Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại công ty cổ phần thương mại tổng hợp hương thuỷ

79 8 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:49

Lời mở đầu Trong kinh tế thị trờng, để khẳng định tồn phát triển mình, doanh nghiệp cần phải chiến lợc kinh doanh riêng Tổ chức tốt khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vấn đề chủ yếu chiến lợc kinh doanh doanh nghiệp Trên phạm vi toàn kinh tế, tiêu thụ đợc coi mạch máu trình lu thông hàng hoá tiêu thụ sản phẩm vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu việc sử dụng vốn Nhờ tiêu thụ, doanh nghiệp thu hồi đợc chi phí vật chất trình sản xuất kinh doanh mà tạo lợi nhuận Đây nguồn quan trọng nhằm tích luỹ vào Ngân sách Nhà nớc, vào quỹ doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô sản xuất nâng cao đời sống cán công nhân viên Là doanh nghiệp thơng mại hoạt động lĩnh vực kinh doanh hàng hoá loại, công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ quan tâm đến công tác tổ chức tiêu thụ hàng hoá nhằm thu đợc lợi nhuận lớn cho công ty Với t cách công cụ quản lý, kế toán tiêu thụ hàng hoá đóng vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin để đánh giá chất lợng hiệu trình hoạt động kinh doanh Trong giai đoạn thực tập công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ, dới hớng dẫn tận tình thầy giáoTh.s Nguyễn Hữu Đồng giúp đỡ nhiệt tình cán phòng Kế toán công ty, em chọn đề tài: "Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết Công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ" Kết cấu chuyên đề thực tập tốt nghiệp em gồm phần chính: Phần I: sở lý luận việc hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết doanh nghiệp thơng mại Phần II: Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ Phần III: Một số ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ Do kinh nghiệm thực tế hạn chế nên Chuyên đề thực tập chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong đợc góp ý hớng dẫn thầy giáo Th.s Nguyễn Hữu Đồng cán kế toán Công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ để viết em đợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên Lê Quý Phơng Phần thứ sở lý luận kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá xác định kết doanh nghiệp thơng mại I ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp thơng mại 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thơng mại Hoạt động kinh doanh thơng mại hoạt động lu thông phân phối hàng hoá thị trờng buôn bán quốc gia riêng biệt quốc gia với Hoạt động thơng mại đặc điểm chủ yếu sau: - Lu chuyển hàng hoá kinh doanh thơng mại bao gồm hai giai đoạn: Mua hàng bán hàng không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất hàng - Đối tợng kinh doanh thơng mại loại hàng hoá phân theo ngành hàng: + Hàng vật t, thiết bị (t liệu sản xuất- kinh doanh) + Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng + Hàng lơng thực, thực phẩm chế biến - Quá trình lu chuyển hàng hoá đợc thực theo hai phơng thức bán buôn bán lẻ, đó: Bán buôn bán hàng hóa cho đơn vị bán lẻ tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đơn vị xuất để tiếp tục trình lu chuyển hàng; bán lẻ bán hàng cho ngời tiêu dùng cuối Bán buôn hàng hoá bán lẻ hàng hoá thực nhiều hình thức: Bán thẳng, bán qua kho trực tiếp, gửi bán qua đơn vị đại lý, ký gửi, bán trả góp, hàng đổi hàng, Tổ chức đơn vị kinh doanh thơng mại theo mô hình: Tổ chức bán buôn, tổ chức bán lẻ; chuyên doanh kinh doanh tổng hợp; chuyên môi giới quy mô tổ chức: Quầy, cửa hàng, công ty, tổng công ty thuộc thành phần kinh tế kinh doanh lĩnh vực thơng mại Trong kinh doanh thơng mại nói chung, cần xuất phát từ đặc điểm quan hệ thơng mại kinh doanh với bạn hàng để tìm phơng thức giao dịch, mua, bán thích hợp, đem lại cho đơn vị lợi ích lớn 1.2 ý nghĩa, vai trò kế toán tiêu thụ doanh nghiệp Trong xã hội nào, mục đích cuối sản xuất tiêu thụ, tức thực giá trị giá trị sử dụng sản phẩm Trong chế thị trờng với cạnh tranh gay gắt nh nay, sống sản phẩm tồn phát triển doanh nghiệp Do việc tiêu thụ sản phẩm tất yếu khách quan định tồn phát triển doanh nghiệp Tiêu thụ cã ý nghÜa quan träng nÒn kinh tÕ quèc dân nói chung doanh nghiệp thơng mại nói riêng Trong doanh nghiệp thơng mại, kế toán tiêu thụ vai trò quan trọng Đây phận kế toán phản ánh tình hình biến động hàng hoá doanh thu tiêu thụ hàng hoá Thông qua thông tin phận kế toán cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết đợc tình hình chi phí kết hoạt động kinh doanh, nhằm phục vụ cho việc điều hành, quản lý kịp thời nh việc phân tích đánh giá tình hình, kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp từ đề biện pháp, định phù hợp phơng hớng phát triển doanh nghiệp Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh phần hành quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin, phản ánh trung thực, đầy đủ tình hình tiêu thụ hàng hoá phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp Do đó, doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp khác để tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá khoa học, hợp lý, chế độ kế toán tài Nhà nớc quy định 1.3 Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ doanh nghiệp thơng mại - Phản ánh kịp thời, xác tình hình biến động loại hàng hoá theo tiêu số lợng, chất lợng, chủng loại giá trị - Phản ánh ghi chép đầy đủ, xác khoản doanh thu chi phí hoạt động doanh nghiệp Đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng - Phản ánh tính toán xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ Nhà nớc - Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo Tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định kết hoạt động tiêu thụ II Nội dung chủ yếu công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết doanh nghiệp thơng mại Kế toán tiêu thụ hàng hoá 1.1.Kế toán kho hàng 1.1.1.Đánh giá hàng hoá a Đối với hàng mua nhập kho Trong kinh doanh thơng mại, khối lợng hàng hoá cho luân chuyển chủ yếu mua Hàng hoá mua vào để kinh doanh bán chủ yếu từ nơi sản xuất, đơn vị nhập (đối với bán buôn), từ đơn vị bán buôn (đối với đơn vị bán lẻ hàng hoá) Hàng hoá mua đợc thực theo nhiều phơng thức: Giao nhận toán: Mua trực tiếp, mua theo phơng thức gửi hàng, theo hợp đồng cung cấp, mua theo phơng thức đặt hàng Số tiền hàng mua đợc toán sở hoá đơn hợp đồng ký kết cách: Trả trớc (tạm ứng, đặt cọc, ), trả trả chậm bù trừ Mỗi phơng thức mua hàng liên quan tới thoả thuận địa điểm, cách thức, trách nhiệm giao nhận hàng toán chi trả tiền hàng, nh phí tổn khác liên quan thơng vụ Giá nhập kho thực tế hàng hoá mua vào bao gồm: - Giá mua ghi hoá đơn- giảm giá sau mua đợc hởng giảm giá mua nợ phải trả cho nhà cung cấp Giá hoá đơn ghi vào giá nhập hàng hoá mua, giá toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT tính theo phơng pháp tính thuế trực tiếp, giá thuế GTGT đầu vào trờng hợp doanh nghiệp áp dụng phơng pháp khấu trừ thuế GTGT - Các phí tổn mua hàng hoá khác (vận chuyển, bốc dì, dÞch vơ phÝ, lƯ phÝ kho b·i ) đơn vị mua chịu trách nhiệm chi - Thuế nhập (trờng hợp hàng mua hàng qua nhập khẩu) Giá Giá mua thực tế hàng hoá nhập = hàng hoá (giá hoá đơn) Chi phí + mua + khác Thuế Các khoản nhập chiết khấu th- - ơng mại, giảm (nếu giá hàng mua có) đợc hởng Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 "Hàng tồn kho" giá thực tế nhập hàng hoá đợc tính theo quy định nh sau: - Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc Trờng hợp giá trị thực đợc thấp giá gốc phải tính theo giá trị thực đợc - Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để đợc hàng tồn kho địa điểm trạng thái vật - Chi phí mua hàng tồn kho bao gồm giá mua, loại thuế không đợc hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trình mua hàng chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho Các khoản chiết khấu thơng mại giảm giá hàng mua cho hàng mua không quy cách, phẩm chất đợc trừ khỏi chi phí mua b Đối với hàng hoá xuất kho Giá thực tế xuất kho đợc tính theo phơng pháp: Giá thực tế đích danh, giá bình quân sau lần nhập, giá bình quân kỳ dự trữ, giá nhập trớc-xuất trớc, nhập sau-xuất trớc hệ số giá (thực theo VAS 02 ban hành công bố Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 thực theo quy định vận dụng đơn vị hạch toán) - Phơng pháp nhập trớc, xuất trớc (FIFO): sở phơng pháp giá thực tế hàng hoá mua trớc đợc dùng làm giá cho hàng xuất trớc giá trị hàng tồn kho cuối kỳ giá thực tế số hàng mua vào sau Phơng pháp u điểm cho phép kế toán tính giá hàng xuất kho kịp thời Nhợc điểm phơng pháp phải tính giá theo danh điểm hàng hoá phải hạch toán chi tiết hàng tồn kho theo loại giá nên tốn nhiều công sức Phơng pháp thích hợp với doanh nghiệp danh điểm hàng hoá, số lần nhập kho danh điểm không nhiều - Phơng pháp nhập sau, xuất trớc (LIFO): Phơng pháp giả định hàng hoá mua sau đợc xuất trớc Phơng pháp giúp cho chi phÝ kinh doanh cđa doanh nghiƯp ph¶n øng kịp thời với giá thị trờng NVL, thích ứng với trờng hợp lạm phát, giá xu hớng tăng Về u, nhợc điểm điều kiện vận dụng phơng pháp giống nh phơng pháp Nhập trớc- Xuất trớc - Phơng pháp tính theo giá đích danh: Theo phơng pháp này, vào số lợng xuất kho đơn giá nhập kho lô hàng xuất kho để tính Khi xuất kho lô tính theo giá thực tế đích danh lô Phơng pháp u điểm công tác tính giá hàng hoá đợc thực kịp thời thông qua việc tính giá hàng xuất kho, kế toán theo dõi đợc thời hạn bảo quản lô hàng Tuy nhiên, để áp dụng đợc phơng pháp này, điều kiện cốt yếu hệ thống kho tàng doanh nghiệp cho phép bảo quản riêng lô hàng nhập kho - Phơng pháp giá thực tế bình quân gia quyền: Đây phơng pháp thích hợp với doanh nghiệp danh điểm hàng hoá, tần suất nhập, xuất lớn Căn vào số lợng vật liệu xuất giá đơn vị bình quân để xác định giá trị hàng hoá xuất kho Trị giá hàng giá hàng Trị tồn đầu kỳ + nhập kỳ Đơn giá bình quân = Số lợng hàng + Số lợng hàng tồn đầu kỳ nhập kỳ Trị giá hàng xuất kho = ( Số lợng hàng xuất kho) x( Đơn giá bình quân) Theo cách này, khối lợng tính toán giảm nhng tính đợc trị giá vốn thực tế hàng hoá vào thời điểm cuối kỳ nên cung cấp thông tin đợc kịp thời, đồng thời sử dụng phơng pháp phải tiến hành tính giá theo danh điểm hàng hoá - Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trớc: Theo phơng pháp giá thực tế hàng xuất dùng kỳ đợc xác định giá bình quân cuối kỳ trớc Giá đơn vị bq cuối kỳ trớc cuối kỳ trớc Trị giá hàng tồn đầu kỳ hay = Lợng thực tế hàng tồn đầu kỳ hay cuối kỳ trớc Phơng pháp cho phép giảm nhẹ khối lợng tính toán kế toán, nhng độ xác công việc tính giá phụ thuộc vào tình hình biến động giá hàng hóa, trờng hợp biến động lớn giá phơng pháp tỏ xác trờng hợp gây bất hợp lý (tồn kho âm) Trên phơng pháp tính giá chủ yếu, nhiên tuỳ điều kiện cụ thể mà doanh nghiệp áp dụng phơng pháp tính giá khác cho phù hợp 1.1.2 Kế toán chi tiết hàng hoá 1.1.2.1 Chøng tõ kÕ to¸n sư dơng Mäi nghiƯp vụ kinh tế tài phát sinh liên quan đến hàng hoá phải đợc phản ánh vào chứng từ kế toán làm để ghi sổ Những chứng từ đợc sử dụng chủ yếu là: Phiếu nhập kho, phiÕu xt kho, PhiÕu xt kho kiªm vËn chun nội bộ, Biên kiểm hàng hoá, Hoá đơn GTGT, Hoá đơn bán hàng, Thẻ kho Đối với chứng từ phải lập kịp thời, đầy đủ theo quy định mẫu biểu, nội dung, phơng pháp lập, ngời lập chứng từ phải chịu trách nhiệm tính hợp lý, hợp pháp chứng từ nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh 1.1.2.2 Phơng pháp kế toán chi tiết hàng hoá Tuỳ theo đặc điểm yêu cầu quản lý doanh nghiệp áp dụng ba phơng pháp kế toán chi tiết hàng hoá sau: Phơng pháp thẻ song song, phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển, phơng pháp sổ số d * Phơng pháp thẻ song song: - Tại kho: Thủ kho dùng "Thẻ kho" để phản ánh tình hình nhập-xuất-tồn kho hàng hoá mặt số lợng Mỗi chứng từ ghi dòng vào "Thẻ kho" Thẻ kho đợc mở cho mặt hàng - Tại phòng kế toán: Kế toán kho hàng phải mở "Sổ chi tiết hàng hoá" cho mặt hàng tơng ứng với "Thẻ kho" Hàng ngày định kỳ, sau nhận đợc chứng từ nhập-xuấttồn kho hàng hoá Thủ kho chuyển lên, kế toán kiểm tra chứng từ ghi đơn giá tính thành tiền để ghi vào sổ chi tiết liên quan Cuối tháng, kế toán cộng sổ để tính tổng số nhập, xuất tồn kho mặt hàng đối chiếu với "Thẻ kho" Trên sở lập "Bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn kho hàng hoá" mặt giá trị để số liệu đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp hàng hoá, đối chiếu số liệu kiểm thực tế Phơng pháp u điểm ghi chép đơn giản, dễ kiểm tra, đối chiếu Tuy nhiên việc ghi chép kho phòng kế toán nhiều trùng lặp Mặt khác việc kiểm tra đối chiếu chủ 10 Khi đó, kết hoạt động kinh doanh Công ty tháng 02/2006 nh sau: KQ hđ kinh doanh = KQ tiêu thụ + (DT hđ TC CP h® TC) = 120 620 004 + (399 642 – 0) = 121 019 646 > -> L·i Kế toán nhập số liệu vào máy theo định khoản: Nỵ TK 911: 121 019 646 Cã TK 421: 121 019 646 Các bút toán hạch toán xác định kết kinh doanh đợc phản ánh Nhật ký chung nh sau: BiĨu 13a : TrÝch NhËt ký chung th¸ng 03/2006 Nhật ký chung Tháng 03 năm 2006 Chứng từ DiƠn gi¶i SH NT KC3/3 31/03/ “KC DT tháng 06 02/2006 DT Xác định KQKD KC5/3 31/03/ KC DT hđ TC tháng 06 02/2006 DT hoạt động tài Xác định KQKD KC12/ 31/03/ KC Giá vốn hàng bán 06 02/2006 Xác định KQKD Giá vốn hàng bán KC13/ 31/03/ KC CP bán hàng tháng 06 02/2006 Xác định KQKD CP bán hàng 56 TK Phát sinh Nợ 511 911 048 409 501 515 911 399 642 911 832 043 632 460 048 409 501 399 642 832 043 460 911 52 213 000 641 52 213 000 KC14/ 31/03/ KC CP QLDN tháng 06 02/2006 Xác định KQKD Chi phí VPP CP Điện, nớc, điện thoại KC15/ 31/03/ KC lãi hoạt động KD 06 02/2006 Xác định KQKD Thu nhập năm 911 52 533 037 6421 038 682 6422 501 393 911 4212 121 019 646 121 019 646 Đồng thời, số liệu đợc phần mềm tự động sang sổ chi tiết tài khoản xác định kết kinh doanh nh sau: Biểu 13b: Trích sổ chi tiết tài khoản xác định kết KD Sổ chi tiết tài khoản TK 911-Xác định kết KD Tháng 03 năm 2006 Chứng từ SH NT TK đối Diễn giải ứng 511 31/03/06 Kết chuyển DTT 31/03/06 Kết chuyển DT hoạt động TC 31/03/06 Kết chuyển giá vốn hàng bán 31/03/06 Kết chuyển chi phí bán hàng 31/03/06 K/c Chi phí quản lý 31/03/06 K/c Chi phí quản lý Tổng cộng Phát sinh Nỵ Cã 048 409 501 399 642 515 632 823 043 460 641 52 213 000 6421 6422 038 682 501 393 048 809 143 048 809 143 Số d đầu kỳ: Sè d cuèi kú: PhÇn thø ba Mét sè ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá xác định kết công ty cổ phần thơng mại tổng hợp hơng thuỷ I Đánh giá chung công tác kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá xác định kết Công ty Cổ phần TM TH Hơng Thuỷ Đánh giá chung công tác kế toán 57 - Phòng Kế toán công ty tổ chức phù hợp với yêu cầu công việc phù hợp với chuyên môn ngời Bên cạnh cán chủ chốt trình độ đại học lâu năm, nhân viên phòng qua lớp bồi dỡng tơng đơng với trình độ đại học - Các chứng từ kế toán đợc lập đầy đủ, rõ ràng, xác, quy định Các chứng từ đợc lập thực tế giá trị pháp lý Bên cạnh chứng từ mang tính chất bắt buộc, vào nhu cầu quản lý đơn vị theo hớng dẫn Bộ Tài chính, kế toán sử dụng chứng từ bảo đảm thuận lợi cho việc ghi chép sổ sách, giám đốc tình hình hàng hoá tiêu thụ hàng hoá công ty Với đặc điểm kinh doanh gồm nhiều chủng loại mặt hàng bao gồm nhiên liệu, vật liệu xây dựng mặt hàng tạp hoá khác nên việc theo dõi loại mặt hàng phức tạp - Hệ thống tài khoản kế toán đợc mở cho phần hành nói chung hợp lý, chế độ kế toán ban hành - Về phần mềm kế toán sử dụng: Chơng trình phần mềm kế toán công ty bất cập việc kết xuất liệu Vì vậy, áp dụng kế toán máy nhng nhân viên phòng phải tính toán bên nhiều Điều ảnh hởng tới yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời kế toán Về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết 2.1 Ưu điểm + Công ty áp dụng sách xuất hoá đơn GTGT cho tất khách hàng kể đại lý bán lẻ Do đó, công ty kiểm soát chặt chẽ tình hình tiêu thụ mặt hàng đối tợng khách hàng tháng, quý Từ 58 biện pháp chăm sóc khách hàng tốt thúc đẩy doanh thu tiêu thụ 2.2 Nhợc điểm - Về việc quản lý sử dụng hoá đơn: Việc sử dụng hoá đơn GTGT để xảy tình trạng huỷ hoá đơn nhiều - Công tác theo dõi công nợ cha kịp thời - Về việc áp dụng kế toán quản trị Công ty: Kế toán quản trị công cụ hữu hiệu việc cung cấp thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời phân tích thông tin để giúp nhà quản lý thực chức năng: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá định Vì cung cấp thông tin cách đầy đủ chức kế toán quản trị Trong kinh tế thị trờng, vai trò kế toán quản trị ngày đợc khẳng định Tuy nhiên công ty cha phận kế toán quản trị Đây vấn đề công ty nên xem xét - Công tác hạch toán kế toán sai sót: + Theo quy định Bộ Tài hệ thống kế toán nói chung với phần hành kế toán nói riêng để phản ánh tình hình vật t, hàng hoá mua nhng cuối tháng cha nhập kho nhng làm thđ tơc nhËp kho Do vËy kÕ to¸n sÏ tiÕn hành hạch toán vào tài khoản 151Hàng mua đờng.Nhng công ty không sử dụng TK 151, không đảm bảo tính xác công tác kế toán + Việc xuất kho hàng hoá công ty mặc dï cã lËp phiÕu xt kho tõ phÇn mỊm vi tính (khi lập hoá đơn bán hàng máy phần mềm tự động lập phiếu xuất kho) nhng không lấy phiếu xuất kho làm để vào Thẻ kho mà lại lấy hoá đơn GTGT để ghi sổ nh cha hợp lý 59 + Trờng hợp hàng bán ký gửi ký nợ sổ kho, không lập phiếu xuất kho quản lý không cẩn thận dễ bị sai sót kiểm Đồng thời, kế toán Công ty không sử dụng TK 157- Hàng gửi bán để hạch toán nh không xác Nhìn chung với doanh nghiệp bất cập thực tế chế độ kế toán quy định Vấn đề đặt trình vận dụng chế độ kế toán vào thực tế kế toán phải biết kết hợp u nhợc điểm nhằm giúp cho công tác kế toán đợc tiến hành thuận lợi II Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ xác định kết công ty Cổ phần thơng mại Hơng Thuỷ Qua thời gian thực tập ngắn công ty Cổ phần thơng mại Hơng Thuỷ, em xin mạnh dạn đa số ý kiến, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ xác định kết công ty nh sau: Về hạch toán chi tiết hàng hoá xuất kho: Theo em, cần in đồng thời phiếu xuất kho kế toán nhập hoá đơn GTGT máy Sau chuyển phiếu xuất kho cho Thủ kho Thủ kho vào hoá đơn GTGT để xuất hàng, phiếu xuất kho để vào Thẻ kho Nh tránh đợc tình trạng ngời giao hàng nhận hàng cầm theo liên3 hoá đơn để khách hàng ký nhận nợ Thủ kho cha kịp vào Thẻ kho mặt hàng Sử dụng tài khoản kế toán 151 hàng mua đờng Trong thực tế công ty Cổ phần thơng mại Hơng Thuỷ trờng hợp xảy xảy việc sử dụng tài khoản 151 Hàng mua đờng đợc coi không cần thiết cuối tháng chuyển tài khoản 156 Tuy theo em xảy trờng hợp kế toán phải lu 60 chứng từ trớc vào tập hồ sơ Hàng đờng hạch toán số hàng đờng vào tài khoản 151, đến hàng hạch toán thẳng vào TK 156 Làm nh phù hợp với chế độ kế toán quy định Trong trờng hợp kế toán hạch toán nh sau: - Cuối tháng hàng mua đờng cha nhập kho kế toán ghi: Nợ TK 151-hàng mua ®ang ®i ®êng Nỵ TK 133- Th VAT Cã TK 331- Phải trả ngời bán - Sang tháng sau hàng nhập kho kế toán ghi: Nợ TK 156- chi tiết hàng hoá TK 151- hàng mua đờng Sử dụng tài khoản kế toán 157 hàng gửi bán Trên thực tế, hàng gửi bán chi công ty Cổ phần thơng mại Hơng Thuỷ không nhiều Tuy nhiên, công ty cần mở tài khoản để theo dõi hàng gửi bán kỳ thực tế việc theo dõi hàng gửi bán chi nhánh nhiều bất cập, chủ yếu Thủ kho theo dõi mặt số lợng phòng Kế toán cha mở sổ TK 157 nên không theo dõi tình hình biến động tài khoản mặt số lợng giá trị Trong trờng hợp hàng gửi bán, kế toán hạch toán nh sau: - Khi xuất kho hàng gửi bán, kế toán ghi: Nợ TK 157 : Theo giá vốn TK 156: Theo giá vốn - Khi hàng gửi bán bán đợc, khách hàng chấp nhận toán, kế toán ghi: Nợ TK 131: Tổng tiền toán TK 511: Doanh thu bán hàng 61 TK 33311: Thuế GTGT đầu tơng ứng Đồng thời, phản ánh giá vốn số hàng gửi bán: Nợ TK 632 TK 157 Đối với việc xây dựng phận kế toán quản trị: Bộ phận kế toán quản trị công ty phải đợc xây dựng dựa nhân viên kế toán trình độ chuyên môn cao, kiến thức quản trị doanh nghiệp Công ty nên quy định rõ chức năng, nhiệm vụ phận này: phận độc lập tơng phòng Kế toán, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty dựa tiêu kinh tế Từ đa nhận xét, kiến nghị, tìm nguyên nhân ảnh hởng, tham mu cho Giám đốc Nh vậy, vấn đề quan trọng phải xây dựng đợc hệ thống tiêu kinh tế phù hợp Đối với phần hành kế toán tiêu thụ xác định kết quả, công ty sử dụng tiêu sau: 62 - Tỉ lệ % hoàn thành kế hoạch tiêu thụ: Tỉ lệ % Hoàn thành kế hoạch tiêu thụ = Số lợng hàng hoá (i) tiêu thụ thực tế x Số lợng hàng hóa (i) tiêu thụ kế hoạch x Giá bán đơn vị kế hoạch hàng hoá (i) Giá bán đơn vị kế hoạch hàng hoá (i) x 100 % Chỉ tiêu đợc tính riêng cho mặt hàng tính chung cho mặt hàng tiêu thụ Chỉ tiêu cho biết công ty hoàn thành kế hoạch tiêu thụ hàng hoá nói chung hay không, mặt hàng hoàn thành kế hoạch, mặt hàng không hoàn thành kế hoạch * Phân tích điểm hoà vốn: Sản lợng hoà vốn = Tổng định phí Giá bán đơn vị thuần- Biến phí đơn vị Tổng định phí Doanh thu hoà vốn = - Biến phí đơn vị Giá bán đơn vị Hai tiêu cho biết điểm bán với sản lợng doanh thu công ty bù đắp chi phí mà không lãi, không lỗ * Tỷ suất lợi nhuận: Để đánh giá toàn diện hiệu kinh doanh công ty dùng tiêu Tỉ suất lợi nhuận = Lợi nhuận Doanh thu tiêu thụ Chỉ tiêu cho biết đồng doanh thu cho đồng lợi nhuận Chỉ tiêu cao hiệu kinh doanh công ty lớn 63 64 Kết luận Trong kinh tế thị trờng, dới tác ®éng kh¸ch quan cđa quy lt kinh tÕ còng nh quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, lợi vấn đề khó khăn, sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hiệu không phụ thuộc vào trình độ quản lý mức độ hoàn thiện khâu sản xuất- phân phối- tiêu dùng Do tổ chức trình tiêu thụ sản phẩm hợp lý vấn ®Ị hÕt søc quan träng ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiệp Trong trình thực tập công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ đợc giúp đỡ tận tình thành viên phòng Kế toán, em sâu tìm hiểu phần hành kế toán tiêu thụ xác định kết Qua giúp em tiếp cận thực tiễn, củng cố thêm kiến thức đợc thầy dạy trờng, qua rút đợc nhiều kinh nghiệm học tập cho thân Đi sâu tìm hiểu tổ chức công tác kế toán tiêu thụ xác định kết công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ em thấy nhiều u điểm công ty cần tiếp tục phát huy, đồng thời khắc phục tồn Do thời gian nghiên cứu hạn nên em sâu nghiên cứu số vấn đề định đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ xác định kết công ty, mong tham khảo cán phòng Kế toán công ty giúp cho việc kế toán tiêu thụ xác định kết đợc tốt Em xin chân thành cảm ơn mong góp ý thầy giáo Th.s Nguyễn Hữu Đồng tập thể cán phòng Kế toán công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ để chuyên đề thực tập tốt nghiệp đợc hoàn thiện Huế, tháng năm 2006 65 Sinh viên Lê Quý Phơng 66 Mục lục Lời mở ®Çu .1 PhÇn thứ : sở lý luận kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá xác định kết doanh nghiệp thơng mại I ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp thơng mại 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thơng mại 1.2 ý nghĩa, vai trò kế toán tiêu thụ doanh nghiệp .4 1.3 NhiƯm vơ kế toán tiêu thụ doanh nghiệp thơng mại II Nội dung chủ yếu công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết doanh nghiệp thơng mại .5 Kế toán tiêu thụ hàng hoá 1.1.Kế toán kho hàng .5 1.1.1.Đánh giá hàng hoá .5 1.1.2 Kế toán chi tiết hàng hoá 1.1.2.1 Chøng tõ kÕ to¸n sư dơng 1.1.2.2 Phơng pháp kế toán chi tiết hàng hoá 1.1.3 Kế toán tổng hợp hàng hoá 10 1.1.3.1 Kế toán tổng hợp hàng hoá theo phơng pháp khai thờng xuyên 10 1.1.3.2 KÕ to¸n tỉng hợp hàng hoá theo phơng pháp KKĐK 14 1.2 KÕ to¸n doanh thu bán hàng 15 1.2.1 Khái niệm doanh thu, điều kiện ghi nhận doanh thu phơng thức bán hàng 15 1.2.2 Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng 16 1.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 18 67 Kế toán xác định kết 20 2.1 KÕ to¸n chi phÝ bán hàng 20 2.2 Kế toán chi phÝ qu¶n lý doanh nghiƯp 21 2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 22 III Các hình thức tổ chức sổ kế toán sử dụng kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá xác định kết 23 Phần thứ hai: Thực trạng kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá xác định kết Công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ 25 I Khái quát chung Công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ 25 Quá trình hình thành phát triển Công ty 25 Đặc điểm tổ chức máy quản lý .26 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 28 Đặc điểm công tác kế toán Công ty CP TM TH Hơng Thuỷ .28 4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty: 28 4.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ 30 4.2.1 ChÝnh s¸ch kÕ to¸n 30 4.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng .31 II Thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết Công ty CP TM TH H¬ng Thủ 31 Đặc điểm hàng hoá đánh giá hàng hoá Công ty CP TM TH H¬ng Thủ 31 Kế toán tiêu thụ hang hoá xác định kết công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ 33 2.1.Quy trình nhập kho hàng hoá .33 2.2.Quy trình xuất kho hàng hãa 33 2.3.KÕ to¸n chi tiÕt hàng hoá .33 2.4 Kế toán tổng hợp hàng hoá Công ty CP TM TH H¬ng Thủ 39 68 2.5 Kế toán tiêu thụ xác định kết công ty Cổ phần thơng mại tông hợp Hơng Thuỷ 41 a Kế toán doanh thu bán hàng .41 b Kế toán giá vốn hàng bán 43 3.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 45 3.3.1.Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại 45 3.4 Kế toán xác định kết kinh doanh 46 3.4.1 KÕ to¸n chi phÝ bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 46 3.4.1.1 KÕ to¸n chi phí bán hàng 46 3.4.1.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 47 3.4.2 Kế toán xác định kết kinh doanh .49 Phần thứ ba: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá xác định kết công ty cổ phần thơng mại tổng hợp hơng thuỷ 52 I Đánh giá chung công tác kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá xác định kết Công ty Cổ phần TM TH Hơng Thuỷ 52 Đánh giá chung công tác kế toán 52 Về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết 52 2.1 Ưu điểm 52 2.2 Nhỵc ®iÓm .53 II Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ xác định kết công ty Cổ phần thơng mại Hơng Thuỷ 54 VỊ h¹ch toán chi tiết hàng hoá xuất kho: 54 Sử dụng tài khoản kế toán 151 hàng mua đờng 54 Sử dụng tài khoản kế toán 157 hàng gửi bán .55 Đối với việc xây dựng phận kế toán quản trÞ: 55 KÕt luËn 57 69 70 ... hoá xác định kết công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ Phần III: Một số ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết công ty Cổ phần thơng mại tổng hợp. .. xác định kết hoạt động tiêu thụ II Nội dung chủ yếu công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết doanh nghiệp thơng mại Kế toán tiêu thụ hàng hoá 1.1 .Kế toán kho hàng 1.1.1.Đánh giá hàng hoá. .. xác định kết Công ty cổ phần thơng mại tổng hợp hơng thuỷ I Khái quát chung Công ty cổ phần thơng mại tổng hợp Hơng Thuỷ Quá trình hình thành phát triển Công ty Tên đơn vị thực tập: Công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại công ty cổ phần thương mại tổng hợp hương thuỷ , Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại công ty cổ phần thương mại tổng hợp hương thuỷ

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay