Tham luận Nâng cao năng lực công tác đấu thầu xây lắp

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 12:46

TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: ./ CV-HUD1 Hà nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018 THAM LUẬN Tại Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2018 Về nội dung: “nâng cao lực công tác đấu thầu xây lắp” Kính thưa Đồn Chủ tịch Hội nghị ! Kính thưa vị Đại biểu khách quý ! Kính thưa tồn thể đồng chí dự Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2018 Được giới thiệu cho phép Đoàn Chủ tịch, tơi xin phép đại diện cho đồng chí cán phòng QLXL xin tham luận trước Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2018 Trước hết, tơi hồn tồn trí với nội dung nêu Báo cáo kết thực nhiệm vụ công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 báo cáo khác Cơng ty vừa trình bày trước Hội nghị Sau Tôi xin tham luận nội dung “Nâng cao lực cơng tác đấu thầu xây lắp” Kính thưa đồng chí ! Cơng ty HUD1 với kinh nghiệm 15 năm tham gia thực công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm ngồi, tham dự trúng thầu nhiều gói thầu lớn (ví dụ: gói thầu C1B Hải Phòng, gói thầu TH3, gói thầu NT-1.5A, gói thầu Vĩnh Lộc B, gói thầu kè đê biển Nam Định…v…v…) đem lại lợi nhuận lực kinh nghiêm cho Công ty Tuy nhiên, năm trở lại đây, công ty phải đối diện với cạnh tranh khốc liệt thị trường, không với doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước ngồi, số lượng cơng trình thắng thầu năm gần giảm đáng kể Trong năm 2017 phòng QLXL thực 08 hồ sơ dự thầu, trúng 02 gói thầu, tỷ lệ trúng thầu đạt 25%, ngun nhân khiến khơng thắng thầu giá dự thầu không đáp ứng kỳ vọng chủ đầu tư, số nguyên nhân khác như: chất lượng hồ sơ dự thầu chưa đảm bảo, lực kinh nghiệm Công ty không đáp ứng yêu cầu chủ đầu tư… Tại hội nghị này, xin đưa số ý kiến tham luận, nhằm nâng cao lực công tác đấu thầu xây lắp, để hoạt động đấu thầu đạt hiệu thời gian tới đây: Nắm bắt thông tin, quy định đấu thầu Việt Nam trình thực cơng nghiệp hóa, đại hố, cơng trình xây dựng diễn khắp nơi, có nhiều hội để tham gia vào hoạt động xây dựng Bộ phận đấu thầu phòng, chi nhánh, đội thi cơng phải chủ động tìm kiếm, nắm bắt thơng tin Cùng với việc cập nhật quy định đấu thầu, thu thập thông tin gói thầu nhiệm vụ phận đấu thầu Ngồi việc nắm bắt quy định pháp luật, lĩnh vực xây dựng điều quan trọng phải nắm bắt quy hoạch xây dựng cụ thể khu vực, địa phương giai đoạn Thu thập thông tin dự án, nguồn vốn thực dự án này, thông qua kênh thông tin như: báo, đài, trang web đầu tư, đấu thầu Thông tin từ kênh tạo chủ động cần thiết để bước tham gia vào công tác đấu thầu dự án Việc thu thập thông tin không dừng lại việc quan tâm đến gói thầu, mà phận đấu thầu phải có trách nhiệm thu thập thơng tin đối thủ cạnh tranh Đây việc làm cần thiết để phân tích điểm mạnh, điểm yếu nhà thầu đối thủ tham gia đấu thầu Các yếu tố cần quan tâm q trình thu thập thơng tin bao gồm: lực tài chính, thiết bị thi công, kỹ thuật công nghệ, mối quan hệ nhà thầu đối thủ với chủ đầu tư quan chức có liên quan Từ thơng tin có, để có sở đưa sách đối phó phù hợp Nếu đối thủ mạnh tìm cách liên danh để hai bên có lợi Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích đưa định tham dự thầu Nghiên cứu xem xét đánh giá đặc điểm gói thầu nguồn vốn đầu tư, khả đáp ứng lực tài cơng ty… Bên cạnh phải tiến hành phân tích lập phương án giải tình xảy đấu thầu giá đối thủ cạnh tranh thấp giá ta định bỏ thầu, so sánh lợi ích chi phí cho định kinh doanh….từ trình lãnh đạo cơng ty định xem có nên tham gia hay khơng Sau có thơng tin đầy đủ, xác gói thầu, phận đấu thầu đưa dự kiến phương thức dự thầu: độc lập dự thầu hay liên danh đấu thầu Sau trình báo cáo xem xét khách hàng để Giám đốc phê duyệt Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ dự thầu Chất lượng hồ sơ dự thầu tiêu chí quan trọng định thành bại nhà thầu tham gia đấu thầu cơng việc lập hồ sơ dự thầu đòi hỏi yêu cầu phải tỷ mỹ, chặt chẽ, xác lơgic Trong phần hồ sơ pháp lý cần phải nêu rõ đầy đủ thông tin mà hồ sơ mời thầu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách pháp lý, lực tài chính, lực máy móc thiết bị, nguồn nhân lực, kinh nghiệm thi công, Đây phần dễ thực dễ bị sai xót chủ quan Đồng thời phần phần đầu hồ sơ, phần chuyên gia tư vấn chấm thầu xem xét trước tiên nên cần phải trình bày cho khoa học thẩm mỹ để gây ấn tượng, tình cảm tốt cho người chấm thầu Trong phần hồ sơ kỹ thuật cần phải thực đầy đủ hoàn chỉnh khâu, đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu Tính khoa học tính thực tiễn xây dựng giá dự thầu Một tiêu chuẩn quan trọng để chủ đầu tư xem xét trúng thầu giá dự thầu Giá dự thầu tổng hợp đơn giá khối lượng hạng mục công việc tồn gói thầu Để giá thầu xây dựng hợp lý cần phải xác định mức giá tối đa mức giá thối thiểu cơng trình + Giá tối đa (Gmax): Đây mức giá trần mà chủ đầu tư đưa chào thầu + Giá tối thiểu (Gmin): Đây mức giá bảo đảm cho nhà thầu vừa đủ bù đắp chi phí chi phí vật liệu, nhân cơng, xe máy chi phí quản lý cơng trường Thực tế cho thấy giá trúng thầu cao giá trần Trong trình cạnh tranh nhà thầu thường giảm giá đến mức thấp mức giá tối thiểu Vì vậy, việc chọn giá bỏ thầu vừa phải đảm bảo trúng thầu vừa có lợi nhuận Nghĩa giá bỏ thầu phải nằm khoảng từ giá tối thiểu ÷ giá trần Nếu áp dụng cơng thức để tính tốn vật liệu, nhân cơng, ca máy, đưa giá dự thầu tất nhà thầu có đơn khó tạo khác biệt Vì vậy, phải đưa vào giá dự thầu yếu tố sau: + Tính tốn lại định mức hao phí chi phí vật liệu, nhân cơng, máy thi cơng phải dựa sở thực tế kinh nghiệm thi công khối lượng hạng mục công việc phận nêu hồ sơ thiết kế + Hệ số luân chuyển vật liệu (hệ số có từ thực tế kinh nghiệm thi cơng) + Xác định cấp bậc thợ cho loại công việc dựa theo biên chế tổ, nhóm kiểm nghiệm qua nhiều cơng trình thi cơng giá nhân cơng thị trường → để từ xây dựng đơn giá riêng tạo lợi so với đối thủ cạnh tranh Phòng QLXL xác định, cạnh tranh để thắng thầu xây dựng vấn đề sống doanh nghiệp Vì vậy, cơng tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá để rút học kinh nghiệm việc nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp đấu thầu xây dựng công việc cần thiết Do điều kiện thời gian có hạn nên Phòng QLXL tập trung đưa vấn đề nhằm nâng cao lực công tác đấu thầu mà chưa nêu số vấn đề khác như: giải pháp nâng cao lực tài chính, lực kỹ thuật, lực tổ chức, giải pháp marketing xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, giải pháp mở rộng quan hệ liên kết, liên danh đấu thầu  Kiến nghị: Để nâng cao lực đấu thầu, Phòng QLXL xin có số kiến nghị Cơng ty, cụ thể: - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lực lượng lao động với cấu hợp lý hiệu - Đầulực máy móc thiết bị, tiếp thu công nghệ tiên tiến đại - Quan tâm đến công tác marketing, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Trên ý kiến tham luận phòng QLXL Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2018 Trước dừng lời, cho phép tơi xin kính chúc đồng chí đại biểu dự Hội nghị mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./ Trân trọng cảm ơn! TM PHỊNG QUẢN LÝ XÂY LẮP PHĨ PHỊNG Nguyễn Trần Linh ... làm cần thiết để phân tích điểm mạnh, điểm yếu nhà thầu đối thủ tham gia đấu thầu Các yếu tố cần quan tâm q trình thu thập thơng tin bao gồm: lực tài chính, thiết bị thi cơng, kỹ thuật cơng nghệ,... đối phó phù hợp Nếu đối thủ mạnh tìm cách liên danh để hai bên có lợi Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích đưa định tham dự thầu Nghiên cứu xem xét đánh giá đặc điểm gói thầu nguồn vốn đầu tư,... xét khách hàng để Giám đốc phê duyệt Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ dự thầu Chất lượng hồ sơ dự thầu tiêu chí quan trọng định thành bại nhà thầu tham gia đấu thầu cơng việc lập hồ sơ dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham luận Nâng cao năng lực công tác đấu thầu xây lắp, Tham luận Nâng cao năng lực công tác đấu thầu xây lắp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay