ÔN THI DƯỢC X quang BỤNG

66 5 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:54

XQUANG BỤNG CẤP I Tiêu chuân ky thuât Định khu – Vòm hoành đến lỗ bịt – Phần mềm thành ngực bên Tư thế: Côt sông thăng, giưa phim Tia II Hình ảnh bình thường 1.Tạng rỗng 2.Tạng đăc 3.Đường mơ 4.Đóng vôi ổ bụng 5.xương tham khảo slide bài giảng III Hình ảnh bất thường Liềm Mực nước Chuỗi tràng hạt Liềm dưới hoành phải Bóng dạ dày dưới hoành trái Phân biêt liềm và bóng dạ dày Liềm hình liềm, có mảnh, liền sát với vòm hồnh, bóng dày nằm thấp, thường khơng phải hình liềm Liềm dưới hoành bên Bóng dạ dày dưới hoành trái Mực nước Chuỗi tràng hạt IV Bênh ly Thủng tạng rỗng Tăc ruôt – Tăc ruôt hoc – Tăc ruôt (liêt ruôt) – Xoăn đại tràng Sigma Tui thừa tá tràng Tui thừa tá tràng Ung thư dạ dày Khuyết thuốc Đại tràng Tui đại Côthừa ng thuốc tràng Tui thừa đại tràng Ung thư đại tràng Dạng lõi táo Ung thư đại tràng Ung thư trực tràng thuốc Khuyết Khuyết thuốc Polyp đại tràng Mỏ chim Xoăn ĐT Sigma Xoăn ĐT Sigma lông ruôt Lông ruôt Càng cua ... Tiêu chuân ky thuât Định khu – Vòm hoành đến lỗ bi t – Phần mềm thành ngực bên Tư thế: Côt sông thăng, giưa phim Tia II Hình ảnh bi nh thường 1.Tạng rỗng 2.Tạng đăc 3.Đường mơ... Liềm Mực nước Chuỗi tràng hạt Liềm dưới hoành phải Bóng dạ dày dưới hoành trái Phân bi t liềm và bóng dạ dày Liềm hình liềm, có mảnh, liền sát với vòm hồnh, bóng dày nằm thấp,... Tăc ruôt hoc Mực nước Chuỗi tràng hạt Đăc điêm Ruôt non Ruôt già Vị tri Trung tâm Ngoại bi n Niêm mạc Chạy hết khẩu kinh Chạy phần Quai ruôt Rông < cao Rông > cao Rông>cao, niêm
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI DƯỢC X quang BỤNG , ÔN THI DƯỢC X quang BỤNG , III. Hình ảnh bất thường, I. Hình ảnh bình thường, II. Hình ảnh bất thường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay