhận qua đường tiêu hóa làm tăng thể tích …… dẫn đến tăng dịch lọc cầu thận cuối tăng lượng nước tiểu a Thẩm thấu b Tuần hoàn c Mao mạch d Dịch tiết 55/Trường hợp bệnh nhân cần mổ cấp ? a Vô tạng b Vô tử cung c Thủng phổi d Viêm ruột thừa 56/Trước ngày mổ cho bệnh nhân ăn no vào buổi sang , buổi chiều cho uống nước đường truyền dịch a Đúng b Sai 57/Hiện , hội điều đưỡng Việt Nam 18 nước thành viên tham gia Hiệp hội điều dưỡng quốc tế Nhật Bản a Đúng b Sai 58/Thể tích nước tiểu hình thành ban đêm phần thể tích nước tiểu hình thành ban ngày ? a.Đúng b.Sai 59/ ống Sonde ống dẫn lưu thường có định thay sau bao lâu? a ngày / lần b ngày / lần c ngày / lần d ngày / lần 60/ Lượng dịch đưa vào lượng dịch chuyển hóa ban đêm giảm , làm giảm lượng nước đến thận , nên nước tiểu giảm theo ? a Đúng b.Sai 1/Máu gồm có thành phần : a b c d 2/ Lấy máu tĩnh mạch để xét nghiệm thường cần : a.0,2ml b.0,3ml c.0,4ml d.0,5ml 3/ Lấy máu tìm ấu trùng giun thường lấy vào lúc : a 6g sang 6g tối b 8g sáng 8g tối c 10g sáng 10g tối d 12 sáng 24h đêm 4/ Tùy theo yêu cầu phải lấy nước tiểu suốt 24g lấy ống nghiệm 10ml: a Đúng b Sai 5/ Nếu lấy nước tiểu 24g xét nghiệm bắt đầu tức lcu1 : a 5g sáng b 6g sáng c 7g sáng d 8g sáng 6/ Truyến máu đưa vào thể bệnh nhân lượng máu nhằm a mục đích b mục đích c mục đích d mục đích 7/Các trường hợp cần truyền máu , chọn câu sai : a Chảy máu chấn thương b.Chảy máu máu nhiều c Chảy máu thủng dày d Các bệnh máu gây chảy máu 8/ Chai máu đem buồng bệnh không để quá: a 15 phút b 20 phút c 30 phút d 60 phút 9/ Tai biến xảy thời gian truyền máu , chọn câu sai : a Nhằm nhóm máu b.sốt rét run c dị ứng d huyết tán 10/Kiểm tra chất lượng máu có : a lớp b lớp c lớp d lớp 11/ Trong trường hợp cấp cứu khơng có máu nhóm truyền khác nhóm khơng q : a 250ml b 500ml c 750ml d 1000ml 12/ Truyền máu máu lại chai khơng truyền : a.5ml b.10ml c.15ml d.20ml 13/Thường ống sonde tiểu ống dẫn lưu : a ngày thay lần b ngày thay lần c ngày thay lần d ngày thay lần 14/Dung dịch thường dùng để tiêm truyền : a Dung dịch đăng trương b.Dung dịch ưu trương c Dung dịch nhược trương d Cả a,b 15/ Thông thường 1ml dịch tương đương với : a 10 giọt b 20 giọt c 30 giọt d 40 giọt 16/ Thường sau 24 phải thay ống sonde dày khác : a Đúng b.Sai 18 Khi thay băng rửa vết thương phải thay băng rửa vết thương dơ trước , vết thương sau a Đúng b.Sai 19 Thường ống sonde ngày phải thay : a 03 ngày b 07 ngày c 10 ngày d 14 ngày 20/ Lượng nước thụt tháo người lớn bình thường từ : a 300-500ml b 500-700ml c 500-1000ml d.1000-1500ml 21/ Khi thụt tháo xong dặn bệnh nhân nằm nghĩ cầu : a 05 phút b 07 phút c.10 phút d 15 phút 22/ Rửa dày áp dụng trường hợp : a Ngộ độc thức ăn , thuốc , hóa chất trước b Trước phẩu thuật đường tiêu hóa c Bệnh nhân hẹp môn vị d Bệnh nhân say rượu e Tất 23/ Đua ống thông vào dày có cách ? a cách b cách c cách d Tất 24/Dụng cụ thay băng dùng cho nhiều người , sai : a Đúng b Sai 25/ Phòng thay băng rửa vết thương tuần phải rủa : a lần b lần c 1-2 lần d lần 28/Bộ đại học THCN đồng ý cho mở khóa cửa nhân điều dưỡng hệ VHVL trường Đại Học Y – Dược TPHCM vào năm : a 1985 b.1986 c 1987 d 1988 29/Bộ giáo dục – đào tạo y tế dự kiến đào tạo cử nhân điều dưỡng quy Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh vào năm : a 1994 b 1995 c 1996 d 1997 30/ Hội y tá – điều dưỡng Việt Nam mở đại hội lần thứ hội trường Ba Đình lịch sử Nhiệm kỳ thứ BCHTU hội vào : 26 tháng 10 năm 1990 32/ Bệnh nhân , bệnh sau mổ cần có phiếu theo dõi đặc biệt liên tục suốt : a 12 b.24 c 36 d 48 33/ Hội đồng điều dưỡng quốc tế lấy ngày àm ngày điều dưỡng quốc tế : a Ngày 12 tháng b Ngày 12 tháng 37/Tai biến – Biến chứng thông tiểu , chọn câu sai ? a Thủng niệu đạo , bàng quang đưa thông thô bạo thơng sắt b Chảy máu thơng khó thông nhiều lần c Nhiễm khuẩn niệu đạo cầu bàng quang ……… thông tiểu nhiều lần d Câu a,b 38/Xét nghiệm tế bào cho ta biết có thay đổi đồng thời phát tế bào giúp cho hướng chẩn đốn xác theo dõi tiến triển bệnh Chọn câu a lạ b bất thường c bình thường d khơng bình thường c Ngày 12 tháng d Ngày 12 tháng 34/ Nếu lấy nước tiểu 24g …… Cho bệnh nhân tiểu từ lần sau trở kể bệnh nhân đại tiện nhớ dặn phải tiểu vào bô a 5g sáng b 6g sáng c 7g sáng d 8g sáng 35/Những Trường hợp không áp dụng thông tiểu , ngoại trừ , chọn câu sai : a giáp rách niệu đạo b chấn thương tiền liệt tuyến c nhiễm khuẩn niệu đạo d Trước mổ bệnh nhân khơng tiểu có cầu bàng quang 36/ Rửa bàng quang dung dịch NaCl đẳng trương lần , chọn câu : a Mỗi lần khoảng 100-200ml b Mỗi lần khoảng 200-250ml c Mỗi lần khoảng 250-300m d Mỗi lần khoảng 300-350ml 39/Một số xét nghiệm cần phải lấy máu phòng xét nghiêm , lấy máu để xét nghiệm Chọn câu a.Tế bào b.Sinh lý c.Sinh hóa d.Vi sinh 40/Thơng thường cần : a.Protid : 0,5-1g/kg/ngày b.Protid : 1-1,5g/kg/ngày c.Protid: 1,5-2g/kg/ngày d.Protid: 2-2,5g/kg/ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI ĐIỀU DƯỠNG, ĐỀ THI ĐIỀU DƯỠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay