Nghiên cứu một số tự kháng thể và mối tương quan với tổn thương da trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống (TT)

29 7 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 11:32

GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 1.Tính thời sự của đề tài Bệnh lupus ban đỏ hệ thống (Systemic lupus erythematosus - SLE) thuộc nhóm bệnh mô liên kết tự miễn mạn tính, có cơ chế bệnh sinh rất phức tạp, đặc trưng bởi sự tổn thương nhiều cơ quan và cơ thể tự sinh ra kháng thể chống lại các thành phần nhân hay những thành phần cấu trúc khác nhau của tế bào. Tần xuất xuất hiện tổn thương da trong SLE tương đối cao (trên 75% bệnh nhân), đứng thứ hai trong số các cơ quan bị tổn thương (sau viêm khớp). 25 % bệnh nhân có tổn thương da xuất hiện trước các biểu hiện hệ thống từ vài tuần tới vài tháng. Mặc dù trong tiêu chuẩn chẩn đoán SLE của hội Khớp học Hoa Kỳ chỉ có 4 loại tổn thương da được đề cập, nhưng trên thực tế tổn thương da bệnh nhân SLE rất đa dạng, có thể xuất hiện trong bất kỳ giai đoạn nào của SLE. Đôi khi, những biểu hiện hoạt tính của tổn thương da cũng có thể phản ánh tổn thương hệ thống. Nhiều loại tổn thương da có thể trở thành tổn thương hủy hoại không hồi phục, gây mất thẩm mỹ, tác động đến tâm lý, cơ hội tìm kiếm việc làm, giao lưu…làm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bị ảnh hưởng. Việc xác định rõ đặc điểm các loại tổn thương da lupus giúp thày thuốc tiếp cận chẩn đoán sớm, can thiệp điều trị sớm góp phần làm giảm các biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Các tự kháng thể đóng vai trò quan trọng trong sinh bệnh học SLE. Nhóm kháng thể kháng nhân hòa tan (ENA- extractable nuclear antigen) hay gặp trong SLE gồm các tự kháng thể anti-Smith, anti U1-RNP, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB. Mặc dù sự có mặt của các tự kháng thể này trong SLE được biết tới từ nhiều năm nay song việc nghiên cứu làm sáng tỏ về cơ chế bệnh sinh, ý nghĩa chẩn đoán, tiên lượng vẫn luôn được tiếp tục. Một số tự kháng thể có vai trò quan trọng đối với các tổn thương nội tạng, một số mang nhiều ý nghĩa và mối liên quan đối với tổn thương da. Ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về kháng thể kháng nhân và các tự kháng thể trong bệnh SLE được thực hiện, tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào khảo sát mối tương quan giữa các kháng thể kháng nhân hòa tan (anti-Smith, anti U1-RNP, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB) với biểu hiện của tổn thương da. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài “Nghiên cứu một số tự kháng thể và mối tương quan với tổn thương da trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống” với các mục tiêu: 1.Khảo sát đặc điểm tổn thương da ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống tại bệnh viện Da Liễu Trung ương từ năm 2014-2017. 2.Xác định tỷ lệ dương tính và mối tương quan giữa các tự kháng thể anti-Smith, anti U1-RNP, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, với những đặc điểm tổn thương da của bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống. 1 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI LÊ HUYỀN MY NGHI£N CứU MộT Số Tự KHáNG THể Và MốI TƯƠNG QUAN VớI TổN THƯƠNG DA TRÊN BệNH NHÂN LUPUS BAN Đỏ HÖ THèNG Chuyên ngành : Da liễu Mã số : 62720152 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 GIỚI THIỆU LUẬN ÁN Tính thời đề tài Bệnh lupus ban đỏ hệ thống (Systemic lupus erythematosus - SLE) thuộc nhóm bệnh mơ liên kết tự miễn mạn tính, có chế bệnh sinh phức tạp, đặc trưng tổn thương nhiều quan thể tự sinh kháng thể chống lại thành phần nhân hay thành phần cấu trúc khác tế bào Tần xuất xuất tổn thương da SLE tương đối cao (trên 75% bệnh nhân), đứng thứ hai số quan bị tổn thương (sau viêm khớp) 25 % bệnh nhân có tổn thương da xuất trước biểu hệ thống từ vài tuần tới vài tháng Mặc dù tiêu chuẩn chẩn đoán SLE hội Khớp học Hoa Kỳ có loại tổn thương da đề cập, thực tế tổn thương da bệnh nhân SLE đa dạng, xuất giai đoạn SLE Đôi khi, biểu hoạt tính tổn thương da phản ánh tổn thương hệ thống Nhiều loại tổn thương da trở thành tổn thương hủy hoại không hồi phục, gây thẩm mỹ, tác động đến tâm lý, hội tìm kiếm việc làm, giao lưu…làm chất lượng sống bệnh nhân bị ảnh hưởng Việc xác định rõ đặc điểm loại tổn thương da lupus giúp thày thuốc tiếp cận chẩn đốn sớm, can thiệp điều trị sớm góp phần làm giảm biến chứng cải thiện chất lượng sống bệnh nhân Các tự kháng thể đóng vai trò quan trọng sinh bệnh học SLE Nhóm kháng thể kháng nhân hòa tan (ENA- extractable nuclear antigen) hay gặp SLE gồm tự kháng thể anti-Smith, anti U1RNP, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB Mặc dù có mặt tự kháng thể SLE biết tới từ nhiều năm song việc nghiên cứu làm sáng tỏ chế bệnh sinh, ý nghĩa chẩn đoán, tiên lượng tiếp tục Một số tự kháng thể có vai trò quan trọng tổn thương nội tạng, số mang nhiều ý nghĩa mối liên quan tổn thương da Ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu kháng thể kháng nhân tự kháng thể bệnh SLE thực hiện, nhiên, chưa có nghiên cứu khảo sát mối tương quan kháng thể kháng nhân hòa tan (anti-Smith, anti U1-RNP, anti-Ro/SSA, antiLa/SSB) với biểu tổn thương da Vì vậy, chúng tơi thực đề tài “Nghiên cứu số tự kháng thể mối tương quan với tổn thương da bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống” với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm tổn thương da bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống bệnh viện Da Liễu Trung ương từ năm 2014-2017 Xác định tỷ lệ dương tính mối tương quan tự kháng thể anti-Smith, anti U1-RNP, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, với đặc điểm tổn thương da bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống Những đóng góp đề tài Đây cơng trình nước nghiên cứu đặc điểm lâm sàng tổn thương da theo phân loại Gilliam Sontheimer, đặc điểm mô bệnh học tổn thương da đặc hiệu, biểu tế bào dương tính với granzym B bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống Luận án đánh giá mối tương quan tỷ lệ dương tính nồng độ kháng thể kháng nhân hòa tan (anti-Smith, anti U1-RNP, antiRo/SSA, anti La/SSB) với đặc điểm tổn thương lupus da, với thang điểm CLASI cải tiến đo lường mức độ nặng tổn thương lupus da số biến đổi mô bệnh học Kết thu cho thấy kháng thể nhiều có mối liên quan tổn thương lupus da, đặc biệt kháng thể anti-SSA có nhiều mối liên quan (liên quan với ban cánh bướm, nhạy cảm ánh sáng, loét miệng, tổn thương da bán cấp, tế bào dị dừng thượng bì, tương quan thuận với số vị trí tổn thương lupus da, điểm RCLASI hoạt động) Bố cục luận án Luận án gồm 133 trang, gồm: Đặt vấn đề (2 trang), tổng quan tài liệu (39 trang), đối tượng phương pháp nghiên cứu (19 trang), kết nghiên cứu (31 trang), bàn luận (39 trang), kết luận (2 trang) kiến nghị (1 trang) Tồn luận án có 30 bảng, 14 hình 16 biểu đồ Tài liệu tham khảo bao gồm 191 tài liệu (6 tiếng Việt 185 tiếng Anh) Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổn thương da bệnh nhân SLE Năm 1979 hai nhà da liễu học người Mỹ James Gilliam Richard Sontheimer’s đưa bảng phân loại biểu tổn thương da lupus ban đỏ gồm tổn thương da đặc hiệu không đặc hiệu dựa vào đặc điểm mô bệnh học tượng “interface dermatitis” – viêm da vùng ranh giới thượng bì – trung bì Tổn thương da đặc hiệu lupus gồm loại tổn thương da cấp tính, bán cấp mạn tính Tổn thương da khơng đặc hiệu gồm nhiều loại viêm mạch, tượng raynaud, rụng tóc, loét miệng, tổn thương bọng nước gặp nhiều bệnh lý khác Một bệnh nhân SLE có nhiều loại tổn thương da đặc hiệu kèm theo số tổn thương da không đặc hiệu 1.2 Mô bệnh học tổn thương da đặc hiệu lupus Tổn thương cấp tính: viêm da bề mặt nghèo tế bào, thượng bì khơng teo teo nhẹ, dày màng đáy không, dày sừng nang lông ít, phù nhú bì ưu thế, lắng đọng mucin lưới trung bì Tổn thương bán cấp: dị sừng, thượng bì teo trội, dày sừng nang lông, dày màng đáy, thâm nhiễm lympho trung bì nơng nhẹ đến trung bình Tổn thương dạng đĩa mạn tính: viêm da bề mặt giàu tế bào, thượng bì teo, dày màng đáy, dày sừng nang lông, thâm nhiễm lympho dày đặc quanh mạch quanh phần phụ, phá hủy cấu trúc phần phụ 1.3 Biểu tế bào granzym B dương tính tổn thương da lupus: granzym B tế bào lympho T độc tế bào diệt tự nhiên tiết ra, có khả khởi phát chết theo chương trình tế bào qua đường phụ thuộc caspase Sự biểu tế bào granzym B dương tính tổn thương lupus da gợi ý vai trò gây chết theo chương trình tế bào sừng, chế bệnh sinh tổn thương lupus da 1.4 Ý nghĩa lâm sàng số kháng thể kháng nhân hòa tan 1.4.1 Kháng thể kháng Smith: có độ đặc hiệu cao SLE nằm tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh theo hội Khớp học Hoa Kỳ Độ đặc hiệu chẩn đoán lên tới 95-99% độ nhạy khoảng 2024% Kháng thể có mối liên quan với số biểu tổn thương da bệnh SLE ban cánh bướm, loét miệng, tượng Raynaud 1.4.2 Kháng thể kháng U1-RNP: không hoàn toàn đặc hiệu cho SLE, 20-30% bệnh nhân SLE có kháng thể Các isotype kháng thể mang vai trò bệnh sinh riêng, IgM anti U1-RNP ưu bệnh SLE IgG anti U1-RNP, khơng có mặt IgM tìm thấy bệnh mơ liên kết hỗn hợp Kháng thể có mối liên quan với số biểu tổn thương da bệnh SLE tượng Raynaud 1.4.3 Kháng thể kháng Ro/SSA: phát 70-100% bệnh nhân có hội chứng Sjưgren, 30-70% bệnh nhân lupus, 70-80% bệnh nhân lupus sơ sinh Kháng thể kháng Ro có vai trò bệnh sinh việc khởi phát tổn thương hủy hoạt mô, đặc biệt tổn thương nhạy cảm ánh sáng 1.4.4 Kháng thể kháng La/SSB: Kháng thể kháng La tương đối đặc hiệu SLE hội chứng Sjưgren Tuy nhiên, kháng thể kháng La phát đơn độc mà thường phát với kháng thể kháng Ro Trong SLE, tỷ lệ kháng thể khoảng 10 - 25% Có mối liên quan anti La/SSB với số biểu tổn thương da bệnh SLE tổn thương da bán cấp, nhạy cảm ánh sáng Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Đối tượng nghiên cứu Bao gồm 80 bệnh nhân chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống theo tiêu chuẩn ACR 1997, điều trị nội trú ngoại trú Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2017 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: bệnh nhân chẩn đoán xác định SLE, có tổn thương da, chưa điều trị thuốc ức chế miễn dịch, không phân biệt tuổi, giới, đồng ý tham gia nghiên cứu Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân mắc bệnh mô liên kết tự miễn khác viêm bì cơ, xơ cứng bì, bệnh mơ liên kết phối hợp… bệnh da có nhạy cảm với ánh sáng, khơng đồng ý tham gia nghiên cứu, không thu thập đủ xét nghiệm cần thiết 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả cắt ngang 2.2.2 Chọn mẫu Mẫu nghiên cứu lấy theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện Các đối tượng lựa chọn theo trình tự thời gian, khơng phân biệt tuổi tác, giới tính, mức độ hoạt động hủy hoại vĩnh viễn 2.2.3 Cỡ mẫu Cỡ mẫu nghiên cứu mơ tả cắt ngang tính dựa theo cơng thức dùng để ước tính tỷ lệ tổ chức y tế giới: n Z (21  2) p (1  p ) 2 đó: n cỡ mẫu tối thiểu; α mức ý nghĩa thống kê tương ứng với khoảng tin cậy 95%, α = 0,05; Z1- α/2 tương ứng = 1,96; p tỷ lệ KT anti-SSB dương tính SLE theo Wang (1986) 8%;  độ xác tuyệt đối mong muốn, chọn  = 0,06 Từ đó, tính n = 78 Nghiên cứu chúng tơi có cỡ mẫu 80 bệnh nhân 2.2.4 Các bước tiến hành nghiên cứu Bệnh nhân đến khám điều trị bệnh viện Da Liễu Trung Ương đủ tiêu chuẩn chẩn đoán SLE, đồng ý tham gia đưa vào nghiên cứu, thực theo bước: - Phỏng vấn để thu thập thông tin cá nhân - Đánh giá tổn thương da đặc hiệu lupus tổn thương da không đặc hiệu, điểm CLASI cải tiến (revised cutaneous lupus erythematosus disease area and severity Index) - Sinh thiết tổn thương da đặc hiệu hoạt tính, nhuộm HE, PAS, nhuộm Alcian Blue pH 2,5, đọc tiêu mô bệnh học - Làm xét nghiệm hóa mơ miễn dịch với marker granzym B xác định tế bào granzym B + - Làm xét nghiệm ELISA xác định tự kháng thể (anti-Smith, antiSSA, anti-SSB, anti U1-RNP) 2.2.5 Địa điểm phương pháp tiến hành xét nghiệm cận lâm sàng 2.2.5.1 Các xét nghiệm cận lâm sàng thông thường thực khoa phòng tương ứng Bệnh viện Da liễu Trung ương 2.2.5.2 Xét nghiệm mơ bệnh học, hóa mơ miễn dịch Được thực khoa Huyết học, sinh hóa, miễn dịch giải phẫu bệnh bệnh viện Da liễu Trung ương - Nhuộm HE: hóa chất Hematoxylin Harris sản xuất Diapath – Italia, eosin sản xuất Thermo Scientific – Anh - Nhuộm PAS: hóa chất sản xuất Thermo Scientific – Anh - Nhuộm Alcian blue pH 2,5: hóa chất sản xuất Cell Marque, Mỹ - Nhuộm hóa mơ miễn dịch với granzym B: kháng thể đơn dòng sản xuất Cell Marque, Mỹ; hóa chất khác hãng Dako Cytomation (Đan Mạch) 2.2.5.3.Xét nghiệm tự kháng thể Được thực khoa Huyết học, sinh hóa, miễn dịch giải phẫu bệnh bệnh viện Da liễu Trung ương Sinh phẩm ELISA hãng Orgentec-Đức, thực giàn ELISA gồm máy ủ lắc khay vi thể DTS-4 ELMI tech (EU), máy rửa khay vi thể ELX 508 – Biotek (Mỹ), máy đọc ELISA ELX 800- Biotek (Mỹ) 2.2.6 Các tiêu chuẩn, thang điểm sử dụng nghiên cứu - Chẩn đoán lupus ban đỏ hệ thống theo tiêu chuẩn hội Khớp học Hoa Kỳ - ACR 1997 - Đánh giá mức độ nặng tổn thương lupus da đặc hiệu theo thang điểm CLASI cải tiến 2.2.7 Xử lý số liệu: Các số liệu nghiên cứu xử lý phần mềm toán thống kê SPSS 20.0 2.2.8 Đạo đức nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành sở y tế có uy tín với đồng ý lãnh đạo đơn vị Đây nghiên cứu mô tả, khơng có can thiệp, tất đối tượng nghiên cứu tự nguyện tham gia Các số liệu thu phục vụ cho mục đích nghiên cứu chăm sóc sức khỏe người bệnh, khơng phục vụ cho mục đích khác Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm tuổi, giới bệnh nhân nghiên cứu Bảng 3.1 Đặc điểm tuổi giới Nhóm tuổi n Tỷ lệ % 0-9 2,1 10 - 19 14 17,5 20 - 29 16 20,0 30 - 39 23 28,8 40 - 49 16 20,0 50 – 59 8,8 ≥ 60 3,8 Tổng số 80 100 Tuổi trung bình 33,4 ± 13,3 (năm) Tỷ lệ nam/nữ 1/6 Tuổi trung bình bệnh nhân 33,4 ± 13,3 Bệnh nhân tuổi tuổi, bệnh nhân nhiều tuổi 68 tuổi Nhóm tuổi 30 – 39 chiếm tỷ lệ cao (28,8%) Nhóm tuổi 60 chiếm tỷ lệ thấp (3,8%) Tỷ lệ nam/nữ 1/6 3.2 Đặc điểm tổn thương da bệnh nhân SLE 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng Bảng 3.2: Phân bố loại TT da lupus đặc hiệu Loại tổn thương da đặc hiệu n % Tổn thương cấp Ban cánh bướm 49 61,3 tính Ban cấp tính lan tỏa 12 15,0 Tổn thương bán Ban dạng vảy nến 11,3 cấp Ban dạng vòng 5,0 Tổn thương mạn Ban dạng đĩa khu tính trú 11,3 Ban dạng đĩa lan tỏa 7,5 Viêm mô mỡ da 1,3 Ban cánh bướm tổn thương da đặc hiệu gặp nhiều 61,3% Tổn thương bán cấp dạng vảy nến (11,3%) nhiều dạng vòng (5%) Tổn thương da mạn tính dạng đĩa khu trú chiếm 11,3%, dạng đĩa lan tỏa 7,5%, dạng viêm mô mỡ da chiếm 2,5% 80.000% 70.000% 60.000% 50.000% 40.000% 30.000% 20.000% 10.000% 000% 78.800% 65.000% 41.300%32.500% 3.800% Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ loại TT da không đặc hiệu Nhiều loại tổn thương da không đặc hiệu thường gặp bệnh nhân SLE Nhạy cảm ánh sáng triệu chứng có tỷ lệ cao (78,8%), rụng tóc telogen (65%), tổn thương mạch máu (41,3%), tổn thương niêm mạc miệng (32,5%), tổn thương bọng nước chiếm 3,8% 30.000% 25.000% 20.000% 15.000% 10.000% 5.000% 000% t Dá v iêm m h ạc ng lò 26.250% 10.000% 13.750% 8.750% 1.250% 1.250% n bà y ta ện Hi t n ượ g r n ay Gi ãn au m d h ạc a qu nh X m uấ g ón u th ua tq yế nh êm Vi m m g ón h ạc ng m ng lư i o Sẹ teo da tr g ắn sứ Biểu đồ 3.2: Phân bố loại TT mạch máu Các dát đỏ viêm mạch lòng bàn tay bệnh nhân SLE dấu hiệu gặp nhiều tổn thương mạch máu 26,3% Giãn mạch quanh móng chiếm tỷ lệ 13,8%, tượng Raynaud 10%, xuất huyết quanh móng 8,8% Viêm mạch dạng mạng lưới sẹo teo da trắng sứ chiếm 1,3% Bảng 3.3: Điểm RCLASI hoạt động trung bình 10 Loại TT da đặc hiệu Cấp (n = 48) Bán cấp (n = 13) Mạn (n = 14) p Cấp Bán cấp Mạn 0,002 0,002 - 0,80 0,09 RCLASI hoạt động trung bình 8,5 ± 3,2 19,1 ± 8,4 0,80 0,09 - 10,8 ± 10,3 Điểm RCLASI hoạt động trung bình nhóm tổn thương da là: cấp tính (8,5 ± 3,2), bán cấp (19,1 ± 8,4), mạn tính (10,8 ± 10,3) Nhóm tổn thương da bán cấp có điểm hoạt động cao so với nhóm tổn thương da cấp tính (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số tự kháng thể và mối tương quan với tổn thương da trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống (TT), Nghiên cứu một số tự kháng thể và mối tương quan với tổn thương da trên bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống (TT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay