ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CHƯƠNG 6

40 6 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:44

L/O/G/O CHƯƠNG MƠ HÌNH IS - LM NỘI DUNG I ĐƯỜNG IS II ĐƯỜNG LM I iII PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRÊN MƠ HÌNH IS - LM I ĐƯỜNG IS Khái niệm Xây dựng đường IS Tính chất đường IS Phương trình đường IS Sự dịch chuyển đường IS Khái niệm Đường IS phản ánh tổ hợp khác lãi suất (i) với sản lượng (Y) mà thị trường hàng hóa cân (Y = AD) Xây dựng đường IS  Với lãi suất i1, đầu tư I1: TTHH cân bằng:Y1  Với lãi suất i2, đầu tư I2: TTHH cân bằng:Y2  Các tổ hợp A(i1,Y1); B(i2,Y2) cho ta đường IS AD AD2= C+I2+G+X-M B AD1= C+I1+G+X-M A i i1 450 Y1 A B i2 Y2 Y1 Y IS Y2 Sự hình thành đường IS Y Tính chất đường IS •Mọi điểm nằm đường IS ứng với cặp (i,Y) thị trường hàng hóa cân bằng: Y=C+I+G+X-M Hay: S + T + M = I + G + X •Đường IS dốc xuống bên phải, vì: – Khi i giảm làm Y tăng để thị trường hàng hóa cân – Khi i tăng làm Y giảm để thị trường hàng hóa cân Phương trình đường IS  Ta có: Y = C + I + G + X - M, Với:  C = C0 + Cm.Yd ; G = G0;  T = T0 + Tm.Y; I = I + I m Y + I i M = M0 + Mm.Y; X = X0 i m Y = C + C m (Y - T0 - Tm Y) + I + I m Y + I im i + G + X - M - M m Y C + I + G0 + X − M − C mT0 + I i ⇔Y = − C m (1 − Tm ) − I m + M m i m K= − C m (1 − Tm ) − I m + M m Y = K (C + I + G0 + X − M − C mT0 ) + K I i i m  Đây phương trình đường IS, biểu diễn phụ thuộc sản lượng (Y) vào lãi suất (i)  Dạng hàm là: Y = f(i), Y hàm số, i biến số Nếu đặt: Phương trình IS viết lại sau: A = C + I + G + X − M − C m T0 Ta thấy K > 0; nên: Y hàm nghịch biến với i, IS có độ dốc âm Y = K A0 + K I i i m I Yp - ↓ G, ↑T  AD ↓  IS dịch chuyển sang trái icb↓ Ycb ↓ Yp i LM E2 i1 i2 E1 IS1 IS2 Y2 Y1 Y Tác động lấn át • Khi thực CS tài khóa mở rộng  Y tăng  Cầu tiền tăng  i tăng  I giảm  AD giảm  Ycb giảm • Như vậy: tác động lấn át hay tác động hất tác động làm giảm đầu tư tư nhân việc tăng lãi suất tăng chi tiêu CP gây nên Tác động lấn át i Yp LM E2 i2 i1 E1 ∆Y=k∆AD A IS2 IS1 Tác động lấn át Tác động CS tiền tệ • CS tiền tệ mở rộng: Khi Y < Yp • NHTW tăng cung tiền  LM dịch chuyển xuống  Y tăng i giảm • Khi i giảm  I tăng  Y tăng Yp i LM1 i1 i2 i’ E1 LM2 E2 A IS Y’ Tác động CS tiền tệ Bẫy khoản: • Khi NHTW thực CSTTmở rộng lãi suất giảm  I tăng Y tăng • Nhưng nhu cầu giữ tiền mặt dân chúng cao trường hợp CSTT mở rộng NHTW khơng có hiệu mức cung tiền thay đổi lãi suất không thay đổi I không thay đổi • Cung tiền tăng  nguy lạm phát Vậy bẫy khoản tượng lạm phát tăng nhanh mà sản lượng khơng tăng tăng NHTW thực sách mở rộng tiền tệ để kích cầu đầu tư chống suy thối Phối hợp CS tài khóa CS tiền tệ • Đối với mục tiêu ổn định: - CS mở rộng: Khi kt bị áp lực suy thoái  CP thực CS mở rộng: + Mở rộng tài khóa  Tăng AD  IS dịch chuyển sang phải + Mở rộng tiền tệ Tăng cung tiền  LM dịch chuyển xuống Kết quả: SLCB tăng, lãi suất cân tăng, giảm khơng đổi - Tương tự CS thu hẹp Phối hợp CS tài khóa CS tiền tệ • Đối với mục tiêu tăng trưởng: Tăng Y cách tăng vốn đầu tư - Tăng I cách giảm lãi suất Ycb khơng đổi phải kết hợp mở rộng tiền tệ với thu hẹp tài khóa Phối hợp CS tài khóa CS tiền tệ Yp i LM1 E1 i1 LM2 i2 E2 A IS1 IS2 Y2 = Y Câu hỏi chuẩn bị C7 Khái niệm, đo lường, phân loại nguyên nhân lạm phát Tác động lạm phát biện pháp chống lạm phát Khái niệm, phân loại biện pháp Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp ... : i = − Y i Dm D Y m i m ( LM ) : i = f (Y ) Y m Ví dụ: SM = 60 0; DM = 500 + 0,02Y – 100i Ta có: SM = DM hay: 500 + 0,02Y – 100i = 60 0 Phương trình LM có dạng: i= -1 + 0,002Y Sự dịch chuyển đường... + X − M ⇔ M M S = D Ví dụ: C =100 + 0,75Yd; I = 100 + 0,05Y-50i; G = 300 T = 40 + 0,2Y; SM = 60 0; M = 70 + 0,15Y ;X = 150 DM = 500 + 0,02Y – 100i Tìm lãi suất sản lượng cân chung III PHÂN TÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CHƯƠNG 6 , ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CHƯƠNG 6 , CHƯƠNG 6 MÔ HÌNH IS - LM, Phương trình đường IS, Sự dịch chuyển đường IS, Sự dịch chuyển đường LM, Cân bằng đồng thời trên 2 thị trường, Tác động của CS tài chính, Tác động lấn át, Phối hợp CS tài khóa và CS tiền tệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay