Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần phân phối thiết bị văn phòng FINTEC (KDCN)

58 13 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:41

Luận Văn tốt nghiệp Lời mở đầu Trong kinh tế thị trờng, doanh nghiệp muốn tồn phát triển, định phải phơng án kinh doanh đạt hiệu kinh tế, để đứng vững phát triển điều kiện kinh tế cạnh tranh gay gắt Muốn vậy, doanh nghiệp phải giám sát tất quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu thụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, giữ uy tín với bạn hàng, thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nớc, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh Để đạt lợi nhuận cao an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành đồng biện pháp quản lý, hạch toán kế toán công cụ quan trọng thiếu để tiến hành quản lý hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hoá nhằm đảm bảo tính động, sáng tạo tự chủ sản xuất kinh doanh, tính toán xác định hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh làm sở vạch chiến lợc kinh doanh Do vậy, việc tổ chức công tác kế toán nh để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, xác cho nhà quản lý phân tích, lựa chọn phơng án kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp Nhận thức đợc tầm quan trọng vai trò tích cực hạch toán kế toán, đặc biệt kế toán bán hàng Luận Văn tốt nghiệp Sau gần hai tháng thực tập Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Máy Văn Phòng Việt, với kiến thức trang bị trình học trờng ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội nhờ giúp đỡ chú, anh chị công ty, đặc biệt giúp đỡ tận tình thầy TS.Nguyễn Thế Khải em định chọn đề tài Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ Phần Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC Luận văn gồm phần : Phần : Những vấn đề chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thơng mại Phần : Thực tế kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ Phần Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC Phần : Nhận xét công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hớng dẫn TS.Nguyễn Thế Khải cán phòng kế toán Công ty Cổ Phần Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC tận tình hớng dẫn cung cấp tài liệu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Luận Văn tốt nghiệp Phần Những vấn đề chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thơng mại 1.1 Khái niệm bán hàng ý nghĩa bán hàng 1.1.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng hay gọi tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, công đoạn cuối hoàn tất trình sản xuất kinh doanh, trình trao đổi thành phẩm tức chuyển hóa vốn doanh nghiệp từ hình thái vật sang hình thái giá trị Do bán hàng thực giá trị hàng hóa 1.1.2 ý nghĩa bán hàng Quá trình bán hàng ý nghĩa doanh nghiệp mà ý nghĩa toàn kinh tế quốc dân: - ý nghĩa kinh tế quốc dân: Đây tiền đề cho cân đối sản xuất tiêu dùng, cân đối tiền hàng lu thông nh cân đối ngành, khu vực kinh tế Hơn nữa, hàng hóa ngành lại t liệu sản xuất ngành khác, trình bán hàng ảnh hởng trực tiếp đến mối quan hệ cung cầu thị trờng Bán hàng, tiêu thụ sản phẩm thực mục đích sản xuất xã hội phục vụ tiêu dùng, phục vụ đời sống nhân dân đồng thời tạo tiền đề để thực toàn trình tái sản xuất Luận Văn tốt nghiệp - ý nghĩa doanh nghiệp: Quá trình bán hàng giai đoạn cuối trình SXKD, ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp, trình chuyển hóa vốn từ hình thái vật sang hình thái giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh chóng, tăng vòng quay cđa vèn, bỉ xung ngn vèn cho viƯc t¸i sản xuất mở rộng sản xuất 1.2 Các phơng thức bán hàng 1.2.1 Các phơng thức bán hàng Phơng thức bán hàng cách thức doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng thu đợc tiền quyền thu tiền số lợng hàng hóa tiêu thụ Hoạt động mua bán hàng hóa doanh nghiệp thơng mại thực qua hai phơng thức : bán buôn bán lẻ Trong đó, bán buôn bán hàng cho đơn vị sản xuất kinh doanh để tiếp tục trình lu chuyển hàng hóa; bán lẻ bán hàng cho ngời tiêu dùng, chấm dứt trình lu thông hàng hóa 1.2.1.1 Phơng thức bán buôn * Phơng thức bán hàng qua kho Theo phơng thức này, hàng hóa mua đợc nhập kho từ kho xuất bán Phơng thức bán hàng qua kho hai hình thức giao nhận: - Hình thức giao hàng trực tiếp : Theo hình thức bên mua nhận hàng kho bên bán đến địa điểm hai bên thỏa thuận theo hợp đồng, nhng thờng bên bán định Luận Văn tốt nghiệp - Hình thức chuyển hàng : Theo hình thức này, bên bán chuyển hàng hóa đến kho bên mua đến địa điểm bên mua định để giao hàng * Phơng thức bán hàng vận chuyển thẳng Theo phơng thức này, hàng hóa đợc chuyển thẳng từ đơn vị cung cấp đến đơn vị mua hàng không qua kho đơn vị trung gian Phơng thức bán hàng vận chuyển thẳng hai hình thức: - Vận chuyển thẳng toán: Theo hình thức này, hàng hóa đợc vận chuyển thẳng mặt toán, đơn vị trung gian làm nhiệm vụ toán tiền hàng với đơn vị cung cấp thu tiền đơn vị mua - Vận chuyển thẳng không tham gia toán: Theo hình thức hàng hóa đợc vận chuyển thẳng; toán, đơn vị trung gian không làm nhiệm vụ toán tiền với đơn vị cung cấp, thu tiền đơn vị mua Tùy hợp đồng, đơn vị trung gian đợc hởng số phí định bên mua bên cung cấp Luận Văn tốt nghiệp 1.2.1.2 Phơng thức bán lẻ - Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp : Ngời bán hàng thu tiền trực tiếp khách hàng trực tiếp giao hàng cho khách hàng Ngời bán phải chịu trách nhiệm số hàng nhận quầy hàng để bán lẻ Thẻ quầy hàng đợc mở theo dõi cho mặt hàng để ghi chép biến ®éng cđa hµng hãa tõng ca, tõng ngµy - Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung : Theo hình thức này, nhân viên bán hàng phụ trách việc giao hàng, việc thu tiền ngời chuyên trách công việc Trình tự đợc tiến hành nh sau: Khách hàng xem xong hàng hóa đồng ý mua, ngời bán viết hóa đơn bán lẻ giao cho khách hàng đem đến chỗ thu tiền đóng dấu thu tiền, khách hàng mang hóa đơn đến nhận hàng Cuối ngày, ngời thu tổng hợp số tiền thu để xác định doanh thu bán Định kỳ quầy, hàng hóa đợc kiểm kê, tính toán lợng hàng bán để xác định tình hình bán hàng thừa thiếu - Hình thức bán hàng đại lý ký gửi: Bán hàng gửi đại lý, ký gửi phơng thức mà bên chủ hàng ( gọi bên giao đại lý ) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý, ký gửi để bán Bên nhận đại lý đợc hởng thù lao đại lý dới hình thức hoa hồng chênh lệch giá - Hình thức bán hàng trả chậm, trả góp : Là phơng thức bán hàng thu tiền nhiều lần Ngời mua toán lần đầu thời điểm mua hàng Số tiền lại ngời mua chấp nhận trả dần kỳ phải chịu tỷ lệ lãi suất định Luận Văn tốt nghiệp - Hình thức bán hàng nội : Là hình thức bán hàng hóa, dịch vụ nội bộ, đơn vị trực thuộc Công ty Tổng Công ty; hàng hóa xuất biếu, tặng, xuất trả lơng, thởng, dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Hình thức bán hàng đổi hàng : Là hình thức bán hàng doanh nghiệp với hai bên tiến hành trao đổi hàng hóa giá trị tơng đơng không tơng đơng Nếu hàng hóa giá trị tơng đơng phần chênh lệch đợc toán tiền loại hàng hóa khác - Hình thức bán hàng tự phục vụ: Phơng thức bán hàng đợc thực siêu thị Khách hàng tự lựa chọn hàng hóa cần mua toán tiền quầy thu tiền siêu thị 1.2.2 Các phơng thức toán - Phơng thức toán : Theo phơng thức việc chuyển giao quyền sở hữu, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng việc thu tiền đợc thực đồng thời; khách hàng trả tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hàng đổi hàng - Phơng thức toán chậm : Khi thành phẩm đợc xuất giao cho khách hàng đợc coi tiêu thụ nhng khách hàng chấp nhận trả tiền, cha trả tiền hàng, doanh nghiệp bán hàng đợc quyền thu tiền Tuy đơn vị ghi nhận doanh thu, doanh thu đợc ghi nhận trớc kỳ thu tiền 1.3 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Luận Văn tốt nghiệp Để đáp ứng đợc nhu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết kinh doanh, kế toán nhiệm vụ chủ yếu sau: - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác tình hình biến động loại sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp nh thị trờng theo tiêu số lợng, chất lợng, chủng loại giá trị - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động doanh nghiệp Đồng thời theo dõi đôn đốc khoản thu khách hàng - Phản ánh tính toán xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ với Nhà Nớc tình hình phân phối kết hoạt động - Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho vệc lập Báo Cáo Tài Chính định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định phân phối kết hoạt động kinh doanh Luận Văn tốt nghiệp 1.4 Kế toán doanh thu va cung cấp dịch vụ 1.4.1 Khái niệm doanh thu điều kiện ghi nhân doanh thu Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đợc kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thờng doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Trong doanh nghiệp doanh thu bao gồm: doanh thu bán hàng (doanh thu tiêu thụ hàng hóa); doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu từ tiền lãi, cổ tức lợi nhuận đợc chia Khi doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa nhận đợc tiền nhận đợc tiền, tiền hàng thu đợc gọi doanh thu bán hàng Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng : Hàng hóa đợc chuyển quyền sở hữu cho khách hàng, khách hàng toán chấp nhận toán 1.4.2 Chứng từ kế toán sử dụng - Hóa đơn GTGT - Hóa đơn bán hàng - Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho - Bản toán hàng đại lý, ký gưi - C¸c chøng tõ to¸n (PhiÕu thu, séc chuyển khoản, séc toán, giấy báo ngân hµng, ) - Tê khai thuÕ GTGT - Chøng tõ kế toán khác liên quan 1.4.3 Tài khoản kế toán sử dụng - Kế toán sử dụng tài khoản 511, 512 Luận Văn tốt nghiệp * TK 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK dùng để phản ánh doanh thu bán hàng kết chuyển doanh thu sang TK 511 kết cấu cụ thể nh sau: Bên Nợ : - Thuế tiêu thụ dặc biệt, thuế xuất thuế GTGT tính theo phơng pháp trực tiếp phải nộp tính doanh thu bán hàng thực tế doanh nghiệp kỳ - Các khoản điều chỉnh giảm trừ doanh thu - Kết chuyển doanh thu bán hàng sang TK 911 để xác định kết kinh doanh Bên Có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa cung cÊp dÞch vơ cđa doanh nghiƯp thùc hiƯn kú hạch toán TK 511 số d cuối kỳ TK 511 tài khoản cấp sau : + TK 5111 Doanh thu bán hàng hóa + TK 5112 Doanh thu bán sản phẩm + TK 5113 – Doanh thu cung cÊp dÞch vơ + TK 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá *TK 512 Doanh thu nội : TK dùng để phản ánh tình hình bán hàng nội doanh nghiƯp VỊ kÕt cÊu TK 512 còng cã kÕt cÊu tơng tự TK 511 TK 512 tài khoản cÊp : + TK 5121 – Doanh thu b¸n hàng + TK 5122 Doanh thu bán sản phẩm + TK 5123 – Doanh thu cung cÊp dÞch vơ 1.4.4 Phơng pháp kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ ( Xem sơ đồ 1, trang 1) 10 Luận Văn tốt nghiệp - Kế toán sử dụng TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp tài khoản liên quan khác nh : TK 111, TK 112, TK 338, TK 331, 2.2.6.3 Tr×nh tù kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp công ty * Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp đợc thực nh sau: Căn vào chứng từ gốc nh bảng phân bổ tiền lơng khoản trích theo lơng, bảng toán bảo hiĨm x· héi cho ngêi lao ®éng, phiÕu xt vËt t, hóa đơn dịch vụ, bảng phân bổ TSCĐ doanh nghiệp, phiếu thu tiền, phiếu đề nghị tạm ứng toán tạm ứng, kế toán nhập liệu vào máy, sau chơng trình tự động tổng hợp số liệu vào sổ Nhật ký chung sổ chi tiÕt, sỉ c¸i TK 642 Tõ sỉ chi tiÕt kế toán tiếp tục lập bảng tổng hợp chi tiết ®Ĩ ®èi chiÕu, so s¸nh víi sỉ c¸i TK 642 Ví dụ : Ngày 15/10/2007 Công ty xuất công cụ dụng cụ trị giá 5.556.000đ cho phòng quản lý, kế toán định khoản: - Trong kỳ phát sinh chi phÝ ; Nỵ TK 642(6423) 5.556.000 VND Cã TK 153 5.556.000VND - Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn chi phí vào TK 911 để xác định kết kinh doanh : Nợ TK 911 5.556.000 VND TK 642 5.556.000 VND 44 Luận Văn tốt nghiệp ( Xem biĨu sè 12 – sỉ c¸i TK 642, trang 24, phần phụ lục) 2.2.7 Kế toán xác định kết bán hàng công ty * Phơng pháp xác định kết ban hàng Kết kinh doanh đợc xác định theo công thức sau : Lợi nhuận từ hoạt = Doanh thu - Giá vốn - Chi phí - Chi phí quản động kinh doanh hàng bán bán hàng lý doanh nghiệp 2.2.7.1 Chứng từ, sổ sách kÕ to¸n sư dơng - Sỉ s¸ch kÕ to¸n sư dơng bao gåm : sỉ NhËt ký chung, sỉ chi tiết TK 911, sổ TK911 2.2.7.2 Tài khoản kế to¸n sư dơng KÕ to¸n sư dơng TK 911 “ Xác định kết kinh doanh tài khoản liên quan khác nh : TK 511, TK 632, TK 641, TK 642, 2.2.7.3 Trình tự kế toán xác định kết bán hàng công ty Doanh nghiệp xác định kết kinh doanh theo tháng, quý, năm Ci kú kÕ to¸n thùc hiƯn c¸c bót to¸n kÕt chuyển TK 911, đồng thời vào chênh lệch phát sinh bên Nợ phát sinh bên TK để chuyển sang TK 421 Lãi cha phân phối, từ xác định lãi lỗ Số chênh lệch đợc phản ánh vào sổ TK911, TK 421 Ví dụ : Căn vào sổ TK 911 biểu số 13, trang 25, phần phụ lục 45 Luận Văn tốt nghiệp Trình tự hạch toán đợc thực nh sau : + Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn khoản giảm trừ doanh thu: Nỵ TK 511: 6.947.727VND Cã TK 531: 5.722.000VND Cã TK 532: 1.225.727VND + KÕt chun doanh thu thn từ hoạt động sản xuất kinh doanh TK911: Nợ TK511: 2.585.420.570VND Cã TK911: 2.585.420.570VND + KÕt chun gi¸ vèn hàng hóa tiêu thụ: Nợ TK911 : 1.250.580.570 VND Cã TK632: 1.250.580.570 VND + KÕt chun chi phÝ b¸n hàng chi phí quản lí doanh nghiệp: Nợ TK911: 583.938.303 VND Cã TK641: 205.612.301 VND Cã TK642: 378.326.002 VND + Kết chuyển tính số lãi (lỗ) kinh doanh kú : Nỵ TK 911 : 750.901.697 VND Cè TK 421 : 750.901.697 VND 46 Luận Văn tốt nghiệp Phần nhận xét công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC 3.1 Về u điểm - Thứ nhất: Về tổ chức máy kế toán công ty phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh Công ty Vì việc ¸p dơng h×nh thøc tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo mô hình tập trung hợp lý Đảm bảo hiệu hoạt động phòng kế toán, nhân viên đợc phân công công việc khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ - Thứ hai: Về tổ chức công tác kế toán Hệ thống TK chứng từ cập nhật, chuẩn hóa theo chế độ kế toán QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 tài Quá trình ghi chép nghiệp vụ bán hàng hoàn thiện, việc ghi sổ hoàn toàn vào chứng từ hợp lệ đợc kiểm tra Trang thiết bị phòng kế toán đợc nâng cấp công ty sử dụng phần mềm kế toán nhằm giảm thời gian làm báo cáo nh tăng tính xác, tránh nhầm lẫn, sai sót giúp cho ban lãnh đạo đa đợc định hợp lý mang tính chiến lợc - Thứ ba: Hình thức kế toán, công ty sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp 47 Luận Văn tốt nghiệp khai thờng xuyên phù hợp với tình hình nhập xuất hàng hóa diễn thờng xuyên liên tục công ty Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế toán bán hàng, hệ thống kế toán thống giúp kế toán ghi chép, phản ánh x¸c c¸c nghiƯp vơ kinh tÕ ph¸t sinh -Thø t: Về công tác quản lý vốn, chi phí Cho đến công ty bảo toàn số vốn ban đầu mà tiếp tục bổ sung hàng năm Ngoài quản lý tốt chi phí đầu vào chi phí đầu nên biện pháp điều chỉnh chi phí nhằm bán hàng với giá u đãi tăng khả cạnh tranh thị trờng - Thứ năm : Công tác kế toán xác định kết bán hàng công ty dễ thực thi, cách tính đơn giản tổng kết tính toán cách xác , giúp cho ban lãnh đạo công ty thấy đợc xu hớng kinh doanh thời gian tới để đầu t vào thị trờng nào, mặt hàng nào, cần thay đổi phơng thức bán hàng không Công ty thêng xuyªn tỉ chøc híng dÉn , kiĨm tra công tác đơn vị nội công ty nhằm phát kịp thời khuyết điểm tồn kế toán đơn vị trực thuộc để kế toán đơn vị thực đúng, đầy đủ , thống toàn công ty 3.2 Bên cạnh u điểm công ty số tồn cần khắc phục - Thứ : Công ty cha áp dụng chiết khấu thơng mại cho khách hàng mua với khối lợng lớn, cha kích cầu đợc bán 48 Luận Văn tốt nghiệp -Thứ hai : Kế toán công nợ công ty nhiều hạn chế dẫn đến phát sinh công nợ dây da khó đòi, công nợ khả toán, ảnh hởng tới vốn kinh doanh công ty Hàng năm công ty không trích lập dự phòng khó đòi -Thứ ba: Công ty tính giá vốn thành phẩm xuất kho theo phơng pháp giá bình quân kỳ dự trữ Do vậy, đến cuối kỳ kế toán tính đợc đơn giá hoàn thành việc hạch toán giá vốn hàng hóa xuất kho Điều gây chậm chễ việc cung cấp thông tin kế toán cần thiết điều kiện giá biến động nh giá không sát với thực tế -Thứ t: Công ty nhập hàng đầu kỳ nhng đến cuối kỳ tiêu thụ đợc Chính xảy tợng hàng hóa bị giảm giá Điều ảnh hởng tới giá bán, doanh thu, khả tiêu thụ hàng công tyTrong công ty lại không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ Phần Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC - Thứ : Về chiết khấu thơng mại : Với khách hàng mua với khối lợng lớn, công ty cần chiết khấu để khuyến khích ngời mua tăng đợc khối lợng hàng hóa bán : + Khi phát sinh chiết khấu , kế toán ghi : Nợ TK 521 Nỵ TK 333(1) Cã TK 111, 112, 131 + Cuối kỳ kết chuyển để giảm trừ doanh thu, kế toán ghi : 49 Luận Văn tốt nghiệp Nợ TK 511 Cã TK 521 -Thø hai: VÒ trÝch lËp Dự phòng nợ phải thu khó đòi Để giảm bớt rủi ro khoản nợ khó đòi nhằm xác định đợc giá trị thực tiền vốn nằm khâu toán lập báo cáo tài cuối niên độ kế toán Doanh nghiệp nên trích lập dự phòng khoản nợ khả đòi đợc khách hàng lâm vào tình trạng phá sản, khả toán, công ty đòi nhiều lần nhng không đòi đợc tính trớc vào chi phí kinh doanh năm báo cáo Để phản ánh tình hình biến động khoản phải thu khó đòi, kế toán sử dụng TK 139 Dự phòng nợ phải thu khó đòi đợc mở chi tiết cho khách hàng khả toán Nợ TK 139 - Các khoản nợ phải thu - Số dự phòng phải thu khó khó đòi không thu đợc đòi đợc lập tính vào chi phí phải xử lý xóa nợ - Kết chuyển số quản lý doanh nghiệp chênh lệch D : Số dự phòng khoản phải thu khó đòi cuối kỳ +Khi trích lập dự phòng phải thu khó đòi, kế toán ghi : Nợ TK 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp 50 Luận Văn tốt nghiệp TK 139 : Dự phòng phải thu khó đòi + Cuối kỳ kế toán sau : Trờng hợp số dự phòng cần lập niên độ sau số dự phòng lập niên độ trớc chênh lệch ghi : Nợ TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi TK 642 Hoặc TK 711 Trờng hợp số dự phòng cần lập niên độ sau nhiều số dự phòng lập niên độ trớc số phải lập dự phòng bổ xung ghi : Nợ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 139 Dự phòng phải thu khó đòi + Trong kỳ xóa nợ cho khoản phải thu khó đòi, kế toán ghi Nợ TK 139 : Dự phòng phải thu khó đòi TK131, 138 phải thu khách hàng, phải thu khác Đồng thời mở sổ theo dõi khoản vào tài khoản 004 bảng Nợ TK 004 51 Luận Văn tốt nghiệp + Đối với khoản phải thu khó đòi xử lý xóa nợ, thu hồi đợc, thu tiền ghi: Nợ TK 111,112 TK 711 Đồng thời ghi vào bên TK 004 Khi tính số dự phòng phải thu khó đòi niên độ sau : -Thứ ba: Để tiện cho việc theo dõi cung cấp thông tin cách kịp thời tình hình giá vốn thành phẩm xuất kho, Công ty nên tính giá vốn thành phẩm xuất kho theo phơng pháp giá bình quân liên hoàn điều kiện Công ty sử dụng phần mềm kế toán máy thực phơng pháp đơn giản nhanh gọn -Thứ t : Công ty nên trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho để bù đắp khoản thiệt hại thực tế xảy vật t, hàng hóa tồn kho bị giảm giá Doanh nghiệp nên trích lập dự phòng giảm giá hàng tồng kho tính vào giá vốn hàng bán kú Doanh nghiƯp nªn sư dơng TK 159 “ Dù phòng giảm giá hàng tồn kho Nh vậy, cuối niên độ, giá thị trờng nhỏ giá trị ghi sổ kế toán phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nh sau : Mức dự phòng = Số lợng hàng x ( Giá ghi sổ - Giá trị Giảm giá HTK tồn kho kế toán thể thực đợc) Trong : Giá trị thực đợc = Gia bán( ớc tính) Chi phí bán hàng ( ớc tính) 52 Luận Văn tốt nghiệp Nợ TK 159 Giá trị dự phòng giảm giá Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đợc hoàn nhập hàng tồn kho tính vào giá vốn ghi giảm giá vốn kỳ hàng bán kỳ D : Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ + Khi lập dự phòng, kế toán ghi : Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán TK 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho + Khi hoàn nhập dự phòng kế toán ghi : Nợ TK 159- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho TK 632 Giá vốn hàng bán * Ngoài biện pháp chủ yếu nói , để tăng doanh thu , tăng kết hoạt động kinh doanh, công ty cần làm tốt công việc sau : - Về công tác bán hàng: Công ty nên đẩy mạnh hoạt động quảng cáo để thu hút khách hàng tăng doanh số bán hàng - Về toán công nợ Việc thu hút đợc nhiều khách hàng vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp; liên quan đên tồn phát triển công ty Tuy nhiên việc khách hàng thờng xuyên toán chậm số tiền hàng định, điều dẫn ®Õn doanh nghiƯp bÞ chiÕm dơng vèn Do ®ã doanh nghiệp cần biện pháp quản lý chặt chẽ, thu hồi khoản nợ nhanh hơn, doanh nghiệp cần ®a c¸c chÝnh s¸ch khun khÝch ®èi víi kh¸ch hàng 53 Luận Văn tốt nghiệp toán nợ trớc hạn nh: Đa khoản chiết khấu toán( dùng TK 635), đồng thời thờng xuyên đôn đốc khách hàng toán kịp thời - Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng phần việc định đến chất lợng toàn công tác kế toán doanh nghiệp cần thờng xuyên kiểm tra tiêu mua bán hàng hoá, chí phí phát sinh trình bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp kết bán hàng, phản ánh tình hình biến động vốn hàng hoá cách đầy đủ nh tổ chức sổ kế toán chi tiết, tổng hợp khoa học để theo dõi, xác định doanh thu, kết quả, ứng dụng phơng pháp hạch toán công cụ đại quản lý Đồng thời hoàn thiện việc lập kiểm tra va lu chuyển chứng từ kế toán sở tổ chức đắn kế toán ban đầu trình tiêu thụ hàng hoá kết tiêu thụ hàng hoá Kết luận 54 Luận Văn tốt nghiệp Trong môi trờng cạnh tranh gay gắt nh nay, để tồn phát triển doanh nghiệp phải nỗ lực lực Muốn đạt đợc điều công tác kế toán nói chung công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng phải đợc củng cố hoàn thiện để công tác thực trở thành công cụ quản lý tài hiệu cho doanh nghiệp Qua trình thực tập Công ty cổ phần Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC, đợc giúp đỡ cán phòng kế toán, công ty với hớng dẫn tận tình thầy TS.Nguyễn Thế Khải em sâu tìm hiểu kế toán bán hàngđịnh kết bán hàng công ty Trên sở chế độ kế toán hành kết hợp với thực tế công ty em đề xuất số biện pháp với mong muốn hoàn thiện công tác kế toán góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, hiểu biết hạn chế, kiến thức thực tế nh thời gian thực tập cha nhiều nên báo cáo thực tập em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đợc đóng góp thầy nh cán phòng kế toán công ty để báo cáo em đợc hoàn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS.Nguyễn Thế Khải cán phòng kế toán, công ty hết lòng bảo, giúp đỡ tận tình để em hoàn thành báo cáo 55 Luận Văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phạm Thị Hoa mục lục Trang mở đầu .1 56 LuËn Văn tốt nghiệp Giải thích ký tự viết tắt gtgt Tk Dt Tc Cp Dn Bh Cpbh Cpqldn Tsc® Bhxh Bhyt Cpcđ Hđqt bctc Giá trị gia tăng Tài khoản Doanh thu Tài Chi phí Doanh nghiệp Bán hàng Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài sản cố định Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Chi phí công đoàn Hội đồng quản trị Báo cáo tài 57 Luận Văn tốt nghiệp PhÇn phơ lơc 58 ... chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thơng mại Phần : Thực tế kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ Phần Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC Phần : Nhận xét công. .. công ty, đặc biệt giúp đỡ tận tình thầy TS.Nguyễn Thế Khải em định chọn đề tài Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Cổ Phần Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC Luận văn gồm phần : Phần. .. tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Phân phối thiết bị văn phòng FINTEC Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hớng dẫn TS.Nguyễn Thế Khải cán phòng kế toán Công ty Cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần phân phối thiết bị văn phòng FINTEC (KDCN) , Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần phân phối thiết bị văn phòng FINTEC (KDCN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay