SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH CƠ THỂ SỐNG

33 12 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 14:25

ĐẠI CƯƠNG VỀ THỂ SỐNG NGUYỄN TRUNG KIÊN Mục tiêu    Trình bày ba đặc điểm sống Trình bày dạng lượng, trình tổng hợp lượng hình thức tiêu hao lượng thể Trình bày nguyên tắc chung điều hòa hoạt động thể Nội dung  Đặc điểm sống (tự học)  Chuyển hóa chất (tự học)  Năng lượng cho sống  Điều hòa hoạt động thể (tự học) ĐẶC ĐIỂM SỰ SỐNG 3 đặc điểm – Thay đổi cũ: đồng hóa, dị hóa – Chịu kích thích – Sinh sản giống CHUYỂN HÓA CHẤT Ăn Đại phân tử Ruột non Phân tử nhỏ Máu (vận chuyển): Glucid: glucose Protid: albumin, globulin Lipid: CM, VLDL, LDL, HDL TB niêm mạc ruột, gan phân tử lớn Dự trữ: phân tử lớn Glucid: glycogen Protid: Protein Lipid: triglycerid Sử dụng: vai trò Tạo Tạo hình Thực chức Đào thải: nơi Thận (nước tiểu) Gan-ruột (phân) CHUYỂN HĨA NĂNG LƯỢNG  Chuyển hóa lượng biến đổi dạng lượng thể từ dạng sang dạng tuân theo định luật bảo toàn lượng 3.1 CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG Hóa Động Thẩm thấu Điện Nhiệt 3.1.1 Hóa  Nguồn gốc: liên kết hóa học  Ý nghĩa: hình dạng  Sinh cơng hóa học 3.1.2 Động  Nguồn gốc: Trượt lên sợi actin myosin  Ý nghĩa: co ⇒ chuyển động  Sinh công học 3.2.2 Hình thành dạng NL  Hóa năng: ATP  phản ứng tổng hợp  Động năng: ATP  trượt actin myosin  Thẩm thấu năng: ATP  vận chuyển chủ động vật chất qua màng  Điện năng: ATP  vận chuyển chủ động ion qua màng  Nhiệt năng: tất phản ứng chuyển hóa sinh nhiệt (80% lượng) 3.3 Tiêu hao lượng Duy trì  Tuần hồn thể Chuyển Hơ hấp hóahóa  Tiêu  Sinh sởsản  Thần kinh  Vận động  Phát triển  Điều nhiệt  Tiết niệu 3.3.1 Duy trì thể  Định nghĩa 3.3.1.1 Chuyển hóa sở  Định nghĩa  Đơn vị  Các yếu tố ảnh hưởng  Tuổi  Giới  Nhịp ngày đêm  Chu kỳ kinh nguyệt thai nghén  Trạng thái tình cảm  Bệnh lý 3.3.1.2 Vận  Định nghĩa  Đơn vị  Các yếu tố ảnh hưởng  Cường độ vận  Tư vận  Mức độ thông thạo 3.3.1.3 Điều nhiệt  Định nghĩa  Hoạt động: Sinh nhiệt Thải nhiệt 3.3.1.4 Tiêu hóa  Định nghĩa SDA  Mức SDA theo chế độ ăn: SDA protid SDA lipid 14 SDA glucid SDA chế độ hỗn hợp : 30 : : 06 : 10 3.3.2 Phát triển thể  Định nghĩa  Hoạt động: Quá trình lớn lên trẻ Rèn luyện thể Thay mô già, chết Phục hồi sau bệnh 3.3.3 Sinh sản  Định nghĩa  Hoạt động: Sinh dục Mang thai: 60.000-80.000Kcal Nuôi con: 500Kcal 3.4 Điều hòa chuyển hóa lượng  Cấp tế bào  Cấp thể CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG THỂ  2 1 2 cấp chế phương thức, cách thức tiến trình cấp  Cấp tế bào  Cấp quan  Cấp thể chế  chế thể dịch  chế thần kinh phương thức, cách thức Phương thức ngược (feedback) Âm tính Dương tính tiến trình  Cấp thời  Lâu dài ... tử nhỏ Máu (vận chuyển): Glucid: glucose Protid: albumin, globulin Lipid: CM, VLDL, LDL, HDL TB niêm mạc ruột, gan phân tử lớn Dự trữ: phân tử lớn Glucid: glycogen Protid: Protein Lipid: triglycerid... (phân) CHUYỂN HĨA NĂNG LƯỢNG  Chuyển hóa lượng biến đổi dạng lượng thể từ dạng sang dạng tuân theo định luật bảo toàn lượng 3.1 CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG Hóa Động Thẩm thấu Điện Nhiệt 3.1.1 Hóa ... nghĩa: hình dạng  Sinh cơng hóa học 3.1.2 Động  Nguồn gốc: Trượt lên sợi actin myosin  Ý nghĩa: co ⇒ chuyển động  Sinh công học 3.1.3 Thẩm thấu  Nguồn gốc: chênh lệch nồng độ chất  Ý nghĩa:
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH CƠ THỂ SỐNG, SLIDE BÀI GIẢNG HÓA SINH CƠ THỂ SỐNG, CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG, CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CƠ THỂ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay