Bài tập học kỳ môn kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai đề số 5

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:45

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí ĐỀ BÀI An cơng tác Văn phòng luật sư Tâm Đức nhận hồ 25 hộ gia đình tỉnh Bắc Ninh đề nghị vấn pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp việc nhà nước thu hồi 35 đất nông nghiệp mà họ canh tác Khi nhận hồ vụ việc này, theo Anh (Chị): Anh (chị) xác định giúp khách hàng vấn đề pháp lý mấu chốt vụ việc để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng? Các bước công việc tiến hành Để việc vấn pháp luật hiệu An phải sử dụng kỹ cụ thể nào? Anh (chị) lập đề cương chi tiết vấn pháp luật đất đai cho khách hàng BÀI LÀM I Anh (chị) xác định giúp khách hàng vấn đề pháp lý mấu chốt vụ việc để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng? Các bước công việc tiến hành Trong vấn đề đặt ra, anh An 25 hộ gia đình Bắc Ninh đề nghị vấn việc đất nông nghiệp họ (35 ha) bị nhà nước thu hồi Vậy văn phápđể ta giải phải trả lời câu hỏi sau theo bước: Nguần gốc đất nông nghiệp ? Trong vụ việc, đất nông nghiệp hộ gia đình bị thu hồi theo mục đích ? Chủ thể định thu hồi đấtpháp luật khơng ? Việc thực thông báo thu hồi đất ? Nếu thu hồi việc đền bù thiệt hại xác định ? Nếu vụ việc trái pháp luật việc khiếu nại nộp đơn khởi kiện ? Đầu tiên, việc ta cần quan tâm đọc hồ 25 hộ gia đình theo q trình thời gian, nguần gốc 35 đất nông nghiệp trên, theo Điều 131 Luật đất đai năm 2013 đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng bao gồm: “Đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân sử dụng gồm đất nông nghiệp Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; thuê quyền sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác; nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật…” Theo hướng này, 35 đất nơng nghiệp gia đình đất nông nghiệp công nhận quyền sử dụng đất Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Ngồi ra, phần đất thuộc vào dạng đất nơng nghiệp sử dụng vào mục đích cơng ích theo quy định Điều 132 Luật đất đai năm 2013 Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê để sản xuất nông nghiệp nhiên thời hạn sử dụng có năm với lần thuê Nhưng diện tích khoảng đất lớn (35 ha) nên khó rơi vào trường hợp - Đất nông nghiệp hộ gia đình thu hồi với mục đích ? Để thu hồi đất nơng nghiệp hộ gia đình, quan chức cần theo quy định Điều 61 Thu hồi đất mục đích quốc phòng an ninh Điều 62 Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội Vậy, An cần xem xét kĩ mục đích thu hồi đất hộ gia đình để xác định vụ việc có trái pháp luật khơng ? - Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất Căn vào Điều 66, luật sư cần xác định quan có thẩm quyền thu hồi đất bao gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh quỹ đất cơng ích xã phường, thị trấn Ủy ban nhân cấp huyện hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Ngoài trường hợp đất thuộc khu vực thu hồi có hai đối tượng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh định thu hồi đất ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện - Thông báo thu hồi đất Căn theo Điều 67, trước thu hồi đất 25 hộ dân Ủy ban nhân dân cần phải thơng báo trước 90 ngày cho hộ gia đình biết Nội dung thông báo bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm Khi thông báo việc thu hồi đất, quyền cấp huyện cần thống phương án bồi thường, hỗ trợ với nông vụ công bố công khai - Bồi thường thiệt hại nhà nước hộ dân Nếu khoảng đất 25 hộ gia đình (35 ha) nhà nước thu hồi theo pháp luật để phục vụ mục đích theo Điều 61 62 Các hộ dân cần chứng minh vấn đề sau để nhận bồi thường theo Điều 75 Luật đất đai 2013 gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơng nghiệp có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trường hợp hộ gia đình sử dụng đất với hạn mức quy định điều 129 Đồng thời, theo Điều 77, việc bồi thường đất nông nghiệp hộ gia đình bao gồm bồi thường đất chi phí đầu lại vào đất, cần quan tâm tới hạn mức sử dụng đất đât đai theo quy định Điều 129 Vấn đề khiếu nại bồi thường thu hồi đất Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Căn theo Điều 204 Luật đất đai 2013: "1 Người sử dụng đất, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện định hành hành vi hành quản lý đất đai Trình tự, thủ tục giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành đất đai thực theo quy định pháp luật khiếu nại Trình tự, thủ tục giải khiếu kiện định hành chính, hành vi hành đất đai thực theo quy định pháp luật tố tụng hành chính" Như vậy, việc khiếu nại thực theo thủ tục hành chính, trình tự khiếu nại thực theo Điều Luật khiếu nại 2011 theo trường hợp này, đối tượng khiếu nại tới Ủy ban nhân dân Huyện thu hồi đất nông nghiệp lần đầu, đến quan thủ trưởng cấp trực tiếp Ủy ban nhân dân Tỉnh khởi kiện theo vụ án hành Tòa Cần vào hồ sơ, giấy tờ hộ gia đình cung cấp hồ địa xác định trạng sử dụng đất để xác định loại đất để đưa kết luận yêu cầu khiếu nại hợp lí Trên vấn đề pháp lý cần xem xét xết theo thứ tự thủ tục vấn bảo vệ quyền lợi ích 25 hộ dân Bắc Ninh với diện tích đất 35 mà nhà nước thu hồi Qua hướng nhìn nhận việc thu hồi được lên kế hoạch thực pháp luật, luật sư An vấn để người dân có đền bù thỏa đáng với nông sản đất giá trị đất đền bù ngang tiền đền bù II Để vấn pháp luật hiệu An phải sử dụng kỹ cụ thể ? Để thực vấn lĩnh vực đất đai, người vấn phải thực kĩ nghe nói để giao tiếp với khách hàng đồng thời kèm theo kĩ hướng dẫn khách hàng viết đơn khiếu nại, khởi kiện kĩ tóm tắt, đọc hồ Tiếp nhận yêu cầu trao đổi với khách hàng Điều đầu tiên, luật sư cần phải biết trao đổi nội dung vụ tranh chấp Thơng qua việc trình bày khách hàng, luật sư cần phải biết đặt câu hỏi để gợi ý người khách hàng đến chất việc cách vô tư, khách quan, nhằm xác định rõ chất việc biết khách hàng quan tâm đến vấn đề gì, yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu có liên quan đến vụ tranh chấp; Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí nắm cách khái quát yêu cầu khách hàng gì, liệu ta có đáp ứng u cầu khơng; xác định quan hệ pháp luật vụ kiện, thời hiệu khởi kiện, thẩm quyền giải vụ án, điều kiện khởi kiện; nhằm để giải vấn đề cốt yếu có nên kiện hay khơng, thương lượng hồ giải, có kiện phải làm Cần xác định rõ số vấn đề sau: Loại tranh chấp? Các bên quan hệ tranh chấp gồm ai, cách nào? Nội dung tranh chấp? Yêu cầu cụ thể khách hàng gì? Tài liệu, chứng mà khách hàng cung cấp gì, đánh giá giá trị chứng Khách hàng yêu cầu luật vấn u cầu luật sư đóng vai trò người bảo vệ quyền lợi hay người đại diện cho họ trình giải vụ án Hướng dẫn khách hàng cung cấp chứng Đối với vụ án tranh chấp đất đai, vấn đề tìm chứng cung cấp chứng quan trọng, nhiều vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất có nguồn gốc lâu đời, nên chứng bị dần theo thời gian, việc thu thập chứng vơ khó khăn Hơn nữa, pháp luật Việt Nam đất đai thay đổi nhiều qua thời kỳ, việc quy định vấn đề chứng thay đổi nhiều như: thời kỳ cải cách ruộng đất, trước sau giải phóng, trước sau có luật đất đai, Theo quy định Bộ luật Tố tụng Dân năm 2004: khoản Điều 79: “Đương có u cầu Tồ án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp phải đưa chứng để chứng minh cho yêu cầu có hợp pháp ”, Điều 81: “Chứng vụ việc dân có thật đương cá nhân, quan, tổ chức khác giao nộp cho Toà án Tồ án thu thập theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định ” Thiết lập nghiên cứu hồ vụ việc Bước khâu thiết lập nghiên cứu hồ vấn phải phân tích để hiểu đúng, hiểu rõ vụ việc; xác định mấu chốt mâu thuẫn, vi phạm; xác định tài liệu, chứng để chứng minh đồng thơi yêu cầu khách hàng cung cấp thêm chứng cứ, tài liệu (nếu cần) Trong q trình nghiên cứu hồ vụ việc, phát sinh thêm vấn đề vấn ngoài, người thực hoạt động vấn yêu cầu khách hàng có nhu cầu vấn thêm vấn đề đó.Nếu khách hàng đồng ý người vấn thực hiên vấn thêm vấn đề khách hàng khơng có nhu cầu vấn thêm người vấn thực vấn yêu cầu thống với khách hàng trước Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Song song với trình nghiên cứu hồ vụ việc, người vấn cần tìm hiểu quy định pháp luật có liên quan để đánh giá tính hợp pháp tình tiết hồ vụ việc, tìm hiểu xem pháp luật quy định vấn đề nào? Đưa phương án vấn Trên sở nghiên cứu kỹ hồ vụ việc, tìm hiểu quy định pháp luật, người thực vấn cần đưa phương án vấn Phương án vấn cần cụ thể, rõ ràng, quy định pháp luật Người thực hoạt động vấn nên đưa nhiều phương án vấn đẻ khách hàng lựa chọn Đánh giá ưu điểm, nhược điểm phương án Chú ý không áp đặt, ép buộc khách hàng nên lựa chọn phương án mà đưa quan điểm cá nhân mang tính gợi ý, định hướng phương án Việc lựa chọn áp dụng phương án khách hàng lựa chọn Kết thúc bước kết thúc trình vấn, người thực hoạt động vấn người yêu cầu vấn đạt mục đích Người yêu cầu vấn tháo gỡ vướng mắc, đồng thời nhận phương án vấn từ phía người vấn Người thực hoạt động vấn giúp đỡ người dân giải đáp họ chưa rõ, đồng thời thu khoản thù lao từ hoạt động vấn mình, tạo lòng tin tín nhiệm khách hàng Phương án vấn đưa cần cụ thể, rõ ràng Rất phương án vấn, có trình tự, thủ tục để người yêu cầu vấn tự thực hiện, nhiên xảy trường hợp người yêu cầu vấn ủy quyền cho người vấn thay thực biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp với cách người đại diện theo hợp đồng ủy quyền Nếu trường hợp xảy ra, hai bên lại phát sinh hợp đồng hợp đồng ủy quyền,… Ngoài kỹ vấn, người luật sư phải ý đến kỹ phi ngơn ngữ như: Cử chỉ, lời nói, hành vi nét mặt… Những việc nhỏ việc giao tiếp trao đổi thông tin giúp người vấn đem lại nhiều lợi ích thoải mái lòng tin người khách hàng III Anh chị lập đề cương chi tiết vấn pháp luật đất đai cho khách hàng Việc lập đề cương chi tiết vụ việc vấn pháp luật đất đai cho Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí hộ dân, em xin thực dạng thư vấn sau : THƯ VẤN Kính gửi bác nộp đơn vấn nơi công ty chúng tôi, Lời đầu tiên, tôi-Ls.Nguyễn Văn An công ty Luật Tâm Đức xin gửi lời chào lời chúc tốt đẹp từ công ty Theo yêu cầu văn từ phía vị tới văn phòng luật sư vào ngày 27/10/2015 Hôm nay, thư trả lời này, xin vấn cho quý vị vấn đề pháp lý xoay quanh vụ việc thu hồi đất Bắc Ninh (35 ha) trực tiếp từ phía 25 hộ dân Theo nội dung vị trình bày gặp mặt trước đó, phía vị muốn đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp việc thu hồi đất nhà nước Chúng tơi tìm hiểu vụ việc phápđể đưa lời vấn sau: - 35 đất thu hồi thuộc loại đất nông nghiệp mà vị canh tác thuộc diện đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân sử dụng quy định Điều 131 Luật đất đai 2013 công nhận quyền sử dụng Việc tạo tiền đề để vị nhận quyền lợi ích từ việc thu hồi đất đền bù tiền đất tương đương với giá trị đất đền bù nông vụ mảnh đất vị canh tác Thứ hai, việc thu hồi đất quyền địa phương, xác định theo Điều 62 thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội Ủy ban nhân dân cấp Huyện thực hiện, chủ thể thực việc Ủy ban nhân dân cấp xã vụ việc trái với pháp luật Do đó, chúng tơi đại diện cho phía hộ gia đình để viết đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân cấp xã theo thủ tục hành Nếu Ủy ban nhân dân cấp xã không hồi đáp không đồng ý với khiếu nại, tiếp tục nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân Huyện thay mặt vị khởi kiện Ủy ban nhân dân cấp xã theo Luật tố tụng hành Thứ ba, quyền lợi vị việc nhà nước thu hồi đất, nên quan tâm tới thời gian thông báo Ủy ban nhân dân Huyện việc thu hồi đất tới vị (90 ngày- đất nông nghiệp), để vị có đủ thời gian thu hồi nông vụ sản phẩm nuôi trồng trình canh tác Đồng thời, cần quan tâm tới việc bồi thường thiệt hại Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí nhà nước đất thu hồi Để nhận đền bù thiệt hại, vị cần chứng minh sau : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơng nghiệp vị có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nguần gốc đất,giấy tờ chứng minh nghĩa vụ tài chính, tên đồ địa địa phương, thời gian sử dụng đất) Theo quy định Điều 75 Luật đất đai 2013 Các khoản bồi thường bao gồm bồi thường đất bồi thường chi phí đầu vào đất, đất đai thu hồi bồi thường dạng tiền đất loại có giá trị tương đương Cuối cùng, việc thu hồi đất có đền bù khơng thỏa đáng vị quyền nảy sinh bất đồng q trình đền bù, tơi thay mặt đại diện cho vị viết đơn khiếu nại bồi thường thu hồi đất theo Điều 204 Luật đất đai 2013 Cụ thể hơn, việc khiếu nại hay khởi kiện thực theo quy định luật khiếu nại với trình tự thủ tục giải theo khiếu kiện tố tụng hành Trong trường hợp này, đối tượng viết đơn khiếu nại khởi kiện Ủy ban nhân dân huyện- quan thu hồi đất Văn phòng luật tơi giúp vị tồn việc trình khiếu nại vụ kiện (nếu xảy ra) Qua việc trình bày trên, tơi- Nguyễn Văn An văn phòng luật Tâm Đức xin chân trọng cảm ơn vị tín nhiệm tin tưởng chúng tơi Rất vui lòng vấn giúp đỡ vị vụ việc này! ... thực pháp luật, luật sư An tư vấn để người dân có đền bù thỏa đáng với nông sản đất giá trị đất đền bù ngang tiền đền bù II Để tư vấn pháp luật hiệu An phải sử dụng kỹ cụ thể ? Để thực tư vấn. .. phát sinh thêm vấn đề tư vấn ngoài, người thực hoạt động tư vấn yêu cầu khách hàng có nhu cầu tư vấn thêm vấn đề đó.Nếu khách hàng đồng ý người tư vấn thực hiên tư vấn thêm vấn đề khách hàng khơng... lập đề cương chi tiết tư vấn pháp luật đất đai cho khách hàng Việc lập đề cương chi tiết vụ việc tư vấn pháp luật đất đai cho Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí hộ dân, em xin thực dạng thư tư vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ môn kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai đề số 5 , Bài tập học kỳ môn kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai đề số 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay