Đề kiểm tra kiến thức GP 1

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:42

Đề kiểm tra kiến thức GP Chọn câu trả lời : Câu 1: Mô tả chi : A) Có 53 chia làm vùng : cánh tay, cẳng tay, bàn tay B) Có 44 chia làm vùng : cánh tay, cẳng tay, bàn tay C) Có 53 chia làm vùng : vai - nách, cánh tay, cẳng tay, bàn tay D) Có 44 chia làm vùng : vùng nách, cánh tay, cẳng tay, bàn tay Câu 2.1: Phát biểu nhị đầu cánh tay: A) Bờ mốc giải phẩu quan trọng để tìm động mạch cánh tay gọi tùy hành động mạch canh tay B) Nguyên ủy đầu dài nằm mỏm quạ cánh tay C) Nguyên ủy đầu ngắn nằm củ ổ chảo ddixuoonsg rãnh gian củ D) Động tác gấp cẳng tay vào cánh tay Câu 2.2: Lớp nông vùng cẳng tay trước bao gồm : NGOẠI TRỪ A) Cơ sấp tròn B) Cơ gấp ngón nơng C) Cơ gan tay dài D) Cơ gấp cổ tay trụ Câu 3: Cơ gấp ngón sâu: A) Nguyên ủy mặt sau mặt xương trụ, màng gian cốt B) Bám tận đốt gần ngón II đến V sau xuyên qua gân thủng gấp ngón nơng C) Động tác gấp cổ tay D) Gấp khớp gian đốt gần ngón 2,3,4,5 gấp cổ tay Câu 4: Cơ sau KHƠNG có khu trước cẳng tay: A) Cơ gấp cổ tay quay B) Cơ gan tay dài C) Cơ sấp vuông D) Cơ cánh tay quay Câu : Câu nói tam đầu ? A) Do thần kinh trụ chi phối B) Bám tận mặt mỏm khuỷu C) Đầu ngắn bám vào củ oỏ chảo D) Đầu dài bám vào mặt sau xương cánh tay Câu 6: Rãnh nhị đầu có thành : A) Thành sau: Khớp khuỷa cánh tay B) Thành trong: gân nhị đầu C) Thành ngồi: Tốn ngồi D) Tất ý Câu 7: Thành phần sau rãnh nhị đầu ngoài: A) Động mạch bên quay B) Thần kinh C) Động mạch cánh tay D) Động mạch nách Câu 8:Cơ cánh tay có đặc điểm : A) 1/3 cánh tay B) Mốc quan trọng để tìm bó mạch thần kinh C) Do Thần kinh bì chi phối D) Duỗi cẳng tay vào cánh tay Câu :Cơ Delta mô tả: A) Dạng, xoay cánh tay B) Bám mép gai vai C) Bám bờ mỏm vai D) Bám 1/3 xương đòn Câu 10:Chọn câu nói nguyên ủy ngực lớn: NGOẠI TRỪ: A) Nguyên ủy ngực lớn phần đòn: bám vào 2/3 bờ trước xương đòn B) Nguyên ủy ngực lớn phần ức sườn bám vào xương ức sụn sườn và xương sườn đến C) Nguyên ủy ngực lớn phần bụng bám vào bao thằng bụng D) Có câu ...Câu :Cơ Delta mô tả: A) Dạng, xoay cánh tay B) Bám mép gai vai C) Bám bờ mỏm vai D) Bám 1/ 3 xương đòn Câu 10 :Chọn câu nói nguyên ủy ngực lớn: NGOẠI TRỪ: A) Nguyên ủy ngực lớn phần đòn: bám vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra kiến thức GP 1 , Đề kiểm tra kiến thức GP 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay