SKKN một vài kinh nghiệm giúp học sinh tiếp cận hoạt động NCKH, STKT

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:26

Trong các cơ sở giáo dục bên cạnh chức năng dạy học; quản lý, giáo dục người học của các thầy, cô giáo, cán bộ trong hội đồng nhà trường còn có một nhiệm vụ rất quan trọng đó là “đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, làm đề tài NCKH, STKT, làm đồ dùng dạy học” và hướng dẫn học sinh NCKH, STKT tùy theo tính chất của chuyên môn. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH TIẾP CẬN VỚI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG TẠO KỸ THUẬT PHẦN I - MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Trong trình hội nhập giới, tranh thủ tối đa khả chuyển giao cơng nghệ để nhanh chóng phát triển kinh tế tiếp kịp trình độ nước khu vực Bên cạnh nghiên cứu khoa học (NCKH) sáng tạo kỹ thuật (STKT) quan trọng song hành không Đặc biệt trình dạy-học nhà trường (cơ sở giáo dục) Kỹ thuật kiến thức kinh nghiệm kỹ có tính chất hệ thống thực tiễn sử dụng cho việc chế tạo sản phẩm để áp dụng vào trình sản xuất (kỹ thuật theo nghĩa hẹp), thao tác có thể, cách thức tác động vào vật tượng nhằm biến đổi trạng thái chúng Trong sở giáo dục bên cạnh chức dạy học; quản lý, giáo dục người học thầy, cô giáo, cán hội đồng nhà trường có nhiệm vụ quan trọng “đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, làm đề tài NCKH, STKT, làm đồ dùng dạy học” hướng dẫn học sinh NCKH, STKT tùy theo tính chất chuyên môn Tuy nhiên nhiệm vụ đến vấn đề khó, chí bế tắc nhiều cán bộ, giáo viên có người khơng biết cách làm, có người biết cách làm khơng thể cho người khác hiểu (không biết báo cáo thành văn bản), hồ truyền đạt lại cho học sinh Nhiều người coi cơng việc nhà khoa học, lãnh đạo đơn vị; nhiệm vụ ln phần “bài toán quản lý” mà nhà quản lý, thầy, cô giáo sở giáo dục khó giải giải “đáp số chưa tối giản” Điều ảnh hưởng nhiều đến khả tư duy, sáng tạo người học Xin giới thiệu vài kinh nghiệm giúp học sinh tiếp cận hoạt động NCKH, STKT PHẠM VI NGHIÊN CỨU Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh NCKH, STKT cấp Trung học sở đạt hiệu cao thông qua công tác giảng dạy đặc biệt môn Khoa học tự nhiên PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp tham khảo tài liệu : Là tài liệu, viết có liên quan - Phương pháp trao đởi kinh nghiệm : học hỏi từ lần tham gia hướng dẫn học sinh dự thi cấp (Trường, Thành phố, Tỉnh quốc gia), lần tập huấn Sở GD-ĐT Liên hiệp Hội Khoa học tỉnh phối hợp tổ chức - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn, nghiên cứu tâm lý lứa tuổi học sinh, nghiên cứu lĩnh vực ứng dụng điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương (Bạc Liêu) PHẦN II- NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Hoạt động NCKH, STKT trường Trung học sở “mới ý” hai năm gần ý mức độ “phong trào” trình giảng dạy, giáo viên hướng dẫn em chưa Bên cạnh quyền lợi giáo viên, học sinh chưa tương xứng với cơng sức đầu tư lao động (kể đầu tư chất xám) Ví dụ : giáo viên hướng dẫn (kể học sinh đạt giải cấp quốc gia) thời gian hướng dẫn, tư vấn tham gia trực tiếp với em khơng tính đến, chưa quan tâm khuyến khích kịp thời, tương xứng (điều ảnh hưởng đến tâm huyết thầy trò) Ngoài đợt tham gia tập huấn cấp Thành phố, cấp Tỉnh, số trường có tở chức tập huấn, triển khai trải nghiệm hoạt động NCKH, STKT bắt tay vào hướng dẫn học sinh số giáo viên mù mờ, lúng túng Học sinh tham gia tích cực áp lực học mơn văn hóa ảnh hưởng đến thời gian, khơng gian điều kiện nghiên cứu hạn chế Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động nghiên cứu chưa đáp ứng Ví dụ để lấy kết phân tích mẩu nước cần phải gởi lên tận TP HCM xét nghiệm CƠ SỞ LÝ THUYẾT “Nghiên cứu khoa học hoạt động xã hội hướng vào tìm kiếm điều mà khoa học chưa biết; phát chất vật, phát triển nhận thức khoa học giới; sáng tạo phương pháp phương tiện kĩ thuật để cải tạo giới” (Vũ Cao Đàm - “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” - Nhà xuất khoa học kĩ thuật, Hà Nội 1998 tr 18) Bản chất “Khoa học”: trình nghiên cứu nhằm khám phá kiến thức mới, học thuyết tự nhiên xã hội Những kiến thức hay học thuyết này, tốt hơn, thay dần cũ, khơng phù hợp Như Bản chất “Nghiên cứu khoa học” họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, thử nghiệm Dựa số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt từ thí nghiệm NCKH, STKT để phát chất vật, giới tự nhiên xã hội, để sáng tạo phương pháp phương tiện kỹ thuật cao hơn, giá trị Với cách hiểu vậy, ngồi cơng trình NCKH lớn như: điều tra, khảo sát để tìm quy luật đởi mới, cải tiến vấn đề để mang lại hiệu thấy nhà trường, số hoạt động như: việc tự làm đồ dùng dạy học để minh hoạ cho hoạt động giảng dạy lớp có hiệu quả, việc đúc rút sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, dạy học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, việc thiết kế giảng áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu giảng bài; sở giáo dục đó: việc cải tiến, đởi lề lối làm việc mang lại hiệu quả, việc tìm biện pháp cho cơng việc nhằm giảm bớt chi phí giảm bớt thời gian làm việc, hoạt động NCKH, STKT Một số khái niệm: Đề tài hình thức tở chức NCKH người nhóm người thực Một số hình thức tở chức nghiên cứu khác khơng hồn tồn mang tính chất nghiên cứu khoa học, chẳng hạn như: chương trình, dự án, đề án Sự khác biệt hình thức NCKH sau: - Đề tài: thực để trả lời câu hỏi mang tính học thuật, chưa để ý đến việc ứng dụng hoạt động thực tế - Dự án: thực nhằm vào mục đích ứng dụng, có xác định cụ thể hiệu kinh tế xã hội Dự án có tính ứng dụng cao, có ràng buộc thời gian nguồn lực - Đề án: loại văn kiện, xây dựng để trình cấp quản lý cao hơn, gởi cho quan tài trợ để xin thực công việc như: thành lập tở chức; tài trợ cho hoạt động xã hội, Sau đề án phê chuẩn, hình thành dự án, chương trình, đề tài theo yêu cầu đề án - Chương trình: nhóm đề tài dự án tập hợp theo mục đích xác định Giữa chúng có tính độc lập tương đối cao Tiến độ thực đề tài, dự án chương trình không thiết phải giống nhau, nội dung chương trình phải đồng Như để tiến hành làm đề tài NCKH, STKT, hồn thiện cơng trình NCKH, STKT (viết sáng kiến kinh nghiệm), người nghiên cứu (tác giả) cần quan tâm số vấn đề sau: 2.1 Cách tiếp cận hoạt động NCKH, STKT Để có đề tài NCKH, dự án STKT, sáng kiến kinh nghiệm, … có giá trị, tác giả cần tuân theo bước sau: - Chọn đề tài, dự án nghiên cứu: Đề tài, dự án nghiên cứu tự chọn, đặt hàng cá nhân tở chức đó, nhiệm vụ giao, nói chung đề tài hay dự án phải vấn đề mà tác giả tâm đắc, phù hợp với điều kiện thân đảm bảo cho việc hồn thành đề tài, dự án Thơng thường, đề tài hay dự án vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn phục vụ trực tiếp cho việc đởi như: Tìm phương pháp giảng dạy mới; tìm biện pháp khác hiệu hơn, khả thi chủ nhiệm lớp, quản lý hoạt động dạy học, xây dựng sở vật chất; sáng chế cải tiến đồ dùng dạy học để học sinh tiếp thu tốt hơn, nhanh Do đề tài thường phải vấn đề mà tác giả làm làm có kết Việc lựa chọn đề tài, dự án nghiên cứu bước quan trọng, góp phần tạo nên thành cơng đề tài, dự án : có thiết thực khơng? Có khả thi khơng? Có giá trị phở biến khơng? lựa chọn tác giả - Chuẩn bị đề tài, dự án nghiên cứu: Tác giả phải xây dựng kế hoạch nghiên cứu (làm) điều kiện sở vật chất, thời gian, tham gia hỗ trợ tổ chức (Đề tài lớn phải thông qua cấp có liên quan) Xác định mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu - Tiến hành làm đề tài, dự án nghiên cứu theo kế hoạch: Điều tra, thu thập liệu, so sánh, phân tích, thực nghiệm (nếu cần), viết (làm) - Hoàn chỉnh đề tài, dự án nghiên cứu : Kiểm tra, thông qua, hiệu chỉnh xuất bản, phát hành (nếu cần) - Báo cáo đề tài, dự án nghiên cứu : Báo cáo (bảo vệ) với cấp đăng kí đề tài, dự án lấy ý kiến đóng góp, xây dựng (nếu có) 2.2 Cấu trúc thông thường đề tài, dự án Trước hết việc chọn tên đề tài, dự án : tên phải phổ thông, dễ hiểu, gắn liền với nội dung phạm vi vấn đề tác giả nghiên cứu Đề tài, dự án thường chia làm ba phần Xin đề cập đến phạm vị đề tài khoa học lĩnh vực giáo dục nhà trường phở thơng (vấn đề thường có quy định tương đối quan chủ quản) Phần 1: Đặt vấn đề (hoặc mở đầu, số vấn đề chung ) Trong phần tác giả cần xác định rõ: - Lý chọn đề tài, dự án : Để hình thành lý chọn đề tài, dự án nghiên cứu tác giả phải xác định vị trí, vai trò vấn đề mà tác giả chọn nghiên cứu, nêu Chủ trương Đảng, Ngành thực trạng vấn đề mà tác giả chọn nghiên cứu có hạn chế, bất cập mâu thuẫn với Chủ trương Đảng, Ngành, từ xuất lý mà tác giả lại chọn đề tài - Mục đích nghiên cứu: xác định rõ nghiên cứu đề tài có ý nghĩa, tác dụng gì? Đề tài mang lại lợi ích phục vụ cho ai, phạm vi nào? - Nhiệm vụ nghiên cứu: thường có nhiệm vụ nghiên cứu đề tài (nghiên cứu sở lý luận có liên quan đến đề tài, dự án nghiên cứu thực trạng vấn đề có liên quan đến đề tài, dự án diễn phạm vi tác giả nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm thực mục đích đề tài vạch ) Lưu ý nhiệm vụ nội dung - Đối tượng nghiên cứu: chất vật tượng cần xem xét làm rõ nhiệm vụ nghiên cứu (thường biện pháp có liên quan phạm vi nghiên cứu mà đơn vị cá nhân nơi tác giả đến tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng) Xác định chuẩn đối tượng nghiên cứu tác giả xác định trọng tâm mà đề tài, dự án cần khám phá Bởi tiếp cận đối tượng nghiên cứu giúp tác giả lựa chọn phương pháp phương tiện nghiên cứu nhanh nhất, phù hợp - Phạm vi nghiên cứu: xác định quy mô đối tượng, không gian vật thời gian tiến trình nghiên cứu Xác định chuẩn phạm vi nghiên cứu giúp tác giả nghiên cứu trọng tâm hơn, tránh bị lệch sang hướng không chuẩn - Phương pháp nghiên cứu: nêu phương pháp nghiên cứu mà tác giả sử dụng trình NCKH, STKT áp dụng trường hợp nào? Phần 2: Giải vấn đề (hoặc nội dung) Phần phải giải nhiệm vụ đặt đề tài, bao gồm ba nội dung (hoặc chương) lớn - Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu: Là sở lý thuyết khoa học, quy luật, quan điểm khoa học xác nhận người khác xây dựng trước đó, mà tác giả lấy làm cơng cụ, làm luận q trình nghiên cứu (Nó bao gồm khái niệm, phạm trù, quy luật có liên quan đến đề tài, dự án NCKH, STKT) Trong phần này, tác giả cần nêu thêm lịch sử phát triển vấn đề khoa học mà tác giả nghiên cứu (đã có tác giả nói vấn đề này, phần chưa? nói mức độ ? ) Kết thúc phần sở lý luận, thường tác giả phải phác thảo mơ hình vấn đề tác giả nghiên cứu (muốn đạt mục đích nghiên cứu đề người thực phải làm gì? trình tự sao?) - Cở sở thực tế vấn đề nghiên cứu: Mô tả thực trạng vấn đề có liên quan tới đối tượng nghiên cứu Ở phần tác giả cần tìm quy luật tồn phát triển vấn đề nghiên cứu, tìm nguyên nhân dẫn đến kết (tốt, xấu) mà tác giả tìm hiểu - Các giải pháp để giải vấn đề: nêu kiến giải (hoặc giải pháp, học, ứng dụng có giá trị định phạm vi đó) mà tác giả đúc kết trình nghiên cứu theo mục đích nghiên cứu đề Đây phần quan trọng sản phẩm khoa học tác giả Đề tài, dự án lớn tác giả cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, cách thực tiêu chí đánh giá Phần 3: Kết thúc vấn đề (hoặc kết luận): Phần cần nêu rõ: - Ý nghĩa quan trọng đề tài - Tóm tắt kết quan trọng đề tài (các giải pháp để giải vấn đề đặt đề tài) - Những khuyến nghị làm tăng tính khả thi đề tài (khuyến nghị nên tập trung vào cấp lãnh đạo cấp liên quan trực tiếp) 2.3 Một số lưu ý trình làm dự án NCKH, STKT - Đề tài NCKH, STKT phải có nội dung khoa học (trình bày trên); cấu trúc khoa học; chữ viết khoa học (chữ viết sẽ, phổ thông, dễ đọc; phông chữ đánh máy phải phù hợp với yêu cầu; câu văn súc tích, sáng ); trình bày khoa học (đúng, đẹp); báo cáo phải khoa học (ngắn gọn, đủ ý) Phần thường có yêu cầu cụ thể (mẫu) quan quản lý trược tiếp - Trong đề tài NCKH có ba điều tối kỵ: + Sai quan điểm, đường lối giáo dục Đảng, Nhà nước + Sai kiến thức chuyên môn (lĩnh vực chuyên mơn tác giả) + Mơ hồ mục đích nghiên cứu, xác định không chuẩn nhiệm vụ đối tượng nghiên cứu đề tài, dự án xác định nhiệm vụ đối tượng nghiên cứu đề tài, dự án đường, đề xuất giải pháp để giải vấn đề lại làm nẻo - Trong phần nội dung đề tài, thường chương đầu (cơ sở lý luận sở thực tế) điều tra, tìm hiểu mà có, chương 3: giải pháp để giải vấn đề, tác giả nên bám vào cấu trúc mơ hình xác định phần sở lý luận Chẳng hạn đề tài: “ Nâng cao chất lượng học tập môn Hóa học cho học sinh lớp ”, cần xác định: muốn nâng cao chất lượng học tập mơn Hóa học cho học sinh lớp phải dạy khái niệm sao? phải rèn kỹ nào? , phần giải pháp lại không đề xuất biện pháp có liên quan đến việc dạy khái niệm, rèn kỹ Như nghiên cứu không hướng, không khoa học đề tài thiếu sức thuyết phục - Những kiến giải đề tài không mâu thuẫn với mục đích nghiên cứu, cấu trúc khái niệm mơ hình vấn đề mà tác giả đặt phần sở lý luận - Trong phần 3, thường gồm hai nội dung kết luận khuyến nghị (Nhiều tác giả hay dùng từ “kiến nghị”) Trong khoa học nên dùng từ khuyến nghị, mà khơng nên dùng từ kiến nghị Vì khuyến nghị mang ý nghĩa lời khuyến cáo rút từ NCKH, STKT người nghiên cứu (tính thực tiễn chưa cao), người nhận khuyến nghị chấp nhận khơng, tuỳ hồn cảnh thực tế Còn kiến nghị thường mang ý nghĩa sức ép người nhận kiến nghị Những ý kiến mang tính chất khuyến nghị, mà khơng phải khn mẫu Điều nói : nhà quản lý nhà trường giáo viên đồng thời phải nhà khoa học, nhà tổ chức NCKH, STKT, chí chủ tịch hội đồng khoa học đơn vị, muốn khơng đường khác: người quản lý nhà trường, giáo viên phải hiểu rõ khoa học, cách thức tổ chức NCKH, STKT phải thực say mê khoa học Chắc chắn khoa học chân đến với người say mê “nó” có hiểu biết PHẦN III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Để khuyến khích học sinh tham gia hoạt động NCKH, STKT vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn người giáo viên cần làm ? - Trước tiên người giáo viên cần làm việc cách khoa học cơng tác giảng dạy Ví dụ : lên lớp giờ, xếp nội dung chuyển tải, câu từ truyền đạt mang tính tích cực, tính logic Gợi ý cho em tiến khoa học sáng tạo đem đến lợi ích cho thân, gia đình cộng đồng Thấy hoạt động nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, gần gũi với sống khơng cao xa, trừu tượng Ví dụ : Cùng dưa hấu tròn bình thường có hình trái tim (làm khng) có tính ? nhiều người mua ? bán vào dịp giá cao ? - Đó sáng tạo, để sáng tạo cần làm ? - nghiên cứu Chỉ đủ để em yêu thích - Giới thiệu với em lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo (năm học 2015-2016 có 20 lĩnh vực, năm học 2016-2017 có 22 lĩnh vực): STT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ tương tác với môi trường tự Khoa học động nhiên; Gen di truyền; Dinh dưỡng tăng trưởng; Sinh lí; vật Hệ thống tiến hóa;… Khoa học xã hội Điều dưỡng phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí hành vi xã hội xã hội học;… Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tởng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa3 Hóa Sinh Sinh cấu trúc;… 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Y Sinh khoa Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển thử nghiệm dược liệu; học Sức khỏe Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinhhọc Bệnh lí học;… Vật liệu Y sinh; chế sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế Kỹ thuật Y sinh bào mô; Sinh học tổng hợp… Sinh học tế bào Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học phân tử thần kinh;… Hóa phân tích; Hóa học máy tính; Hóa mơi trường; Hóa Hóa học vơ cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;… Kĩ thuật Y sinh; Dược lí máy tính; Sinh học mơ hình Sinh học máy máy tính; Tiến hóa sinh học máy tính; Khoa học tính Sinh -Tin thần kinh máy tính; Gen;… Khoa học Trái đất Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng môi trường lên hệ sinh Môi trường thái; Địa chất; Nước;… Vi điều khiển; Giao tiếp mạng liệu; Quang học; Cảm Hệ thống nhúng biến; Gia cơng tín hiệu;… Năng lượng: Hóa Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nhiên học liệu tế bào pin; Vật liệu lượng mặt trời;… Năng lượng: Vật Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng lí mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;… Kĩ thuật hàng khơng vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt Kĩ thuật khí đất; Kĩ thuật gia cơng cơng nghiệp; Kĩ thuật khí; Hệ thống hàng hải;… Xử lí môi trường phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kĩ thuật mơi Kiểm sốt nhiễm; Quản lí chất thải tái sử dụng; Quản lí trường nguồn nước;… Vật liệu sinh học; Gốm Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí Khoa học vật liệu thuyết tính tốn; Vật liệu điện tử, quang từ; Vật liệu nano;Pô-li-me;… Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game Graph; Hình Tốn học học Tơ pơ; Lý thuyết số; Xác suất thống kê;… Vi trùng kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh Vi Sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;… Thiên văn học Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử quang học; Lý - Sinh; Vật lí máy tính; Vật lí thiên văn; Vật lí Thiên Vật liệu đo; Từ, Điện từ Plasma; Cơ học; Vật lí hạt văn hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;… Nơng nghiệp; Mối liên hệ tương tác với môi trường tự Khoa học Thực nhiên; Gen sinh sản; Tăng trưởng phát triển; Bệnh lí vật thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống tiến hóa;… Rơ bốt máy Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rơ bốt động lực;… thơng minh Phần mềm hệ Thuật tốn; An ninh máy tính; Cơ sở liệu; Hệ điều hành; thống Ngôn ngữ lập trình;… 22 Y học chuyền Khám bệnh chẩn đốn; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định dịch thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng - Hướng dẫn em quy trình nghiên cứu dựa tiêu chí : * Dự án khoa học Tiêu chí Câu hỏi/ Vấn đề nghiên cứu (10 điểm) - Mục tiêu tập trung rõ ràng; - Xác định đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu; - Có thể đánh giá phương pháp khoa học Tiêu chí Kế hoạch phương pháp nghiên cứu (15 điểm) ( thiết kế phương pháp ) - Kế hoạch thiết kế phương pháp thu thập liệu tốt - Các tham số, thông số biến số phù hợp hồn chỉnh Tiêu chí Tiến hành nghiên cứu (20 điểm) (thu thập, phân tích sử dụng liệu) - Thu thập phân tích liệu cách hệ thống; - Tính lặp lại kết quả; - Áp dụng phương pháp toán học thống kê phù hợp; - Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giải thích kết luận Tiêu chí Tính sáng tạo (20 điểm) Dự án chứng minh tính sáng tạo đáng kể hay nhiều tiêu chí Tiêu chí Trình bày (35 điểm) a) Poster ( áp phích ) (10 điểm) - Sự bố trí logic vật/ tài liệu; - Sự rõ ràng thích, đồ thị; - Sự hỗ trợ tài liệu trưng bày b) Trình bày ( vấn ) (25 điểm) - Trả lời rõ ràng, súc tích, sâu sắc câu hỏi; - Hiểu biết sở khoa học liên quan đến dự án; - Hiểu biết giải thích hạn chế kết kết luận; - Sự thừa nhận khả tác động tiềm tàng khoa học, xã hội / kinh tế; - Chất lượng ý tưởng cho nghiên cứu tiếp theo; - Đối với dự án tập thể, đóng góp hiểu biết dự án tất thành viên * Dự án kỹ thuật Tiêu chí Câu hỏi/ Vấn đề nghiên cứu (10 điểm) - Mơ tả đòi hỏi thực tế vấn đề cần giải quyết; - Xác định tiêu chí cho giải pháp đề xuất; - Lý giải cấp thiết Tiêu chí Kế hoạch phương pháp nghiên cứu (15 điểm) ( thiết kế phương pháp ) - Sự tìm tòi phương pháp khác để đáp ứng nhu cầu giải vấn đề; - Xác định giải pháp; - Phát triển ngun mẫu/ mơ hình Tiêu chí Tiến hành nghiên cứu (20 điểm) (thu thập, phân tích sử dụng liệu) - Nguyên mẫu chứng minh thiết kế dự kiến; - Nguyên mẫu kiểm tra nhiều điều kiện/ thử nghiệm; - Nguyên mẫu chứng minh kỹ cơng nghệ hồn chỉnh Tiêu chí Tính sáng tạo (20 điểm) Giống dự án Khoa học Tiêu chí Trình bày (35 điểm) Giống dự án Khoa học - Giới thiệu Thầy, Cô môn khác, trường học, sở sản xuất (tất nhiên phải liên hệ trước) để em liên hệ kiến thức hay vấn đề liên quan đến kiến thức mơn học Ví dụ : Sản phẩm “Trà trừ muỗi +” (đạt giải Nhì cấp Tỉnh, giải Khuyến khích cấp Quốc gia-năm học 2015-2016 02 em Nguyễn Tô Hồng Đức Triệu Nguyễn Bảo Ngọc) ngồi kiến thức mơn Hóa học (chất) liên quan đến mơn Sinh học (tập tính muỗi),… - Giới thiệu em số thành tích bạn, anh chị đạt giải thi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia Quốc tế - Khen tặng em lời khen chân thành quà mang tính sáng tạo, sách khoa học để ghi nhận khuyến khích em (lưu ý nhớ viết lời tặng ký tên) PHẦN IV KẾT LUẬN KẾT LUẬN Trên vài kinh nghiệm giúp học sinh tiếp cận với NCKH, STKT nhằm tạo thuận lợi cho đồng nghiệp trình hướng dẫn em Tuy nhiên khơng có phương pháp vạn năng, có trình độ lực người giáo viên làm chủ kiến thức, tường minh kế hoạch, yêu khoa học, quý người làm khoa học lòng nhiệt huyết hiểu rõ nhu cầu khả học sinh để từ giúp em tiếp cận cách hiệu Kết : Năm học 2014-2015 : - Đạt giải Nhì cấp Tỉnh - Đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia Cuộc thi STKT Năm học 2015-2016 : - Đạt giải Nhì cấp Tỉnh - Đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia Cuộc thi NCKH Tiếp tục hướng dẫn học sinh nghiên cứu dự án : Giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường rác thải công cộng từ rau tần dày lá, Natricacbonat (soda) cồn BÀI HỌC KINH NGHIỆM Để thật giúp em yêu thích tham gia hoạt động NCKH, STKT người giáo viên cần phải: - Nhiệt tình, chịu khó, kiên nhẫn trình nghiên cứu thực - Tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hạn chế vấn đề - Nghiên cứu tìm phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, đề tài, dự án nghiên cứu - Giáo dục em thật yêu lao động khoa học, sáng tạo nhằm làm cải vật chất,… phục vụ sống kiến thức trải nghiệm sống thân em Đây tính giảng dạy giáo dục 10 ... liệu Y sinh; chế sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế Kỹ thuật Y sinh bào mô; Sinh học tổng hợp… Sinh học tế bào Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học phân tử thần kinh; …... đề tài NCKH, STKT, hồn thiện cơng trình NCKH, STKT (viết sáng kiến kinh nghiệm) , người nghiên cứu (tác giả) cần quan tâm số vấn đề sau: 2.1 Cách tiếp cận hoạt động NCKH, STKT Để có đề tài NCKH,. .. số hoạt động như: việc tự làm đồ dùng dạy học để minh hoạ cho hoạt động giảng dạy lớp có hiệu quả, việc đúc rút sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, dạy học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một vài kinh nghiệm giúp học sinh tiếp cận hoạt động NCKH, STKT, SKKN một vài kinh nghiệm giúp học sinh tiếp cận hoạt động NCKH, STKT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay