SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH SINH LÝ TUYẾN CẬN GIÁP

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:25

SINH LÝ TUYẾN CẬN GIÁP Nguyễn Trung Kiên Mục tiêu Trình bày tên, chất hóa học, nguồn gốc hormon PTH Phân tích tác dụng điều hòa tiết hormon PTH ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CHỨC NĂNG Tuyến sinh mạng Parathyroid hormon (PTH) PTH Bản chất  Polypeptid Nguồn gốc  Tế bào Tác dụng:  Canxi  Xương: tăng tiêu, giảm tạo máu  Tiêu hóa: tăng tác dụng Vt D  Thận: tăng tái hấp thu Giảm Canxi máu Co ... nguồn gốc hormon PTH Phân tích tác dụng điều hòa tiết hormon PTH ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CHỨC NĂNG Tuyến sinh mạng Parathyroid hormon (PTH) PTH Bản chất  Polypeptid Nguồn gốc  Tế bào Tác dụng:  Canxi
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH SINH LÝ TUYẾN CẬN GIÁP, SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH SINH LÝ TUYẾN CẬN GIÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay