ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN NUÔI SÂU XANH DA LÁNG BẰNG THỨC ĂN NHÂN TẠO

95 13 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN NUÔI SÂU XANH DA LÁNG Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) TRÊN MỘT SỐ CÔNG THỨC THỨC ĂN NHÂN TẠO NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHÓA : 2013 – 2017 SINH VIÊN THỰC HIỆN : PHẠM THỊ TUYẾT TRINH Tp Hồ Chí Minh tháng 03 năm 2017 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN NUÔI SÂU XANH DA LÁNG Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) TRÊN MỘT SỐ CÔNG THỨC THỨC ĂN NHÂN TẠO Tác giả PHẠM THỊ TUYẾT TRINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật HỘI ĐỒNG HƯỚNG DẪN: TS Lê Khắc Hồng KS Đặng Thiên Ân Tp Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đường Đại học đề tài tốt nghiệp ngồi nổ lực thân tơi, tơi nhận nhiều giúp đỡ gia đình người thân yêu kề vai sát cánh bên tơi Lời muốn nói xin cảm ơn ba mẹ sinh con, nuôi dạy, tạo điều kiện cho ăn học Ba mẹ bên quan tâm giúp đỡ vượt qua khó khăn sống Ln chỗ dựa vững niềm tự hào con, nguồn động lực lớn giúp có đủ sức mạnh tự tin để vượt qua khó khăn sống Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Khắc Hồng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình thực đề tài Tôi chân thành cảm ơn KS Đặng Thiên Ân trực tiếp giúp tơi giải khó khăn q trình làm khóa luận, trao đổi, góp ý phương pháp luận, nội dung nghiên cứu Như người Anh động viên giúp đỡ gặp khó khăn Đồng thời cảm ơn q thầy khoa Nông Học truyền đạt, giảng dạy cho kiến thức quý báu Xin cảm ơn chị Đinh Thị Thu Hà (DH12BV) người bạn Dương Ngọc Hùng, Phạm Hồng Gấm, Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Nguyễn Thành Nhân, Cao Khả Phước, Lê Văn Tú, Nguyễn Ngọc Khoa, Võ Văn Hiệp Huỳnh Duy Hưng (khóa 39) giúp đỡ tơi, động viên trình làm đề tài Một lần xin cảm ơn ba mẹ người thân gia đình tạo điều kiện vật chất lẫn tinh thần cho hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 Sinh viên thực Phạm Thị Tuyết Trinh ii TÓM TẮT PHẠM THỊ TUYẾT TRINH, Đại Học Nông Lâm TP.HCM tháng 03/2017, đề tài: “Đánh giá khả nhân nuôi sâu xanh da láng Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) số công thức thức ăn nhân tạo” Giáo viên hướng dẫn: TS LÊ KHẮC HOÀNG, KS ĐẶNG THIÊN ÂN Đề tài: “Đánh giá khả nhân nuôi sâu xanh da láng Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) số công thức thức ăn nhân tạo” nhằm cung cấp sở liệu phục vụ cho công tác nhân nuôi số lượng lớn sâu xanh da láng S exigua phòng thí nghiệm Đề tài thực phòng thí nghiệm trùng, môn Bảo vệ Thực vật khoa Nông học, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ 28 ± 2oC ẩm độ 70 ± 5%, từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 03 năm 2017 Đề tài ghi nhận số kết sau: Kết thời gian hồn thành vòng đời nhân ni S exigua công thức thức ăn nhân tạo cơng thức D1 có thời gian hồn thành vòng đời ngắn trung bình 19,2 ± 1,14 ngày Kết tỷ lệ sâu chết thấp tỷ lệ hóa nhộng cao nhân ni cơng thức D1 trung bình 29,5 ± 3,69% 70,5 ± 3,69% Cơng thức D1 có chiều dài sâu tuổi trọng lượng nhộng cao trung bình 18,12 ± 0,63 mm 65,6 ±2,09 mg Chiều dài sâu tuổi nhỏ thấp cải xanh Kết tỷ lệ vũ hoá tỷ lệ cao công thức D1 trung bình 92,9 ± 0,38% 52,0 ± 3,40% so với nuôi cải xanh Khả đẻ trứng hiệu suất đẻ trứng cao cơng thức D1 trung bình 711,6 ± 23,30 trứng 95,6 ± 3,18% thấp cho ăn cải xanh Thức ăn nhân tạo không ảnh hưởng đến tỷ lệ trứng nở iii Ngài S exigua đẻ trứng tốt có tuổi thọ cao ăn thêm mật ong 20%, với số lượng trứng đẻ, hiệu suất đẻ trứng, tuổi thọ trung bình 746,8 ± 87,4 trứng; 95,6 ± 3,71% 5,8 ± 0,82 ngày Ngài tập trung đẻ trứng vào ngày thứ đến ngày thứ sau vũ hóa, số trứng đẻ cao vào ngày thứ sau vũ hóa (chiếm khoảng 34,5% tổng số trứng đẻ với số lượng trứng trung bình 257,3 trứng Khả đẻ trứng ngài S exigua mùi cải xanh cao với số lượng trứng đẻ trung bình 703,0 ± 55,13 trứng hiệu suất đẻ trứng trung bình 94,9 ± 6,15% iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH HÌNH viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Phạm vi phổ kí chủ sâu xanh da láng Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) .3 1.2 Một số nghiên cứu nước sâu xanh da láng Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) .4 1.2.1 Đặc điểm hình thái .4 1.2.2 Đặc điểm sinh học 1.3 Một số nghiên cứu nước sâu xanh da láng Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) .8 1.3.1 Đặc điểm hình thái .8 1.3.2 Đặc điểm sinh học 10 1.4 Biện pháp phòng trừ 11 1.5 Một số nghiên cứu thức ăn nhân tạo 14 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19 2.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 19 2.2 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 19 v 2.3 Nội dung nghiên cứu .19 2.4 Phương pháp nghiên cứu 20 2.4.1 Thu thập nhân nuôi S exigua 20 2.4.2 Thí nghiệm đánh giá khả nhân nuôi S exigua số công thức thức ăn nhân tạo 21 2.4.3 Thí nghiệm xác định ảnh hưởng thức ăn thêm đến khả đẻ trứng tuổi thọ ngài S exigua 26 2.4.4 Thí nghiệm xác định ảnh hưởng mùi kí chủ đến khả đẻ trứng ngài S exigua 28 2.5 Phương pháp xử lý số liệu .30 Chương .31 3.1 Khả nhân nuôi S exigua số công thức thức ăn nhân tạo 31 3.2 Ảnh hưởng thức ăn thêm đến khả đẻ trứng tuổi thọ ngài S exigua .40 3.2 Ảnh hưởng mùi kí chủ đến khả đẻ trứng ngài S exigua 43 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 Kết luận 45 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 PHỤ LỤC 51 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần thức ăn nhân tạo (1kg) .25 Bảng 3.1 Kết thời gian pha phát dục hồn thành vòng đời số cơng thức thức ăn nhân tạo 32 Bảng 3.2 Kết tỷ lệ sâu chết tỷ lệ hóa nhộng nhân nuôi S exigua số công thức thức ăn nhân tạo 33 Bảng 3.3 Kết chiều dài sâu tuổi trọng lượng nhộng nhân nuôi S exigua số công thức thức ăn nhân tạo 35 Bảng 3.4 Kết tỷ lệ vũ hóa tỷ lệ nhân ni S exigua số công thức thức ăn nhân tạo 38 Bảng 3.5 Kết khả đẻ trứng nhân nuôi S exigua số công thức thức ăn nhân tạo với nồng độ mật ong 10% 39 Bảng 3.6 Kết tỷ lệ trứng nở nhân nuôi S exigua số công thức thức ăn nhân tạo 40 Bảng 3.7 Kết ảnh hưởng thức ăn thêm đến khả đẻ trứng tuổi thọ ngài S exigua 41 Bảng 3.8 Kết ảnh hưởng mùi kí chủ đến khả đẻ trứng ngài S exigua .43 vii DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 Thu thập nhân nguồn S exigua 20 Hình 2.2 Nhộng sâu xanh da láng S.exigua 20 Hình 2.3 Lồng nhân nguồn ngài S exigua 21 Hình 2.4 Thức ăn dùng bố trí thí nghiệm .22 Hình 2.5 Bố trí thí nghiệm đánh giá khả nhân nuôi S exigua số công thức thức ăn nhân tạo .23 Hình 2.6 Các nồng độ mật ong dùng thí nghiệm ảnh hưởng thức ăn thêm đến khả đẻ trứng tuổi thọ ngài S exigua .26 Hình 2.7 Bố trí thí nghiệm ảnh hưởng thức ăn thêm đến khả đẻ trứng tuổi thọ ngài S exigua 27 Hình 2.8 Chuẩn bị mùi kí chủ tương ứng trước bố trí thí nghiệm 28 Hình 2.9 Bố trí thí nghiệm ảnh hưởng mùi kí chủ đến khả đẻ trứng S exigua .29 Hình 3.1 Vòng đời S exigua nhân nuôi công thức D1 31 Hình 3.2 S exigua chết công thức thức ăn nhân tạo .34 Hình 3.3 S exigua sống công thức thức ăn nhân tạo 34 Hình 3.4 S exigua hóa nhộng cơng thức thức ăn nhân tạo .34 Hình 3.5 Chiều dài sâu tuổi công thức thức ăn nhân tạo D1, D2, D3 cải xanh 36 Hình 3.6 Trọng lượng nhộng cơng thức thức ăn nhân tạo D1, D2, D3 cải xanh 36 Hình 3.7 Nhộng cơng thức thức ăn nhân tạo D1, D2, D3 cải xanh 37 Hình 3.8 Khả đẻ trứng S exigua qua nồng độ mật ong 41 Hình 3.9 Nhịp điệu đẻ trứng ngài S exigua cho ăn mật ong 20% .41 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV : Bảo Vệ Thực Vật Ctv : Cộng tác viên CV : Hệ số biến động FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations LLL : Lần lặp lại NPV : Nuclear Polyhedrosis Virus NT : Nghiệm thức STT : Số thứ tự PVCNSTH : Phân Viện Công Nghệ Sau Thu Hoạch Tp : Thành phố ix 34 35 36 37 38 39 40 10 4 4 4 3 3 3 10 11 11 11 10 11 10 5 1 2 20 19 21 20 19 22 19 Tỷ lệ sâu chết tỷ lệ hóa nhộng Tỷ lệ sâu chết STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 LLL NT 10 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 Tỷ lệ sâu chết (% 25 25 30 30 35 30 30 30 25 35 60 50 55 60 50 60 45 55 60 55 50 40 55 55 50 71 Chuyển đổi arcsin√ 30,0 30,0 33,2 33,2 36,3 33,2 33,2 33,2 30,0 36,3 50.8 45,0 47,9 50,8 45,0 50,8 42,1 47,9 50,8 47,9 45,0 39,2 47,9 47,9 45,0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 10 3 3 4 4 4 4 4 LLL NT 55 45 50 40 30 40 35 60 50 60 60 55 55 50 60 47,9 42,1 45,0 39,2 33,2 39,2 36,3 50,8 45,0 50,8 50,8 47,9 47,9 45,0 50,8 Tỷ lệ hóa nhộng (%) 75 75 70 70 65 70 70 70 75 65 40 50 45 40 50 40 55 45 40 45 72 Chuyển đổi arcsin√ 60,0 60,0 56,8 56,8 53,7 56,8 56,8 56,8 60,0 53,7 39,2 45,0 42,1 39,2 45,0 39,2 47,9 42,1 39,2 42,1 Tỷ lệ hóa nhộng STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 10 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 50 60 45 45 50 45 55 50 60 70 60 65 40 50 40 40 45 45 50 40 45,0 50,8 42,1 42,1 45,0 42,1 47,9 45,0 50,8 56,8 50,8 53,7 39,2 45,0 39,2 39,2 42,1 42,1 45,0 39,2 Chiều dài sâu tuổi (mm) 18,5 19,3 18,7 18,5 17,5 17,4 17,8 17,5 18,0 18,1 17,0 17,0 17,3 17,2 17,0 16,3 Trọng lượng nhộng (mg) 64,3 65,0 69,2 67,7 61,5 65,7 66,7 64,3 66,0 65,4 55,0 50,0 47,3 52,0 57,5 53,3 Chiều dài sâu tuổi trọng lượng nhộng STT 10 11 12 13 14 15 16 LLL NT 10 1 1 1 1 1 2 2 2 73 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 10 10 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 17,3 16,7 17,1 16,3 17,4 17,3 17,5 17,1 17,3 17,2 17,2 17,0 17,1 17,0 16,3 16,7 16,2 16,4 17,0 16,6 16,3 17,2 16,2 16,3 38,3 55,0 50,0 50,0 40,0 39,0 41,7 43,3 48,6 40,0 41,4 41,4 43,3 50,0 48,0 43,8 40,0 40,0 54,3 45,0 51,4 40,0 48,8 38,0 Tỷ lệ vũ hóa STT 10 11 12 LLL Tỷ lệ vũ hóa (%) NT 10 1 1 1 1 1 2 93,3 93,3 92,9 92,9 92,3 92,9 92,9 92,9 93,3 92,3 75,0 70,0 74 Chuyển đổi arcsin√ 75,0 75,0 74,5 74,5 73,9 74,5 74,5 74,5 75,0 73,9 60,0 56,8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 10 10 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 66,7 87,5 80,0 87,5 81,8 77,8 87,5 77,8 90,0 75,0 77,8 77,8 90,0 77,8 90,9 80,0 75,0 78,6 83,3 69,2 87,5 90,0 87,5 87,5 88,9 77,8 80,0 62,5 54,7 69,3 63,4 69,3 64,8 61,9 69,3 61,9 71,6 60,0 61,9 61,9 71,6 61,9 72,5 63,4 60,0 62,4 65,9 56,3 69,3 71,6 69,3 69,3 70,5 61,9 63,4 52,2 Tỷ lệ LLL STT Số NT 1 1 1 Tỷ lệ (% 7 7 7 75 50,0 50,0 53,8 53,8 58,3 53,8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 10 10 10 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 7 3 3 3 3 4 5 4 76 46,2 53,8 50,0 50,0 33,3 42,9 33,3 42,9 37,5 42,9 44,4 42,9 42,9 42,9 55,6 44,4 42,9 42,9 44,4 42,9 50,0 50,0 44,4 45,5 50,0 44,4 42,9 55,6 42,9 57,1 50,0 42,9 50,0 40,0 Khả đẻ trứng ngài S exigua Trứng thực tế trứng lý thuyết STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LLL Trứng thực tế NT 10 10 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 Trứng lý thuyết 759 733 712 678 688 701 721 702 721 701 632 634 634 619 702 645 621 637 623 632 689 689 667 678 667 645 689 702 717 688 617 629 638 658 612 77 719 729 767 774 850 812 777 833 845 799 679 725 724 716 725 703 724 722 717 719 734 712 684 723 732 761 735 726 717 722 674 696 703 728 646 36 37 38 39 40 10 4 4 622 623 634 602 605 667 668 671 642 641 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 Hiệu suất đẻ trứng (%) 100,0 97,3 94,7 89,1 95,0 98,5 98,2 94,2 95,9 92,8 93,1 87,5 87,5 86,5 96,8 91,8 85,7 88,2 86,9 87,9 93,9 96,8 97,5 93,8 91,1 84,8 93,7 96,7 100,0 Chuyển đổi √ 1,225 1,214 1,203 1,179 1,204 1,219 1,217 1,201 1,208 1,195 1,196 1,173 1,173 1,168 1,212 1,191 1,165 1,176 1,170 1,174 1,200 1,212 1,214 1,199 1,188 1,161 1,199 1,211 1,225 Hiệu suất STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 LLL NT 10 10 78 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 10 4 4 4 4 4 1,205 1,190 1,185 1,187 1,185 1,203 1,197 1,197 1,202 1,199 1,202 95,3 91,5 90,4 90,8 90,4 94,7 93,3 93,3 94,5 93,8 94,4 Tỷ lệ trứng nở STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 LLL 10 10 NT Tỷ lệ trứng nở (% 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 90 95 95 95 95 95 95 90 95 95 85 90 85 85 90 90 85 95 90 80 90 90 95 79 Chuyển đổi √ 1,18 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,18 1,20 1,20 1,16 1,18 1,16 1,16 1,18 1,18 1,16 1,20 1,18 1,14 1,18 1,18 1,20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 10 3 3 3 4 4 4 4 4 95 90 90 85 95 80 85 90 95 95 90 95 95 95 95 90 95 1,20 1,18 1,18 1,16 1,20 1,14 1,16 1,18 1,20 1,20 1,18 1,20 1,20 1,20 1,20 1,18 1,20 Bảng số liệu thí nghiệm ảnh hưởng thức ăn thêm đến khả đẻ trứng tuổi thọ ngài S exigua STT 10 11 12 13 14 15 LLL 10 NT 1 1 1 1 1 2 2 Trứng thực tế Trứng lý thuyết 256 464 412 482 342 417 328 436 429 523 387 387 460 541 392 454 307 395 321 497 568 568 380 440 488 605 460 491 601 601 80 Tuổi thọ 4 5 4 6 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10 10 10 10 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 530 496 596 559 687 804 823 654 796 688 829 818 643 608 805 566 743 529 558 733 686 744 639 744 609 406 665 467 609 641 697 633 525 622 614 81 574 561 628 627 772 814 845 703 852 726 829 845 675 695 813 611 751 622 626 733 697 744 648 782 698 424 779 475 619 680 712 638 570 637 671 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 Hiệu suất STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LLL 10 10 10 NT 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 Hiệu suất đẻ trứng (%) 55,17 85,48 82,01 75,23 82,03 100,00 85,03 86,34 77,72 64,59 100,00 86,36 80,66 93,69 100,00 92,33 88,41 94,90 89,15 88,99 98,77 97,40 93,03 93,43 94,77 100,00 96,80 95,26 87,48 99,02 92,64 98,93 85,05 89,14 100,00 82 Chuyển đổi arcsin√ 47,97 67,60 64,91 60,15 64,92 99,98 67,24 68,31 61,84 53,48 99,98 68,33 63,91 75,45 99,98 73,93 70,10 76,95 70,77 70,62 83,64 80,71 74,69 75,14 76,77 99,98 79,70 77,42 69,28 84,31 74,25 84,08 67,25 70,76 99,98 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10 10 4 4 5 5 5 5 5 98,42 100,00 98,61 95,14 87,25 95,75 85,37 98,32 98,38 94,26 97,89 99,22 92,11 97,65 91,51 82,78 99,98 83,23 77,27 69,08 78,11 67,51 82,54 82,70 76,14 81,65 84,92 73,68 81,17 73,05 Bảng số liệu thí nghiệm ảnh hưởng mùi kí chủ đến khả đẻ trứng S exigua LLL NT 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 1 1 1 1 2 2 2 2 STT Trưng thực tế 544 306 467 364 335 355 444 419 549 639 758 733 712 678 688 701 721 702 83 Trứng lý thuyết 559 391 519 382 380 422 450 440 549 673 758 733 752 761 724 701 721 745 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 10 10 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 721 701 535 566 566 725 528 641 538 525 587 642 448 504 416 473 650 735 530 447 515 455 752 755 596 588 633 756 533 698 548 530 610 651 493 509 468 491 695 802 536 468 515 489 Hiệu suất đẻ trứng 1 Hiệu suất đẻ trứng (%) 97,32 10 11 12 10 1 1 1 1 2 78,26 89,98 95,29 88,16 84,12 98,67 95,23 100,00 94,95 100,00 100,00 LLL STT NT 84 Chuyển đổi √ 1,214 1,133 1,183 1,205 1,175 1,158 1,219 1,205 1,225 1,204 1,225 1,225 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 10 10 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 98,67 99,61 95,03 92,01 86,13 97,05 82,58 98,15 89,77 96,26 89,42 95,90 99,06 91,83 98,18 87,50 96,23 98,62 90,87 99,02 88,89 96,33 93,53 91,65 98,88 95,51 100,00 93,05 85 1,219 1,223 1,204 1,192 1,167 1,213 1,151 1,217 1,182 1,209 1,181 1,208 1,221 1,191 1,217 1,173 1,209 1,219 1,187 1,221 1,179 1,210 1,198 1,190 1,220 1,206 1,225 1,196 ... nghiên cứu phòng trừ sâu xanh da láng Xuất phát từ lý trên, đề tài: Đánh giá khả nhân nuôi sâu xanh da láng Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) số công thức thức ăn nhân tạo” tiến hành... Đánh giá khả nhân nuôi sâu xanh da láng Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) số công thức thức ăn nhân tạo” nhằm cung cấp sở liệu phục vụ cho công tác nhân nuôi số lượng lớn sâu xanh. .. khối lượng nên khó áp dụng việc nhân nuôi sâu xanh da láng quy mơ lớn (Lê Văn Hải, 2003) Vì vậy, việc nhân nuôi lượng lớn sâu xanh da láng Spodoptera exigua thức ăn nhân tạo điều kiện phòng thí
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN NUÔI SÂU XANH DA LÁNG BẰNG THỨC ĂN NHÂN TẠO, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHÂN NUÔI SÂU XANH DA LÁNG BẰNG THỨC ĂN NHÂN TẠO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay