SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH THÂN NHIỆT

15 6 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:25

THÂN NHIỆT THÂN NHIỆT  Định nghĩa LOẠI THÂN NHIỆT ĐN Trung tâm Ngoại vi Tạng Da Trị số 370C, định Ý nghĩa Vị trí Mục đích Trực tràng; Miệng; Nách Mơi trường (Càng nóng) - Thống gió 3.1 TRUYỀN NHIỆT Bức xạ Trực tiếp Đối lưu Định nghĩa Không tiếp xúc Khối lượng Màu sắc Diện tích Vận tốc Ch.lệch Ch.lệch Ch.lệch Thời gian Thời gian Thời gian Tiếp xúc Tiếp xúc Vật lạnh ch.động 3.2 BỐC HƠI NƯỚC Da Hô hấp Thấm Mồ hôi Lượng (Lít) /g 0,1l / ngày 0,5l / ngày – 2/giờ Phụ thuộc Thơng khí Hằng định Nhiệt độ ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT Nguy cơ: tăng thân nhiệt  Trung tâm phản xạ: vùng đồi  Điểm chuẩn (set point): 370C  CUNG PHẢN XẠ ĐIỀU NHIỆT Ngoại vi BP nhận cảm Hướng tâm TT phản xạ Ly tâm CQ đáp ứng Da ( lạnh) Dây TK tủy=> sừng sau TS => phía sau đồi thị Trung tâm Đồi thị (nóng) Phía trước=> phía sau đồi thị Vùng hạ đồi => Vỏ não Thần kinh; 2.Thể dịch Tất tế bào (cơ, mạch máu, thần kinh) 4.1 CƠ CHẾ CHỐNG NĨNG Chống nóng Giảm sinh Giảm chuyển hóa Tăng thải Dãn mạch da Cảm giác mệt Giới hạn Truyền nhiệt Mồ hôi Da đỏ Mất nước, muối ↑thải > ↓sinh: Điều nhiệt vật lý 4.2 CƠ CHẾ CHỐNG LẠNH ↑sinh > ↓thải: Điều nhiệt hóa học 4.3 ĐIỀU HỊA BỞI HÀNH VI  Cải tạo vi khí hậu  Chọn quần áo thích hợp  Chọn chế độ ăn thích hợp  Rèn luyện ... ngày 0,5l / ngày – 2/giờ Phụ thuộc Thơng khí Hằng định Nhiệt độ ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT Nguy cơ: tăng thân nhiệt  Trung tâm phản xạ: vùng đồi  Điểm chuẩn (set point): 370C ... Chống nóng Giảm sinh Giảm chuyển hóa Tăng thải Dãn mạch da Cảm giác mệt Giới hạn Truyền nhiệt Mồ hôi Da đỏ Mất nước, muối ↑thải > sinh: Điều nhiệt vật lý 4.2 CƠ CHẾ CHỐNG LẠNH sinh > ↓thải: Điều...1 THÂN NHIỆT  Định nghĩa LOẠI THÂN NHIỆT ĐN Trung tâm Ngoại vi Tạng Da Trị số 370C, định Ý nghĩa Vị trí Mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH THÂN NHIỆT, SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH THÂN NHIỆT, QUÁ TRÌNH THẢI NHIỆT, ĐIỀU HÒA THÂN NHIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay