Quản lý nợ xấu tại agribank chi nhánh huyện phù yên, tỉnh sơn la

90 4 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 12:27

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TUẤN ANH QUẢN NỢ XẤU TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Xuân Anh HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn tốt nghiệp cao học với đề tài: “Quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La” làm với tận tâm hướng dẫn TS Trần Thị Xuân Anh Luận văn hồn tồn trung thực, hợp pháp khơng chép Nếu phát chép, tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm Phù Yên, ngày 07 tháng 09 năm 2018 Học viên Nguyễn Tuấn Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SƠ LUẬN VỀ QUẢN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Nợ xấu ngân hàng thương mại .7 1.2 Quản nợ xấu NHTM .14 1.3 Đánh giá thực tế quản nợ xấu số NHTM Việt Nam học rút cho Agribank Chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn la 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN NỢ XẤU TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ YÊN TỈNH SƠN LA 32 2.1 Tổng quan Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 32 2.2 Thực trạng quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 37 2.3 Đáng giá chung quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NỢ XẤU TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ YÊN TỈNH SƠN LA 58 3.1 Định hướng hoạt động quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 58 3.2 Biện pháp hồn thiện cơng tác quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt BCTC Báo cáo tài VAMC Cơng ty Quản tài sản TCTD Việt Nam DPRR Dự phòng rủi ro IAS 39 Chuẩn mực cơng cụ tài chính, đo lường ghi nhận ECB Quỹ tiền tệ quốc tế FDIC Công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ IMF Ngân hàng trung ương Châu Âu NHNN NHN&PTNT 10 BIS 11 NHTM 12 ROA 13 SXKD 14 BIS 15 SXKD 16 ROE Lợi nhuận ròng vốn cổ phần 17 EBIT Thu nhập trước trả lãi thuế 18 IFRS Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế 19 Diễn giải Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Ngân hàng tốn quốc tế Ngân hàng thương mại tỷ số lợi nhuận ròng tài sản Sản xuất kinh doanh Tổ chức kinh tế Sản xuất kinh doanh TT PN &XLRR Trung tâm Phòng ngừa Xử rủi ro 20 TCTD Tổ chức tín dụng TCTD 21 AMC Quản tài sản DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kế hoạch thực huy động vốn dịch vụ cho vay Agribank Phù Yên từ năm 2014 -2017 35 Bảng 2.2: Kết kinh doanh Agribank Phù Yên từ năm 2013-2017 35 Bảng 2.3 Cơ cấu dư nợ nội bảng theo nhóm nợ 38 Bảng 2.4: Nợ xấu nội bảng 39 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ ngoại bảng 40 Bảng 2.6: - Nợ ngoại bảng chia theo thời gian phát sinh 41 Bảng 2.7: Kết khảo sát nhận diện nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 42 Bảng 2.8: Kết khảo sát đánh giá biện pháp ngăn ngừa nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La .44 Bảng: 2.9 Kết khảo sát biện pháp xử nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn 46 Bảng 2.10: Tình hình khai thác nợ xấu Agribank Phù Yên giai đoạn 2013 2017 47 Bảng: 2.11: Tình hình nợ xấu Agribank Phù Yên giai đoạn 2013 2017 49 Bảng 2.12 Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/số dư nợ xấu Agribank Phù Yên giai đoạn 2013 - 2017 .51 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu dư nợ nội bảng (đơn vị: tỷ đồng) 38 Biểu đồ 2.2: - Nợ xấu nội bảng (tỷ đồng) 39 Biểu đồ 2.3: Dư nợ ngoại bảng (tỷ đồng) 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng ví huyết mạch kinh tế Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động cách thông suốt, lành mạnh tiền đề để nguồn lực tài luân chuyển, phân bổ sử dụng có hiệu quả, từ kích thích tăng trưởng kinh tế cách bền vững Tuy nhiên bên cạnh vai trò to lớn đó, người ta khơng thể khơng nói tới “tổn thất” “hậu quả” nặng nề mà hệ thống ngân hàng gây hoạt động ngân hàng trở nên “trục trặc” Những rủi ro hoạt đơng kinh doanh ngân hàng tạo phản ứng dây chuyền, kéo theo sụp đổ hệ thống Lịch sử giới chứng kiến vụ sụp đổ ngân hàng với quy mơ lan rộng tồn cầu hậu nặng nề mà đem lại: Đại khủng hoảng kinh tế năm 1929-1933 hệ thống tư bản; Khủng hoảng tài Đơng Á năm 1997 vừa qua năm 2008, thể giới phải đối mặt với bão khủng hoảng tài tồn cầu Rủi ro hoạt động ngân hàng, rủi ro hoạt động tín dụng nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng tài Bài học khủng hoảng tài diễn thị trường tài - tiền tệ lớn giới Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Canada cho thấy việc ngân hàng thương mại chủ động ứng phó với rủi ro xây dựng cho chiến lược quản trị rủi ro thực cần thiết Việc quản để ngăn ngừa khoản nợ xấu phát sinh có biện pháp để xử trở thành vấn đề cộm hoạt động tài ngân hàng Ở Việt Nam, nợ xấu thực bắt đầu quan tâm mức vài năm gần Các kết nghiên cứu gây mối lo ngại lớn rủi ro tín dụng nhà quản trị ngân hàng nhà hoạch định sách Nhờ tác động Nghị số 42/2017/QH14, ngày 21 tháng năm 2017 tỉ lệ nợ xấu năm 2017 giảm Theo báo cáo Uỷ ban Giám sát Tài cho biết, theo tính tốn quan này, tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng năm 2017 9,5% tổng dư nợ ngân hàng, gây tác động xấu đến hoạt động kinh tế nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng Nợ xấu mức cao trở thành gánh nặng NHTM, làm chậm trình đổi phát triển kinh tế Việt Nam Nếu không quản nghiêm túc tiếp tục gây nhiều thiệt hại lớn cho hệ thống NHTM Việt Nam, giảm lợi cạnh tranh điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tế Chính vậy, việc quản nợ xấu Ngân hàng nhà nước NHTM Việt Nam riết thực nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, giải tỏa tắc nghẽn cho hệ thống tín dụng Tuy nhiên, câu hỏi đặt quản nợ xấu thực cách để đảm bảo tính khả thi hiệu quả? Xuất phát từ thực trạng trên, chọn vấn đề: “Quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ kinh tế Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện vấn đề nợ xấu ngân hàng không gia tăng nhanh quy mô mà tỷ trọng khoản nợ nghi ngờ, nợ có nguy vốn cao, tiềm ẩn bất lợi cho kinh tế không sớm giải Do nợ xấu các ngân hàng, nhà khoa học quan tâm nhiều làm giải nợ xấu, ngăn chặn nợ xấu giảm mức tối thiểu nợ xấu Đa số tác giả nghiên cứu nợ xấu cụ thể nghiên cứu quản ngăn ngừa rủi ro, xử nợ xấu cụ thể, lĩnh vực ngành nghề cụ thể như: Tác giả Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng;Tác giả Nguyễn Đại Lai (2013), Làm để xử nợ xấu; Vũ Hữu Biên (2010) nghiên cứu vấn đề nợ xấu Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn; Cù Hồi Thanh (2010) nghiên cứu giải pháp nhằm hạn chế xử nợ xấu Ngân hàng Ngoại thương; Lê Thị Kiều Vân (2014), Giải pháp xử ngăn ngừa nợ xấu khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Các tác giả đề cập đến vấn đề liên quan đến nợ xấu nguyên nhân nợ xấu, hậu nợ xấu đưa giải pháp ngăn ngừa nợ xấu, xử ý nợ xấu phù hợp với ngân hàng thương mại Các tác giả đề quan tâm xây dựng khung nợ xấu NHTM thời kỳ đề cập sâu đến nhân tố ảnh hưởng tới quản nợ xấu NHTM nước ta Các tác giả đưa nhận định nợ xấu chưa đưa thang đánh giá cụ thể để lượng hóa ảnh hưởng nhân tố cụ thể nợ xấu Có thể điểm số cơng trình nghiên cứu nợ xấu số tác giả thời gian vừa qua sau: Tác giả Nguyễn Đại Lai (2013), chuyên gia kinh tế Ngân hàng Nhà nước có giải pháp ngăn ngừa xử nợ xấu, xử nợ xấu vào thời điểm cho thích hợp, có giải pháp xử nợ xấu, hội tốt để xử nợ xấu nhờ mức lãi suất giảm kích hoạt hoạt động sản xuất, giảm tồn kho, huy động trái phiếu lãi suất thấp, đánh giá giá trị khoản nợ thấp thu hút nhân tố nước tham gia thị trường nợ Nhà nước cần ban hành quy tắc khung cho chế xử nợ xấu theo nguyên tắc bao trùm xử nợ xấu không dùng ngân sách nhà nước để mua nợ xấu cho nợ cho dù nợ thể nhân, pháp nhân hay thành phần kinh tế Nguồn để xử nợ xấu phải theo nguyên tắc lấy thị trường nuôi thị trường cách tạo thị trường nợ thứ cấp để sử dụng đồng thiết chế quản trị nợ sẵn có, cơng cụ tài phi tiền tệ, công cụ tiền tệ phương tiện phi vật chất, như: không gian, thời gian, kinh nghiệm uy tín để tạo nguồn xử nợ xấu.[ 4] Vũ Hữu Biên (2010) nghiên cứu vấn đề nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Khi nghiên cứu vấn đề nợ xấu tác giả xây dựng sở luận nợ xấu, nguyên nhân gây nợ xấu, nợ xấu ảnh hưởng đến kinh tế, đến ngân hàng, tác giả cho nợ xấu chịu ảnh hưởng tác động yếu tố: (1) Nguồn tài khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp (2) Hoạt động kinh doanh khách hàng (3) Do kinh tế bị suy thoái…[ 1] Cù Hoài Thanh (2010) nghiên cứu giải pháp nhằm hạn chế xử nợ xấu Ngân hàng Ngoại thương Tác giả khái quát chung nợ xấu Ngân hàng Ngoại thương tác giả sâu nghiên cứu nguyên nhân, gây nợ xấu, ngăn chặn nợ xấu đưa giải pháp hạn chế nợ xấu ngân hàng Ngoại thương Lê Thị Kiều Vân (2014), Giải pháp xử ngăn ngừa nợ xấu khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Tác giả xây xựng sở luận xử ngăn ngừa nợ xấu khách hàng cá nhân NHTM Tác giả rút hạn chế công tác ngăn ngừa xử nợ xấu như: (1) Trong phòng ngừa nợ xấu hạn chế đội ngũ làm cơng tác tín dụng, sách tín dụng chưa xây dựng hạn mức tín dụng phù hợp cho loại khách hàng, sản phẩm; Chưa áp dụng nghiệp vụ phái sinh, nghiệp vụ chứng khoán hóa bảng tổng kết tài sản; chưa thực phân loại nợ gồm nợ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, nợ cho vay thêm, nợ khởi kiện Công tác kiểm tra, giám sát thời gian dài chưa phát huy hiệu cao việc phát hiện, ngăn chặn xử kịp thời vi phạm, rủi ro hoạt động cấp tín dụng, vi phạm quy định hạn chế cấp tín dụng đầu tư mức vào số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao…(2) Hạn chế xử nợ xấu quy trình xử nợ xấu chưa hồn thiện, đơn vị kinh doanh lúng túng phát sinh nợ xấu Chưa áp dụng nghiệp vụ phái sinh, nghiệp vụ chứng khốn hóa bảng tổng kết tài sản ngân hàng.[ 22] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thông Việt Nam xây dựng Đề án hoạt động ngăn ngừa kiểm soát nợ xấu sau: (1) Hoạt động kiểm tra, kiểm soát NHNo&PTNT Việt Nam thực nghiêm túc đồng Tại Hội sở NHNo&PTNT Việt Nam có Ban kiểm tra kiểm tốn nội bộ, chi nhánh có phòng kiểm tra kiểm tốn nội Hệ thống kiểm tra nội chuyên trách cán có khả hoạt động độc lập với phận nghiệp vụ độc lập đánh giá, kết luận, kiến nghị hoạt động kiểm tra kiểm tốn Chính điều giúp NHNo&PTNT Việt Nam phát thiếu sót từ phía ngân hàng để phòng ngừa kịp thời (2) Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam Hiện mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam xây dựng gồm tầng + Tầng (Vòng bảo vệ thứ nhất) Tại Chi nhánh: Tự chịu trách nhiệm quản trị rủi ro gồm phận khối trƣớc (bộ phận tín dụng) phận khối sau (bộ phận thẩm định định cấp tín dụng phận kiểm tra, kiểm sốt rủi ro) Ngồi có cán chun xử rủi ro + Tầng (Vòng bảo vệ thứ hai )- Đơn vị thực công tác quản trị rủi ro Trụ sở gồm: Uỷ ban quản rủi ro Trung tâm Phòng ngừa Xử rủi ro (TT PN &XLRR) Ban Kiểm tra, kiểm soát nội Uỷ ban Quản rủi ro với chức tham mưu cho Hội đồng thành viên xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai hoạt động quản rủi ro NHNo&PTNT Việt Nam, ban hành sách, qui chế, qui trình liên quan đến quản rủi ro hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam Trung tâm PN & XLRR đơn vị thuộc máy quản lý, điều hành Trụ sở có nhiệm vụ tham mưu cho HĐTV, Tổng Giám đốc việc thu thập, cung cấp, lưu giữ phân tích thơng tin phòng ngừa rủi ro, tổng hợp xử rủi ro hoạt động kinh doanh toàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam + Tầng (Vòng bảo vệ thứ 3)- Ban Kiểm sốt HĐTV Ban Kiểm soát giám sát, đánh giá việc thực chiến lƣợc, sách, qui trình giới hạn quản rủi ro NHNo&PTNT Việt Nam theo qui định pháp luật NHNo&PTNT Việt Nam Tổng quan số cơng trình nghiên cứu nợ xấu cho ta thấy: Các đề tài nghiên cứu nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ đề cập sâu đến nhân tố ảnh hưởng tới nợ xấu đánh giá thực trạng nợ xấu ngân hàng nước ta Các tác giả đưa nhận định, biện pháp xử nợ xấu chưa đưa được biện pháp cụ thể để quản ngăn ngừa xử nợ xấu Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La Đó vấn đề nghiên cứu mà học viên phải tiếp cận thực cho luận văn sở kế thừa chọn lọc cơng trình nghiên cứu trước Đề tài đặt trọng tâm nghiên cứu quản nợ xấu, đề xuất biện pháp ngăn ngừa, xử nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La Sau giải ngân cho khách hàng vay tiền cán tín dụng phải thường xuyên theo dõi diễn biến dư nợ khách hàng, trạng thái nợ hợp đồng tín dụng, phân loại nợ Định kỳ tháng/lần, cán tín dụng phải thực kiểm tra tồn diện tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh khách hàng, tiến độ thực phương án, dự án, tài sản bảo đảm khách hàng Các nội dung kiểm tra phải chứng kiến tận mắt, phản ánh thực tế hoạt động khách hàng tài sản bảo đảm.Trường hợp kiểm tra phát khách hàng có dấu hiệu sử dụng vốn sai mục đích sai lệch với hồ sơ vay vốn, lập biên báo cáo lãnh đạo để có biện pháp xử nợ kịp thời Việc thu lãi phải tiến hành định kỳ hàng tháng vào ngày cố định Trước ngày đến hạn lãi, cán tín dụng phải thơng báo số tiền lãi đôn đốc, nhắc nhở khách hàng trả nợ lãi 3.2.4.3 Điều kiện thực - Cán tín dụng phải làm trách nhiệm nghĩa vụ khách hàng, tư vấn cho khách hàng sản phẩm dịch vụ phù hợp với khả khách hàng, không gây phiền hà cho khách hàng - Các phòng giao dịch thuộc ngân hàng phải đặt vị trí trung tâm, giao thơng thuận tiện thu hút khách hàng hơn, tiết kiệm chi phí lại cho khách hàng - Phải chủ động ngăn ngừa khoản nợ hạn nợ cần ý có khả chuyển thành nợ hạn xử khoản nợ hạn thời hạn hợp để tránh nợ hạn tăng cao Ngăn ngừa phải thực tất khâu của trình cấp tín dụng đặc biệt cơng tác thẩm định dự án thực biện pháp đảm bảo tiền vay 3.3.5 Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội 3.2.5.1 Căn đề xuất Cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động ngân hàng vô quan trọng, thông qua hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót q trình thực nghiệp vụ tín dụng, thẩm định hồ sơ, giải ngân, định giá tài sản chấp… Các đơn vị chức năng, hệ thống ngân hàng phối hợp kiểm tra; thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; có quy định trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm sốt; khơng ngừng hồn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra vào tuỳ thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội ngân hàng cần kịp thời nhanh chóng từ bắt đầu làm hồ sơ cho vay vừa phát sinh rủi ro Kiểm tra nội cần phải xem hệ thống “thắng” cỗ xe tín dụng, cỗ xe lao với vận tốc lớn hệ 70 thống phải an toàn, hiệu Như tránh cho cỗ xe khỏi vào ngã rẽ rủi ro vốn luôn tồn thường trực đường tới Nhưng thực trạng lại cho thấy, thời gian gần đây, công việc kiểm tra nội NHTM Việt Nam tồn hình thức Chính vậy, thời gian tới, NHTM Việt Nam cần phải tăng cường hoạt động kiểm soát nội Hoạt động kiểm tra nội phải thực định kỳ đột xuất để kịp thời phát sai sót cảnh bảo dấu hiệu vi phạm, tránh để xảy hậu nghiêm trọng xử sau, tốn chi phí cho ngân hàng 3.2.5 Nội dung a Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội Giám sát khâu trình làm thủ tục vay vốn để nhận định nợ xấu, rủi ro cho khách hàng vay vốn, cần giám sát khoản vay cách thường xuyên nhằm phát dấu hiệu cảnh báo sớm để có hành động giải pháp khắc phục kịp thời Việc xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng nội sử dụng để đánh giá trạng khách hàng vay, cơng cụ giám sát tín dụng quan trọng Chính vậy, hệ thống chấm điếm tín dụng nội cần theo dõi dấu hiệu cho thấy khả diễn biến xấu khoản tín dụng đánh giá khả trả nợ khách hàng Thường xun rà sốt phân tích báo cáo tài nhằm đánh giá hoạt động khách hàng vay vốn Thăm thực địa khách hàng: Để có tranh rõ tình hình hoạt động khách hàng việc phân tính báo cáo tài chưa đủ mà cán tín dụng cần phải thường xuyên thực địa khách hàng, từ xác định tồn tình trạng thực tế nhà xưởng, máy móc, thiết bị, TSĐB hiệu sử dụng vốn vay khách hàng Hơn việc thăm thực địa kiểm chứng lại chất lượng tính xác báo cáo tài Ngồi ra, ngân hàng cần phải rà soát hệ thống xếp hạng: cần trì quy trình rà sốt toàn diện, phối hợp độc lập để đảm bảo việc xếp hạng xác hệ thống xếp hạng hoạt động kì vọng Việc rà sốt bao gồm nội dung : thiết kế xếp hạng, kiểm tra tính xác hạng mục rủi ro, phát triển mơ hình Ngân hàng cần có biện pháp khắc phục kịp thời tồn kiểm tốn phát chất lượng tín dụng Ngân hàng cần nhìn nhận cảnh báo quan kiếm toán độc lập vi phạm quy trình quy chế phân tích tín dụng cách nghiêm túc có biện pháp khắc phục sau kiểm tốn cách kịp thời Ngồi cần giám sát hành vi cán tín dụng lãnh đạo ngân hàng biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro Một số vụ án kinh tế lớn thời gian vừa qua có liên quan đến cán NHTM có tiếp tay cán ngân hàng với khách hàng làm giả hồ sơ vay, hay nâng giá tài sản cẩm cố chấp lên cao so với 71 thực tế để rút tiền ngân hàng Do đó, cần phát ngăn chặn sớm hành vi cán tín dụng móc ngoặc với khách hàng Ngoài ra, vấn đề rủi ro đạo đức xảy lãnh đạo ngân hàng có quan hệ lợi ích với khách hàng Ví dụ: Một khách hàng chưa hội tụ đủ điều kiện để vay vốn đó, nhà quản cách hay cách khác hướng dẫn khách hàng hợp thức hóa hồ sơ, chí yêu cầu cán tín dụng thực theo ý kiến đạo phán tín dụng Cần xây dựng quy trình hệ thống kiểm tra kiểm soát nội chi nhánh cách cụ thể hóa hệ thống quy trình Hội sở đảm bảo tính khách quan kiểm tra, phát huy hiệu hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ, thuận tiện cho hoạt động kiểm tra theo dõi hoạt động chi nhánh Bên cạnh việc nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra kiểm soát nội ngân hàng, NHTM Việt Nam cần phải hướng tới việc áp dụng mơ hình kiểm tra kiểm sốt kép, có thêm giám sát quan bên ngồi, cổ đơng thị trường Với mơ hình kiểm sốt kép vậy, ngân hàng nhận nhiều đánh giá khách quan, quản khắt khe từ thị trường hơn, từ nâng cao hiệu cảnh báo rủi ro khoản cho vay có vấn đề Ngoài ra, ngân hàng cần phải rà sốt hệ thống xếp hạng: cần trì quy trình rà sốt tồn diện, phối hợp độc lập để đảm bảo việc xếp hạng xác hệ thống xếp hạng hoạt động kì vọng Việc rà sốt bao gồm nội dung thiết kế xếp hạng, kiểm tra tính xác hạng mục rủi ro, phát triển mơ hình Ngân hàng cần có biện pháp khắc phục kịp thời tồn kiểm toán phát chất lượng tín dụng Ngân hàng cần nhìn nhận cảnh báo quan kiếm toán độc lập vi phạm quy trình quy chế phân tích tín dụng cách nghiêm túc có biện pháp khắc phục sau kiểm toán cách kịp thời Song song với việc giám sát, kiểm sốt khách hàng, việc giám sát hành vi cán tín dụng lãnh đạo ngân hàng biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro Một số vụ án kinh tế lớn thời gian vừa qua có liên quan đến cán NHTM có tiếp tay cán ngân hàng với khách hàng làm giả hồ sơ vay, hay nâng giá tài sản cẩm cố chấp lên cao so với thực tế để rút tiền ngân hàng Do đó, cần phát ngăn chặn sớm hành vi cán tín dụng móc ngoặc với khách hàng Ngoài ra, vấn đề rủi ro đạo đức xảy lãnh đạo ngân hàng có quan hệ lợi ích với khách hàng Ví dụ: Một khách hàng chưa hội tụ đủ điều kiện để vay vốn đó, nhà quản cách hay cách khác hướng dẫn khách hàng hợp thức hóa hồ sơ, chí yêu cầu cán tín dụng thực theo ý kiến đạo phán tín đụng Chính nên thiết phải tổ chức lại hệ thống kiểm tra kiểm sốt nội theo mơ hình hệ thống kiểm tra nội trực thuộc Hội sở chính, 72 độc lập hồn tồn với chi nhánh nhằm đảm bảo tính khách quan kiểm tra, phát huy hiệu hoạt động kiểm tra, giám sát nội Để thuận tiện cho hoạt động kiểm tra theo dõi, đặt văn phòng hệ thống kiểm tra nội cụm, miền nước Bên cạnh việc nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra kiểm sốt nội ngân hàng, NHTM Việt Nam cần phải hướng tới việc áp dụng mô hình kiểm tra kiểm sốt kép, có thêm giám sát quan bên ngồi, cổ đơng thị trường Với mơ hình kiểm sốt kép vậy, ngân hàng nhận nhiều đánh giá khách quan, quản khắt khe từ thị trường hơn, từ nâng cao hiệu cảnh báo rủi ro khoản cho vay có vấn đề b Tăng cường kiểm sốt tín dụng Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng vơ quan trọng, thơng qua hoạt động kiểm sốt phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót q trình thực nghiệp vụ tín dụng Để nâng cao vai trò cơng tác kiểm sốt nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cần tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản tín dụng phối hợp kiểm tra; thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; có quy định trách nhiệm cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm sốt; khơng ngừng hồn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra vào tuỳ thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra Giám sát tổng thể danh mục tín dụng - phân tích tổng thể danh mục tín dụng nhằm phát cấu tập trung tín đụng, đồng thời đánh giá chất lượng danh mục tín dụng cách định kỳ, thường xun để đưa biện pháp kịp thời tránh cho ngân hàng phải gánh chịu biến động bất lợi hoạt động tín dụng Tăng cường kiểm sốt, đối chiếu công nợ phân loại nợ: việc đối chiếu dư nợ vay trực tiếp ngân hàng khách hàng giúp ngân hàng phát uốn nắn kịp thời sai phạm công tác cho vay Tăng cường kiểm tra kiểm sốt sau cho vay cách Phòng kiểm tra kiểm soát nội kiểm tra hồ sơ tín dụng, kiểm tra trực tiếp khách hàng cách thường xun hơn, nhằm phòng ngừa việc cán tín dụng thông đồng với khách hàng, nhằm phát sớm nguy rủi ro tín dụng, từ có biện pháp khắc phục kịp thời Một yếu tố gây chất lượng tín dụng chưa cao Chi nhánh chưa thường xuyên kiểm tra, kiểm sốt vay cách thấu đáo Cơng tác kiểm tra, kỉểm soạt tốt tảng cho Ngân hàng vấn đề thu nợ xử nợ năm sau tốt Do Chi nhánh cần: 73 - Bám sát chế, hệ thống kiểm sốt rủi ro Ngân hàng Cơng thương Việt Nam: Để xác định mức độ chấp nhận rủi ro gắn với định hướng tín dụng Chi nhánh khách hàng DNNVV Trong đó, định lượng mức độ rủi ro theo ngành nghề để làm sở đưa định hướng tín dụng thời kỳ cụ thể hoá phương pháp đánh giá rủi ro, xác định mức độ rủi ro theo khách hàng, khoản vay để áp dụng sách khách hàng biện pháp ứng xử tín dụng phù hợp; - Tăng cường lực (nhân lực, phần mềm, công cụ hỗ trợ ), kiểm sốt, giám sát tác nghiệp tín dụng toàn hệ thống (đặc biệt giao dịch đáng ngờ, giao dịch có độ rủi ro cao ) thơng qua việc khai thác có hiệu phân hệ tín dụng, hệ thống SIBS phần mềm hỗ trợ khác; Tăng cường cơng tác kiểm sốt dây chuyền tín dụng kiểm tra, kiểm sốt sau Hội sở gắn với chế tài, kỷ luật nghiêm khắc hành vi vi phạm hoạt động tín dụng 3.2.5.3 Điều kiện thực Trong quy trình quản nợ xấu, việc theo dõi, phân tích, đánh giá, phân loại khoản nợ khách hàng cần đến công nghệ kỹ thuật đại Tin học hoá hoạt động quản nợ giúp ngân hàng chuyển hố phương thức theo dõi phân tán nợ xấu, nợ có vấn đề chi nhánh thành theo dõi tập trung trụ sở chính; Qua việc ứng dụng cơng nghệ, ngân hàng xây dựng chương trình phần mềm có khả tích hợp với hệ thống việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội nhằm tổng hợp đánh giá xác, minh bạch, khách quan kịp thời thực trạng diễn biến nợ theo khách hàng, để đề sách tín dụng có tính khả thi; phân tích kịp thời có biện pháp xử phù hợp để giải dứt điểm khoản nợ có dấu hiệu khơng bình thường có khả Vốn (theo tiêu chí phân loại) Kết hợp với việc xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống NHTM Việt Nam cần phát triển phần mềm phân loại nợ, trích lập DPRR, tự động liên kết kết xếp hạng tín dụng nội trạng thái nợ thực tế Chương trình phầm mềm tự động hạn chế sai sót tác nghiệp cán tín dụng phân loại nợ bán tự động số NHTM áp dụng Do đó, tăng cường trang bị kỹ thuật công nghệ ngân hàng quản nợ có vấn đề yêu cầu thiết thực lâu dài hệ thống NHTM VN Để nâng cao hệ thống công nghệ hỗ trợ đắc lực cho việc áp dụng mơ hình quản RRTD cụ thể cần phải: Tiểu kết Chương Trong Chương 3, thực nội dung đặt luận văn sở kết nghiên cứu sở luận nợ xấu chương 1, kết khảo sát đánh giá thực trạng xử nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, Sơn La Trong Định hướng hoạt động quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đưa định hướng chung định hướng riêng hoạt động xử nợ xấu Đã đươc tiêu quan trọng cho hoạt 74 động ngân hàng giai đoạn 2010 - 2020, liên quan trực tiếp đến hoạt động NHTM số tiêu cần quan tâm để giảm thiểu nợ xấu cho tổ chức tín dụng Chúng tơi đánh giá: Với định hướng phát triển hoạt động cho vay tăng cao số lượng chất lượng, NHTM Việt Nam đối mặt nhiều với nguy nợ xấu Để thực định hướng đề ra, đồng thời đảm bảo an toàn vốn vay, nâng cao chất lượng cho vay cơng tác quản tín dụng, định hướng cơng tác quản nợ xấu hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam thời gian tới cần thực biện pháp trình hoạt động Chúng tơi đề xuất biện pháp để hồn thiện cơng tác quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La Trong biện pháp, đưa sở đề xuất biện pháp; xác định nội dung điều kiện cần thiết để thực thực tiễn Ngân hàng Các biện pháp đưa để giải hạn chế, bất cập Agribank huyện Phù Yên nêu phần khảo sát thực trạng chương Đó là: Về nhân lực cán quản ngân hàng, đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng; quy trình ngăn ngừa nợ xấu; khả thu hồi nợ xấu ngân hàng quản quy trình cho vay, giám sát hoạt động vốn vay khách hàng Cả biện pháp cần thực đồng ngân hàng phát huy hiệu cách cao nhất, có mối liên quan mật thiết với người, phương thức thực hiện, điều kiện cần thiết, kể trình trước sau định cho khách hàng vay vốn Kết chương đề biện pháp hoàn thiện quản nợ xấu chứng minh kết nghiên cứu đề tài tác giả theo mục tiêu đặt từ ban đầu 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Ngân hàng thương mại khâu tài quan trọng hệ thống tài chính, tổ chức tài cung cấp dịch vụ tài đa dạng, hoạt động tín dụng hoạt động xương sống Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng ln chiếm tỉ trọng lớn tổng lợi nhuận ngân hàng Tuy nhiên hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt Việt Nam trình hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới mở cho ngân hàng nhiều hội nguy cơ, có nguy nợ xấu Nợ xấu tác động trực tiếp đến khả tài vị ngân hàng Chính thế, quản nợ xấu nhằm bước lành mạnh hóa tài yếu tố tất yếu trình phát triển ngân hàng thương mại nhằm tăng cường khả cạnh tranh thị trường tài - tiền tệ Với yêu cầu thực tế khách quan tác giả nghiên cứu đề tài "Quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La", phạm vi đề tài, luận văn trình bày số nội dung: Thứ nhất, khái quát vấn đề luận NHTM, nợ xấu Quản nợ xấu NHTM Thứ hai, phân tích thực trạng dư nợ tín dụng, nợ xấu, Quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La từ đánh giá vấn đề cần thiết Thứ ba, từ phân tích thực trạng đánh giá đề xuất giải pháp kiến nghị cần thiết nhằm tăng cường quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La Mặc dù hướng dẫn tận tình TS Trần Thị Xuân Anh cố gắng thân thiếu kinh nghiệm kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp thầy cô độc giả để luận văn hoàn thiện II KIẾN NGHỊ Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước NHNN cần hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng Xây dựng hệ thống quy định thống phương pháp nội dung quản chất lượng tín dụng như: phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phòng để xử rủi ro toàn hệ thống TCTD sở đánh giá khả trả nợ khách hàng Tiếp thu, áp dụng kinh nghiệm tốt nước, phù hợp với điều kiện Việt Nam Phản ánh 76 xác chất lượng tín dụng, nợ xấu TCTD hệ thống TCTD để có sách, chế quản phù hợp Ngồi thời gian tới, quy dịnh liên quan đến bảo hiểm tiền gửi cần phải quan tâm đặc biệt quy định nên gắn liền với phần đánh giá rủi ro TCTD khoản mục danh mục nói chung để có quy định cụ thể mức phí, điều lệ tham gia Cải cách hệ thống kế toán kiểm toán ngân hàng theo chuẩn mực kế toán kiểm toán quốc tế, đặc biệt vấn đề phân loại nợ theo chất lượng/mức độ rủi ro việc trích lập DPRR, hạch tốn thu nhập/chi phí Mặt khác, để tăng cường hoạt động quản nợ xấu NHTM Việt Nam, việc hồn thiện hệ thống thơng tin vơ quan trọng NHNN cần thực vấn đề sau: + Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng CIC nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cập nhật xác khách hàng NHNN Việt Nam cần có biện pháp tun truyền thích hợp để NHTM thấy rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng thơng tin tín dụng, tiến đến việc yêu cầu minh bạch công khai thơng tin thị trường tài + NHNN cần tạo điều kiện đẩy nhanh việc thành lập trung tâm thông tin tư nhân Do nhu cầu thông tin tín dụng lớn, CIC khơng đáp ứng đủ nhu cầu Nhà nước cần hỗ trợ để thành lập trung tâm thông tin tín dụng cần thiết Các trung tâm phục vụ đắc lực cho công tác quản nợ xấu ngân hàng + Ban hành văn hướng dẫn việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm ngân hàng việc thành lập hoạt động tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập NHNN cần phải thường xuyên theo dõi tình hình tuân thủ quy định NHTM Chủ động cập nhật tình hình, phân tích ưu nhược điểm, hạn chế trình áp dụng quy định để kịp thời bổ sung, sửa đổi thay quy định hành nhằm tạo sở pháp vững cho hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung cơng tác quản nợ xấu nói riêng NHNN cần có biện pháp khen thưởng xử kịp thời sai phạm NHTM, góp phần tăng cường tính tuân thủ pháp luật, quy định Nhà nước, bảo đảm hệ thống tài hoạt động an tồn trình phát triển kinh tế đất nước Kiến nghị với Agribank Một Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Một vấn đề cần giải hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng việc chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp thành lập Trong trường hợp doanh nghiệp chưa thể đáp ứng yêu cầu báo cáo tài (cung cấp báo cáo tài hai năm gần nhất), để 77 đảm bảo tất khách hàng phân loại dựa kết xếp hạng tín dụng bao gồm tiêu định tính định lượng, ngân hàng thiết lập tiêu dành riêng cho đối tượng khách hàng Thay đánh giá tài dựa báo cáo doanh nghiệp, ngân hàng mặc định đưa vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội số tiêu tài bình qn ngành tương ứng với quy mô doanh nghiệp làm sở đánh vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, khoản phải thu, tỷ suất lợi nhuận doanh thu…, kết hợp với tiêu định tính cho kết xếp hạng tín dụng có mức độ tin cậy cao Hai xây dựng quy trình thẩm định tài sản bảo đảm Cần xây dựng quy trình thẩm định tài sản bảo đảm sở quy định cụ thể, chi tiết danh mục tài sản bảo đảm chấp nhận, phân theo loại tài sản bảo đảm bất động sản, phương tiện giao thơng, máy móc thiết bị, hàng hóa, quyền tài sản Ngồi ra, cần quy định tiêu chí nhằm xác định giá trị tài sản bảo đảm cách khách quan, đồng đáp ứng yêu cầu thận trọng quan điểm tối thiểu hóa rủi ro, cụ thể: + Đối với bất động sản: xác định giá trị tài sản sở khung giá đất quan nhà nước ban hành hệ số k cho tuyến đường cụ thể Đối với tài sản đất định giá theo đơn giá xây dựng nhà nước ban hành có xem xét đến yếu tố chi phí xây dựng thực tế phát sinh + Đối với tài sản khác (máy móc thiết bị, hàng hóa, phương tiện vận tải…): định giá tài sản sở chi phí hợp mua tài sản giá trị lại tài sản (đối với tài sản qua sử dụng) Có thể xem xét quy định cụ thể phận chuyên trách việc định giá tài sản bảo đảm, đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan Trong trường hợp tài sản bảo đảm có tính kỹ thuật đặc thù, phức tạp cần quy định cụ thể việc thuê quan định giá chuyển giao cho Công ty quản nợ khai thác thực định giá Quy trình thẩm định tài sản bảo đảm cần quy định chi tiết thủ tục, giấy tờ nhằm đảm bảo tính pháp tài sản chấp, cầm cố Agribank Tránh trường hợp xử tài sản gặp nhiều khó khăn tính pháp chưa đảm bảo Bên cạnh đó, quy trình thẩm định tài sản bảo đảm cần quy định thời gian tối đa công tác quản lý, kiểm tra, định giá lại giá trị tài sản bảo đảm, đặc biệt trọng đến quy định quản tài sản bảo đảm hàng hóa, động sản khác Ba nâng cao hiệu hoạt động Công ty quản nợ khai thác tài sản Xây dựng chế khuyến khích việc xử thu hồi nợ xấu cán nhân viên Công ty quản nợ khai thác tài sản có chế độ khen 78 thưởng, tiền lương, ưu tiên công tác đào tạo, tạo hội rèn luyện chuyên môn, kỹ nghiệp vụ, tham gia khóa đào tạo ngồi nước Quy định cụ thể trách nhiệm, mục tiêu công tác xử nợ xấu chi nhánh chuyển giao Thay mục tiêu lợi nhuận, cơng tác xử lý, thu hồi nợ xấu cần đặt giá trị thu hồi khoản nợ xấu làm tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động xử nợ xấu Công ty Để tăng cường hoạt động mua bán nợ Công ty quản nợ khai thác tài sản, Agribank Việt nam - quan chủ quản cần tạo điều kiện bổ sung vốn điều lệ cho cơng ty, khuyến khích phát triển nghiệp vụ mua bán nợ khơng Agribank mà thực khoản nợ tổ chức tín dụng khác Trên số giải pháp kiến nghị đưa nhằm góp phần quản nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La Hy vọng đóng góp có giá trị thực tiễn tiến trình hồn thiện, phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2001), Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, Hà Nội Peter S.Rose (2001), "Quản trị Ngân hàng thương mại", NXB Tài chính., Hà Nội TS Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005) Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 việc ban hành “Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Nguyễn Đức Cường (2006), "Những nguyên tắc Basel quản nợ xấu", Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, (Số 54), trang 99 - 100 Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2007) Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Quyết định 636/2007/QĐ-HĐQT-XLRR ngày 22/06/2007 việc ban hành Quyết định việc trích lập dự phòng xử rủi ro hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng Số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010, Hà Nội 10 Vũ Hữu Biên (2010) nghiên cứu vấn đề nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Luận văn kinh tế, Đại học Thương mại 11 Quyết định 469/QĐ-HĐTV-XLRR ngày 30/3/2012 HĐTV Ban hành quy định phân loại nợ, trích lập DPRR tín dụng hệ thống Agibank 12 Nguyễn Đại Lai (2013), Làm để xử nợ xấu, Tạp chí Cộng sản ngày 05/01/2013 13 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2013) Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN Việt Nam quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro 14 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014) Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 Thống đốc NHNN Việt Nam việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013 15 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014) Quyết định số 22/VBHN - NHNN 80 ngân hàng nhà nước ban hành ngày 04/6/2014 16 Lê Thị Kiều Vân (2014), Giải pháp xử ngăn ngừa nợ xấu khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB, luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 17 Quyết định 450/QĐ-HĐTV-XLRR chủ yếu có hiệu lực từ 1/1/2015 phạm vi nghiên cứu, đánh giá thực trạng luận án sở cho việc phân loại nợ NHNo&PTNT Việt Nam 18 Ngân hàng Công thương Việt Nam (2015; 2016; 2017), Báo cáo thường niên, Hà Nội 19 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam (2015; 2016; 2017), Báo cáo thường niên, Hà Nội 81 PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu thống kê kết phòng giao dịch Agribank-chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La STT Tiêu chí Tổng nợ xấu Nợ xấu nội bảng Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ xấu ngoại bảng Nợ xử rủi ro Nợ bán VAMC 10 Tỷ trọng nợ xấu nội bảng/ Tổng dư nợ nội bảng (Tỷ lệ NXNB) 11 Tỷ trọng nợ xấu nội, ngoại bảng/Dư nợ nội bảng + nợ xấu ngoại bảng (Tỷ lệ NX nội, ng.B) 12 Tỷ lệ nợ xấu nhóm 3/ Tổng dư nợ nội bảng 13 Tỷ lệ nợ xấu nhóm 4/ Tổng dư nợ nội bảng 14 Tỷ lệ nợ xấu nhóm 5/ Tổng dư nợ nội bảng Năm Năm Năm Năm 2017 2016 2015 2014 Phụ lục Phiếu khảo sát lãnh đạo, cán ngân hàng Agribank-chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La Kính gửi: Các phòng giao dịch Agribank-chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La Để đánh giá công tác quản quản nợ xấu Agribank-chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La thông qua phiếu câu hỏi này, tác giả mong muốn nhận ý kiến Quý vị chất lượng quản nợ xấu Agribank-chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La Mọi thông tin chia sẻ Quí vị sử dụng cho mục đích nghiên cứu bảo mật Xin cảm ơn hợp tác Quý vị! I Ông (bà) vui lòng cho biết mức độ thực quản nợ xấu Agribankchi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La T T Quản nợ xấu Nhận diện nợ xấu Nhận diện nợ xấu từ phía khách hàng Nhận diện nợ xấu từ báo cáo tài khách hàng Nhận diện nợ xấu từ hoạt động kinh doanh, quan hệ với bạn hàng khách hàng Nhận diện nợ xấu từ giao dịch ngân hàng Nhận diện nợ xấu liên quan đến quản trị doanh nghiệp Nhận diện nợ xấu liên quan đến công tác quản tín dụng ngân hàng Nhận diện nợ xấu từ hồ sơ khoản vay Nhận diện nợ xấu liên quan đến cơng tác quản tín dụng 10 Nhận diện nợ xấu từ phía quan chủ quản, quan khác 11 Ngăn ngừa nợ xấu Mức độ thực (mức độ đạt được) Rất tốt Tốt BT Chưa Hoàn toàn tốt chưa tốt 12 Xây dựng đội ngũ cán ngân hàng 13 Xây dựng mơi trường, sách tín dụng phù hợp với khách hàng 14 Xây dựng quản đo lường… 15 Tuân thủ theo quy trình nghiệp vụ ngân hàng khách hàng 16 Xử nợ xấu 17 Đàm phán thỏa thuận để thu hồi nợ 18 Hai khởi kiện 19 Ba quy trách nhiệm đòi nợ CBTD 20 Bù đắp quỹ dự phòng rủi ro 21 Bán khoản nợ II Theo Ông (bà), để nâng cao chất lượng quản nợ xấu giải pháp cần thiết với Agribank-chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La (ghi theo thứ tự ưu tiên) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………….…………………….…………………….………… …………………….…………………….…………………….………… III Ơng (bà) vui lòng cho biết thơng tin cá nhân cách tích vào phù hợp: Trình độ chun mơn: - Trên Đại học Đại học, cao đẳng Khác ... AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ YÊN TỈNH SƠN LA 32 2.1 Tổng quan Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 32 2.2 Thực trạng quản lý nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La ... Đáng giá chung quản lý nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ YÊN TỈNH SƠN LA 58... hướng hoạt động quản lý nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 58 3.2 Biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý nợ xấu Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nợ xấu tại agribank chi nhánh huyện phù yên, tỉnh sơn la , Quản lý nợ xấu tại agribank chi nhánh huyện phù yên, tỉnh sơn la

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay