tiểu luận quy định xây dựng

15 47 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 11:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT TIỂU LUẬN MÔN HỌC: QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐỀ TÀI: QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG BẮC KHU A - KHU CÔNG NGHIỆP BỉM SƠN (TỶ LỆ 1/2000) GVHD: ThS HOÀNG ANH SVTH: BỒ THỊ NGỌC TRÂM MSSV: 1525801050062 LỚP: D15QLDT UBND T ỈNH THANH HỐ BAN QUẢN LÝ KHU CƠNG NGHIỆP TỈNH THANH HỐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày tháng 10 năm 2018 QUY ĐỊNH Quản lý theo đồ án ều ch ỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Bắc khu A– Khu Cơng nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hố Ban Quản lý Khu Công nghi ệp t ỉnh Thanh Ho phê duyệt Quyết định số /QĐ-KCN ngày tháng năm (Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-KCN ngày _tháng _năm _ Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghi ệp t ỉnh Thanh Ho ) CH ƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện: 1.1 Quy định quy định công tác quản lý tiêu sử dụng đất lô đất, thông số kỹ thuật yêu cầu quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nguyên tắc kiểm sốt, quản lý khơng gian, kiến trúc, cảnh quan, bảo vệ môi trường theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Bắc khu A– Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hố Ban Quản lý Khu Cơng nghi ệp T ỉnh phê duyệt Quyết định số: /QĐ-KCN ngày / / , làm sở để quản lý xây dựng đô thị 1.2 Chủ đầu tư dự án - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển VID Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn, Sở, ngành, tổ chức, cá nhân ngồi nước có liên quan có trách nhiệm tn thủ nội dung Quy định trình tổ chức thực theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Bắc khu A– Khu Cơng nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hố Điều Phạm vi ranh giới, quy mơ diện tích khu vực lập quy hoạch: 2.1 Vị trí , phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực quy hoạch: - Vị trí khu vực quy hoạch: Bắc Khu A - Khu công nghiệp Bỉm Sơn nằm địa giới hành thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hố - - Giới hạn khu vực quy hoạch: + Phía Bắc giáp đồi xã Hà Long – Huyện Hà Trung; + Phía Nam giáp đường C-C4; + Phía Tây giáp xã Hà Long – Huyện Hà Trung; + Phía Đơng giáp Quốc lộ 1A - Tổng diện tích khu vực quy hoạch: 163.46 Tính chất khu vực lập quy hoạch: B ắc khu A định hướng tầm nhìn phát triển trở thành Khu công nghi ệp kết hợp sinh động với môi trường Làm việc- sống- vui chơi học hỏi mang tính bền vững thu hút nhân tài, hỗ trợ cho bước phát triển KCN mơ hình Công nghi ệp dựa kiến thức kỹ thuật 2.2 Địa hình, khí hậu: - Địa hình: Bắc Khu A – Khu cơng nghiệp nằm phía Tây Bắc quốc lộ 1A giáp với huyện Hà Trung Địa hình khu vực tương đối phức tạp có đồi nằm đây, cốt tự nhiên dao động từ 17,5 - 39,5m có hướng dốc dần phía Nam - Khí hậu: Khu vực dự án thuộc khí hậu vùng đồng Bắc Trung Bộ có chế độ gió mùa nhiệt đới ẩm, chịu ảnh hưởng gió Tây, khơ nóng mùa hè Theo số liệu trạm khí tượng thuỷ văn Thanh Hố khí hậu có đặc trưng sau: - Nhiệt độ: + Nhiệt độ cao TB: 27,1 0C + Nhiệt độ thấp TB: 21,0 0C + Nhiệt độ trung bình năm 23,6 0C - Độ ẩm: Độ ẩm trung bình năm 85% - Mưa: + Lượng mưa trung bình năm 1745 mm, cao 3000 mm + Số ngày mưa trung bình năm: 1.36 ngày - Nắng: Tổng số nắng năm: 1.772 - Gió: + Gió: Hướng chủ đạo: Về mùa hè hướng Đông Nam, mùa đơng gió Bắc Đơng Bắc, tốc độ gió trung bình 1,5 m/s mạnh 40 m/s + Là vùng chịu nhiều ảnh hưởng bão lớn, gây nhiều khó khăn cho sản xuất xây dựng 2.3 Địa chất địa tầng: Lớp 1: Sét pha lẫn sạn màu xám vàng, nâu vàng, trạng thái dẻo cứng - Trong khu vực khảo sát gặp lớp tất lỗ khoan Thành phần sét, sét pha lẫn sạn, màu nâu vàng, xám vàng Cao độ mặt lớp thay đổi từ 21.31m (LK4) đến 31.60m (LK2), cao độ đáy lớp thay đổi từ 16.81m (LK4) đến 27.1m (LK2), bề dày lớp thay đổi từ 5,6m (LK1) đến 3.5m (LK2) Lớp 2: Đá vôi màu xám xanh, nứt nẻ - Trong khu vực khảo sát gặp lớp tất lỗ khoan Thành phần đá vơi màu xám xanh, nứt nẻ Cao độ mặt lớp thay đổi từ 16.81m (LK4) đến 27.1m (LK2), cao độ đáy lớp bề dày lớp chưa xác định dừng cơng tác khoan lớp - Cường độ kháng nén khô: 457.3 DAN/cm2 - Cường độ kháng nén bão hòa: 367.0 DAN/cm2 2.4 Địa chấn thuỷ văn: - Khu vực xây dựng Bắc Khu A - Khu công nghiệp Bỉm Sơn chủ yếu nằm khu vực đồi trồng mầu, thời điểm khảo sát mùa khô, nước mặt không bắt gặp Đặc biệt khu vực đồi núi nên đến mùa mưa khe suối tập trung lượng nước lớn với tốc độ dòng chảy cao Khi thi cơng cơng trình vào mùa mưa cần có hệ thống nước mặt khỏi cơng trình - Qua khảo sát thực địa, quan sát giếng đào khu vực khảo sát thấy mực nước ngầm cách mặt đất từ 7m đến > 8m Mực nước thay đổi mạnh, chịu ảnh hưởng trực tiếp yếu tố khí tượng thuỷ văn nước mưa, nước mặt, nước thuỷ lợi, nước sông nước thải khu vực Song lưu lượng nước mùa khơ ít, mùa mưa lưu lượng nước thay đổi lớn Do q trình thi cơng cơng trình nên ý thay đổi mực nước mùa khơ mùa mưa - Nhìn chung mực nước ngầm ổn định tương đối sâu nước mặt ảnh hưởng đến móng cơng trình gây khó khăn cho q trình xây dựng cơng trình mùa khơ Về mùa mưa, nước mặt nước ngầm thay đổi lớn, cần có biện pháp thi cơng thích hợp Điều Quy định sử dụng đất (quy mơ diện tích, chức năng) ngun tắc kiểm sốt khơng gian kiến trúc cảnh quan khu vực lập quy hoạch: Hiện trạng sử dụng đất xây dựng: - Tổng diện tích giới hạn quy hoạch khoảng 163.36 bao gồm đất trồng ăn quả, nông nghiệp, đất xây dựng nhà xưởng công nghiệp, đất trạng, trạng sử dụng đất đánh bảng sau: - Đất công trình trạng: phạm vi Bắc Khu A cơng trình nhà thấp tầng bán kiên cố chủ yếu tập trung phía Đơng, mặt đường Bà Triệu với mật độ dày đặc Ngoài số nhà rải rác nằm phía Bắc khu thuộc thơn Nghĩa Dung 2, xã Hà Long - Đất nhà xưởng xây dựng: bao gồm nhà xưởng Công ty Bánh kẹo Tràng An II hoàn thiện nhà xưởng Công ty Hoa Quả Sơn xây dựng vận hành giai đoạn - Đất tơn giáo tín ngưỡng -dự án chùa Núi Một: định hướng phát triển phía Đơng khu vực với quy mơ 1,9ha - Đất trồng lâm nghiệp, nơng nghiệp: chiếm phần lớn diện tích tồn khu, bao gồm khu trồng mía, màu, dứa tập trung, chủ yếu nông trường Hà Trung, khu vực thực canh tác theo mùa vụ, nhiên suất thấp nên phù hợp để chuyển đổi sang đất công nghiệp - Đất bãi đá: Khu vực có địa hình, địa chất phức tạp nên có diện tích lớn bãi đá mồ cơi, phân bố phía Bắc phía Đơng giáp kênh trạng - Đất mặt nước: Kênh nước thi cơng phần kè, kênh nước tồn khu A, chạy dọc theo hướng Bắc - Nam - Đất đường giao thông: bao gồm tuyến đường BB3 thi công tuyến đường đất, đá nông trường sử dụng để chuyển chở sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp Điều Các quy định chủ yếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thơng, cao độ nước mưa, cấp nước, lượng, chiếu sáng, thoát nước thải, thông tin liên lạc, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang…) kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Hiện trạng cơng trình hạ tầng kỹ thuật: Giao thông Giao thông đối ngoại: - Phía Đơng dự án tuyến đường Quốc lộ 1A với mặt đường nhựa chiều rộng khoảng 24m tuyến đường sắt Bắc Nam Giao thông khu vực dự án - Tuyến đường gom KCN ( QL1A cũ ) mặt đường nhựa có chiều rộng đường khoảng 7.5m - Tuyến đường B - B3 đầu tư xây dựng giai đoạn theo QĐ số 281/QQDBQLKTNS ngày 20 tháng năm 2010, theo mặt đường rộng 15m, lề 2x0.5m, tuyến thi công đến lớp Base Trên tuyến xây dựng cầu BTCT DUL bắc qua mương thoát nước khu vực, cầu có chiều dài tồn 29,1m, bề rộng mặt cầu 21m Tuyến kết nối với đường gom khu cơng nghiệp ( đường Bà Triệu ) sau kết nối với đường QL1A - Tuyến C - C4 theo quy hoạch rộng 40m mặt đường 2x10.5m, hè 2x8m, dải phân cách 3m, bên trái tuyến ( tính từ đường gom vào khu cơng nghiệp ) đầu tư xây dựng phần mặt đường đến lớp bê tông nhựa tuyến xây dựng cầu BTCT DUL giai đoạn mặt cầu rộng khoảng 10.5m bắc qua mương thoát nước khu vực - Ngồi số tuyến đường mòn, đường dân sinh nằm bên dự án mặt đường đất cấp phối , rộng từ 1.5m – 3m Cấp nước Hiện có đường ống cấp nước D100 nhà máy cấp nước thị xã Bỉm Sơn đặt đường Bà Triệu dẫn nước đến Cấp điện Hiện khu vực lập dự án có tuyến đường dây 220KV,110KV 35KV Lưới điện 35KV cấp điện từ lộ 372 Hà Trung, lưới điện trì để cấp điện cho trạm biến áp 35/0.4KV thị xã Bỉm Sơn Cốt cao độ thoát nước Cao độ nền: Cao độ phân chia thành vùng rõ rệt, vùng núi cốt địa hình từ 22- 40m; Khu vực đồi mía cốt địa hình từ 20 - 33 m Độ dốc địa hình từ Tây sang Đơng Thốt nước Thốt nước mưa khu vực xây dựng KCN vùng lân cận theo dạng tự nhiên, nước mưa chảy theo địa hình tự nhiên vào khe suối tự nhiên Hiện bên dự án có hồ điều hòa đầu tư rộng khoảng 2,2ha kè ốp mái hoàn thiện, theo hướng Bắc Nam có tuyến mương nước đầu tư xây dựng, mặt mương rộng từ 20 – 25m phần kè ốp mái chống sạt lỡ vị trí cầu Ngồi theo hướng Đơng Tây có mương rộng khoảng 9m kết nối với tuyến kênh Nước mưa khu vực dự án thu gom vào tuyến kênh trước đổ suối Sòng Hiện trạng nước bẩn vệ sinh môi trường Đây khu vực đồi trồng mía có số hộ dân tình trạng nhiễm khơng nghiêm trọng Tuy nhiên việc xử lý rác thải chất thải chưa có Hiện nước thải sinh hoạt nước mặt thoát chung vào hệ thống mương hở Chất thải rắn chưa thu gom tập trung, phần lớn chất thải sử dụng để lấp chỗ phân huỷ tự nhiên khu vực đất trống CH ƯƠNG II QUY Đ ỊNH C Ụ TH Ể Điều Vị trí, quy mơ diện tích, quy định mật độ dân cư, chức năng, tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa tối thiểu cơng trình), cốt xây dựng; chiều cao, cốt sàn trần tầng yêu cầu hạ tầng kỹ thuật lô đất ô phố khu vực quy hoạch - - - - - Để tạo sở cho quản lý đất đai, chức cơng nghiệp, tồn khu vực chia đất để kiểm sốt phát triển đầu tư xây dựng Trong đất có thông số đưa tên lô đất, tổng diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao hệ số sử dụng đất Ngồi ra, đất thể chức diện tích thành phần đất đai theo chức lô đất xác định theo quy hoạch Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch sử dụng đất Bắc Khu A thuộc đồ án quy hoạch chi tiết Khu A Khu công nghiệp Bỉm Sơn tỷ lệ 1/2000 phê duyệt, với khu hạ tầng điều hành tập trung Do tiến hành điều chỉnh bổ sung khu điều hành hạ tầng cho riêng Bắc Khu A Điều chỉnh hệ thống xanh mặt nước tập trung giáp kênh mương thi cơng, đồng thời bố trí thêm hai tuyến kênh thoát nước cho khu vực dự án lân cận phía Bắc phía Tây, dẫn đến tăng diện tích đất xanh mặt nước Bổ sung điều chỉnh mạng lưới đường giao thơng nên diện tích đường giao thông tăng so với phương án phê duyệt Bảng so sánh điều chỉnh sử dụng đất Phân khu chức khu công nghiệp: a) Quan điểm chia lô nhà máy Trên sở nguyên tắc chung, quy mô kinh nghiệm hoạt động Khu cơng nghiệp có tính chất nước nhu cầu thực tế doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Các ô đất đồ án bố trí diện tích từ đến với tỷ lệ đất thích hợp cho hai chiều 1/1, 1/2 đó: - Diện tích nhà máy khoảng từ 2000-20.000m2 - Chiều rộng nhà máy khoảng từ 60-150m - Trong trình hoạt động sau tuỳ theo nhu cầu cụ thể nhà đầu tư, quy mô nhà máy thay đổi linh hoạt - Khu đất quy hoạch có diện tích 163,46 đất xây dựng nhà xưởng 117ha, nhà xưởng CN-10 CN-11 hai nhà máy xây dựng vận hành b) Khu trung tâm điều hành, dịch vụ thương mại: - Quy mô: 2,4ha - Khu vực bao gồm văn phòng làm việc Ban quản lý khu, văn phòng đại diện cơng ty, cơng trình dịch vụ, giao dịch thương mại, phòng cháy chữa cháy bãi đỗ xe, sân thể thao xanh sân vườn - Khu trung tâm điều hành đặt hướng vào đường CC4 Bắc Khu A c) Khu vực hạ tầng kỹ thuật: - Quy mô: 4,4ha - Bao gồm hạng mục cấp điện, cấp nước, bãi tập trung chất thải rắn, trạm xử lý nước thải bố trí sát mương nước khu A Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phân bố sát với nguồn cấp, đồng thời có hướng thoát thuận lợi d) Cây xanh mặt nước khu công nghiệp: - Quy mô: 17,22ha - Khu vực xanh chủ yếu phía Tây kết hợp với kênh mương vừa tạo cảnh quan cho khu Công nghiệp vừa giảm ô nhiễm môi trường - Kênh nước khu vực có hai hệ thống Thứ hệ thống kênh nước hồ điều hòa có quy hoạch thi cơng phía Tây, nước cho toàn khu A Thứ hai hệ thống kênh chạy dọc theo ranh giới phía Bắc phía Đơng, vừa đóng vai trò nước cho khu canh tác bên ngồi ranh giới, vừa nước cho phần khu công nghiệp - Kênh quy hoạch có quy mơ 1.4ha, bề rộng 5-8m e) Khu vực dự án chùa Núi Một - Xác định ranh giới xác khu vực dự án chùa Núi theo định UBND tỉnh Thanh Hóa, quy mơ chùa rộng 1,93ha Để đảm bảo vệ sinh môi trường, bố trí dải đất xanh cách ly chùa đất xây dựng nhà xưởng f) Hệ thống giao thông: - Quy mơ: 20.35ha - Giao thơng bố trí theo dạng ô bàn cờ, đảm bảo thuận tiện cho xe kích thước lớn vận chuyển hàng hóa Khu vực bao gồm hai tuyến tuyến CC4 BB3 thi công, tuyến đường đôi chạy từ Bắc khu A xuống Nam khu A Bên cạnh tuyến đến lô đất công nghiệp Quy hoạch sử dụng đất Điều Quy định giới đường đỏ, giới xây dựng yêu cầu kỹ thuật tuyến đường, ngõ phố - Cao độ thiết kế hệ thống giao thông ghi giao điểm tim đường nút giao thông đồ giới đường đỏ giới xây dựng - Chỉ giới đường đỏ tuyến đường giao thông khu vực quy hoạch xác định kèm theo đồ giới đường đỏ giới xây dựng đồ án quy hoạch phê duyệt: + Đối với đường 1A – KCN (lộ giới 50m): Khoảng lùi tối thiểu 20m; + Đối với đường B,C – KCN (lộ giới 19m): Khoảng lùi tối thiểu 10m; + Đối với mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội (lộ giới 113,5m): Khoảng lùi từ 23 ÷ 44,7m + Đối với tuyền đường nội dự án (lộ giới từ 4m đến 12m): đảm bảo khoảng lùi theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2008; + Cao độ xây dựng tuyến đường: tối thiểu +2,30m so với cao độ Hòn Dấu, Hải Phòng Điều Phạm vi bảo vệ, hành lang an tồn cơng trình hạ tầng kỹ thuật cơng trình ngầm (nếu có) - Phạm vi bảo vệ, hành lang an tồn cơng trình hạ tầng kỹ thuật cần thực phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn ngành quy định hành có liên quan: + Đối với cống nước mưa, độ sâu chơn cống tối thiểu 0,7m tính tới đỉnh cống + Đường ống cấp nước có đặt ngầm có độ sâu đặt ống trung bình 0.6m (tính đến đỉnh) + Khoảng cách tối thiểu cơng trình ngầm tuân thủ bảng 2.11 QCVN 012008 + Việc xây dựng quản lý cơng trình ngầm thị cần tuân thủ theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị Chính phủ - Điều Quy định hình thức kiến trúc hàng rào cơng trình, vật liệu chủ đạo xây dựng cơng trình Đối với khu văn phòng: + Hình thức kiến trúc: Kiến trúc hướng tới h ình ảnh đơn giản, đại, sử dụng giải pháp thiết kế kết hợp hai phương vị ngang đứng Các tầng 1, 2, nhấn mạnh chi tiết kiến trúc theo phương vi ngang, tầng nhấn mạnh chi tiết kiến trúc theo phương vị đứng phối kết hài hòa thể rõ cơng cơng trình - + Hàng rào cơng trình: Khơng sử dụng hàng rào cứng cơng trình văn phòng + Vật liệu chủ đạo: Vật liệu khơng nung kết hợp mảng kính Đối với khu văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn: + Hình thức kiến trúc: Sử dụng giải pháp tổ chức mặt đứng linh hoạt loại hình cơng trình văn phòng kết hợp Sử dụng hình khối vng vức với mảng kính phủ bên ngồi kết cấu, mặt đứng xử lý tạo mảng rỗng phù hợp để cân mảng kính liên tục - - + Hàng rào cơng trình: Khơng sử dụng hàng rào cứng cơng trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn + Vật liệu chủ đạo: Vật liệu khơng nung kết hợp mảng kính Đối với khu trung tâm TM dịch vụ phức hợp : + Hình thức kiến trúc: Sử dụng giải pháp kiến trúc hợp khối linh hoạt tạo nên mặt đứng cơng trình sinh động thu hút với kết hợp hài hòa mảng đặc mảng rỗng + Hàng rào công trình: Khơng sử dụng hàng rào cứng cơng trình khu trung tâm TM dịch vụ phức hợp + Vật liệu chủ đạo: Vật liệu không nung kết hợp mảng kính Đối với khu đào tạo: + Hình thức kiến trúc: Khu đào tạo sử dụng hình thức kiến trúc với hình khối đơn giản, chi tiết kiết trúc tiết chế, đường nét mạnh dứt khoát, kết hợp hài hòa mảng đặc (tường gạch) mảng rỗng (tường kính) + Hàng rào cơng trình: Khơng sử dụng hàng rào cứng cơng trình khu đào tạo + Vật liệu chủ đạo: Vật liệu không nung kết hợp mảng kính Điều Quy định vật thể kiến trúc, tổ chức xanh công cộng, sân vườn, xanh đường phố, mặt nước, không gian mở, điểm nhấn - Chiều cao cơng trình, khối đế cơng trình, mái nhà, chiều cao độ vươn ô văng tầng 1, phân vị đứng, ngang, độ đặc rỗng, bố trí cửa sổ, cửa phía mặt phố đảm bảo tính liên tục, hài hòa cho kiến trúc tồn tuyến - Tại tuyến phố chính, trục đường chính, khu vực quảng trường trung tâm việc dùng màu sắc, vật liệu hồn thiện bên ngồi cơng trình phải đảm bảo hài hòa chung cho tồn tuyến, khu vực phải quy định giấy phép xây dựng; tùy vị trí mà thể rõ tính trang trọng, tính tiêu biểu, hài hòa, trang nhã - Các tiện ích thị ghế ngồi nghỉ, tuyến dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, biển hiệu, biển dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an tồn, thuận tiện, thống nhất, hài hòa với tỷ lệ cơng trình kiến trúc - Hè phố, đường khu vực phải xây dựng đồng bộ, phù hợp cao độ, vật liệu, màu sắc tuyến phố, khu vực đô thị; hố trồng phải có kích thước phù hợp, đảm bảo an tồn cho người bộ, đặc biệt người khuyết tật; thuận tiện cho việc bảo vệ, chăm sóc - Đối với cảnh quan khu vực quảng trường, công trình xây dựng phải đáp ứng tương quan tỷ lệ; thể rõ tính chất, ý nghĩa không gian quảng trường - Cây xanh: + Việc trồng phải không làm ảnh hưởng đến an tồn giao thơng, khơng làm hư hại móng nhà cơng trình ngầm, khơng gây nguy hiểm (khơng trồng dễ gãy, đổ), không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường + Cây xanh khu quy hoạch chủ đầu tư trồng, quản lý chăm sóc + Hệ thống xanh cần nghiên cứu bố trí hợp lý chức cho khu vực phải tuân thủ yêu cầu theo tiêu chuẩn hành CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 10 Các quan có trách nhiệm theo quy định cần tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký định phê duyệt Căn vào đồ án quy hoạch đô thị Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị phê duyệt: - Tổ chức lập, thẩm định phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới triển khai cắm mốc giới, quản lý mốc giới theo quy định Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 Bộ Xây dựng Quy định cắm mốc giới quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị theo quy định UBND T ỉnh - Tổ chức lập thiết kế đô thị (nếu chưa lập theo Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013) - Lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình theo quy định - Trong trình tổ chức thực dự án theo đồ án quy hoạch này, cần kiểm soát khống chế quy mô dân số phạm vi quy hoạch đồ án để đảm bảo phù hợp tiêu kinh tế - kỹ thuật, đồng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật xác định nội dung đồ án Điều 11 Ban quản lý Khu c ông nghi ệp, Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng B ắc khu A – khu c ông nghi ệp B ỉm S ơn có trách nhiệm phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc Sở ngành có liên quan để tổ chức triển khai thực Quy định quản lý Trong trường hợp đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh (cục tổng thể) Quy định quản lý điều chỉnh cho phù hợp Trong trính triển khai thực hiện, có phát sinh, vướng mắc, tổ chức, cá nhân khu vực quy hoạch cần phản ánh đến Chủ đầu tư dự án xây dựngB ắc khu A – khu c ông nghi ệp B ỉm S ơn, Ban quản lý Khu công nghi ệp Sở Quy hoạch- Kiến trúc để xem xét, hướng dẫn xem xét, giải quyết./ ... theo quy định cần tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký định phê duyệt Căn vào đồ án quy hoạch đô thị Quy định. .. CH ƯƠNG II QUY Đ ỊNH C Ụ TH Ể Điều Vị trí, quy mơ diện tích, quy định mật độ dân cư, chức năng, tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa... giao thông đồ giới đường đỏ giới xây dựng - Chỉ giới đường đỏ tuyến đường giao thông khu vực quy hoạch xác định kèm theo đồ giới đường đỏ giới xây dựng đồ án quy hoạch phê duyệt: + Đối với đường
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận quy định xây dựng, tiểu luận quy định xây dựng, Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay