Phân tích giá trị pháp lý của văn bản công chứng

5 13 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:45

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí A MỞ ĐẦU Các điều kiện kinh tế xã hội ngày phát triển kéo theo đa dạng quan hệ dân sự, thương mại Điều đó, cho thấy cần thiết hoạt động công chứng việc xác nhận tính hợp pháp, xác thực hợp đồng giao dịch nhằm tránh rủi ro pháp cho bên giúp đảm bảo thực pháp luật đắn Chính thế, văn cơng chứnggiá trị pháp định Để tìm hiểu vấn đề này, em xin trình bày đề số 1: “ Phân tích giá trị pháp văn công chứng ” B NỘI DUNG I Khái quát chung công chứng văn công chứng Công chứng - Khái niệm Khái niệm công chứng Việt Nam Hiểu cách đơn giản nhất, "cơng chứng" việc "cơng" quyền đứng làm "chứng" Nói cách khác, thay để cá nhân tự đứng làm chứng cho giao dịch dân sự, nhà nước, việc đào tạo, bổ nhiệm trao cho số cá nhân (hoạt tổ chức) định phần quyền để người thay mặt nhà nước đứng làm chứng giao dịch Theo quy định khoản Điều Luật công chứng năm 2014 cơng chứng định nghĩa sau:“ Cơng chứng việc công chứng viên tổ chức hành nghề cơng chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp hợp đồng, giao dịch dân khác văn (sau gọi hợp đồng, giao dịch), tính xác, hợp pháp, khơng trái đạo đức xã hội dịch giấy tờ, văn từ tiếng Việt sang tiếng nước từ tiếng nước sang tiếng Việt (sau gọi dịch) mà theo quy định pháp luật phải công chứng cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.” Từ định nghĩa luật, thấy cơng chứng có số đặc điểm sau: Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí + Là hành vi công chứng viên làm việc sở công chứng thực chịu trách nhiệm tính hợp pháp hợp đồng, giao dịch công chứng + Thủ tục cơng chứng thủ tục hành + Công chứng dịch vụ công + Văn bản, giao dịch cơng chứnggiá trị chứnggiá trị pháp bắt buộc thi hành bên Văn công chứng Theo quy định khoản Điều Luật Công chứng năm 2014 thì: “Văn cơng chứng hợp đồng, giao dịch, dịch công chứng viên chứng nhận theo quy định Luật này.” Như vậy, văn công chứng tài liệu cơng chứng viên chứng nhận tính xác thực, hợp pháp, khơng trái đạo đức xã hội tính xác dịch từ tiếng nước sang tiếng Việt bao gồm: - Hợp đồng kí kết bên quan hệ dân sự, thương mại, đất đai, kinh doanh bất động sản lao động, sở hữu trí tuệ,… - Văn giao dịch bên di chúc, thỏa thuận phân chia di sản, … - Các dịch Văn công chứng có hiệu kể từ ngày cơng chứng viên ký đóng dấu tổ chức hành nghề cơng chứng (theo khoản Điều Luật công chứng năm 2014) Đối với số loại hợp đồng, giao dịch, pháp luật yêu cầu bắt buộc phải công chứng hợp đồng có hiệu lực Ngồi ra, bên tự nguyện yêu cầu công chứng II Giá trị pháp văn công chứng Văn công chứnggiá trị phạm vi rộng đời sống xã hội lĩnh vực dân sự, thương mại, đất đai, kinh doanh bất động sản, di chúc, …Tuy nhiên, tài liệu pháp luật quy định bắt buộc phải cơng chứng, cá nhân, tổ chức tự nguyện cơng chứng để đảm bảo cho tính an toàn pháp Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí hợp đồng, giao dịch Giá trị pháp văn công chứng quy định điều Luật Cơng chứng năm 2014, theo cụ thể sau: Giá trị thi hành văn công chứng Theo khoản Điều Luật Công chứng năm 2015 : “Hợp đồng, giao dịch cơng chứng có hiệu lực thi hành bên liên quan; trường hợp bên có nghĩa vụ khơng thực nghĩa vụ bên có quyền yêu cầu Tòa án giải theo quy định pháp luật, trừ trường hợp bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.” Nghĩa thoả thuận văn cơng chứng có hiệu lực bắt buộc thi hành bên hợp đồng, giao dịch đồng thời bên thứ ba Trước hết, xét mối quan hệ bên hợp đồng hiển nhiên họ cam kết hợp đồng, giao dịch họ có nghĩa vụ thực hiện, khơng bội ước Đó nguyên tắc luật dân Vì vậy, giá trị thi hành văn cơng chứng (hay nói cách khác hợp đồng, giao dịch cơng chứng) thực khơng có Mặt khác, xét mối quan hệ với người thứ ba văn cơng chứng có hiệu lực bắt buộc người thứ ba phải tôn trọng thi hành Thí dụ: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bên ký kết cơng chứng quan (Tài ngun mơi trường) cá nhân có liên quan phải công nhận làm thủ tục liên quan (trước bạ, sang tên) Điều xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng quyền tự giao kết hợp đồng chủ thể Giá trị chứng chứng minh văn công chứng Giá trị chứng chứng minh văn công chứng quy định khoản Điều Luật Công chứng năm 2014 “Hợp đồng, giao dịch cơng chứnggiá trị chứng cứ; tình tiết, kiện hợp đồng, giao dịch công chứng khơng phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.” Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Chứng Chứng có thật để làm cho yêu cầu, kết luận, phân xử chủ thể có liên quan Trong hoạt động tố tụng, chứng đóng vai trò định việc làm sáng tỏ quan hệ cần giải làm sở để tòa án phân xử Vấn đề giá trị chứng văn công chứng chứng minh quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 Cụ thể khoản Điều 83 luật này: “1 Các tài liệu đọc nội dung coi chứngcơng chứng, chứng thực hợp pháp quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận.” Ngoài ra, điểm c khoản Điều 80 luật ghi nhận tính tiết, kiện sau khơng phải chứng minh: “Những tình tiết, kiện ghi văn công chứng, chứng thực hợp pháp.” Cơ sở quy định xuất phát từ việc thừa nhận chức Cơng chứng viên chứng nhận tính xác thực hợp động, giao dịch thời gian, địa điểm, tư cách chủ thể người tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch (hình thức hợp đồng) tính hợp pháp điều khoản hợp đồng, tự ý chí bên (nội dung hợp đồng) Tính xác thực Cơng chứng viên chứng nhận biến tình tiết, kiện có hợp đồng, giao dịch trở thành chứng hiển nhiên trước Tòa Tại điều Luật Công chứng khẳng định giá trị chứng văn công chứng bị bác bỏ bị Tòa án tun vơ hiệu Nhưng khơng có nghĩa Tòa án tun vô hiệu cách tùy tiện Một người muốn yêu cầu Tòa án tun bố văn cơng chứng vơ hiệu phải chứng minh văn cơng chứng lập cách trái pháp luật Nếu khơng chứng minh điều văn công chứng công nhận Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí chứng hiển nhiên trước Tòa án Như vậy, vai trò phòng ngừa Cơng chứng viên thể chỗ: lập hợp đồng, bên giao kết hợp đồng củng cố chứng việc ký kết hợp đồng để đề phòng tranh chấp sau C KẾT LUẬN Danh mục tài liệu tham khảo: ... chủ thể Giá trị chứng chứng minh văn công chứng Giá trị chứng chứng minh văn công chứng quy định khoản Điều Luật Công chứng năm 2014 “Hợp đồng, giao dịch cơng chứng có giá trị chứng cứ; tình... cơng chứng có giá trị chứng có giá trị pháp lý bắt buộc thi hành bên Văn công chứng Theo quy định khoản Điều Luật Cơng chứng năm 2014 thì: Văn cơng chứng hợp đồng, giao dịch, dịch công chứng. .. đồng, giao dịch, pháp luật yêu cầu bắt buộc phải công chứng hợp đồng có hiệu lực Ngồi ra, bên tự nguyện u cầu cơng chứng II Giá trị pháp lý văn công chứng Văn cơng chứng có giá trị phạm vi rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích giá trị pháp lý của văn bản công chứng , Phân tích giá trị pháp lý của văn bản công chứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay