Hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên đại học hải dương

96 20 6
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 12:27

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI NGUYỄN THỊ BẮC HÀNH VI SỬ DỤNG MẠNG HỘI CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG Ngành: Tâm lý học Mã số: 31 04 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ QUY HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Sau thơi gian học tập nghiên cứu, tơi hồn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: “Hành vi sử dụng mạng hội sinh viên Đại học Hải Dương” Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng chịu trách nhiệm hoàn toàn nội dung luận văn trước Hội đồng trước pháp luật Hải Dương, ngày 28 tháng 08 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Bắc MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI SỬ DỤNG MẠNG HỘI CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 12 1.1 Mạng hội 12 1.2 Hành vi sử dụng mạng hội sinh viên 16 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mạng hội sinh viên .30 Chƣơng 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Tổ chức nghiên cứu 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BIỂU HIỆN HÀNH VI SỬ DỤNG MẠNG HỘI CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 42 3.1 Mức độ sử dụng mạng hội sinh viên trường Đại học Hải Dương 42 3.2 Thực trạng biểu hành vi sử dụng mạng hội sinh viên đại học Hải Dương 49 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mạng hội sinh viên trường Đại học Hải Dương 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Mức độ sử dụng trang MXH sinh viên Đại học Hải Dương 42 Bảng 3.2 Mục đích sử dụng mạng hội sinh viên Đại học Hải Dương 44 Bảng 3.3 Nguồn biết tới mạng hội 45 Bảng 3.4 Thời gian dành cho mạng hội sinh viên ĐH Hải Dương 46 Bảng 3.5 Thiết bị vào mạng hội 47 Bảng 3.6 Mức độ sử dụng mạng hội tuần 48 Bảng 3.7 Thời gian sử dụng mạng hội xét theo hoàn cảnh 49 Bảng 3.8 Những nội dung chia sẻ mạng hội 50 Bảng 3.9 Những nội dung đăng tải mạng hội 52 Bảng 3.10 Nội dung thường “like” 53 Bảng 3.11 Mục đích sử dụng nút “like” sinh viên trường Đại học Hải Dương 54 Bảng 3.12 Nhận thức mạng hội 56 Bảng 3.13.Thái độ sử dụng mạng hội 58 Bảng 3.14 Động thúc đẩy hành vi sử dụng mạng hội sinh viên 59 Bảng 3.15 Yếu tố có mức độ ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mạng hội sinh viên 60 DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT CĐ : Cao đẳng ĐH : Đại học ĐTB : Điểm trung bình MXH : Mạng hội NXB : Nhà xuất SV : Sinh viên MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nay, với phát triển không ngừng công nghệ thông tin, Internet bước khẳng định tầm quan trọng, xuất ngày nhiều trang mạng hội tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức có nhiều hội chia sẻ thơng tin thách thức quan quản lý chuyên ngành đảm bảo nội dung phạm vi hoạt động Trong hầu hết mạng hội Facebook, ZaLo, Youtbe nhanh chóng trở thành phần quan trọng thiếu nhiều người đặc biệt hệ trẻ, mạng hội (MXH) lại có vai trò quan trọng ảnh hưởng lớn người Trong đó, mạng hội phần đời sống hội phận công chúng Ngày mà công nghệ thông tin phát triển khơng phủ nhận lợi ích mà MXH mang lại đặc biệt giới trẻ Sự xuất MXH với tính năng, với nguồn thông tin phong phú đa dạng, thật vào đời sống cư dân mạng, với chức đa dạng kéo theo gia tăng ngày đơng đảo thành viên, Internet khía cạnh làm thay đổi thói quen, tư duy, lối sống, văn hóa phận sinh viên (SV) nguồn nhân lực có khả tiếp nhận tiến khoa học cách nhanh nhạy đồng thời lực lượng chịu tác động phương tiện thông tin truyền thông nhiều hai phương diện tích cực tiêu cực Ngồi lợi ích mà MXH đem lại cho người dùng thông tin nhanh, khối lượng thông tin phong phú cập nhật nhanh chóng, liên tục nhận thấy khía cạnh quan trọng làm thay đổi đến hình thức giao tiếp cá nhân với cá nhân cá nhân với nhóm, quốc gia, dân tộc với khả kết nối thành viên hội với Đây khơng gian giao tiếp công cộng phi vật chất tạo liên kết dễ dàng, thuận tiện, nhanh người với người với thơng qua nhiều hình thức, liên kết rộng khắp không bị giới hạn chiều không gian Lượng thông tin chia sẻ to lớn vô phong phú, đa dạng Chính mà số lượng người sử dụng MXH ngày đông đảo tăng lên đặc biệt thiếu niên học sinh, sinh viên độ tuổi từ 16 đến 24 Số lượng người sử dụng mạng hội Việt Nam gia tăng nhanh, khoảng 17% số người trưởng thành thường xuyên trao đổi qua mạng với người không quen biết tỉ lệ tăng tỉ lệ nghịch với độ tuổi Có thể thấy phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật với đời sống người dân ngày tăng lên việc tiếp cận với từ bên ngồi điều khơng khó khăn, đặc biệt giới trẻ Thơng qua MXH sinh viên dễ dàng truy cập MXH thơng qua phương tiện khác nhau, máy tính bảng, laptop đặc biệt với phát triển khoa học 4.0 qua điện thoại di động đâu thời điểm Sự xuất MXH với tính mới, với nguồn thông tin phong phú đa dạng đem lại cho công chúng nhiều trải nghiệm đầy thú vị tạo điều kiện cho người giao tiếp mà nơi để quảng cáo, mua bán, trao đổi, kết bạn, tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ khía cạnh mạng hội đem lại nhiều lợi ích góp phần giúp sinh viên giảm tress sau ngày học tập làm việc căng thẳng Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực kể nhiều hệ lụy mà mạng hội mang lại thời gian SV làm xao nhãng việc học, sống khép kín, sa đà vào "cuộc sống ảo" mạng hội mà quên sống thực tế diễn ra, nhiều bạn trẻ tìm bạn đời mạng tạo hội cho kẻ xấu lợi dụng bắt cóc Họ cập nhật trạng thái cá nhân liên tục, đăng câu nói, hình ảnh gây sốc để câu like để tiếng… Câu hỏi đặt họ lại có hành vi ứng xử vậy, đâu nguyên nhân, họ có nhận thức vấn đề khơng? nghiên cứu thái độ nhận thức sinh viên góc độ Tâm lý học để có giải pháp tối ưu vấn đề cấp bách Nhà nước người làm công tác giáo dục Xuất phát từ lý định chọn đề tài " Hành vi sử dụng mạng hội sinh viên trường Đại học Hải Dương " làm đề tài nghiên cứu luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Những nghiên cứu giới Trong năm trở lại đây, Mạng hội nói chung Internet nói riêng trở thành phần thiếu sống người Nắm thực tế đó, có nhiều cơng trình nghiên cứu hành vi MXH 2.1.1 Hướng nghiên cứu hành vi Tác giả Michael Rulter cơng trình nghiên cứu “hành vi chống đối hội” and “thanh niên” nêu nhiều quan điểm hành vi chống đối hội bạn trẻ, đặc biệt sinh viên Tác giả đặt câu hỏi lý giải tượng chống đối hội niên lại có hành vi hội? Thanh niên họ ai? Họ muốn thể thân hội Thanh niên họ sống hệ thống hội nào? Có cách giúp họ thay đổi hành vi niên vấn đề này? Công trình khẳng định rằng: hành vi chống đối hội niên xuất phát từ yếu tố hội chủ yếu, từ bất bình đẳng mối quan hệ cá nhân với cá nhân cá nhân với hội [38] Còn giả Loeber Viện nghiên cứu tâm thần Phương Tây nước Mỹ cho rằng, hành vi lệch chuẩn niên, thiếu kiềm chế niên phần nhiều ảnh hưởng từ môi trường sống, bạn bè từ cộng đồng hội[31] Tác giả Spiros Tzelepis Hội nghiên cứu Tâm lý học Mỹ phân tích cơng trình “theo thiếu niên” trình bày nhiều tác phẩm liên quan đến hành vi bạo lực học sinh, sinh viên Trong tồn nước Mỹ có trung bình 14.8% học sinh, sinh viên thường xảy xung đột đánh gây thương tích Trong sinh viên nam có khả gây hấn đánh so với học sinh nữ chiếm (20%) Tương tự khác biệt người da trắng xác định xung đột người da đen gốc Tây Ban Nha tất nhóm lớp [40] Tác giả Diah Wisenberg Brin với “Internet làm thay đổi tư hành vi giới trẻ” tạp chí Magazin nước Anh cho phương tiện truyền thơng đại góp phần làm thay đổi nhận thức hành vi giới trẻ, đặc biệt internet, phương tiện làm giới xích lại gần phương diện”[33] Nhóm tác giả thuộc khoa Giáo dục Đại học Cambrige với công trình nghiên cứu “Hỗ trợ hành vi hội cho niên” phân tích hành vi niên góc độ nhà phạm đề xuất số cách thức hỗ trợ hành vi niên cộng đồng việc thực chương trình hội, tình nguyện.[35] Trong cơng trình nghiên cứu “Lý thuyết hành vi lên kế hoạch áp dụng cho việc sử dụng trang web mạng hội người trẻ” tác giả Pelling EL thuộc Đại học công nghệ Queensland Úc nhận định việc sử dụng mạng hội không chịu ảnh hưởng thái độ mà phụ thuộc yếu tố thuộc sắc người nói chung giới trẻ nói riêng Việc phát vấn đề sử dụng để thiết kế chiến lược nhằm mục đích giúp giới trẻ thay đổi mức độ sử dụng MXH thân.[32] Luận án tiến sĩ Adrian D Pearson “Phương tiện truyền thông ảnh hưởng đến hành vi sai lệch trường Trung học” Luận án với câu hỏi đặt ra, đối tượng học sinh trung học lại có nhiều hành vi lệch chuẩn Đặc biệt nước phát triển vấn đề lại có chiều hướng gia tăng Trong Mỹ có khuynh hướng tăng cao năm gần liệu có mối tương quan mà ảnh hưởng từ phương tiện truyền thông đến hành vi chống đối hội Qua giúp cung cấp yếu tố giúp nhà hoạt động hội kiểm soát hành vi cá nhân [ 32] Nhóm tác giả tác phẩm “Quy tắc cho hành vi văn minh” khẳng định hành vi cho văn minh cần quan tâm đến nhận thức hành vi bên cá nhân sau lựa chọn cách ứng xử phù hợp với mình[34] Các tác giả cho hành vi văn minh cá nhân thực lúc phụ thuộc vào hiểu biết, trình độ lượng giá vấn đề cá nhân tình cụ thể 2.1.2 Hướng nghiên cứu hành vi sử dụng MXH Việc sử dụng mạng hội số nước châu Âu: Khảo sát quốc gia Pháp, Đức, Ý, La Mã, Tây Ban Nha, cho thấy 95% người khảo sát có sử dụng MXH, chiếm tỉ lệ lớn Trong trang MXH phổ biến sử dụng nhiều Facebook Khảo sát người không sử dụng MXH, báo cáo đưa lí như: Hiếm sử dụng Internet (đặc biệt chiếm tỉ lệ cao với đối tượng 18 tuổi); khơng có hứng thú thời gian, khơng muốn tiết lộ sống thân, không muốn theo trào lưu, cho mối quan hệ MXH giả, thấy việc sử dụng không hữu ích, sợ MXH lí đưa nhiều độ tuổi 21 - 26 Prof Dr BahireEfe (2012) với tác phẩm “Thái độ sinh viên Đại học việc sử dụng MXH” Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy phần lớn sinh viên cảm thấy vui sử dụng MXH họ dành nhiều thời gian ngày để sử dụng MXH, việc sử dụng MXH để giải trí, giao, tiếp, học tập với họ dễ dàng [31] Tại Ấn Độ với viết: Nghiên cứu để nâng cao hiểu biết mạng hội trung tâm nghiên cứu việc sử dụng MXH Ấn Độ tìm hiểu nhận thức MXH hành vi sử dụng Qua viết tác giả nhận kẽ hở mạng hội từ khai thác phân tích yếu tố tiêu cực tích cực MXH từ có đề xuất cải tiến thích hợp Facebook MXH phổ biến Ấn Độ (93.26% người sử dụng MXH) Điều u thích Facebook sử dụng dễ dàng, giao diện thân thiện với người dùng (46.07%) Tiếp khả chia sẻ kết nối người dùng (43.82%) Điều khơng thích Facebook tính riêng tư (29.21%) [41] Asnat Dor & Dana Weimann-Saks (2012), trường Cao đẳng học viện Kinnerer Israel nghiên cứu việc sử dụng mạng hội học sinh: thái độ, hành vi nhận thức Nghiên cứu phân tích nhóm học sinh 13 tuổi Israel Các phân tích sâu vào khía cạnh sống hàng ngày học sinh gia đình trường Giữa mối quan hệ cha mẹ việc sử dụng mạng hội trước hay sau cha mẹ thường chúng ưu tiên sử dụng máy tính gia đình cơng cụ hỗ trợ học tập đắc lực Nhưng phần lớn nhóm học sinh sử dụng máy tính để sử dụng mạng hội để kết bạn, lập nhóm hội,…Trong nghiên cứu quan sát cha mẹ học sinh với hành vi, thái độ nhận thức học sinh Có thể thấy vấn đề liên quan đến internet, mạng hội đặc biệt Facebook vấn đề Tâm lí học đại quan tâm nghiên cứu góc độ hành vi Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chưa cụ thể hóa hành vi sử dụng sinh viên, bình diện lí thuyết Đặc biệt lí giải hành vi người sử dụng đặc biệt ảnh hưởng hành vi sử dụng MXH doanh, bán hàng online Đăng tải cách học tiếng anh Đăng nhạc, phim trang cá nhân Đăng tải ảnh “sexy” nhằm câu like Đăng tải nội dung làm ảnh hưởng đời sống người Đăng nhằm kêu gọi ủng hộ người có hồn cảnh khó khăn Đăng gương tốt, việc tốt Nội dung khác Câu 11: Trong trình sử dụng mạng hội bạn thƣờng “like” trang có nội dung Mức độ Nội dung Thƣờng Thỉnh xuyên thoảng “Like” ảnh “Like” “Status” “Like” “Fan page” yêu thích “Like” “comment” người khác “Like” video Khác 77 Hiếm Chƣa Câu 12: Bạn sử dụng nút “ like” nhằm mục đích Động thực Rất đồng ý Đồng ý Phân vân Không đồng ý Để lưu lại trang yêu thích Thể quan điểm, thái độ Kinh doanh Tương tác với bạn bè Khác Phần Câu 13: Theo bạn MXH Nội dung Rất đồng ý MXH loại hình giải trí hấp dẫn giúp người giải tỏa căng thẳng MXH dịch vụ nối kết thành viên sở thích Internet lại với với nhiều mục đích khác không phân biệt không gian thời gian MXH nơi kết nối bạn với người sở thích MXH cơng cụ tuyệt với để nâng cao, bổ sung kiến thức, kỹ MXH phần tất yếu sống hàng ngày MXH kênh quảng cáo, marketing doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân MXH hội ảo online, mang nhiều đặc tính tương tự hội thực MXH giúp người giao lưu chia sẻ thông tin cách có hiệu 78 Mức độ nhận thức Đồng ý Phân vân Không đồng ý Câu 14: Thái độ bạn sử dụng mạng hội Thái độ Hành vi Rất buồn Buồn Bình Khơng thƣờng buồn Khi chia sẻ nội dung lên MXH không nhận nhiều “like” hay “comment‟ bạn bè Khi đăng luận lên MXH không nhân “like” hay “comment‟ bạn bè Đăng hình ảnh thân lên MXH mà không nhận “Like” hay “comment‟ bạn bè Một ngày không vào MXH bạn cảm thấy nào? Khi vào MXH bạn không “like” hay “comment” Câu 15: Động thúc đẩy hành vi sử dụng mạng hội sinh viên Động Nội dung Rất mạnh Mạnh mẽ mẽ Để khẳng định thân Để câu “like”, “comment” Để giải trí Tìm kiếm việc làm 79 Bình Khơng thƣờng mạnh mẽ Mua, bán hàng Giao lưu, kết bạn Quảng cáo Giảm tress Khác Câu 16: Theo bạn yếu tố sau có mức độ ảnh hƣởng nhƣ đến hành vi sử dụng mạng hội Mức độ ảnh hƣởng Yếu tố ảnh hƣởng Rất quan Tƣơng đối Bình Khơng trọng quan trọng thƣờng quan trọng Nhận thức sinh viên MXH Thái độ sinh viên sử dụng MXH Động sử dụng MXH sinh viên Đặc điểm tâm lý lứu tuổi sinh viên Môi trường sống Điều kiện sinh hoạt Phương tiện kỹ thuật 80 PHỤ LỤC KẾT QUẢ SỐ LIỆU SAU KHI CHẠY PHẦN MỀM SPSS PHẦN I Bảng Mục đích sử dụng mạng hội Mục đích Stt N Tỷ lệ (%) Xếp hạng 202 67,3 1 Kết nối giữ liên lạc bạn bè Chơi game 1,7 Cập nhật tin tức 15 5,0 4 Chia sở thích 10 3,3 Tham gia nhóm mạng hội 14 4,7 Quảng cáo kinh doanh 29 9,7 Chat với bạn bè 25 8,3 Khác 0,0 Bảng 2.Mức độ sử dụng loại mạng hội Mạng hội Facebook Zing me Zalo Youtube Myspace Twitter Instagram Mạng khác Mức độ Thƣờng xuyên 245 35 96 75 15 10 Thỉnh thoảng 45 120 125 125 50 70 31 Hiếm Chƣa bao ĐTB ĐLC 3.78 0.52 138 2.61 0.72 59 20 2.99 0.89 70 30 2.82 0.92 135 100 1.93 0.83 116 104 1.95 0.84 130 130 1.73 0.76 0 0.00 0.00 Tổng 2.23 81 1.29 Xếp hạng Mức độ Stt Mạng hội Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Chƣa N % N % N % N % Facebook 245 81,7 46 15,3 Zing me 35 11,7 120 Zalo 96 32,0 Youtube 75 Myspace 2,3 0,7 40,0 138 46,0 2,3 125 41,7 59 19,7 20 6,7 25,0 125 41,7 70 23,3 30 10,0 15 5,0 50 16,7 135 45,0 100 33,3 Twitter 10 3,3 70 23,3 116 38,7 104 34,7 Instagram 3,0 31 10,3 130 43,3 130 43,3 Mạng khác 0,0 0,0 0,0 0,0 Bảng Nguồn biết tới mạng hội Nguồn Stt N % Xếp hạng Trên Internet 92 30,7 2 Quảng cáo 50 16,7 3 Bạn bè giới thiệu 127 42,3 Sách báo 30 10,0 Nguồn khác 0,3 Bảng Thiết bị vào mạng hội Mức độ Thiết bị Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Hiếm ĐTB ĐLC Chƣa bao giơ Xếp hạng Máy tính để bàn Điện thoại 33 46 173 48 2.21 0.84 200 60 30 10 3.50 0.81 Laptop 155 85 45 15 3.27 0.89 Máy tính bảng 80 85 100 35 2.70 0.99 Thiết bị khác 0 0 0.00 0.00 1.71 1.45 Tổng 82 Mức độ Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Hiếm Chƣa N % N % N % N % Thiết bị Máy tính để bàn 33 11,0 46 15,3 173 57,7 48 16,0 Điện thoại 200 66,7 60 20,0 30 10,0 10 3,3 Laptop 155 51,7 85 28,3 45 15,0 15 5,0 Máy tính bảng 80 26,7 85 28,3 100 33,3 35 11,7 Thiết bị khác 0,0 0,0 0,0 0,0 Bảng Thời gian dành cho mạng hội Ngày bình thƣờng Khoảng thời gian N - h/ngày 120 – 3h/ngày 100 – 2h/ngày 50 Dưới 1h/ngày 30 Dưới 30 phút Tỷ lệ (%) Ngày nghỉ cuối tuần rảnh rỗi Xếp hạng 40,0 33,3 16,7 10,0 - Khoảng thời gian Tỷ lệ (%) N Dành hoàn toàn cho MXH 20 Trên 100 Dưới 70 Khoảng 1-2h 50 Không vào MXH 60 Xếp hạng 6,7 33,3 23,3 16,7 20,0 Bảng Khoảng thời gian để vào mạng hội ngày Khoảng thời gian 20 - 24 18 - 20 14 - 18giờ 11 - 14 giờ - 11 giờ - 7giờ Các mức độ Thƣờng Thỉnh xuyên thoảng 50 75 90 100 90 75 75 95 50 120 50 Hiếm 85 100 85 100 80 100 Tổng 83 Chƣa 90 10 50 30 50 148 ĐTB ĐLC 2.28 2.90 2.68 2.72 2.57 1.69 1.07 0.87 1.07 0.95 0.96 0.77 2.47 1.03 Xếp hạng Mức độ Khoảng thời gian Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng N % N Chƣa N % Hiếm % N % 25,0 85 28,3 90 30,0 33,3 100 33,3 10 3,3 20 - 24 50 16,7 75 18 - 20 90 30,0 100 14 - 18giờ 90 30,0 75 25,0 85 28,3 50 16,7 11 - 14 75 25,0 95 31,7 100 33,3 30 10,0 - 11 50 16,7 120 40,0 80 26,7 50 16,7 0,7 50 16,7 100 33,3 148 49,3 - 7giờ Bảng Mức độ sử dụng mạng hội tuần Nguồn Stt Tôi xếp việc học để online ngày Mỗi tuần 1-2 lần Bất rảnh tranh thủ online Mỗi tuần từ 3-4 lần Xếp hạng N % 80 26,7 20 6,7 170 56,7 30 10,0 0,0 5 Khác Bảng Thời gian sử dụng mạng hội xét theo hoàn cảnh Mức độ Nội dung Trong học Thƣờ Hiếm Thỉnh ng thoảng xuyê n 50 110 100 Chƣa ĐTB ĐLC Xếp hạng 40 2.57 0.92 Nghỉ giải lao tiết 50 90 130 30 2.53 0.88 Trên xe ( xe máy, xe buýt) 130 90 30 50 3.00 1.10 Khi ăn 125 121 30 24 3.16 0.90 84 Khi toilet Trên giường trước ngủ Trên giường vừa thức dậy 40 25 230 18 70 210 60 80 120 Khi gặp gỡ bạn bè Khi chờ việc/một người Khi làm việc Khi làm hoạt động giải trí khác ( vui chơi, xem phim, cà phê ) 50 125 40 1.58 1.10 2.35 0.60 11 40 2.53 0.96 150 25 2.75 0.72 10 115 140 2.63 0.73 80 50 50 120 2.30 1.24 50 125 100 25 2.67 0.85 2.55 1.01 Tổng Bảng Những nội dung chia sẻ mạng hội Thƣ ờng xuy ên Mức độ Thỉn Chƣa h Hiếm bao thoả ng ĐTB ĐLC Xếp hạn g 180 100 20 3.53 0.62 256 42 3.85 0.38 170 100 20 10 3.43 0.76 200 70 20 10 3.53 0.76 170 100 20 10 3.43 0.76 Chia sẻ kiến thức liên quan đến chuyên ngành học 60 98 140 2.72 0.78 Chia sẻ công tác hội, tình nguyện 90 70 90 50 2.67 1.07 Nội dung chia sẻ Chia sẻ điều sống lên MXH Chia sẻ điều hay, hữu ích lên MXH Chia sẻ việc xấu, cảnh báo để người biết cảnh giác Chia sẻ phim hay, video hài hước Chia sẻ luận, câu châm ngôn hay 85 Tôi thường vào trang tiếng người thần tượng truy cập tin tức chia sẻ lên trang cá nhân 50 76 124 50 2.42 0.95 Chia sẻ “live stream” vào hội nhóm trang cá nhân 100 125 50 25 0.91 0 0 2.86 1.29 10 Nội dung khác Tổng Bảng 10.Những nội dung đăng tải mạng hội Mức độ Thỉn h thoả ng Đăng tải hình ảnh diễn sống lên MXH 200 70 20 10 3.53 0.76 12 Đăng tải ăn ngon tự nấu, chuyến du lịch thân 125 60 75 40 2.9 1.09 Tự chụp ảnh “tự sướng” sau chỉnh sửa đăng tải 100 75 75 50 2.75 1.09 Viết satus đăng tải trạng thái cảm xúc 220 55 23 3.64 0.65 13 Quay nhật ký video đăng tải lên để chia sẻ với bạn bè 50 76 130 44 2.44 0.93 10 Đăng tải viết, video liên quan đến việc học tập 100 88 90 22 2.89 0.96 86 Chƣ ĐTB ĐLC Hiếm a Xếp hạng Thƣ ờng xuy ên Nội dung chia sẻ Đăng lên trang cá nhân nhóm ( group) đê kinh doanh, bán hàng online 150 90 30 30 3.2 0.98 Đăng tải cách học tiếng anh 70 80 74 76 2.48 1.11 Đăng nhạc, phim trang cá nhân 90 76 90 44 2.71 1.05 Đăng tải ảnh “sexy” nhằm câu like 77 69 96 58 2.55 1.07 Đăng tải nội dung làm ảnh hưởng đời sống người 23 76 150 51 2.24 0.82 11 Đăng nhằm kêu gọi ủng hộ người có hồn cảnh khó khăn 78 90 100 32 2.71 0.97 Đăng gương tốt, việc tốt 90 78 100 32 2.75 2.83 1.05 Chƣa 25,0 26,3 ĐTB ĐLC Xếp hạng 35 55 11,7 18,3 10 45 Tổng Bảng 11 Nội dung trang thường “like” Nội dung chia sẻ Thƣờng xuyên “Like” ảnh “Like” “Status” “Like” “Fan page” yêu thích “Like” “comment” người khác “Like” video 180 121 “Like” ảnh Mức độ Thỉnh Hiếm thoản g 60,0 75 40,3 79 76 25,3 89 29,7 90 30,0 45 69 23,0 81 27,0 60 20,0 90 70 23,3 51 17,0 89 29,7 90 180 60,0 75 25,0 35 11,7 10 87 Bảng 12 Mục đích sử dụng nút “like” Mức độ Động thực Rất Đồng đồng ý ý Để lưu lại trang yêu thích Thể quan điểm, thái độ Kinh doanh Tương tác với bạn bè Khác Phân vân Không đồng ý ĐTB ĐLC Xếp hạng 50 170 50 30 2.80 0.83 70 121 60 50 2.71 1.00 75 175 125 35 60 50 40 40 2.78 3.15 0.00 0.97 1.12 0.00 2.29 1.45 Mức độ nhận thức Khôn Rất Đồng Phân g đồng ý vân đồng ý ý ĐTB ĐLC Xếp hạng 130 138 25 3,30 0,72 160 100 35 3,38 0,75 60 90 75 75 2,45 1,07 60 100 120 20 2,67 0,87 30 90 120 60 2,30 0,90 89 171 29 11 3,13 0,72 Tổng Bảng 13 Nhận thức khái niệm mạng hội Nội dung MXH loại hình giải trí hấp dẫn giúp người giải tỏa căng thẳng MXH dịch vụ nối kết thành viên sở thích Internet lại với với nhiều mục đích khác không phân biệt không gian thời gian MXH nơi kết nối bạn với người sở thích MXH công cụ tuyệt với để nâng cao, bổ sung kiến thức, kỹ MXH phần tất yếu sống hàng ngày MXH kênh quảng cáo, marketing doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 88 MXH hội ảo online, mang nhiều đặc tính tương tự hội thực, MXH giúp người giao lưu chia sẻ thông tin cách có hiệu 70 80 90 60 2,53 1,06 90 120 30 60 2,80 1,08 2,82 0,98 ĐTB ĐLC Xếp hạng Tổng Bảng 14.Nhận thức vai trò mạng hội Mức độ Nội dung Là công cụ để nâng cao, bổ sung kiến thức, kỹ Kết nối với người sở thích thơng qua MXH MXH giúp ich nhiều cho hoạt động kinh doanh quảng cáo Giúp người gần gũi với Giúp cho việc học trở nên thuận tiện Nhờ có MXH cơng việc tình nguyện, cơng tác hội hoạt động có hiệu nhiều Giup giữ liên lạc, cập nhật thông tin với bạn bè, người thân Rất Đồng ý Đồng ý Phân vân Không đồng ý 130 138 25 2,26 1,08 160 100 35 2,16 0,90 60 90 75 75 2,92 0,86 60 100 120 20 2,10 1,11 30 90 120 60 2,77 0,76 89 171 29 11 2,77 1,02 70 80 90 60 3,13 0,82 2,59 1,02 Tổng 89 Bảng 15.Thái độ sử dụng mạng hội Thái độ Nội dung Khi chia sẻ nội dung lên MXH không nhận nhiều “like” hay “comment‟ bạn bè Khi đăng luận lên MXH không nhân “like” hay “comment‟ bạn bè Đăng hình ảnh thân lên MXH mà không nhận “Like” hay “comment‟ bạn bè Một ngày không vào MXH bạn cảm thấy nào? Khi vào MXH bạn không “like” hay “comment” Rất buồn ĐTB ĐLC Xếp hạng Buồn Bình thƣờng Khơng buồn 130 138 25 2,68 0,92 160 100 35 2,03 0,84 60 90 75 75 3,16 0,96 60 100 120 20 3,20 0,87 30 90 120 60 3,00 0,89 2,82 1,00 Tổng Bảng 16 Động thúc đẩy hành vi sử dụng mạng hội sinh viên Động ĐTB ĐLC Xếp hạng 3,03 0,84 35 2,79 0,87 90 75 75 3,52 0,67 60 100 120 20 2,17 1,07 Mua, bán hàng 30 90 120 60 2,95 0,85 Giao lưu, kết bạn 89 171 29 11 2,52 0,96 Rất mạnh mẽ Mạnh mẽ Bình thƣờng Khơng mạnh mẽ 130 138 25 160 100 Để giải trí 60 Tìm kiếm việc làm Nội dung Để khẳng định thân Để câu “like”, “comment” 90 Quảng cáo 70 80 90 60 2,17 0,93 Giảm tress 90 120 30 60 2,42 1,04 2,70 1,01 Tổng Bảng 17 Những yếu tố có mức độ ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mạng hội Yếu tố Nhận thức sinh viên MXH Thái độ sinh viên sử dụng MXH Động sử dụng MXH sinh viên Đặc điểm tâm lý lứu tuổi sinh viên Mức độ ảnh hƣởng Tƣơng Rất Bình Khơng đối quan thƣờ quan quan trọng ng trọng trọng ĐTB ĐLC Xếp hạng 130 138 25 2,85 0,95 160 100 35 2,75 0,92 60 90 75 75 2,60 0,95 60 100 120 20 2,84 1,04 Môi trường sống 30 90 120 60 2,82 1,08 Điều kiện sinh hoạt 89 171 29 11 2,95 0,97 Phương tiện kỹ thuật 70 80 90 60 2,27 1,00 2,73 1,01 Tổng 91 ... HIỆN HÀNH VI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VI N TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 42 3.1 Mức độ sử dụng mạng xã hội sinh vi n trường Đại học Hải Dương 42 3.2 Thực trạng biểu hành vi sử dụng. .. luận hành vi, hành vi sử dụng mạng xã hội sinh vi n - Đánh giá thực trạng mức độ, biểu hành vi sử dụng mạng xã hội sinh vi n, yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mạng xã hội Đối tƣợng phạm vi. .. dụng mạng xã hội sinh vi n Đại học Hải Dương 11 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VI N TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 1.1 Mạng xã hội 1.1.1 Khái niệm Mạng xã hội khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên đại học hải dương , Hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên đại học hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay