Quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp ở việt nam hiện nay

20 11 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 13:24

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM VIỆN NGÔN NGỮ HỘC VIỆN KHOA HỌC XÁC HỘI VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN CẢNH HỢP Phản biện 1: GS TS Phạm Hồng Thái Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Như Phát Phản biện 3: PGS TS Nguyễn Văn Mạnh Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ Lê Bí Bo, “Thực trạng bán hàng đa cấp Thành phố Hồ Chí Minh”, số (286) – 2016, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, trang 34 Lê Bí Bo, “Hồn thiện pháp luật nhằm quản hiệu hoạt động bán hàng đa cấp”, Số (289) – 2016, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, trang 28 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Bán hàng đa cấp du nhập vào Việt Nam từ năm cuối kỷ XX, theo số liệu thống kê Cục Quản cạnh tranh, Bộ Cơng Thương, tính đến hết Q I năm 2016, có 67 cơng ty áp dụng phương thức kinh doanh (trong đó, có 54 doanh nghiệp nước 13 doanh nghiệp nước ngoài) Hiện nay, nước có khoảng 1,2 triệu người tham gia mạng lưới kinh doanh doanh nghiệp đa cấp, tổng doanh thu năm 2015, khoảng 6.000 tỉ đồng tăng trưởng 6,4% so với năm 2013 [31, tr.19] Cho đến nay, bán hàng đa cấp khơng người dân Việt Nam, đề tài mang tính thời sự, gây nhiều tranh luận phạm vi nước Nếu doanh nghiệp thực phương thức bán hàng đa cấp nghĩa, pháp luật, có đóng góp Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí định cho kinh tế; vấn đề mang tính nguyên tắc, phương thức bán hàng giúp cho việc phát triển sản xuất lưu thơng hàng hóa Xét bình diện rộng hơn, bán hàng đa cấp tạo thêm việc làm thu nhập cho nhiều người lao động; giúp cho người tiêu dùng có thêm lựa chọn mua sắm, hàng hóa giao tận nhà; giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí trung gian, chi phí quảng cáo, khuyến mại… Tuy nhiên, lợi dụng lòng tin hình thức lợi khổng lồ, nhiều cơng ty “ma” giả danh doanh nghiệp bán hàng đa cấp nước ngồi để kéo theo hàng nghìn người kinh doanh chưa hiểu rõ phương thức bán hàng đa cấp, để lừa đảo người tiêu dùng Nhiều công ty bán hàng đa cấp làm ăn chụp giựt, thu lợi nhuận khổng lồ ban đầu bỏ trốn gây hậu xấu cho người tiêu dùng, chứng có đến 20 cơng ty bán hàng đa cấp, chiếm gần 30% công ty cấp giấy phép ngưng hoạt động, có cơng ty bị tịch thu giấy phép kinh doanh hành vi lừa đảo không trung thực [70, tr.18] Mỗi công ty bán hàng đa cấphàng ngàn người tham gia, gây ảnh hưởng đến họ với tác động xấu phương thức kinh doanh Thế là, từ phương thức kinh doanh hợp pháp, bán hàng đa cấp trở thành bất hợp pháp bóp méo kẻ lừa đảo, gây lòng tin người tiêu dùng, khiến xã hội Việt Nam chưa coi trọng , chí phản đối bán hàng đa cấp, cho hình thức kinh doanh có tính chất “lừa đảo”, đề nghị Nhà nước cấm Vậy, hoạt động kinh doanh đa cấp liên tục biến tướng phức tạp, gây hậu nghiêm trọng với cộng đồng xã hội, ảnh hưởng tới an ninh - trật tự? Rất nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng, lộn xộn trước hết việc kiểm tra, quản kinh doanh đa cấp chưa thường xuyên, thiếu thống nhất, khiến số doanh nghiệp, đơn vị bán hàng đa cấp với mục đích lừa đảo có “đất” phát triển Bởi vậy, để tăng cường công tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp, quan chức cần sớm bổ sung hoàn thiện văn quy phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp địa bàn; chủ động thực hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm phát xử kịp thời, chuyển quan có thẩm quyền xử kịp thời hành vi vi phạm pháp luật bán hàng đa cấp địa bàn; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp người tham gia bán hàng đa cấp địa bàn hoạt động bán hàng đa cấp Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí nói chung pháp luật quản hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng Đối với doanh nghiệp kinh doanh đa cấp muốn hoạt động địa phương phải có trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, có người đại diện, điện thoại cụ thể để ngành chức địa phương có sở theo dõi, cập nhập thông tin kịp thời chấn chỉnh sai phạm doanh nghiệp, nhân viên kinh doanh đa cấp Các địa phương cần chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân nhận diện hành vi bán hàng đa cấp bất chính, để tránh bị lơi kéo, “sập bẫy lừa đảo”, thận trọng, cảnh giác với biến tướng loại hình kinh doanh đa cấp, có phương án bảo vệ an toàn cho người tố cáo đơn vị kinh doanh đa cấp có biểu lừa đảo… Với thực tế phân tích trên, nghiên cứu sinh thấy rằng, việc nghiên cứu để xây dựng mơ hình quản hiệu hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam vấn đề có tính cấp thiết Cơng tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp ưu tiên hàng đầu quan chức năng, nhằm hỗ trợ người tham gia chân chính, tạo nên nhìn tích cực ngành này, đồng thời bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng Từ đó, nghiên cứu sinh mạnh dạn lựa chọn đề tài “Quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam nay” để nghiên cứu làm Luận án Tiến sĩ luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án nhằm làm sáng tỏ vấn đề luận quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp; phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật thực tiễn thực công tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam để điểm hạn chế, bất cập, từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam tình hình 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ luận án là: - Làm rõ chất, nội hàm phương thức bán hàng đa cấp, từ đó, làm rõ nhu cầu, vai trò tính đặc thù nội dung quản nhà nước đối hoạt động bán hàng đa cấp - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật thực trạng quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam tình hình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề luận thực tiễn hoạt động bán hàng đa cấp quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Tác giả luận án tập trung nghiên cứu vấn đề luận thực tiễn quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật Việt Nam Tuy nhiên, để làm rõ vấn đề nghiên cứu, tác giả luận án tiến hành khảo cứu pháp luật thực tiễn quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp số quốc gia giới nhằm rút học kinh nghiệm công tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam Về không gian: Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội hai trung tâm thương mại lớn nước, đồng thời, nơi tổ chức kinh doanh bán hàng đa cấp nhiều Việt Nam Có đến 80% cơng ty bán hàng đa cấp Việt Nam đóng địa bàn này, nhiều công ty kinh doanh thành công có đóng góp định cho phát triển kinh tế, xã hội, song khơng cơng ty bán hàng đa cấphoạt động khơng trung thực ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, gây xúc cho xã hội Vì vậy, tác giả luận án lấy địa bàn TP Hồ Chí Minh Hà Nội để nghiên cứu thực tế nhằm rút học từ thực tiễn, góp phần đề xuất giải pháp hồn thiện công tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Về thời gian: Các số liệu thống kê sử dụng luận án tiến hành thu thập từ năm 2004 đến năm 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực nghiên cứu hiệu vấn đề đề tài đặt ra, luận án sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử Đây phương pháp chủ đạo, xun suốt tồn q trình nghiên cứu luận án, để đưa kết luận khoa học đảm bảo tính khách quan, chân thực Bên cạnh đó, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp tiếp cận hệ thống đa ngành, liên ngành (kinh tế, luật học, trị); phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp luật học so sánh; phương pháp xã hội học pháp luật; phương pháp phân tích hệ thống; Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí phương pháp đồ họa (phương pháp mạng lưới); phương pháp mơ hình (mơ hình tác nghiệp…) Để thực có hiệu mục đích nghiên cứu, tác giả luận án kết hợp chặt chẽ phương pháp suốt trình nghiên cứu toàn nội dung luận án, tùy thuộc vào chương, phương pháp nghiên cứu áp dụng sau: - Chương 1, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, thu thập, phân tích, tiếp cận đa ngành nhằm đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án - Chương 2, tác giả trọng phương pháp hệ thống, so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp nhằm làm rõ vấn đề luận quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp, đồng thời, phân tích so sánh quy định pháp luật số nước giới thực tiễn áp dụng pháp luật quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp, qua rút học kinh nghiệm góp phần hồn thiện cơng tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam - Chương 3, tác giả trọng phương pháp hệ thống hố, phân tích, tổng hợp, đánh giá; phương pháp đồ họa (phương pháp mạng lưới), nhằm làm rõ thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hành thực tiễn thực pháp luật quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp thời gian qua, thành tựu bản, hạn chế, bất cập nguyên nhân - Chương 4, tác giả vận dụng kết hợp phương pháp lịch sử, xã hội học pháp luật, phương pháp tổng hợp dự báo để đưa phương hướng giải pháp nâng cao hiệu quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp, bảo đảm mục tiêu quản nhà nước hoạt động bán hành đa cấp, song tôn trọng quyền tự kinh doanh nhu cầu phát triển doanh nghiệp người tham gia, tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp bảo vệ hiệu quyền lợi người tiêu dùng phương thức kinh doanh bán hàng đa cấp… Những điểm luận án Luận án cơng trình nghiên cứu cách bản, tồn diện quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Những điểm luận án thể vấn đề sau đây: Một là, luận án làm rõ tính đặc thù phương thức bán hàng đa Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí cấp đặc thù chi phối u cầu, mơ hình nội dung quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam phương diện luận Đồng thời, để làm rõ vấn đề luận thực tiễn quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp, luận án khảo cứu pháp luật thực tiễn quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp số nước giới nhằm rút học kinh nghiệm quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam Hai là, luận án phân tích thực trạng pháp luật thực tiễn quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam thời gian qua, đánh giá ưu điểm, hạn chế, bất cập nguyên nhân Đây coi sở thực tiễn quan trọng để hoàn thiện công tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam Ba là, từ nghiên cứu luận thực tiễn, luận án đưa quan điểm kiến nghị giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam tình hình Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Về mặt khoa học, luận án góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề luận quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Những nghiên cứu, đề xuất luận án góp phần hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam tình hình Về mặt thực tiễn, kết nghiên cứu luận án tài liệu tham khảo có giá trị nghiên cứu lập pháp thực tiễn quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Luận án tài liệu giảng dạy học tập sở đào tạo pháp luật vấn đề quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án kết cấu bốn chương: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, sở thuyết phương pháp nghiên cứu Chƣơng 2: Những vấn đề luận quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Chƣơng 3: Thực trạng quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam Chƣơng 4: Định hướng giải pháp hoàn thiện quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Tình hình nghiên cứu ngồi nước Qua q trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy tài liệu quản bán hàng đa cấp không thật phong phú cơng trình nghiên cứu góc độ kinh tế lĩnh vực kinh doanh bán hàng đa cấp Tuy nhiên cơng trình viết loại hình kinh doanh bán hàng đa cấp có vấn đề liên quan đến quản bán hàng đa cấp máy quản lý, nguyên tắc quản lý, đặc điểm quản lý, đối tượng quản Các cơng trình chia thành hai loại: 1) cơng trình tâp trung viết bán hàng đa cấp, nhận diện loại hình kinh doanh này, xác định vai trò nó, ưu thủ đoạn kinh doanh đa cấp bất v.v… để từ khuyến cáo quan quản xã hội nâng cao hiểu biết quản lý, giám sát hoạt động công ty bán hàng đa cấp; 2) cơng trình viết chun vấn đề quản nhà nước bán hàng đa cấp Tuy nhiên, viết quản bán hàng đa cấp nhiều phải trình bày bán hàng đa cấp, khó có cơng trình chuyên bàn quản nhà nước bán hàng đa cấp Tình hình nghiên cứu nước Bán hàng đa cấp cần thiết quản nhà nước bán hàng đa cấp thu hút quan tâm nhà khoa học pháp lý, khoa học kinh tế với vấn đề có liên quan sau: - Nghiên cứu luận quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp - Nghiên cứu thực trạng quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp 1.2 Đánh giá cơng trình nghiên cứu cơng bố Từ q trình khảo cứu cơng trình nghiên cứu nước vấn đề bán hàng đa cấp quản nhà nước có liên quan đến đề tài, tác giả nhận thấy hoạt động nghiên cứu đạt số kết sau: Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Một là, có nhiều cách tiếp cận góc độ khác từ góc độ kinh tế, góc độ pháp lý, góc độ trị bán hàng đa cấp Song nhìn chung dù ủng hộ hay phản đối phương thức kinh doanh đa cấp, tác giả khẳng định tính hai mặt bán hàng đa cấp xu tất yếu khách quan trình hội nhập kinh tế quốc tế Hai là, cơng trình phân tích làm rõ sở kinh tế, pháp việc áp dụng quy định pháp luật hoạt động quản bán hàng đa cấp khía cạnh có nhiều quan điểm khác có ý kiến cho nên bỏ bán hàng đa cấp kinh tế Điều ngược lại tự kinh doanh mà Hiến pháp nước ta quy định Ba là, Việt Nam vấn đề quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp nhiều tranh luận khoa học pháp thực tiễn kinh doanh song khía cạnh khác nhau, vấn đề đựơc giới kinh tế, luật học quan tâm nhìn chung có quan điểm tương đối thống phương thức kinh doanh bán hàng đa cấp 1.3 Cơ sở thuyết phƣơng pháp nghiên cứu - Cơ sở thuyết Đề tài luận án nghiên cứu trước hết dựa vào quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương sách Đảng Cộng sản Việt Nam thành phần kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế Luận án dựa vào đường lối đổi đất nước, nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hiến pháp văn pháp luật Nhà nước việc xây dựng nhà nước pháp quyền, theo định hướng cho hoàn thiện pháp luật quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Luận án tiếp cận vấn đề theo hướng từ sở luận quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp đến đánh giá thực trạng công tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu có hiệu vấn đề đề tài đặt ra, luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Đây phương pháp chủ đạo xun suốt tồn q trình nghiên cứu luận án, để đưa nhận định, kết luận khoa học đảm tính khách quan, chân thực Bên cạnh tác giả sử dụng phương pháp khác KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ ý tưởng luận giải trình bày, nghiên cứu Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí sinh rút số kết luận sau: Với ưu điểm vượt trội việc thu hút người tiêu dùng tham gia mạng lưới phân phối, bán hàng đa cấp phương thức tiêu thụ sản phẩm có khả phát triển mạnh mẽ nước ta nhiều năm tới Dưới góc độ pháp lý, điều đòi hỏi pháp luật khơng tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể bán hàng đa cấp chân phát triển, mà phải có khả ngăn ngừa xử nghiêm minh chủ thể lợi dụng bán hàng đa cấp để trục lợi bất góp phần bảo vệ quyền lợi đáng người tiêu dùng, người tham gia doanh nghiệp bán hàng đa cấp nói chung Và để góp phần đáp ứng yêu cầu trên, qua trình nhiên cứu đề tài, tác giả rút số kết luận sau: Pháp luật điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp nước ta chưa phù hợp với thực tiễn bán hàng đa cấp Pháp luật có nhiều quy định tập trung vào khâu đăng ký bán hàng đa cấp bng lỏng q trình hoạt động doanh nghiệp người tham gia bán hàng đa cấp Bên cạnh đó, quy định xử vi phạm pháp luật hành lĩnh vực bán hàng đa cấp nhiều thiếu sót nên chưa thể áp dụng vào thực tiễn Từ dẫn đến hệ quản ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm doanh nghiệp người tham gia bán hàng đa cấp Bán hàng đa cấp vấn đề học giả giới quan tâm nghiên cứu từ lâu có nhiều quan điểm khác nhau, điều cho thấy tính phức tạp vấn đề Việt Nam, vấn đề có nhiều tranh luận, có số cơng trình nghiên cứu, chủ yếu nhìn từ khía cạnh kinh tế Vì vậy, cần có cơng trình nghiên cứu độc lập chun sâu có hệ thống quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp từ góc độ thể chế pháp CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 2.1 Những vấn đề chung hoạt động bán hàng đa cấp 2.1.1 Khái niệm bán hàng đa cấp Theo Nghị định 42/2014/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 14/05/2014 quản bán hàng kinh doanh đa cấp nêu rõ: “Kinh doanh theo phương thức đa cấp hình thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, đó, người tham gia hưởng hoa hồng, tiền thưởng lợi ích kinh tế khác từ hoạt động kinh doanh mạng lưới xây dựng” Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Còn theo Khoản 11, Điều 3, Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 03/12/2004: “BHĐC phương thức tổ chức kinh doanh doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau, người tham gia hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết bán hàng hóa người khác mạng lưới người tổ chức doanh nghiệp BHĐC chấp thuận” 2.1.2 Đặc điểm bán hàng đa cấp Thứ nhất, bán hàng đa cấp hình thức phát triển bán hàng trực tiếp (là phương thức bán lẻ hàng hóa) Thứ hai, bán hàng đa cấp có phương thức bán hàng thông qua 10 người tham gia tổ chức nhiều tầng khác Thứ ba, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả hoa hồng cho phân phối viên Thứ tư, người tham gia bán hàng đa cấp người tiêu dùng mà không nhân danh doanh nghiệp Thứ năm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không cần quảng cáo sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng 2.1.3 Phân biệt bán hàng đa cấp với phương thức bán hàng trực tiếp khác bán hàng đa cấp bất - Phân biệt bán hàng đa cấp với bán hàng trực tiếp Bán hàng đa cấp phương thức bán hàng trực tiếp Tuy nhiên bán hàng đa cấp có điểm khác biệt rõ nét với phương thức bán hàng trực tiếp khác bán hàng qua điện thoại, internet, home shopping, bán hàng thông qua mạng lưới phân phối doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng - Phân biệt bán hàng đa cấp với bán hàng đa cấp bất 2.2 Khái niệm quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp 2.2.1 Khái niệm quản nhà nước Như vậy, quản nhà nước tác động mang tính chấp hành điều hành chủ thể mang quyền lực nhà nước, chủ yếu quan hành nhà nước, nhiều biện pháp, tới đối tượng quản nhằm thực chức đối nội đối ngoại Nhà nước sở pháp luật 2.2.2 Khái niệm quản nhà nước hoạt động bán Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí hàng đa cấp Quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp mang đặc điểm chung quản nhà nước: Một là, quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động mang tính tổ chức điều chỉnh Hai là, quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động quản mang tính quyền lực nhà nước 11 Ba là, quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động có tính thống nhất, tổ chức chặt chẽ Bốn là, quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp có tính chủ động, sáng tạo Ngoài ra, quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp có đặc điểm riêng sau đây: Thứ nhất, hoạt động quản nhà nước bán hàng đa cấp, Nhà nước trao toàn quyền chủ động cho doanh nghiệp tự lựa chọn phương thức kinh doanh, cụ thể phương thức bán hàng đa cấp Thứ hai, để thực hoạt động bán hàng đa cấp doanh nghiệp phải đăng ký với quan nhà nước có thẩm quyền (hoạt động kinh doanh có điều kiện) Bộ Cơng Thương Thứ ba, quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp trình quản đối tượng tương đối phức tạp Bốn là, sản phẩm bán hàng đa cấp thường có nguồn gốc xuất xứ nước nên việc quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấpquan hệ mật thiết với quản hàng hóa nhập 2.3 Vai trò quản nhà nƣớc hoạt động BHĐC Vai trò, quản Nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp thể qua điểm sau: Một là, quản nhà nước tạo môi trường kinh doanh thuận lợi Hai là, bên cạnh lợi ích kinh tế- xã hội, hoạt động bán hàng đa cấp có nhiều biểu tiêu cực, tác động xấu nhiều mặt nên cần có quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp 2.4 Chủ thể quản nhà nƣớc hoạt động BHĐC Các chủ thể có chức quản nhà nước phân cấp thẩm quyền quản nhà nước hoạt động BHĐC gồm Chính phủ, Bộ Cơng Thương, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Công Thương Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 12 2.5 Đối tƣợng quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp - Chủ thể tổ chức bán hàng đa cấp - Sản phẩm tiêu thụ bán hàng đa cấp - Người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp 2.6 Hình thức phƣơng pháp quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp - Hình thức quản nhà nước hoạt động BHĐC - Phương pháp quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Các phương pháp quản chủ yếu Nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm: + Phương pháp hành + Phương pháp kinh tế 2.7 Các nguyên tắc quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp Theo đó, nguyên tắc quản hoạt động bán hàng đa cấp Nhà nước với ba nguyên tắc sau: - Nguyên tắc thống lãnh đạo trị kinh tế hoạt động bán hàng đa cấp - Nguyên tắc đảm bảo lợi ích nhà nước xã hội - Nguyên tắc pháp chế XHCN 2.8 Nội dung quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp - Ban hành văn quy phạm pháp luật hoạt động BHĐC - Tổ chức thực văn pháp luật quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp - Thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp - Xử vi phạm pháp luật hoạt động bán hàng đa cấp 2.9 Kinh nghiệm quản nhà nƣớc hoạt động BHĐC nƣớc giới 13 - Kinh nghiệm Hoa Kỳ: - Kinh nghiệm Trung Quốc - Kinh nghiệm Nhật Bản - Một số nhận xét KẾT LUẬN CHƢƠNG Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Bán hàng đa cấp phương thức bán lẻ hàng hóa thơng qua mạng lưới cá nhân phân phối gồm nhiều tầng khác nhau; người có trách nhiệm bán lẻ sản phẩm có quyền tuyển dụng, đào tạo người tham gia mạng lưới phân phối mình; phân phối viên nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng lợi ích kinh tế khác từ kết tiêu thụ sản phẩm mạng lưới trực tiếp xây dựng doanh nghiệp thừa nhận Quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp tập hợp tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng Nhà nước đến tồn q trình hoạt động bán hàng đa cấp, từ giai đoạn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến hoạt động kinh doanh để đáp ứng nhu cầu cho thị trường Nội dung quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm: Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật bán hàng đa cấp; Kiểm tra, tra xử vi phạm hoạt động bán hàng đa cấp Chính phủ thống quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp phạm vi nước Bộ Công Thương quan chun mơn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Uỷ ban nhân dân cấp có trách nhiệm thực quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp địa bàn theo phân cấp Chính phủ Bán hàng đa cấp nhiều quốc gia giới thừa nhận hình thức kinh doanh hợp pháp Có quốc gia ban hành đạo luật riêng để điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp, có quốc gia lại xem hoạt động điều chỉnh đạo luật có quốc 14 gia Qua đó, nhà làm luật nước ta tham khảo quy định pháp luật quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp số quốc gia để quy định việc quản hoạt động bán hàng đa cấp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam trước cạm bẫy mô hình kinh doanh hình tháp ảo CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 3.1 Thực trạng bán hàng đa cấp Việt Nam 3.1.1 Lịch sử hình thành hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam Bán hàng đa cấp hoạt động nơi có kinh tế thị trường, Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí hình thức thương mại vào Việt Nam muộn, tức cuối kỷ 20 đầu kỷ 21 [25] Chưa đầy 20 năm hình thành phát triển, lịch sử BHĐC Việt Nam chia làm ba giai đoạn: Hoạt động BHĐC thời kỳ 1998 – 2004; Hoạt động thời kỳ 2005- 7/2014; Hoạt động BHĐC thời kỳ từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2015 3.1.2 Sự phát triển hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam: - Sự phát triển doanh nghiệp nhà phân phối hoạt động bán hàng đa cấp - Đánh giá tình hình hoạt động bán hàng đa cấp Việt nam 3.2 Về thực trạng ban hành thể chế quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp Xây dựng, ban hành thể chế pháp BHĐC quản nhà nước hoạt động BHĐC tạo hành lang pháp cho việc tổ chức đăng ký thành lập hoạt động doanh nghiệp bán hàng đa cấp, sở pháp để kiểm tra, tra xử vi phạm BHĐC 3.3 Thực trạng thực thể chế quản nhà nƣớc hoạt động BHĐC 15 - Thực trạng cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp - Quản doanh nghiệp bán hàng đa cấp - Quản người tham gia bán hàng đa cấp 3.4 Thanh tra, kiểm tra hoạt động BHĐC Theo quy định pháp luật vấn đề kiểm tra tra hoạt động bán hàng đa cấp tác giả có số nhận xét sau: Các nhà làm luật cố gắng liên kết hoạt động quản khâu khởi đầu với việc giám sát hoạt động doanh nghiệp thực tế Từ nội dung trình bày phần trên, hình dung diện mạo chế tiền kiểm mà pháp luật xác lập hoạt động bán hàng đa cấp 3.5 Xử vi phạm pháp luật hoạt động BHĐC Trong báo cáo Chi cục Quản thị trường, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ tháng 5/2015 đến hết tháng 12/2015, Chi cục kiểm tra, xử phạt 13 doanh nghiệp địa bàn hoạt động BHĐC chưa có Giấy chứng nhận BHĐC Theo đó, doanh nghiệp xử phạt từ 80-102 triệu đồng, với 13 doanh nghiệp, tổng số tiền phạt lên đến 1,104 tỷ đồng Đồng thời, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có thực hành vi vi phạm vào ngân sách nhà nước 55,5 triệu đồng Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Tuy nhiên, thời điểm sau kiểm tra, tra xử phạt nêu thông tin doanh nghiệp bị xử phạt không công bố rộng rãi Trong quý I/2016, Chi cục Quản thị trường Hà Nội kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp Trong đó, xử phạt vi phạm hành cơng ty với số tiền 143 triệu đồng Cũng năm 2015, việc kiểm tra doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp Cục Quản cạnh tranh tiến hành dựa Quyết định 73 việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật bán hàng đa cấp doanh nghiệp bán hàng đa cấp doanh nghiệp có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hành đa cấp Cụ thể, Cục Quản cạnh tranh kiểm tra công ty Liên Kết Việt sau tháng công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phát Liên Kết Việt có – điểm nội dung vi phạm 16 pháp luật quy định, xử phạt 570 triệu đồng Công ty TNHH Nhượng quyền Thăng Long (TL Group) bị kiểm tra vào tháng 7/2015 xử phạt 202 triệu đồng vi phạm không thực thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận; cung cấp thơng tin sai lệch tính chất, cơng dụng sản phẩm, lợi ích việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp nhằm dụ dỗ người tham gia bán hàng đa cấp… Tuy nhiên, kết đợt tra, kiểm tra kể không Cục Quản cạnh tranh công bố rộng rãi Chính điều này, sau việc cơng ty Liên Kết Việt lừa 60.000 người tham gia vỡ lở dư luận đặt câu hỏi Bộ Công Thương không công bố rộng rãi thông tin xử phạt, cơng bố rộng rãi hậu giảm bớt… Hiện nay, pháp luật nhận thức xã hội chưa có phân biệt rõ mơ hình bán hàng đa cấp hợp pháp hành vi lừa đảo hình tháp, nên nhiều trường hợp tiêu cực liên quan đến lừa đảo hình tháp bị quy bán hàng đa cấp [25, tr.5] Như đề cập phần trên, bán hàng đa cấp phương thức kinh doanh thông qua mạng lưới người tham gia tổ chức thành nhiều cấp, nhiều nhánh Những người tham gia hưởng hoa hồng, lợi ích kinh tế từ kết kinh doanh người tham gia cấp Bên cạnh mơ hình bán hàng đa cấp nêu trên, thực tế có tồn mơ hình huy động tài hình tháp (pyramid scheme) tổ chức người tham gia theo mạng lưới gồm nhiều cấp giống bán hàng đa cấp Tuy nhiên, chất mơ hình thu tiền người cấp Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí để trả cho người cấp cao Trong mơ hình này, người tham gia yêu cầu đóng khoản tiền gia nhập mạng lưới để trả cho cấp trên, bù lại họ quyền tuyển dụng người cấp thu tiền từ người Đây hình thức lừa đảo, khơng tạo giá trị thặng dư cho kinh tế tất yếu đổ vỡ không tìm người đóng tiền vào hình tháp Khi đó, số đơng người cấp thấp gánh chịu thiệt hại khoản tiền đóng cho cấp Yếu tố lừa đảo thể việc người điều hành mơ hình thơng tin gian 17 dối khoản tiền gia nhập mạng lưới danh nghĩa mua hàng, đầu tư gian dối khả lợi nhuận mà mơ hình đem lại Do tương tự tổ chức mạng lưới nhiều cấp, số trường hợp mơ hình bán hàng đa cấp sử dụng làm vỏ bọc cho hành vi tổ chức hình tháp Khi đó, hoạt động bán sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ hình thức che đậy việc thu tiền người tham gia vào mạng Hoạt động vi phạm có biểu như: sản phẩm chào bán cho người tham gia với giá cao khơng có giá trị sử dụng, khơng thể lưu thơng cách bình thường thực tế; người tham gia không trang bị kỹ bán hàng mà dạy cách lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới hứa hẹn thu lợi tuyển dụng người Vì vậy, nhu cầu đặt công tác quản hoạt động bán hàng đa cấp tương lai quan trọng, mặt phải sửa đổi quy định pháp luật nhằm thắt chặt quản nữa, tránh tình trạng biến tướng số công ty bán hàng đa cấp; mặt phải nâng cao nhận thức người dân hành vi lừa đảo hình tháp Hiện hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có quy định rõ ràng việc xử hành vi lừa đảo hình tháp 3.6 Đánh giá thực trạng quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp - Những thành công - Những hạn chế yếu công tác quản Nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp - Nguyên nhân hạn chế yếu công tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong năm qua, hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam diễn nhanh chóng Q trình hoạt động hình thức kinh doanh Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí đặt yêu cầu lớn quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Các quan quản nhà nước Việt Nam có nhiều cố gắng 18 quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng hội nhập quốc tế mà Đảng Nhà nước đề đạt số hiệu tích cực Hệ thống văn quy phạm pháp luật quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp đảm bảo cho hoạt động kinh doanh theo khuôn khổ, tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích Nhà nước, lợi nhuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp người tiêu dùng Do nhiều nguyên nhân, hoạt động quản nhà nước cấp quyền hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu phát triển quốc gia bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nước ta Những bất cập, hạn chế là: Một là, hệ thống văn quy phạm pháp luật số quy định mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn việc tổ chức thực pháp luật thực tế; việc thực thi pháp luật bán hàng đa cấp chưa nghiêm Hai là, việc cho thành lập doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp chưa chặt chẽ Nhiều doanh nghiệp bán hàng đa cấp không tuân thủ quy định pháp luật có biến tướng hoạt động bán hàng đa cấp bất Mặt khác, quan quản nhà nước chưa hoàn toàn tuân thủ quy trình tính khách quan cho phép doanh nghiệp tổ chức thực bán hàng đa cấp nên có nhiều dự án đầu tư khơng đem lại hiệu cho xã hội Ba là, hoạt động quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp lỏng lẻo, quy định quản doanh nghiệp, người tham gia, xử vi phạm pháp luật hoạt động bán hàng đa cấp chưa đồng cụ thể 19 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 4.1 Phƣơng hƣớng hoàn thiện quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Thứ nhất: Tiếp tục sách quản theo hướng cho phép đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đồng thời siết chặt quản lý[4] Thứ hai: Để thực tốt sách quản hoạt động bán hàng đa cấp, cần có xem xét phát triển tách biệt hai phận khác sách này: + Chính sách quản chung + Chính sách quản đặc thù: 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp - Bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động bán hàng đa cấp - Đổi mơ hình quản lý, giám sát hoạt động doanh nghiệp bán hàng đa cấp + Hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức chủ thể quản nhà nước bán hàng đa cấp Thứ nhất: Hoàn thiện máy quản BHĐC Cục Quản Cạnh tranh (Bộ Công Thương) Thứ hai: hoàn thiện máy quản BHĐC Sở Công Thương + Nâng cao lực quản lý, giám sát xử vi phạm pháp luật quan quản nhà nước doanh nghiệp BHĐC + Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ định hướng cho doanh nghiệp tổ chức kinh doanh quản lý, giám sát hoạt động đội ngũ nhà phân phối theo quy định pháp luật 4.3 Giải pháp đào tạo đội ngũ cán - công chức thực nhiệm vụ quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân 20 dân, nhân dân, nhân dân [80, tr58] Cho nên, việc nâng cao nhận thức đội ngũ cán công chức thực nhiệm vụ quản nhà nước bán hàng đa cấp thiết thực công tác kiểm tra, phát hiện, xử hành vi bán hàng đa cấp bất Cơng tác thực thi pháp luật bán hàng đa cấp bán hàng đa cấp có hiệu hay khơng phụ thuộc phần lớn vào đội ngũ thực thi pháp luật 4.4 Giải pháp đổi phƣơng tiện hoạt động quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp Hiện Chính phủ điện tử (e-Government) tên gọi phủ mà hoạt động nhà nước thay đổi theo khái niệm Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí hồn tồn mới, phủ gần thuận lợi với công dân hơn, kỹ thuật công nghệ tiên tiến, đại Mọi quan hệ phủ cơng dân bảo đảm tính minh bạch, cơng khai, thuận tiện, bảo đảm kiểm sốt giám sát lẫn cơng dân với phủ; phủ dân, dân phồn thịnh đất nước mơi trường tồn cầu hóa hội nhập quốc tế [Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia] 4.5 Điều kiện để thực giải pháp nâng cao hiệu quản nhà nƣớc hoạt động bán hàng đa cấp Các giải pháp nêu nhằm nâng cao hiệu quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Đó khơng phải giải pháp riêng biệt mà có quan hệ mật thiết với Vì thế, phải thực cách đồng giải pháp nhằm mục đích góp phần bổ sung hồn thiện quy định pháp luật bán hàng đa cấp đồng thời giúp cho công tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp ngày chặt chẽ KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương này, nghiên cứu sinh nêu lên hai phương hướng hoàn thiện quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp là: (1) Tiếp tục sách quản theo hướng cho phép đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đồng thời siết chặt quản lý; (2) Để thực tốt sách quản hoạt động bán hàng đa cấp cần xem xét tách biệt hai phận 21 khác sách quản chung – sách quản đặc thù Hoạt động bán hàng đa cấp loại hình kinh doanh phức tạp nên gây nhiều khó khăn cơng tác quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Trong quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp nảy sinh hạn chế bất cập quy định pháp luật hạn chế bất cập thực tiễn quản nhà nước hoạt động Từ khó khăn, bất cập, hạn chế tác giả đưa giải pháp hoàn thiện quản nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Nhóm giải pháp bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động BHĐC; nhóm gải pháp đổi mơ hình quản lý, giám sát hoạt động doanh nghiệp BHĐC Bên cạnh đó, tác giả đưa khuyến khích doanh nghiệp xây dựng chế độ hoa hồng hợp lý, nâng cao đạo đức kinh doanh cho người tham gia, trọng lợi ích cộng đồng xã hội Giải pháp đào tạo đội ngũ cán - công chức, đổi phương tiện hoạt động quản nhà nước hoạt động BHĐC giải pháp thiết yếu cho công tác quản nhà nước hoạt động BHĐC Để thực Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí giải pháp trên, chương đặt giải pháp nâng cao hiệu quản nhà nước hoạt động BHĐC ... kho tài liệu miễn phí hàng đa cấp Quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp mang đặc điểm chung quản lý nhà nước: Một là, quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động mang tính tổ chức... quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp có tính chủ động, sáng tạo Ngồi ra, quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp có đặc điểm riêng sau đây: Thứ nhất, hoạt động quản lý nhà nước bán hàng. .. chức điều chỉnh Hai là, quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động quản lý mang tính quyền lực nhà nước 11 Ba là, quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp hoạt động có tính thống nhất,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp ở việt nam hiện nay , Quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp ở việt nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay