ÔN THI DƯỢC X QUANG NGỰC

49 6 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:54

I Đánh giá phim X-Quang kĩ thuật Lồng ngực nằm trọn phim Tư bệnh nhân Thở vào đủ sâu: vòm hồnh mức cung trước X.sườn cung sau X.sườn 10 Độ xuyên thấu tia: thấy đs Ngực 1,2,3 Loại bỏ hết dị vật II Các cấu trúc giải phẫu phim XQuang ngực thẳng bình thường bạn tham khảo thêm giáo trình Rốn phổi phải Rốn phổi trái Góc sườn hồnh Góc tâm hồnh Quai đm chủ TM chủ Thân đm phổi Nhĩ phải Thất trái III Đếm thứ tự cung xương sườn Phân biệt cung trước – cung sau Xương Sườn mấy? Dựa vào mốc Xương sườn Cung trước Cung sau 1 6 10 11 IV Đo số tim ngực (bt 0,5) Chỉ số tim ngực > 0,5  bóng tim to V Các hình ảnh bất thường Khí phế quản đồ Mực khí dịch Nhu mơ phổi xẹp Đường cong Damoiseau Tạo hang Tăng sáng vô mạch Tràn khí màng phổi phải Tràn khí màng phổi phải Tăng sáng vơ mạch Tràn khí tràn dịch màng phổi trái Đường “cong” Damoiseau Tràn khí tràn dịch màng phổi phải Tràn khí tràn dịch màng phổi trái Tràn khí tràn dịch màng phổi phải U phổi di phổi Bờ rõ U phổi bên phải U đỉnh phổi trái u phổi phải U phổi trái U cạnh rốn phổi trái Đa u bên phổi Di phổi thể bong bóng bay Ngồi Lao kê
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI DƯỢC X QUANG NGỰC, ÔN THI DƯỢC X QUANG NGỰC, II. Các cấu trúc giải phẫu trên phim X-Quang ngực thẳng bình thường, IV. Đo chỉ số tim ngực (bt là 0,5), V. Các hình ảnh bất thường, VI. Các phim bệnh lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay