BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XIII I. NHÀ TRẦN THÀNH LAP

37 17 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:59

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH GIÁO VIÊN: VÕ THANH THÚY HẠNH TRƯỜNG THCS TÂN NGHĨA Hãy nêu dẫn chứng thể phát triển giáo dục thời Lý ? -Năm 1070 xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử nơi dạy học cho Vua - Năm 1075 mở khoa thi để tuyển chọn quan lại - Năm 1076 mở quốc tử giám cho em quí tộc đến học sau mở rộng cho em quan lại người giỏi nước đến học MỘT SỐ THÀNH TỰU THỜI LÝ Chùa cột Rồng thời Lý Văn Miếu QuốcTử Giám Đầu rồng thời Lý Đền thờ vị vua Lý CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV Tiết 23 I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP Nhà Lý sụp đô Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền Pháp luật thời Trần CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV Tiết 23 I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP Nhà Lý sụp đô Triều Lý thành lập từ năm 1009 trải qua đời vua, tồn 216 năm: (Thời kì đạt đến đỉnh cao thịnh trị) (Chính sút kém) - Lý Thái Tổ (1009-1028): 19 năm - Lý Thái Tông (1028-1054): 26 năm - Lý Thánh Tông (1054-1072) : 18 năm - Lý Nhân Tông (1072-1127) : 55 năm - Lý Thần Tông (1128-1138) : 10 năm - Lý Anh Tông (1138-1175) : 37 năm - Lý Cao Tông (1175 -1210) : 35 năm - Lý Huệ Tông (1210-1224): 14 năm - Lý Chiêu Hoàng (1224-1225): năm CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV Tiết 23 I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP Nhà Lý sụp đô Nguyên nhân dẫn đến nhà Lý ngày - Cuối kỉ XII, nhà Lý suy “ Bấy nhà vua tiến suy yếu hành việc thổ mộc khơng yếu, quyền khơng chăm vậy? nghe nói ngồi kinh thành lo đời sống nhân dân, quan lại ngừng, ăn chơi sa đọa - Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, nhân dân li tán khắp nơi cóCuối giặc cướp, vờ Lý làmsuy ngơ kỉcũng XII,giả nhà để bưng bít đi, ham thích cải khơng chăm HạnNhà hán, Lý lụt lội, mất mùa liên yếu, quyền khơng chăm Các bầy (quan lại) bắt chước, lo đến đời sống xảybán ra, nhân dân li tánlại tranh quan buôn ngục, lo tiếp đờinhau sống nhân dân, quan nhân dân dẫn đến ngồi khơng nghĩ khắp nơi đến việc gì” ănquả chơi sa đọa hậu thế (Khâm định Việt sử thơng giám cương nào? mục) Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng thị sát công tác ứng phó bão số 12 (tháng 11/2017) Phú n Ơng Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chia sẻ người dân bị sập nhà hoàn toàn bóo s 12 TháI nguyên Lạng giang Bắc giang Quốc oai Khoái HảI đông Hồng Kiến xơng Long hng Thiên trờng Trờng yên Hoàng giang hoá Diễn châu LM BÌNH LƯỢC ĐỒ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THỜI TRẦN CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV Tiết 23 I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP Nhà Lý sụp đô Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền Bộ máy nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm ba cấp: triều đình, đơn vị hành trung gian, cấp hành sở xã * Điểm mới: + Thực chế độ Thái thượng hoàng + Đặt thêm số quan: Quốc sử viện, Thái y viện ,và số chức quan: Hà đê sứ, Khuyến nông sứ… + Cả nước chia lại thành 12 lộ -Các quý tộc họ Trần đuợc phong vương hầu ban thái ấp CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV Tiết 23 I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP Nhà Lý sụp đô Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền Pháp luật thời Trần - Năm 1230 ban hành Quốc triều hình luật Quốc Triều Hình Luật Luật Hình thư thời Lý Quốc triều hình luật thời Trần có điểm giống khác ? Nhà Lý Khác Nhà Trần Bô sung thêm : - Xác nhận bảo vệ quyền tư hữu tài sản - Quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất Giống Lập lại điều ban hành thời Lý => Pháp luật tăng cường hoàn thiện CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV Tiết 23 I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP Nhà Lý sụp đô Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền Pháp luật thời Trần - Năm 1230 ban hành Quốc triều hình luật * Điểm mới: xác nhận bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT Chế đợ tư hữu bảo vệ nghiêm Người nợ không trả nợ bị bắt giam cho đến trả hết nợ tha Quy định cụ thể về việc mua bán ṛng đất vào năm 1237 triều đình quy định “trúc thư văn khế”, nếu giấy tờ về ruộng đất, vay mượn thì người làm chứng in tay ba dòng trước, người bán in tay bốn dòng sau Tư liệu đại cương LSVN CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV Tiết 23 I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP Nhà Lý sụp đô Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền Pháp luật thời Trần - Năm 1230 ban hành Quốc triều hình luật * Điểm mới: xác nhận bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất + Đặt quan Thẩm hình viện để xử kiện Lời kết - Từ cuối TK XII - đầu TK XIII, nhà Lý bước vào thời kì suy yếu, không đủ lực quản lí đất nước, xã hợi rối loạn, đời sống nhân dân cực khô Trong bối cảnh đó, nhà Trần thay thế nhà Lý quản lí đất nước cần thiết quốc gia, xã hội Đại Việt - Bằng nhiều biện pháp tích cực, nhà Trần củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền, tăng cường pháp luật; nhờ quốc gia Đại Việt thời Trần có bước phát triển về nhiều mặt : quân đội, kinh tế … Em hoàn thành sơ đồ máy nhà nước thời Trần SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THI TRN Cp triu ỡnh TháI thợng hoàng vua đại thần Quan vN Quan võ Các chức quan Cỏc n v hnh chớnh trung gian Các quan Quốc Sử viện TháI Y Viện Tôn Nhân phủ Hà đê Sứ Khuyến Nông Sứ 12 Lộ (Chánh, phó An phủ sứ) phđ (Tri phđ) Ch©u, hun Câp xa (Tri ch©u, tri hun) X· (X· quan) đån ®iỊn Sø CÂU SỐ Tên vị vua cuối triều đại nhà Lý ? A Lý Anh Tông B Lý Cao Tông C Lý Chiêu Hồng C D Lý Huệ Tơng CÂU SỐ Ai người có cơng việc thành lập nhà Trần? A.Trần Quốc Tuấn B B Trần Thủ Độ C Trần Cảnh D Trần Quốc Toản CÂU SỐ Viết chữ ( Đ ) ( S ) sai vào trước chữ sau Đ A.Nhà Lý tồn từ năm 1009 đến cuối năm 1226 s B Trần Thủ Độ buộc Lý Huệ Tông nhường ngơi choTrần Cảnh Đ C Lý Chiêu Hồng nhường ngơi cho Trần Cảnh Đ D Nhà Trần thay nhà Lý cần thiết Hướng dẫn về nhà Học bài,vẽ sơ đồ tổ chức máy thời nhà Trần Đọc soạn trước phần II 13 Sưu tầm tranh ảnh Nhà Trần ... (1293 -131 4) Trần Minh Tông (131 4 -132 9) Trần Hiến Tông (132 9 -134 1) Trần Dụ Tông (134 1 -136 9) Trần Nghệ Tông (137 0 -137 2) Trần Duệ Tông (137 2 -137 7) 10.Trần Phế Đế (137 7 -138 8) 11.Trần Thuận Tông (138 8 -139 8)... Tông (1054-1072) : 18 năm - Lý Nhân Tông (1072-1127) : 55 năm - Lý Thần Tông (1128- 1138 ) : 10 năm - Lý Anh Tông ( 1138 -1175) : 37 năm - Lý Cao Tông (1175 -1210) : 35 năm - Lý Huệ Tông (1210-1224):... thành lập 1009 lý tháI tổ 1028 lý tháI tông 1054 lý thánh tông 1072 lý nhân tông 1128 lý thần tông 1138 Lý anh tông lý cao t«ng 1175 1210 1224 1225 1226 lý chiêu hoàng Lý huệ tông Trần cảnh (Trần
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XIII I. NHÀ TRẦN THÀNH LAP, BÀI 13: NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XIII I. NHÀ TRẦN THÀNH LAP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay