Vụ kiện tôm nước ấm DS404

18 11 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:35

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Sau Đổi Mới, kinh tế Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ thông qua chế mở cửa thị trường, tạo điều kiện cho hàng loạt doanh nghiệp xuất thành lập thu nhiều lợi nhuận Tuy nhiên, số lượng lớn doanh nghiệp xuất nước phảichịu thiệt hại khơng đáng có bị áp mức thuế chống bán phá giá không phù hợp, mà điển hình số doanh nghiệp xuất tôm nước ấm đông lạnh sang thị trường Hoa Kỳ Trước tình hình đó, từ năm 2009 Hiệp hội nhà chế biến xuất thủy sản Việt Nam đề xuất với phủ việc sử dụng chế giải tranh chấp WTO để buộcHoa Kỳchấm dứt biện pháp chống bán phá giá gây bất lợi cho nhà xuất Việt Nam nhằm bảo vệ lợi ích đáng doanh nghiệp nước Vụ kiện tôm nước ấm DS404 vụ kiện thắng lợi pháp lý Việt Nam WTO với tư cách nguyên đơn Vụ kiện để lại nhiều học kinh nghiệm cho doanh nghiệp xuất quan nước có liên quan việc giải tranh chấp thương mại quốc tế Chính vậy, nhóm chúng tơi chọn chủ đề “Vụ kiện Tôm nước ấm DS404” làm đề tài nghiên cứu cho môn học Pháp luật Thương mại Quốc tế Bài tiểu luận gồm bốn phần: I II III Kết học kinh nghiệm Do hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tiểu luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, nhóm thực mong muốn nhận ý kiến đóng góp, nhận xét để tiểu luận hoàn thiện Page CHƯƠNG I.MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TRANH CHẤPDS404-WTO GIỮA HOA KỲ VÀ VIỆT NAM Bán phá giá Bán phá giá thương mại quốc tế hiểu tượng xảy loại hàng hoá xuất từ nước sang nước khác với mức giá thấp giá bán hàng hố thị trường nội địa nước xuất Điều Khoản Hiệp định chống bán phá giá (ADA) quy định: “Trong phạm vi Hiệp định này, sản phẩm bị coi bán phá giá (tức đưa vào lưu thông thương mại nước khác thấp trị giá thông thường sản phẩm đó) giá xuất sản phẩm xuất từ nước sang nước khác thấp mức giá so sánh sản phẩm tương tự tiêu dùng nước xuất theo điều kiện thương mại thông thường” Cụ thể, sản phẩm nước A bán thị trường nước A với giá X lại xuất sang nước B với giá Y (Y nước A sang nước B Trong WTO, xem “hành vi cạnh tranh không lành mạnh” nhà sản xuất, xuất nước ngành sản xuất nội địa nước nhập Và “vụ kiện chống bán phá giá” tiếp biện pháp chống bán phá giá (kết vụ kiện) hình thức để hạn chế hành vi Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Chống bán phá giá Về thực chất, thuế chống bán phá giá loại thuế nhập bổ sung đánh vào hàng hoá bị bán phá giá nước nhập nhằm hạn chế thiệt hại việc bán phán giá đưa đến cho ngành sản xuất nước nhằm bảo đảm cơng thương mại Thuế chống bán phá giá biện pháp chống bán phá giá sử dụng phổ biến nhất, áp dụng sản phẩm bị điều tra bị kết luận bán phá giá vào nước nhập gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước Khơng phải có tượng hàng hố nước ngồi bán phá giá nước nhập áp dụng biện pháp chống bán phá giá hàng hố Theo quy định WTO việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá thực quan có thẩm quyền nước nhập khẩu, sau tiến hành điều tra chống bán phá giá , kết luận khẳng định tồn đồng thời 03 điều kiện sau:  Hàng hoá nhập bị bán phá giá (với biên độ phá giá không thấp 2%); Page  Ngành sản xuất sản phẩm tương tự nước nhập bị thiệt hại đáng kể bị đe doạ thiệt hại đáng kể ngăn cản đáng kể hình thành ngành sản xuất nước (gọi chung yếu tố “thiệt hại”);  Có mối quan hệ nhân việc hàng nhập bán phá giá thiệt hại nói trên; Phương pháp “Quy 0” (zeroing) Zeroing phương pháp tính tốn q trình tính biên độ phá giá cho phép quy tất các giao dịch có biên độ phá giá âm Mỹ nước 153 nước thành viên WTO sử dụng biện pháp zeroing để tính thuế chống bán phá giá mặt hàng xuất sang nước Ví dụ, nhà xuất bị điều tra thực giao dịch xuất khẩu, có giao dịch xuất có biên độ phá giá 20%, giao dịch có biên độ phá giá giao dịch có biên độ phá giá -25% khơng sử dụng phương pháp zeroing, bình quân biên độ phá giá nhà xuất là: (20% + 20% + 0% - 25% - 25%): = -7% (với biên độ phá giá âm, tức không phá giá, nhà xuất không bị áp thuế) Tuy nhiên, sử dụng zeroing biên độ phá giá trung bình là: (20% + 20% +0% + 0% + 0%): =8% (và kết nhà xuất bị áp thuế 8%) Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Phương thức khiến cho mức thuế trở nên cao, nhiều lần bị thẩm phán WTO lên án Điều 2.4.2 Hiệp định ADA quy định “việc xác định có tồn biên độ phá giá hay không suốt giai đoạn điều tra, thông thường dựa sở so sánh giá trị bình qn gia quyền thơng thường với giá bình quân gia quyền tất giao dịch xuất so sánh thơng qua so sánh giá trị thông thường với giá xuất sở giao dịch” Ở đây, việc so sánh phải thực tất giao dịch xuất bảo đảm công bằng, giao dịch có giao dịch có biên độ phá giá dương có giao dịch có biên độ phá giá âm chúng bù trừ cho phản ánh cách xác việc có bán phá giá hay không mức độ bán phá giá tác động lên thị trường nước nhập Khi sử dụng phương pháp zeroing với việc quy tất giao dịch có biên phá giá âm vi phạm vào nguyên tắc “so sánh công bằng” mà Điều 2.4 Hiệp định ADA quy định Việc áp dụng phương pháp zeroing gây nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp xuất nước xuất số lí Thứ nhất, áp dụng phương pháp zeroing, hầu hết kết điều tra đưa đến kết luận có bán phá giá bị áp thuế chống bán phá giá cao Điều gây bất cơng tạo nhiều khó khăn cho nước xuất khẩu, từ hạn chế tự hóa thương mại Thứ hai, biên độ phá giá bị đẩy lên cao không phản ánh thực tế, khiến số tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho thuế chống bán phá giá gánh nặng tài cho doanh nghiệp xuất Page Thứ ba, ngồi thiệt hại việc phải đóng thuế chống bán phá giá, doanh nghiệp xuất phải chịu hệ lụy khác từ việc áp thuế phải ký quỹ khoản tiền lớn Điều lần gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất vốn – vấn đề doanh nghiệp – phải dùng để ký quỹ Điều lại làm tăng lợi cạnh tranh doanh nghiệp không bị áp thuế chống bán phá giá Như vậy, hiểu nước xuất khẩu, thường nước phát triển, lên án phương pháp “Quy 0” coi biện pháp điển hình chống bán phá giá bất cơng Việc Hoa Kỳ sử dụng zeroing tính biên độ phá giá gặp phải phản đối từ đối tác thương mại nước Họ cho điều không phù hợp với quy tắc Tổ chức Thương mại giới (WTO) hệ thống luật chống bán phá giá Hoa Kỳ nhiều lần bị kiện Tổ chức Thương mại giới với lý nước sử dụng zeroing điều tra chống bán phá giá, điển vụ Gỗ xẻ mềm Canada (DS264), Ổ bi Nhật Bản (DS322), 21 vụ kiện chống bán phá giá từ EU (DS294), Tôm nước ấm đông lạnh Ecuađo (DS335), Tôm Thái Lan (DS343), Thép không gỉ Mêxicô (DS344)… Các quan giải tranh chấp WTO Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 4.1 Cơ quan giải tranh chấp (DBS) Là đại hội đồng WTO bao gồm đại diện quốc gia thành viên thành lập Ban hội thẩm, thông qua báo cáo Ban Hội thẩm Ban Phúc thẩm nguyên tắc “đồng phủ quyết” Giám sát việc thi hành định, khuyến nghị giải tranh chấp, cho phép đình thực nghĩa vụ, trả đũa 4.2 Ban Hội thẩm Trực tiếp xem xét vấn đề kiện tụng cụ thể sở quy định WTO nước nguyên đơn viện dẫn Đưa Báo cáo trình DBS thơng qua giúp DBS đưa khuyến nghị cho bên tranh chấp 4.3 Cơ quan phúc thẩm Xem xét lại báo cáo ban Hội thẩm để đảm bảo tính xác trình giải tranh chấp Ban hội thẩm có yêu cầu Nguồn chế giải tranh chấp (do DSU viện dẫn) - Điều XXII XXIII GATT 1947 ( Điều 3.1 DSU) - Các quy tắc thủ tục chuyên biệt bổ sung giải tranh chấp Hiệp định khuôn khổ WTO ( Điều 11.4 đến 17.7 GATT 1994) - Quyết định Thủ tục giải tranh chấp đặc biệt” GATT 1966: quy tắc áp dụng cho việc giải tranh chấp nước phát triển nước phát triển ( Điều Page 3.12 DSU) thủ tục đặc biệt áp dụng cho tranh chấp có bên nước phát triển Trình tự giải tranh chấp B1: Tham vấn Bên có khiếu nại trước hết phải đưa yêu cầu tham vấn Bên (Điều DSU) Việc tham vấn tiến hành bí mật (không công khai) không gây thiệt hại cho quyền Bên Bên tham vấn phải trả lời thời hạn 10 ngày phải tiến hành tham vấn vòng 30 ngày kể từ nhận yêu cầu (trường hợp khẩn cấp – ví dụ hàng hố liên quan có nguy hư hỏng, thời hạn 10 ngày 20 ngày) Bên tham vấn có nghĩa vụ "đảm bảo việc xem xét cách cảm thông tạo hội thoả đáng" cho Bên yêu cầu tham vấn Với ưu định tiết kiệm thời gian, tiền bạc, quan hệ hữu hảo bên tranh chấp… phương thức chủ yếu dựa đàm phán ngoại giao DSU đặc biệt khuyến khích sử dụng (Điều 3.7 DSU), việc tìm giải pháp hợp lý thoả mãn tất bên tranh chấp có lẽ coi trọng việc đạt giải pháp phù hợp với qui tắc thương mại Hiệp định B2: Thành lập Ban hội thẩm Yêu cầu thành lập Ban hội thẩm phải lập thành văn sau Bên tham Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí vấn từ chối tham vấn tham vấn khơng đạt kết vòng 60 ngày kể từ có yêu cầu tham vấn (Điều DSU) Tuy nhiên, đề cập, yêu cầu thành lập Ban hội thẩm đưa trước thời hạn bên tranh chấp thống thủ tục tham vấn, hồ giải khơng dẫn đến kết Văn yêu cầu thành lập Ban hội thẩm phải nêu rõ trình tham vấn, xác định xác biện pháp thương mại bị khiếu kiện tóm tắt pháp lý cho khiếu kiện Bất kỳ quốc gia thành viên có quyền lợi thực chất vấn đề tranh chấp thông báo cho DSB ý định tham gia vụ việc với tư cách Bên thứ ba Các Bên thứ ba tạo điều kiện để trình bày ý kiến văn trước Ban hội thẩm Hoạt động Ban hội thẩm (Panel Procedures): Ban hội thẩm có chức xem xét vấn đề tranh chấp sở qui định Hiệp định WTO mà Bên nguyên đơn viện dẫn cho đơn kiện để giúp DSB đưa khuyến nghị/quyết nghị thích hợp cho bên tranh chấp B3: Phúc thẩm (Appelate Review) Các bên tranh chấp kháng cáo vấn đề pháp lý Báo cáo Ban hội thẩm (yêu cầu phúc thẩm) sở yêu cầu thức văn Khi có yêu cầu thủ tục phúc thẩm bắt đầu Page Việc xem xét đưa Báo cáo phải thực với tham gia Bên tranh chấp Cơ quan Phúc thẩm Báo cáo thời hạn 60 ngày kể từ ngày kháng cáo (trường hợp có yêu cầu gia hạn kéo dài thêm 30 ngày phải thông báo lý cho DSB biết) Báo cáo giữ nguyên, sửa đổi loại bỏ vấn đề kết luận pháp lý Ban hội thẩm Các Bên khơng có quyền phản đối Báo cáo DSB thông qua Báo cáo Cơ quan Phúc thẩm thời hạn 30 ngày kể từ Báo cáo SAB chuyển đến tất thành viên trừ DSB đồng thuận phủ B4: Khuyến nghị giải pháp (Recommended Remedies) Khi Báo cáo thông qua xác định biện pháp Bên vi phạm qui định WTO, quan Báo cáo phải đưa khuyến nghị nhằm buộc Bên có biện pháp vi phạm phải tuân thủ qui định WTO (yêu cầu bị đơn rút lại sửa đổi biện pháp liên quan) đưa gợi ý (không bắt buộc) cách thức thực khuyến nghị Trường hợp khiếu kiện khơng vi phạm, Bên thua kiện rút lại biện pháp liên quan (vì khơng có vi phạm) Báo cáo khuyến nghị Bên thua thực dàn xếp định để thoả mãn Bên liên quan (Báo cáo đưa gợi ý biện pháp dàn xếp thoả đáng, ví dụ: bồi thường) B5: Thi hành (Implementation) Bên thua phải thông báo ý định việc thi hành khuyến nghị buổi họp DSB triệu tập vòng 30 ngày kể từ ngày thông qua Báo cáo Nếu không thực ngay, Bên gia hạn thực khoảng thời gian hợp lý (thời hạn DSB định sở đề nghị Bên; Bên tranh chấp thỏa thuận thời Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí hạn 45 ngày kể từ ngày thông qua khuyến nghị; theo phán trọng tài tiến hành vòng 90 ngày kể từ ngày thông qua khuyến nghị) DSB quan giám sát việc thực thi khuyến nghị Bên liên quan Trong thời gian qui định cho việc thực khuyến nghị, thành viên đưa vấn đề thực khuyến nghị vào chương trình nghị DSB; có đề nghị Bên phải thực khuyến nghị có nghĩa vụ giải trình văn việc thực khuyến nghị gửi cho DSB chậm 10 ngày trước tiến hành phiên họp DSB Page CHƯƠNG II TỔNG QUANVỤ TRANH CHẤPDS404-WTO GIỮA HOA KỲ VÀ VIỆT NAM Bối cảnh vụ tranh chấp 1.1 Quan hệ thương mại Hoa Kỳ- Việt Nam ngành thủy sản Ngành thuỷ sản Việt Nam bắt đầu xuất sang Mỹ từ năm 1994 với giá trị ban đầu thấp, có triệu USD Từ giá trị thuỷ sản xuất Việt Nam sang Mỹ tăng liên tục qua năm Năm 1998 số lên tới 82 triệu USD đưa Việt Nam lên vị trí thứ 19 nước xuất thuỷ sản vào Mỹ Vào năm 2001 Việt Nam xuất 70.930 thủy sản loại, trị giá 489.03 triệu USD Năm 2002, khối lượng mặt hàng xuất tăng lên 98.664 tấn, đạt 645.98 triệu USD, chiếm 32.4% tống giá trị xuất thủy sản Việt Nam Năm 2003, kim ngạch xuất mặt hàng hải sản (kể chế biến) đạt 777.66 triệu USD, tiếp tục xếp vị trí thứ hai sau hàng dệt may bảng xuất Việt Nam vào Hoa Kỳ, chiếm 35.3% tổng giá trị xuất thủy sản Việt Nam Đến năm 2005, tác động đồng thời việc áp thuế chống bán phá giá cá tra, cá ba sa phile đông lạnh tôm đông lạnh, xuất thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ có phần giảm sút, thị trường Hoa Kỳ chiếm 23% thị phần xuất Việt Nam Con số tiếp tục giảm dần, đến năm 2012 xuất thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ chiếm 18% tổng kim ngạch xuất thủy sản Trong mặt hàng thủy sản Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ, tơm chiếm tỷ trọng 74% tổng giá trị hàng thủy sản xuất (2013) Việt Nam vươn lên vị trí thứ tư giá trị xuất tôm sang Hoa Kỳ (về khối lượng đứng hàng thứ 7) Page 1.2 Nguyên nhân dẫn đến vụ kiện Vụ điều tra chống bán phá giá sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam Bộ Thương mại Hoa Kỳ ( DOC ) khởi xướng tháng 1/2004 Việc điều tra tiến hành ba doanh nghiệp bị đơn có lượng xuất lớn (bao gồm Minh Phú, Minh Hải Camimex- gọi bị đơn bắt buộc) Đến tháng năm 2005, DOC thức áp thuế chống bán Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí phá giá với thuế suất thơng qua phương pháp tính biên độ phá giá Zeroing Hoa Kỳ : - Từ 4.3% đến 5,24% bị đơn bắt buộc - Từ 4,57% ( mức bình quân gia quyền thuế suất áp dụng cho bị đơn bắt buộc) bị đơn tự nguyện không lựa chọn điều tra - Mức thuế suất toàn quốc (……) cho tất doanh nghiệp lại Theo luật pháp Hoa Kỳ, sau năm kể từ áp thuế, DOC tiến hành rà sốt hành (POR) mức thuế mà quan áp dụng Tính đến tháng 2/2010, quan rà sốt hành lần doanh nghiệp Việt Nam lần doanh nghiệp Việt Nam bị áp mức thuế bất lợi cụ thể: Lần rà soát thứ 2- POR2, 30 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham gia rà soát DOC chọn doanh nghiệp Minh Phú Camimex bị đơn bắt buộc có lượng xuất lớn Hai doanh nghiệp đạt mức thuế suất khơng đáng kể (0-0.01%) 28 doanh nghiệp lại bị áp dụng mức thuế 4.57% mức thuế áp dụng cho tất doanh nghiệp không tham gia rà sốt ( mức thuế tồn quốc) 25.76% Lần sốt thứ 3- POR3, có 28 doanh nghiệp đăng ký rà soát, DOC lựa chọn doanh nghiệp làm bị đơn ( Minh Phú, Camimex Phương Nam) Ba doanh nghiệp áp thuế 0.43%; 0.08%; 0.21% Mức thuế cho 25 doanh nghiệp lại 4.57% mức thuế tồn quốc 25.76% Page Trước nguy DOC tiếp tục sử dụng phương pháp gây kết bất lợi lần rà soát lại mức thuế áp dụng doanh nghiệp xuất tôm Việt Nam, Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản (VASEP) Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất kiện Hoa Kỳ WTO lên Chính phủ Chính phủ chấp nhận để bắt đầu vụ kiện Tóm tắt vụ kiện Ngày 01/02/2010, phía Việt Nam gửi yêu cầu tham vấn phủ Hoa Kỳ liên quan đến biên pháp chống bán phá giá Hoa Kỳ sản phẩm tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam Các bên liên quan Văn pháp lý liên quan Nguyên Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí đơn Hiệp định ADA: điều 2.1, 2.4, 2.4.2, 6.10, 6.10.2, 9.3, 9.4, 11.1, 11.3, 17.6(i) Bị đơn • Việt Nam Hoa Kỳ Khung thời gian Việt Nam gửi yêu cầu 01/02/2010 tham vấn Thành lập Ban hội 18/05/2010 thẩm Ban hành Báo cáo 11/07/2011 Ban hội thẩm Ban hành Báo cáo 11/07/2011 Hiệp định Cơ quan Phúc thẩm GATT 1994: điều VI:2 02/11/2011 Thông qua Sản phẩm biện pháp gây tranh cãi Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Hành động gây tranh cãi: Những định chống bán phá giá đợt rà sốt hành thứ thứ nhập từ Việt Nam tiếp tục USDOC sử dụng hành động chống bán phá giá - Sản phẩm: Tôm nước ấm đơng lạnh Việt Nam • Các hiệp định, nghị định liên quan đến vụ tranh chấp - Hiệp định Chống bán Phá giá WTO ( ADA) - Hiệp định GATT 1994 - Nghị định Thư Cơ chế Giải Tranh chấp WTO (Ngày 20 tháng 11 năm 1996) Page CHƯƠNG III.PHÂN TÍCH NỘI DUNG VỤ TRANH CHẤPDS404-WTO GIỮA HOA KỲ VÀ VIỆT NAM Yêu cầu xem xét khuyến nghị bên - Việt Nam đề nghị Ban Hội thẩm xem xét vấn đề: (a) Việc sử dụng phương pháp zeroing để xác định biên độ phá giá bị đơn bắt buộc rà soát POR2 POR3 việc tiếp tục sử dụng phương pháp rà sốt DOC khơng phù hợp với Điều 9.3, 2.1, 2.4.2, 2.4 Hiệp định CBPG Điều VI:2 GATT 1994; (b) DOC sử dụng phương pháp zeroing vi phạm Điều 9.3 Hiệp định CBPG Điều VI:2 GATT 1994; (c) Lấy biên độ phá giá xác định theo phương pháp zeroing làm mức thuế suất áp dụng cho bị đơn tự nguyện khơng lựa chọn hai rà sốt POR2 POR3 không tuân thủ Điều 9.3, 2.1, 2.4.2, 2.4 Hiệp định CBPG; (d) Áp dụng mức thuế suất chung cho bị đơn tự nguyện không lựa chọn mà không vào kết điều tra bị đơn bắt buộc áp dụng mức thuế bất lợi cho bị đơn không lựa chọn rà sốt POR2 POR3 khơng phù hợp với Điều 9.4, 17.6(i) 2.4 Hiệp định CBPG; (e) Áp dụng mức thuế suất tồn quốc sau rà sốt POR2 POR3 sở tính tốn từ thơng tin sẵn có bất lợi việc tiếp tục áp dụng mức thuế rà soát vi phạm Điều 6.8, 9.4, 17.6(i) Phụ lục II Hiệp định CBPG; (f) Quyết định DOC rà soát POR2 POR3 nhằm hạn chế số lượng bị đơn bắt buộc, khơng đảm bảo nghĩa vụ thực thi đầy đủ theo Hiệp định CBPG, cụ thể điều khoản 6.10, 6.10.2, 9.3, 11.1 11.3 - Hoa Kỳ đề nghị Ban Hội thẩm chấp nhận yêu cầu phán sơ mà Hoa Kỳ đề đạt với Ban Hội thẩm từ trước đó, bác bỏ khiếu nại Việt Nam Hoa Kỳ vi phạm hiệp định Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Vấn đề 1: Khiếu nại phía Mỹ liên quan đến nội dung thuộc điều khoản tham chiếu Ban hội thẩm Nhìn chung, Việt Nam yêu cầu Ban Hội thẩm xem xét vấn đề liên quan đến vấn đề: Quyết định DOC lần rà soát thứ hai, Quyết định DOC lần rà soát thứ ba, “việc tiếp tục sử dụng biện pháp bị khiếu kiện” phương pháp tính biên độ bán phá giá “quy 0” Page 10 Mỹ yêu cầu Ban Hội thẩm đưa phán sơ kết luận Phòng Thương mại Mỹ lần điều tra lần rà sốt hành thứ Lập luận Mỹ: Mỹ cho định cuối Mỹ lần điều tra rà soát hành lần thứ khơng nằm điều khoản tham chiếu Ban Hội thẩm, vào thời điểm diễn kiện trên, Việt Nam chưa gia nhập WTO, chưa thể áp dụng Hiệp định Chống bán phá giá vào trường hợp Hơn nữa, Hoa Kỳ lập luận rằng, lần điều tra thứ không nằm nội dung yêu cầu tham vấn Việt Nam không nằm nội dung tham vấn Ban Hội thẩm Lập luận Việt Nam: Việt Nam không đưa ý kiến yêu cầu phía Hoa Kỳ Kết luận Ban Hội thẩm: Vì phía Việt Nam cho thấy nước không coi kết luận Phòng Thương mại Mỹ lần điều tra lần rà sốt hành thứ vấn đề cần tham vấn, Ban Hội thẩm không cần thiết phải xử lý yêu cầu phía Mỹ Mỹ yêu cầu Ban Hội thẩm đưa phán sơ liên quan đến “việc tiếp tục sử dụng biện pháp bị khiếu kiện” (continued use of challenged practices) Lập luận VN: yêu cầu tham vấn từ phía Việt Nam cho phía Mỹ tiến hành hoạt động nằm diện bị phản đối (phương pháp tính biên độ “quy 0”, thuế suất toàn quốc giới hạn số lượng bị đơn rà soát đơn lẻ) Những hành động không diễn ra, mà diễn diễn tương lai, hàm chứa tác động sau Phía Việt Nam cho Việt Nam định nghĩa rõ vấn đề “việc tiếp tục sử dụng biện pháp bị khiếu kiện” yêu cầu tham vấn Điều mà Việt Nam muốn Ban Hội thẩm thẩm định chất liên tục tiếp diễn hoạt động Phòng Thương mại Mỹ Lập luận Mỹ: Phía Mỹ lập luận rằng, vấn đề “việc tiếp tục sử dụng biện pháp bị khiếu kiện” mà phía Việt Nam đưa khơng thể chấp nhận vi phạm tính rõ ràng vấn đề đưa ra, ghi nhận điều 6.2 Nghị định thư Giải tranh chấp WTO Điều 6.2 quy định “ [x]ác định rõ biện pháp cụ thể bàn cãi cung cấp tóm tắt ngắn gọn sở pháp lý đơn kiện đủ để trình bày vấn đề cách rõ ràng.” Bên cạnh đó, Mỹ lập luận rằng, Việt Nam rõ nội dung “các biện pháp gây tranh cãi” yêu cầu tham chiếu Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Kết luận ban hội thẩm: Ban Hội thẩm cho Việt Nam chưa định nghĩa rõ ràng khái niệm “việc tiếp tục sử dụng biện pháp bị khiếu kiện” vấn đề gây tranh cãi Trong yêu cầu tham vấn Việt Nam không hàm chứa từ ngữ cho thấy Việt Nam cho hoạt động tương lai DOC có vấn đề gây tranh cãi hay khơng, mà có biện pháp tồn diễn tính từ ngày ghi yêu cầu tham vấn Vì Ban Hội thẩm kết luận “việc tiếp tục sử dụng biện pháp bị khiếu kiện” không nằm Điều khoản tham chiếu Ban Hội thẩm Như vậy, biện pháp gây tranh cãi Quyết định DOC lần rà sốt hành điều tra lần thứ và phương pháp tính biên độ phá giá “quy 0” Mỹ Page 11 Vấn đề 2: Khiếu nại việt nam liên quan đến phương pháp quy mỹ Vấn đề 3: Khiếu nại việt nam liên quan đến việc mỹ giới hạn số lượng bị đơn chọn để tiến hành điều tra Luận điểm VN: Việt Nam cho việc USDOC định giới hạn số lượng bị đơn thuộc diện kiểm tra trái với điều 6.10, 6.10.2, 9.3, 11.1, 11.3 ADA Câu Điều 6.10 quy định “[c]ác quan có thẩm quyền định biên độ phá giá cho nhà xuất nhà sản xuất biết đến người cung cấp sản phẩm bị điều tra.”, việc Mỹ giới hạn số lượng bị đơn thuộc diện kiểm tra không thực theo điều Hơn nữa, điều làm cho điều khoản 9.3, 11.1 11.3, vốn dựa tồn biên độ bán phá giá riêng lẻ, trở nên vô nghĩa Cụ thể là, điều 9.3 quy định “[Mức] thuế chống bán phá giá không phép vượt biên độ bán phá giá ”, việc Mỹ không kiểm tra đầy đủ doanh nghiệp đơn lẻ mà áp thuế trái với điều khoản Hơn nữa, hành vi Mỹ khiến cho DN không kiểm tra thực thi nghĩa vụ phù hợp với điều 11.1 “[T]huế chống phá giá áp dụng khoảng thời gian mức độ cần thiết để chống lại trường hợp bán phá giá gây thiệt hại nước.” 11.3 “[Các] quan có thẩm quyền xem xét lại yêu cầu tiếp tục trì thuế chống phá giá trường hợp quan thấy cần thiết sở đề nghị bên có liên quan cung cấp thơng tin tích cực đủ để đề nghị xem xét lại”, doanh nghiệp khơng kiểm tra chứng minh việc họ dừng hành động phá giá hay chưa Luận điểm Mỹ: Mỹ lập luận rằng, điều 6.10 ADA cho phép quan điều tra giới hạn số lượng bị đơn hội đủ số điều kiện, cụ thể số lượng DN vượt qua mức mà khiến cho việc xác định biên độ phá giá cho doanh nghiệp “không thể thực được” Mỹ lưu ý rằng, Việt Nam cáo buộc Mỹ vi phạm điều 6.10 mà không xét đến việc liệu Mỹ có làm trái với việc lựa chọn số lượng bị đơn lớn cách hợp lý hay không Mỹ làm hay khơng Vì mà cáo buộc Việt Nam việc Mỹ vi phạm điều 6.10 khơng có sở Đối với điều 9.3, Mỹ lập luận trường hợp khơng thiết phải có mối liên hệ thuế chống bán phá giá áp dụng cho bị đơn không chọn với biên độ phá Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí giá, bị đơn khơng Mỹ xác định biên độ phá giá Đối với điều 11.1 Mỹ cho điều khơng có liên quan đến trường hợp tranh chấp, điều quy định nghĩa vụ chung việc chống bán phá không xét đến mức thuế cụ thể áp dụng cho doanh nghiệp đơn lẻ Đối với điều 11.3, Mỹ lập luận rà soát cuối kỳ không nằm phạm vi tham vấn Ban Hội thẩm, nên cáo buộc Việt Nam không hợp lệ Kết luận Ban Hội thẩm: Về bản, Ban Hội thẩm đồng ý với lập luận phía Mỹ Bởi cáo buộc Việt Nam khơng đề cập đến liệu việc điều tra tất doanh nghiệp có thực hay khơng Page 12 số lượng doanh nghiệp nên chọn bao nhiêu, nên Ban Hội thẩm cho hành động giới hạn số lượng doanh nghiệp bị kiểm tra phù hợp với điều khoản 6.10 Hay nói cách khác, lập luận Việt Nam không đánh trúng vào vấn đề Đối với khiếu nại liên quan đến điều khoản 9.3, 11.1 11.3, khiếu nại dựa giả định việc tiến hành kiểm tra xác định biên độ phá giá riêng rẽ cho bị đơn cần phải thực (thể câu điều 6.10), nhiên câu thứ điều 6.10 lại mở trường hợp mà giả định Việt Nam khơng thực Vì lập luận cáo buộc liên quan đến điều khoản 9.3, 11.1 11.3 Việt Nam không chấp nhận Kết luận Ban Hội thẩm: Ban Hội thẩm bác bỏ khiếu nại Việt Nam liên quan đến điều6.10, 9.3, 11.1, 11.3 Hiệp định Chống bán phá giá Vấn đề 4: Khiếu nại việt nam liên quan đến mức thuế suất chung áp dụng cho bị đơn tự nguyện không mỹ chọn để tiến hành điều tra Lập luận Việt Nam: Việt Nam lập luận lãi suất “all other” xây dựng biên độ phá giá theo điều 9.4 ADA, mà biên độ phá giá cần phải tính dựa tảng phù hợp với điều ADA, phương pháp tính “quy 0” Mỹ trái với điều việc tính lãi suất “all other” Mỹ áp cho bị đơn tự nguyện không điều tra vi phạm điều 9.4 ADA Lập luận Mỹ: phía Mỹ lập luận họ không vi phạm điều 9.4 ADA thứ nhất, điều 9.4 khơng quy định phương pháp tính thuế cho bị đơn không chọn, thứ hai, khơng quy định cách tính biên độ phá giá cho doanh nghiệp tự nguyện trường hợp khiếm khuyết (lacuna) biên độ phá giá doanh nghiệp chọn không đáng kể (de minimis) Mỹ lập luận thêm vào điều 9.4 ADA khơng cấm phương pháp zeroing, chí phương pháp có bị cấm điều khoản khác ADA khơng có nghĩa vi phạm điều 9.4 Ngồi ra, phía Mỹ cho rằng, Việt Nam chưa gia nhập WTO vào thời điểm điều tra diễn ra, nên lãi suất “all other” tính tốn thời điểm khơng vi phạm hiệp định ADA Trong lần điều tra rà soát thứ thứ 3, DOC đơn giản áp Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí dụng mức thuế có sẵn từ lần thứ nhất, Việt Nam khơng có lý cáo buộc Mỹ sử dụng zeroing vi phạm ADA lần rà soát thứ thứ Lập luận Mỹ dựa điều 18.3 ADA, quy định “Theo quy định đoạn 3.1 3.2, quy định Hiệp định áp dụng q trình điều tra rà sốt biện pháp áp dụng thời điểm bắt đầu theo đơn đề nghị gửi kể từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực Thành viên đó.” Kết luận Ban Hội thẩm: Ban Hội thẩm đồng ý với luận điểm Việt Nam cho việc sử dụng zeroing, bất chấp biên độ phá giá bị đơn chọn 0, de minimis hay dựa chứng có sẵn trái với điều 9.4 ADA Đối với lập luận Mỹ tồn Lacuna điều 9.4, Ban Hội thẩm viện dẫn tuyên bố Ban Phúc thẩm vụ US-Zeroing (EC) “ thiếu Page 13 vắng dẫn cụ thể (trong trường hợp lacuna) phương pháp tính tốn khơng hàm ý thiếu vắng nghĩa vụ lãi suất “all other” áp dụng cho bị đơn không chọn mà biên độ phá giá bị đơn chọn 0, de minimis dựa vào chứng có sẵn.” Đối với lập luận Mỹ việc lãi suất “all other” thiết lập lần điều tra thứ nhất, Ban Hội thẩm có chứng chứng minh việc lựa chọn lãi suất lần rà soát thứ DOC cân nhắc lựa chọn trước đưa định cuối cùng, hành động coi tính tốn mức lãi suất cho lần Vì vậy, Ban Hội thẩm cho rằng, việc Mỹ sử dụng điều 18.3 để biện minh cho lãi suất “all other” áp dụng lần rà soát thứ khơng thích đáng, Mỹ vi phạm điều khoản WTO Vấn đề 5: Khiếu nại việt nam liên quan đến biên độ phá giá áp dụng cho toàn quốc Lập luận Việt Nam: Việt Nam cho việc Mỹ không áp dụng thuế “all others rate” cho toàn quốc vi phạm điều 9.4 Hiệp định chống bán phá giá Điều 9.4 quy định quan điều tra phải tiến hành điều tra xác định thuế suất riêng cho bị đơn vụ việc chống bán phá giá; trường hợp điều tra hết (do số lượng bị đơn nhiều nguồn lực quan điều tra hạn chế), quan điều tra số lượng bị đơn định, số bị đơn lại (khơng điều tra) hưởng thuế suất bình quân gia quyền bị đơn điều tra Luận điểm VN chủ yếu dựa vào chữ “any” (bất kỳ) điều 9.4: “When the authorities have limited their examination in accordance with the second sentence of paragraph 10 of Article 6, any anti-dumping duty applied to imports from exporters or producers not included in the examination shall not exceed: ” Như vậy, với quy định này, có loại thuế suất “thuế suất riêng cho bị đơn bắt buộc” (individual rates), “thuế suất cho bị đơn lại” (“all other” rate) vụ điều tra chống bán phá giá Tuy nhiên DOC áp dụng thêm loại “thuế suất toàn quốc” (country-wide rate) cho trường hợp bị đơn không lựa chọn điều tra không thỏa mãn điều kiện “hoạt động độc lập, khơng chịu kiểm sốt Nhà nước” để hưởng mức “all others rate” Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Việt Nam lập luận theo Điều 9.4 nói thuế suất loại “all others” áp dụng khơng kèm theo điều kiện gì, việc DOC đặt thêm điều kiện “doanh nghiệp phải chứng minh độc lập khỏi kiểm soát Nhà nước” vi phạm điều khoản hiệp định WTO Để đáp lại, phía Mỹ lập luận mức thuế toàn quốc họ tính tốn dựa chứng có sẵn (available fact) phù hợp với điều 6.8 không dựa cách tính bình qn gia quyền đơn vị bị điều tra Điều 6.8 quy định rằng, “[T]rong trường hợp bên từ chối khơng cho tiếp cận thông tin từ chối không cung cấp thông tin khoảng thời gian hợp lý ngăn cản đáng kể công tác điều tra, định sơ định cuối cùng, dù khẳng định hay từ chối, đưa dựa sở chứng sẵn có Các qui định Phụ lục II tuân thủ áp dụng khoản này.” Tuy nhiên, phía Việt Nam lập luận lần rà soát thứ 2, cho Phòng Thương mại Mỹ vi phạm điều 6.8 ADA cơng ty bị đơn bên phía Việt Nam không vi phạm việc không cung cấp thơng tin “cần thiết” cho phía Mỹ Cụ thể hơn, phía Việt Nam cho việc Page 14 trả lời câu hỏi điều tra Q&V Mỹ khơng cần thiết theo điều 6.8 ADA để đưa mức thuế, lần rà soát thứ Mỹ khơng u cầu phía doanh nghiệp Việt Nam cung cấp thông tin mà thay vào lấy liệu từ quan khác phủ Mỹ Lập luận Mỹ: Mỹ biện luận điều 9.4 ADA không đề cập đến mức thuế tối đa áp dụng cho tất doanh nghiệp lại, điều 9.4 có khiếm khuyết trình bày trên, nên USDOC khơng vi phạm điều 9.4 rà sốt hành lần lần Lý Mỹ áp dụng thuế suất tồn quốc Mỹ cho biết có 35 công ty xuất tôm Việt Nam không trả lời câu hỏi điều tra Mỹ “trị giá số lượng”, mà theo Mỹ liệu cần thiết để phía Mỹ xác định bị đơn lựa chọn kiểm tra riêng lẻ Vì mà phía Mỹ khẳng định họ quyền áp thuế “dựa chứng sẵn có” cho tồn quốc thay thuế áp dụng cho “các bị đơn khác” Kết luận Ban Hội thẩm: Ban Hội thẩm đồng ý với luận điểm cho Điều 9.4 khơng thừa nhận việc quyền áp mức thuế “cho tất doanh nghiệp lại” kèm với điều kiện thêm vào Như có nghĩa Ban Hội thẩm xác định việc Mỹ định áp dụng mức thuế riêng cho doanh nghiệp toàn quốc vi phạm điều 9.4 ADA Ban Hội thẩm cho Phòng Thương mại Mỹ khơng có lý tun bố liệu Q&V “cần thiết” theo ý hiểu điều 6.8 ADA nguyên tắc bị đơn không chứng minh độc lập với nhà nước không chọn xác định từ trước tuyên bố đưa câu hỏi Q&V Điều thể chương 10 Cẩm nang Chống bán phá giá Phòng Thương mại Mỹ, tuyên bố PTM Mỹ trước lần rà soát thứ diễn “việc áp thuế toàn quốc cho bị đơn khơng độc lập với nhà nước sách Phòng Thương mại Mỹ” Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Page 15 CHƯƠNG IV.KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Kết từ chiến thắng Việt Nam vụ tranh chấp DS404-WTO Từ năm 2004 đến nay, trải qua đợt rà soát với nỗ lực bền bỉ doanh nghiệp tham gia theo đuổi vụ kiện, ngày 10.9.2013, Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) cuối phải thừa nhận thực tế doanh nghiệp xuất tôm Việt Nam không bán phá giá lần DOC định mức thuế 0% cho tất doanh nghiệp xuất tôm Việt Nam tham gia xem xét hành thuế chống bán phá giá Cụ thể DOC cơng nhận tồn 33 doanh nghiệp Việt Nam tham gia đợt xem xét hành lần thứ 7(POR7) giai đoạn 1/2/2011-31/1/2012 không bán phá giá tôm thị trường Hoa Kỳ nhận mức thuế 0% Với mức thuế giảm 0%, hàng thủy sản Việt Nam xâm nhập nhiều vào thị trường giá trị mặt hàng tăng lên, có sức cạnh tranh cao Đây hội lớn cho doanh nghiệp người nuôi tôm bán với giá thỏa đáng hơn, mang lợi nhuận nhiều Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ vụ tranh chấp DS404-WTO Cần xác định phạm vi thời điểm khởi kiện hợp lý Việc xác định phạm vi thời điểm khởi kiện có nghĩa đặc biệt quan trọng vụ kiện WTO Đây hai nhân tố tạo nên thắng lợi chưa trọn vẹn Việt Nam vụ kiện Tôm Trên thực tế, nội dung mà Việt Nam khiếu kiện liên quan đến biện pháp Hoa Kỳ đợt điều tra lần đầu, đợt rà sốt hành rà soát cuối kỳ vụ kiện chống bán phá giá tôm Việt Nam Hoa Kỳ Trong đó, đợt điều tra lần đầu đợt sốt hành thứ hồn tồn diễn trước Việt Nam gia nhập WTO Vậy nên biện pháp Hoa Kỳ thực vào thời điểm khơng thể bị khiếu kiện xem xét Panel Đồng thời đợt rà sốt hành lần đợt rà soát cuối kì vẫ chưa có kết cuối Việt Nam khởi kiện WTO Về nguyên tắc, không thuộc thẩm quyền Panel Với lí này, phạm vi khiếu kiện kết luận Panel liên quan đến đợt rà soát hành lần Hoa Kỳ Tuy nhiên, việc có phán WTO đợt rà soát thứ 4, đợt rà soát cuối kỳ thực có nghĩa doanh nghiệp Việt Nam Một mặt, định giải tranh chấp WTO có giá trị hiệu lực cho tương lai, việc doanh nghiệp Việt Nam giảm gỡ bỏ thuế chống bán phá giá sở thực thi định giải Page 16 tranh chấp thực từ đợt rà soát lần Mặt khác theo quy định pháp luật Hoa Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam gỡ bỏ lệnh áp dụng thuế bán phá giá thoát khỏi vụ kiện ba lần rà sốt hành liên tiếp biên độ bán phá giá họ Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí xác định khơng Điều đạt tính đợt rà sốt hành lần thứ Xuất phát từ bối cảnh bất lợi Việt Nam xác đinh “việc tiếp tục sử dụng biện pháp bị khiếu kiện” Hoa Kỳ nội dung khiếu kiện, yêu cầu Panel giải Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cho Panel khơng có thẩm quyền giải Việt Nam không nêu văn yêu cầu thành lập Panel “việc tiếp tục sử dụng biện pháp bị khiếu kiện” biện pháp mà Việt Nam khiếu kiện không phù hợp với chế giải tranh chấp WTO Như vậy, liên quan tới nội dung khiếu kiện thứ 7, học kinh nghiệm rút từ vụ kiện Tôm việc xác định phạm vi vụ kiện thời điểm vụ kiện Vụ kiện có kết trọn vẹn Việt Nam thời điểm khời kiện thực sau đợt rà sốt hành lần Hoa Kỳ, đơn yêu cầu thành lập Panel nêu rõ “việc tiếp tục sử dụng biện pháp bị khiếu khiện” nội dung khiếu kiện Tăng cường tính chủ động doanh nghiệp Vụ kiện tôm cung cấp học đắt giá cho doanh nghiệp Việt Nam: cần thiết tăng cường nhận thức tính chủ động doanh nghiệp việc giải tranh chấp thương mại quốc tế Trong vụ kiện này, nội dung khiếu kiện thứ mình, Việt Nam yêu cầu Panel tuyên bố Hoa Kỳ vi phạm điều 6.10.2 Hiệp định chống bán phá giá WTO Hoa Kỳ giới hạn doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn điều tra riêng rẽ Tuy nhiên, trình tiến hành rà sốt hành chính, khơng có doanh nghiệp Việt Nam không lựa chọn tự nguyện cung cấp thông tin theo quy định điều 6.10.2 Sự thụ động doanh nghiệp, vai trò hạn chế hiệp doanh ngiệp, ngành hàng Việt Nam, nguyên nhân doanh nghiệp nước chủ yếu vừa nhỏ đồng thời chưa có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết giao thương quốc tế đặc biệt kinh nghiệm ứng phó với tranh chấp quốc tế Cần xây dựng chế quốc gia việc phòng, xử lí tranh chấp thương mại quốc tế Xét phương diện quản lí nhà nước, liên kết doanh nghiệp, ngành hàng chưa có khung pháp luật phù hợp khiến cho doanh nghiệp lúng túng có tranh chấp thương mại xảy Trong q trình diễn vụ kiện, mối quan hệ chủ thể với quan nhà nước giải thương mại quốc tế đề cập thỉ Thủ tướng Chính phủ năm 2005 Do ban hành trước gia nhập WTO nên thị có nội dung trở nên lạc hậu Chỉ thị nhấn mạnh đến tranh chấp thương mại Page 17 nước ngoài, chưa đề cập hợp lí đến cá việc giải tranh chấp tổ chức quốc tế WTO Mặt khác thị chưa thiết lập chế phối hợp chung quan nhà nước với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Đặc biệt nội dung văn mang tính chất điều hành, giá trị quy phạm thấp Vì vậy, Việt Nam cần sớm xây dựng chế quốc gia phòng xử lí tranh Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí chấp thương mại quốc tế giải đồng thời vấn đề như: biện pháp, chế phòng cảnh báo sớm tranh chấp; quy trình phát hiện, xử lí tranh chấp từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ theo đuổi thủ tục giải quyết; xác định quan chủ trì, phối hợp tham gia giải tranh chấp; biện pháp, quy trình cho phép tham gia cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp khác trình giải tranh chấp; vấn đề huy động sử dụng nguồn kinh phí giải tranh chấp; giải thích đáng chế phối hợp doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng với quan nhà nước có thẩm quyền việc đối phó với tranh chấp thương mại quốc tế nói chung tranh chấp WTO nói riêng Nâng cao vai trò Hiệp hội doanh nghiệp Khi hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam bị Hoa Kỳ áp mức thuế chống bán phá giá ảnh hưởng tới doanh thu, Hiệp hội doanh nghiệp bao gồm Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam (VASEP) Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ động, tích cực việc phát vấn đề, đề xuất lên Chính phủ việc khởi kiện Hoa Kỳ WTO tham gia vào trình chuẩn bị cho vụ việc, tham gia tích cực hiệu vào việc lựa chọn luật sư tư vấn cho vụ việc Tuy nhiên, sau vụ việc bắt đầu Hiệp hội khơng có hội hối hợp, sát cánh quan Nhà nước liên quan trình giải vụ việc, không tiếp cận với báo cáo vụ việc phía Việt Nam không rút kinh nghiệm từ vụ việc tranh chấp Việc VCCI VASEP bị đặt ngồi q trình giải tranh chấp WTO vừ đáng tiếc nho nhỏ niềm vui chiến thắng vụ kiện Nếu tham gia, họ có tư vấn để luật sư quan liên quan có thêm thơng tin pháp thực tiễn từ góc độ họ Bên cạnh đó, việc cho phép Hiệp hội tham gia tiếp cận thông tin vụ kiện mang đến cho họ kinh nghiệm quí báu, từ làm tốt vụ kiện WTO khác tương lai Vì vậy, cần nâng cao vai trò Hiệp hội doanh nghiệp việc tham gia phối hợp quan nhà nước để giải các tranh chấp thương mại quốc tế đặc biệt tranh chấp WTO Tích cực tham gia tranh chấp với tư cách bên thứ ba Page 18 Ngoài ý nghĩa làm quen với quy trình tố tụng WTO, sử dụng hội để quan điểm vụ tranh chấp, việc Việt Nam tích cực tham gia với tư cách bên thứ ba vào vụ tranh chấp có tác dụng đáng kể q trình thực vụ kiện Tơm, đặc biệt liên quan đến nội khiếu kiện phương pháp Quy không Hoa Kỳ Việc nắm bắt sử dụng án lệ phong phú WTO biện pháp quy khơng Hoa Kỳ đóng góp phần quan trọng vào chiến thắng Việt Nam vụ kiện Tơm Vì vậy, Việt Nam cần tham gia nhiều với tư cách bên thứ ba vào vụ tranh chấp nhằm học hỏi tích lũy kinh nghiệm để tránh khỏi có dễ dàng Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí giải tranh chấp xảy tương lai Page 19 KẾT LUẬN “Tôm nước ấm DS404” vụ kiện Việt Nam WTO với tư cách nguyên đơn Dù gặp nhiều khó khăn q trình tham gia vụ kiện nhờ vào lập luận chặt chẽ, nỗ lực quan phủ hiệp hội doanh nghiệp nước, giành thắng lợi hầu hết điều khoản khiếu kiện Vụ kiện để lại nhiều học kinh nghiệm cho quan nước có liên quan việc giái tranh chấp thương mại quốc tế đặc biệt tranh chấp WTO tương lai Chính phủ cần tích cực chủ động việc phát vấn đề nâng cao vai trò Hiệp hội doanh nghiệp để vụ kiện tương lai thu kết cao Không vậy, vụ kiện lời cảnh tỉnh cho doanh nghiệp xuất nước cần chủ động, tích cực nắm nõ luật thương mại nước nhập luật thương mại quốc tế tham gia vào thương mại tồn cầu để đảm bảo lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp ... KẾT LUẬN Tôm nước ấm DS404 vụ kiện Việt Nam WTO với tư cách nguyên đơn Dù gặp nhiều khó khăn trình tham gia vụ kiện nhờ vào lập luận chặt chẽ, nỗ lực quan phủ hiệp hội doanh nghiệp nước, giành... vi thời điểm khởi kiện có nghĩa đặc biệt quan trọng vụ kiện WTO Đây hai nhân tố tạo nên thắng lợi chưa trọn vẹn Việt Nam vụ kiện Tôm Trên thực tế, nội dung mà Việt Nam khiếu kiện liên quan đến... khiếu kiện biện pháp mà Việt Nam khiếu kiện không phù hợp với chế giải tranh chấp WTO Như vậy, liên quan tới nội dung khiếu kiện thứ 7, học kinh nghiệm rút từ vụ kiện Tôm việc xác định phạm vi vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vụ kiện tôm nước ấm DS404 , Vụ kiện tôm nước ấm DS404

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay