ÔN THI DƯỢC X quang XƯƠNG CỘT SỐNG

38 6 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:54

XQuang Xương I Cấu trúc giải phẫu bình thường 1.Sọ 2.Chi 3.Chi dưới 4.Côt sông 5.Khung châu Sọ (tham khảo CT) Chi Mỏm cùng vai Mỏm vẹt X.đòn Chỏm X.cánh tay X.vai Ở chảo X.vai Hớ mỏm khuỷu x.Cánh tay Lồi cầu Mỏm khuỷu Lồi cầu ngoài Ròng rọc Chỏm Mỏm vẹt Chỏm x.quay xquay x.tru Lồi cầu ngoài Mỏm vẹt Chỏm x.quay Mỏm khuỷu x.tru Ròng rọc X.Đốt ngón tay ngón x.vừng X.thê X.thang X đốt bàn tay ngón X.cả X.móc Mỏm trâm quay Mỏm trâm tru X.đâu X.thuyền Xương quay X.nguyêt X.tháp Xương tru Chi dưới x.cùng Khớp cùng châu Ở cới Chỏm x.đùi Mấu chủn lớn Đường cong Shenton Mấu chuyển be Lỗ bịt Gãy x.quay dang chồng ngắn và gâp góc Gãy x.quay dang gâp góc Gãy x.đùi dang gâp góc và xa III Thoái hóa CS thắt lưng Hẹp khoảng đia đêm Xơ xương dưới sun Gai xương Ngoài ra: ken dưới sun,khi đia đêm, đóng vôi dc dọc sau,trượt ĐS Hẹp khoảng đia đêm Gai thân Đs Hẹp khoảng đia đêm Đóng vôi dc dọc sau Bình thường Gai thân ĐS Hẹp khoảng đia đêm Xơ đăc xương dưới sun Gai thân ĐS IV Xẹp – trượt ĐS Xẹp ĐS Trượt ĐS – Lấy thân so sánh với thân dưới – Phân trượt • Đơ I: 75% Xẹp thân ĐS Trượt ĐS L5/S1 đô II Trượt ĐS L4/L5 đô I
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI DƯỢC X quang XƯƠNG CỘT SỐNG, ÔN THI DƯỢC X quang XƯƠNG CỘT SỐNG, I. Cấu trúc giải phẫu bình thường, III. Thoái hóa CS thắt lưng, IV. Xẹp – trượt ĐS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay